Wakacje 2023

Wakacje 2023! Szanowni rodzice, informujemy, że w okresie wakacji dyżur będzie pełniło w miesiącu: Lipcu 2023 r. - Przedszkole nr 3 dla dzieci z PM 2, PM 3 i oddziałów przedszkolnych z SP 5 oraz Sierpniu 2023 r. - Przedszkole Nr 2 dla dzieci z PM 2, PM 3 i oddziałów przedszkolnych z SP 5.

Z dziećmi ze wskazanych przedszkoli pracować będzie tylko personel przedszkola dyżurującego, tj.

  • W LIPCU z Przedszkola Miejskiego nr 3,
  • W SIERPNIU z Przedszkola Miejskiego nr 2,

Rodzicom, którym niezbędne jest zapewnienie opieki dzieciom w w/w czasie, zobowiązani są w do złożenia formularza zgłoszeniowego w sekretariacie Przedszkola Miejskiego nr 2 w nieprzekraczalnym terminie od 5 maja, do 19 maja 2023 r.

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI KWALIFIKOWANE BĘDĄ DZIECI RODZICÓW OBOJGA PRACUJĄCYCH ORAZ NIEZALEGAJĄCYCH Z OPŁATAMI ZA PRZEDSZKOLE.

Po rozpatrzeniu formularzy i przeliczeniu ilości miejsc, zostanie Państwu przekazana ostateczna informacja do 25 maja 2023 r. o przyjęciu dziecka na okres wakacji do wskazanej lub innej placówki.

Płatność za żywienie i pobyt będzie pobierana na dotychczasowych zasadach z 'dołu'.


[ FORMULARZE ]


Z poważaniem
dyrektor Przedszkola