Aktualności
Administracja
Media
 • Facebook
Archiwa

Podziękowanie

Szanowni Rodzice

Daltoński dzień otwarty

26 kwietnia nasze przedszkole, które jest certyfikowanym przedszkolem daltońskim po raz kolejny otworzyło swoje drzwi dla zainteresowanych pedagogiką daltońska. W każdej grupie uczestnicy mogli porozmawiać z wychowawcami na temat realizacji koncepcji Planu daltońskiego oraz wykorzystaniu wizualizacji. Nauczyciele nakreślili przybyłym gościom, w jaki sposób twórczo rozwijać samodzielność, współpracę i odpowiedzialność. Oprócz ciekawych wizualizacji znajdujących się w naszym przedszkolu, szczególna uwagę zwróciły kąciki zaaranżowane na korytarzu, z których dzieci mogą swobodnie korzystać, wychodząc poza obręb własnych sal. Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i ciepłe słowa.

Informacja dla Rodziców

Drodzy Rodzice,
Informujemy, że okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu Oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID -19 zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 8.04.2021 r. został
wydłużony do dnia 18 kwietnia 2021 r.

Uprawnionymi do korzystania z opieki przedszkolnej nadal są:
 rodzice dzieci, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
 realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID – 19
 pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek
publiczny
 wykonują działania ratownicze
 są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (ośrodki
pomocy społecznej, PCPR, domy pomocy społecznej, placówki
specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodki wsparcia, ośrodki
interwencji kryzysowej)
 są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,
 są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, regionalnych
placówkach opiekuńczo- terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach
proadopcyjnych
 są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty , o których mowa w art. 2
ustawy z dnia 14 grudnia – prawo oświatowe i realizują zadania na terenie
jednostki
.
Zainteresowanych i uprawnionych rodziców proszę o przesłanie wniosku z
uzasadnieniem na adres : dyrektor@pm2kg.pl

p.o. dyrektora przedszkola
Renata Wiatrzyk

INFORMACJA DLA RODZICÓW

DRODZY RODZICE !!!

Wczoraj wieczorem opublikowano treść Rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałam i zwalczaniem COVID – 19.

Dotychczas posługiwaliśmy się projektem Rozporządzenia.
Uprawnieni do korzystania z opieki przedszkolnej są:

 1. RODZICE DZIECI, POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
 2. SĄ ZATRUDNIENI W PODMIOTACH WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
 3. REALIZUJĄCY ZADANIA PUBLICZNE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID – 19
 4. PEŁNIĄ SŁUŻBĘ W JEDNOSTKACH ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY
 5. WYKONUJĄCY DZIAŁĄNIA RATOWNICZE
 6. SĄ ZATRUDNIENI W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ ( ośrodki pomocy społecznej, PCPR, domy pomocy społecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej)
 7. SA ZATRUDNIENI W OGRZEWALNIACH I NOCLEGOWNIACH,
 8. SĄ ZATRUDNIENI W PLACÓWKACH ZAPENIAJĄCYH CAŁODOWBOWĄ OPIEKĘ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, PRZEWLEKLE CHORYM LUB OSOBOM W PODESZŁYM WIEKU,
 9. SĄ ZATRUDNIENI W PLACÓWKACHOPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH, REGIONALNYCH PLACÓWKACH OPIEKUNCZO- TERAPEUTYCZNYCH ORAZ INTEWENCYJNYCH OSRODKACH PROADOPCYJNYCH
 10. SĄ ZATRUDNIENI W FORMACH OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
 11. SĄ ZATRUDNIENI W JEDNOSTACH SYSTEMU OŚWIATY , o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia – Prawo oświatowe I REALIZUJĄ ZADANIA NA TERENIE JEDNOSTKI

ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW PROSZĘ O PRZESŁANIE WNIOSKU NA ADRES : r.wiatrzyk@pm2kg.pl

LUB DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU PRZEDSZKOLA.

Z POWAŻANIEM

p.o. Dyrektora Renata Wiatrzyk

DRODZY RODZICE !!!

DO MIESIĄCA  MARCA 2021 roku W NASZYM PRZEDSZKOLU W DALSZYM CIĄGU OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE AKTUALNY PROGRAM DO NALICZEŃ PŁATNOŚCI ORAZ LOGOWANIA DZIECI – NETCOM

INFORMACJA O POBIERANIU Z SEKRETARIATU kodów PIN do aplikacji: OBECNOŚĆ VULCAN w tej sytuacji jest nieaktualna
   

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Z przyjemnością informujemy, że I etap konkurs plastycznego pt. Zabytki wokół Nas” został rozstrzygnięty.

Celem konkursu było rozwijanie inwencji twórczej dzieci przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych,zapoznanie i zainteresowanie dzieci zabytkami znajdującymi się w okolicy.

Komisja konkursowa nagrodziła następujące prace :

I MIEJSCE:

Sofiia z grupy „Gapcie”

Franciszek z grupy „Gapcie”

II MIEJSCE:

Aleksander z grupy „ Wesołki”

Liliana z grupy „Gapcie”

III MIEJSCE:

Maximilian z grupy „Gapcie”

Wojciech z grupy „Gapcie”

WYRÓŻNIENIE:

Maja Stępniewska gr „Gapcie”

Miło Nam poinformować, że prace konkursowe Sofii, Franciszka oraz Aleksandra zostały zakwalifikowane do VI regionalnego etapu pod honorowym patronatem STAROSTY POWIATU KOŁOBRZESKIEGO I PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG.

GRATULUJEMY WSZYTSIM UCZESTNIKOM!

Konkurs fotograficzny „Czyste powietrze wokół nas”

ANKIETA DLA RODZICÓW DOT. REALIZACJI KONCEPCJI DALTONA

Szanowni Rodzice!
Od trzech lat jesteśmy Przedszkolem Daltońskim, którego głównymi filarami są samodzielność , odpowiedzialność i współpraca dzieci. W badaniu tym, chcemy pozyskać od Państwa informacje nt. realizacji i efektów koncepcji Daltona. Otrzymane od Państwa informacje pozwolą sprawdzić, jak przebiega realizacja koncepcji Daltona i czy są efekty jej realizacji u Państwa dzieci.


Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Proszę o kliknięcie w poniższy link, wypełnienie ankiety i przesłanie jej.

Dziękuję

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLWnfC8FSjmrr7HduQzRmmN3j8GS-HWyT8n41G-CgD4Ih3Tw/viewform

Drodzy Rodzice

Kochani Rodzice,

Niełatwy czas nastał dla nas wszystkich, myśląc o izolacji, pracy zdalnej, zdalnej nauce i wszelkich innych obowiązkach. Pomimo tego , znajdujecie przestrzeń i czas by wspierać swe dzieci.
DZIĘKUJEMY WAM ….

„Konkurs zabytki wokół nas”

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status