Zabawy z kubeczkami czyli kodowanie na dywanie

Zabawy z kodowaniem w przyjazny sposób wprowadzają dzieci w świat, który uczy logicznego myślenia, obserwacji i dedukcji. Apsiki przygodę z kodowaniem rozpoczęły od zabaw z kubeczkami. Układały z nich wieże oraz przeliczały je na miarę swoich umiejętności.

Doskonaliły sprawność rąk oraz utrwalały znajomość kolorów. Pracując w parach rozwijały umiejętność współpracy i budowania dobrych relacji.