WYKAZ PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W KOŁOBRZEGU w roku szkolnym 2022/2023

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Planowany budżet Programu na lata 2021-2025 wynosi blisko 1,1 mld zł, w tym 635 mln zł z budżetu państwa.

PRZYJACIELE ZIPPIEGO - to program promocji zdrowia psychicznego dzieci w wieku 5-6 lat. W 2022 r w naszym Przedszkolu będzie realizowany projekt "Przyjaciele Zippiego" program promocji zdrowia psychicznego dzieci w wieku 5-6 lat, dofinansowany ze środków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2022, Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w kwocie 4 000,00 zł.

Gmina Miasto Kołobrzeg realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: "PRZEDSZKOLA DLA WSZYSTKICH - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg".