Dalton International Dalton Conference

Plan Daltoński strategią profesjonalizacji zawodowej nauczycieli 9The Dalton as a strategy for professional professionalisation of teachers).

18 i 19 listopada na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się XI Konferencja Daltońska. Wielu wspaniałych wybitnych specjalistów i prelegentów z Polski i zagranicy w jednym miejscu (m.in. z Holandii i Kanady), którzy opowiadali o teoretycznych i praktycznych aspektach Planu Daltońskiego. Cieszymy się, że i nas tam nie zabrakło, aby móc czerpać inspiracje podczas ciekawych wykładów o alternatywnych metodach edukacyjnych.