Zajęcia otwarte

W dniu 11.05.23 r. w grupie Apsiki odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Tematem przewodnim była łąka.Zajęcia otwarte są jedną z wielu form współpracy przedszkola z rodzicami. Stanowią okazję do integracji środowiska przedszkolnego zarówno na linii rodzic - wychowawca jak również integracji wszystkich rodziców dzieci z tej samej grupy przedszkolnej, a także wzmacniania więzi pomiędzy dzieckiem a rodzicami.

Nic bardziej nie jednoczy niż wspólne aktywne działanie i przeżywanie pozytywnych emocji. Rodzice mieli możliwość obserwacji swoich pociech podczas zajęć, ich aktywności, koncentracji uwagi oraz posiadanych umiejętności plastycznych. Podczas pracy w zespołach powstały wspaniałe łąkowe dzieła.