O przedszkolu

Przedszkole mieści się w zabytkowym, dwukondygnacyjnym budynku w strefie uzdrowiskowej. Bezpośrednie sąsiedztwo plaży i parku nadmorskiego, stwarza naszym podopiecznym możliwość swobodnych zabaw, spacerów oraz nieograniczonych możliwości obserwacji i bezpośredniego kontaktu z przyrodą.

Budynek przedszkola jest wyremontowany, kolorowy i przyjazny dziecku. Już na wejściu do przedszkola witają je kolorowe dekoracje aktualne do pory roku, co stwarza wrażenie przytulności i domowej atmosfery.

Budynek posiada wielofunkcyjne sale wyposażone w atestowane, nowoczesne meble kąciki zabaw oraz salę do prowadzenia zajęć dodatkowych: rytmiki, gimnastyki korekcyjnej i zabaw ruchowych.

Placówka posiada własną kuchnię wraz z personelem kuchennym pozwalającym na przygotowywanie smacznych i zdrowych posiłków oraz niewielki plac zabaw wyposażony w altankę, zjeżdżalnię, huśtawki i piaskownicę.

W przedszkolu znajduje się pięć oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, procesem wychowania, dydaktyki i opieki objętych jest 125 wychowanków.

Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu nr 2 mają wykształcenie zgodne z przepisami prawa oświatowego, posiadają również dodatkowe kwalifikacje w zakresie: logopedii, psychologii, rewalidacji, wczesnego wspomagania, autyzmu, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, gimnastyki korekcyjnej, języka angielskiego, języka niemieckiego.

Przedszkole wyróżnia się szeroko pojętą działalnością teatralną realizowaną przez rodziców, dzieci i nauczycieli, którzy z dużym zaangażowaniem i przyjemnością bawią się w teatr.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00.

Od 2016 roku przedszkole realizuje koncepcję pedagogiki daltońskiej. W 2018 roku przedszkole otrzymało miano placówki daltońskiej, która opiera się na trzech głównych zasadach: samodzielności, odpowiedzialności, współpracy.

Edukacja wg Planu Daltońskiego niesie ze sobą wiele dobrego dla dzieci, które same zaczynają poszukiwać odpowiedzi na trudności, z którymi zmierzają się na co dzień lub szukają pomocy wśród rówieśników. Zaczynają sobie wzajemnie pomagać w trudnych sytuacjach, a nie szukają ratunku u nauczyciela. Dbają o swoje dobro oraz kolegów. Pomagają sobie, współpracują, a nie rywalizują.

Przedszkole stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju zainteresowań na różnych płaszczyznach aktywności dziecka.