Przedszkola dla wszystkich

Gmina Miasto Kołobrzeg realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: "PRZEDSZKOLA DLA WSZYSTKICH - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg".

Celem projektu jest upowszechnianie edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.


[ DOKUMENTACJA ]