Ramowy rozkład dnia w przedszkolu miejskim nr 2 w Kołobrzegu

Placówka otwarta jest w godzinach od 6:30 do 17:00

Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach od 6:30 do 12:30


Godziny realizacji

06:30 - 12:30
  • 06:30 - 08:15 Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Ćwiczenia poranne. Czynności higieniczne i samoobsługowe
  • 09:00 - 10:00 Zajęcia dydaktyczne, eksperymenty, nauka wierszy i piosenek, tańce, inscenizacje, improwizacje ruchowe, praca indywidualna z dziećmi, utrwalanie zdobytych umiejętności. Ćwiczenia gimnastyczne z użyciem przyborów i sprzętów
  • 10:00 - 11:00 Zabawy na powietrzu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, wycieczki, spacery, prace społecznie użyteczne
  • 12:00 - 12:30 Zabawy na powietrzu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, wycieczki, spacery, prace społecznie użyteczne
NASZE GRUPY

Godziny realizacji

12:30 - 17:00
 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień - zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań z nauczycielami prowadzącymi
 • Wspomaganie dzieci przez nauczycieli i specjalistów: logopedę, psychologa, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej. Pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności
 • Aktywność własna dzieci . Swobodna zabawa dzieci
 • Odbieranie dzieci
KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Stałe czynności w czasie pobytu w przedszkolu

08:30 - 16:45
 • 08:30 - 08:50 Śniadanie
 • 11:00 - 11:30 II Śniadanie
 • 13:30 - 14:15 Obiad
 • 16:30 - 16:45 Podwieczorek
ŻYWIENIE DZIECI