Nauka przez zabawę

Jak wiadomo nauka poprzez zabawę i działania empiryczne są najlepszym rozwiązaniem dla przekazywania wiedzy, a uczestnictwo w planowaniu działań skłania do efektywniejszej pracy i refleksji samego dziecka. Jednym z pierwszych elementów wdrażającym w edukację daltońską jest wprowadzenie kolorów dnia.

Z pozoru prosta czynność, w rzeczywistości odgrywa ogromną rolę na początku przedszkolnej przygody. Porządkuje rytm tygodnia, uczy przedszkolaki kolorów, daje poczucie bezpieczeństwa. Ważnym jest, aby kolorowy tydzień był zaplanowany w ten sposób, by maksymalnie wyeksponować wszystko to, co w edukacji daltońskiej jest najważniejsze i dawać okazję dzieciom do przejmowania inicjatywy. Kolorowy tydzień wpisał się już w tradycję naszego przedszkola, niosąc za sobą wiele korzyści.