Opłatę za przedszkole można wnieść bez prowizji w kasie Urzędu Miasta w Kołobrzegu przy ul. Ratuszowej 12. Opłatę należy regulować do dnia 10 każdego miesiąca.

Rachunek bankowy: 32 1020 2821 0000 1702 0107 9979

Uchwała Nr XXVII/397/17 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

ZOBACZ TREŚĆ UCHWAŁY