Na nudę

Nie ma nudy! Nie ma draki! Tutaj bawią się dzieciaki! Apsiki.