Udział w akcji SZKOŁA DO HYMNU

W tym roku po raz kolejny nasze przedszkole włączyło się w ogólnopolską akcję "Szkoła do hymnu". 10 listopada o godz. 11:11 dzieci z wszystkich grup uroczyście odśpiewały w swoich salach hymn państwowy.

Inicjatorem akcji jest Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży, którzy zaprosili szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, a także szkoły polonijne do odśpiewania hymnu. Celem akcji jest zachęcenie dzieci i młodzieży do wspólnego przeżywania Narodowego Święta Niepodległości oraz kształtowanie szacunku wobec polskich symboli narodowych. Już najmłodsze przedszkolaki znają godło, flagę i hymn naszego kraju. Dzieci w ramach zajęć i zabaw edukacyjnych zapoznawały się z mapą Polski, historią, zabytkami, charakterystycznymi miejscami, znanymi postaciami, muzyką, strojami regionalnymi, legendami. Udział w akcji jest jednym z działań rozwijających ich świadomość narodową i kształcących postawę patriotyczną.