Gapcie w Muzeum

Gapcie odwiedziły Muzeum Miasta Kołobrzeg. Podczas lekcji muzealnej dzieci dowiedziały się jak kiedyś wyglądało miasto, jak żyli ludzie, czym się zajmowali i jak się ubierali. Na zakończenie spotkania dzieci wzięły udział w warsztatach rzemiosła średniowiecznego, ukazującego najmłodszym życie na Pomorzu sprzed kilkuset lat.