Posiłki dla uczniów w szkołach w roku szkolnym 2023/2024

Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu zaprasza rodziny z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, zamieszkałe w Kołobrzegu do składania wniosków o przyznanie posiłków uczniom w czasie pobytu w przedszkolu i nauki w szkole.

Zebrania grupowe

Serdecznie zapraszamy Rodziców na zebrania grupowe. Tematem przewodnim będzie organizacja roku szkolnego 2023/2024.