Aktualności
Administracja
Media
  • Facebook
Archiwa

UWAGA RODZICE – OPŁATY!!!!

Drodzy Rodzice, w związku z zawieszeniem działalności  przedszkola  informujemy, że naliczanie opłat za miesiąc kwiecień 2020 zostanie zrealizowane w dniu otwarcia placówki.  Osoby , które posiadały nadpłatę za miesiąc marzec 2020 a z poprzedniego okresu miały zaległość to nadpłata ta zostanie rozliczona na poczet tej zaległości.

 Osoby, które miały nadpłatę za marzec 2020 i uregulowane wszystkie należności – to nadpłata ta zostanie rozliczona w naliczeniu opłat w kolejnych miesiącach.

Rodzice,  zalegający z opłatami za przedszkole, będą otrzymywać Wezwanie do zapłaty wg dotychczasowych zasad. Rozliczone zostaną jedynie nadpłaty na poczet zaległych opłat.

Dyrektor Przedszkola: Dorota Warzocha

Rekrutacja do na rok szkolny 2020/2021

Informujemy rodziców dzieci biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021, że wszystkie dzieci, których rodzice potwierdzili wolę przyjęcia do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Kołobrzegu, zostały przyjęte.

Ponadto informacje tę również można sprawdzić na stronie elektronicznego naboru tj.

www.kolobrzeg.przedszkola.vnabor.pl

Proszę w miesiącu czerwcu ponownie odwiedzić stronę przedszkola, gdzie będzie informacja dotycząca spotkania adaptacyjnego dla dzieci nowoprzyjętych.

Dyrektor Przedszkola : Dorota Warzocha

Rekrutacja do na rok szkolny 2020/2021

Informujemy rodziców dzieci biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021, że na stronie elektronicznego naboru tj.

www.kolobrzeg.przedszkola.vnabor.pl

istnieje możliwość sprawdzenia czy dziecko zostało zakwalifikowane bądź nie do przedszkola.

Ponadto, istnieje również możliwość uzyskania takiej informacji telefonicznie, w sekretariacie przedszkola od poniedziałku do piątku

 w godz. od. 8.00 do 14.00 pod numerem telefonu:

94 35 261 99

Informujemy również, o konieczności potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w placówce  w terminie od 26.03.2020r. od g. 12.00 do 31.03.2020r. do g. 15.00, której dokonać można również poprzez kontakt telefoniczny lub e mailowy pod podany adres :

a.grabowska@pm2kg.pl

UWAGA RODZICE!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję Państwa, że na stronie internetowej w zakładce PRACA ZDALNA, nauczyciele grup, zgodnie z przygotowanymi planami pracy będą  informowali Państwa o propozycjach zabaw, zajęć, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu, z uwzględnieniem jego możliwości edukacyjnych.

Jednocześnie informuję, że w zakładce Kontakt znajdują się aktualne adresy e-mail do nauczycieli.

Kancelaria przedszkola czynna jest codziennie od 7.00 do 15.00.

Nowe przepisy obowiązują od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

https://dokumenty.men.gov.pl/Rozporzadzenie_MEN_COViD-19_art_30c.pdf
https://dokumenty.men.gov.pl/rozporzadzenie_MEN_nowelizacja_-_COViD-19_art_30b.pdf

Z poważaniem:

 Dyrektor Przedszkola:  Dorota Warzocha

UWAGA RODZICE I NAUCZYCIELE

Zgodnie z wydanym Komunikatem MEN:

  • w okresie od 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolu nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze dla dzieci których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.

Ze względów bezpieczeństwa , kto może niech pozostawi dzieci w domu pod opieką członków rodziny.

  • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie nie przychodzą do przedszkola.

W załączeniu Komunikat Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/zawieszenie-zajec-dydaktyczno-wychowawczych-w-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-oswiatowych/

Informacja

Rekrutacja do na rok szkolny 2020/2021

Poniżej link do informacji dla rodziców na stronie naborowej

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kolobrzeg/News

DRODZY RODZICE, przekazujemy informację ze strony www.kolobrzeg.pl

24 lutego  2020 r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci na rok szkolny 2020/2021 do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Nr 8, 6, ZS), prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Nabór będzie prowadzony wyłącznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego poprzez serwis www.kolobrzeg.przedszkola.vnabor.pl

Jego celem jest usprawnienie organizacji procesu rekrutacji dzieci w wieku przedszkolnym, dostęp do danych o wolnych miejscach placówkach.

Zapraszamy rodziców na wskazaną stronę, na której zostanie zamieszczona oferta edukacyjna publicznych przedszkoli i szkół.

Zgłaszanie dzieci do wybranego przez rodzica przedszkola/oddziału trwać będzie od 24 lutego do 9 marca 2020 r.


Grupa Mędrków poznają ślady prehistorii

Mędrki poznają kosmos

Bohater tygodnia w grupie Wesołków

W roku szkolnym 2019/2020 „Wesołki” wraz z nauczycielkami panią Kamilą i Moniką realizuje projekt pod hasłem Bohater tygodnia”. Celem edycji projektu jest głównie: -wzajemna integracja i poznanie się rówieśników z grupy; dostrzeganie i akceptowanie różnorodności dzieci, – rozwijanie umiejętności dokonywania autoprezentacji poprzez opowiadanie o sobie, swojej rodzinie, swoich zainteresowaniach oraz  przyniesionych do przedszkola zabawek, – wzmacnianie pozycji dziecka w grupie i dowartościowanie dzieci nieśmiałych i lękliwych poprzez korzystanie miedzy innymi z różnych przywilejów.

Kolejnym bohaterem tygodnia został Dawida, który wraz ze swoją mamą zaprosił nas do oglądania prezentacji różnych zdjęć, opowiadał o swoich zainteresowaniach, książkach oraz że lubi śpiewać i tańczyć. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem w postaci kolorowych babeczek.

Dziękujemy za wzięcie udziału w projekcie.

Konkurs plastyczny „Portret Pani Wiosny”

Ogłaszamy konkurs plastyczny na najpiękniejszy

Portret Pani Wiosny

Do udziału zapraszamy wszystkie dzieci z Przedszkola Miejskiego im. Wandy Chotomskiej nr 2 w Kołobrzegu.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych

  • 3-4 latki
  • 5-6 latki

Format pracy A-3, technika dowolna. Pozostałe szczegóły w regulaminie.

Prosimy o samodzielne wykonanie pracy plastycznej przez dziecko.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po powrocie do przedszkola.

Serdecznie zapraszamy!

Oto link z regulaminem konkursu do pobrania:

https://drive.google.com/file/d/1baYx-fpMwa_qoKHOJUxIN8EYEhjoJuBW/view?usp=sharing