Skład Rady Rodziców

  • Przewodniczący - Daria Romańska | tel.: 534 820 222
  • Skarbnik - Monika Nalazek | tel.: 724 521010
  • Protokolant - Magdalena Kostyk
  • Komisja rewizyjna -
    • Dorota CIELOCH
    • Joanna SADOWNIK

Numer konta rady rodziców na które można dokonywać wpłat składek i innych środków na radę rodziców

13 1240 1428 1111 0000 2267 3431


Przedszkole Miejskie nr 2 im. Wandy Chotomskiej W Kołobrzegu

RADA RODZICÓW
  • Regulamin Rady Rodziców
Pobierz dokumenty