"Mistrz kodowania" w grupie Gapcie

Zabawy w kodowanie w przyjazny sposób wprowadzają dzieci w świat, który uczy logicznego myślenia, obserwacji i dedukcji. Podczas takich aktywności uczymy dzieci m.in.: współpracy, planowania, analizowania i samodzielnego tworzenia różnych kodów.