Instrukcja w Planie Daltońskim

Wesołki nabywają umiejętność planowania i odpowiedzialności poprzez podjęte decyzje i wykonaną pracę. Dzieci z chęcią przystępują do zadań z instrukcją, a spod ich rąk wychodzą coraz to doskonalsze prace plastyczne.

Działanie z instrukcją:

  • wdraża dzieci do samodzielności
  • wspomaga uczenie przez patrzenie i działanie
  • umożliwia pracę we własnym tempie
  • uczy działania według planu