Dbamy o przyrodę i zdrowie

Ostatnie dwa tygodnie w grupie Nieśmialków przebiegły pod hasłem Dbamy o przyrodę i zdrowie. Dzieci podejmowały zadania mające na celu kształtowanie zasad profilkatycznych takich jak segregowanie śmieci, ekologiczny styl życia, piramida zdrowia czy dbanie o higienę.