Mały Miś w Świecie Wielkiej literatury

W ramach projektu edukacyjnego „Mały Miś w Świecie Wielkiej literatury” dzieci z grupy Gapcie zaprosiły swoich młodszych kolegów aby przedstawić im wybrane zawody. Peer learning, czyli nauka przez wymianę wiedzy z zastosowaniem koncepcji daltońskiej to najefektywniejsza forma edukacji najmłodszych. Apsiki z zaciekawieniem wysłuchały prezentacji przeprowadzonej przez 6l, następnie w parach (starszy i młodszy) rozwiązały zadanie "dopasuj".

Na koniec spotkania dzieci podzielone na zespoły dobierały atrybuty do strojów odpowiadającym danym zawodom. Taka współpraca się bardzo opłaca, ponieważ daje umiejętność wymiany swoich doświadczeń i myśli. Wzajemnego uczenia się w warunkach zespołowych, skuteczności osiągania wspólnych celów.