Certyfikat Przedszkola Daltońskiego

Szanowni Rodzice. Z radością informuję, że w ramach procesu recertyfikacji  przedłużony zostaje Certyfikat Przedszkola Daltońskiego dla Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu.

Przedszkole kontynuuje i potwierdziło wysoką jakość pracy zgodnie z koncepcją  Pedagogiki Planu Daltońskiego. Gratuluje nauczycielom, dzieciom i całemu personelowi przedszkola.

Dyrektor
Renata  Wiatrzyk