WAKACJE 2022!

SZANOWNI RODZICE, uprzejmie informuję, że w okresie wakacji Przedszkole Miejskie nr 3 będzie pełniło dyżur w lipcu dla dzieci:

  • z Przedszkola Miejskiego nr 3
  • z Przedszkola Miejskiego nr 2
  • z oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 5

ZE WSZYSTKIMI DZIEĆMI PRACOWAĆ BĘDZIE PERSONEL PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 w sierpniu dla dzieci:

  • z Przedszkola Miejskiego nr 3
  • z Przedszkola Miejskiego nr 2
  • z oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 5
  • dyżur będzie pełniło Przedszkole Miejskie nr 2 przy ulicy Borzymowskiego 8.

ZE WSZYSTKIMI DZIEĆMI PRACOWAĆ BĘDZIE PERSONEL PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2

Rodzice, którzy potrzebują opieki dla swoich dzieci w w/w czasie powinni złożyć wniosek w sekretariacie Przedszkola Miejskiego nr 2 w terminie od 14 do 31 marca 2022 r.

Po rozpatrzeniu wniosków i przeliczeniu dzieci do 30 kwietnia 2022 r. zostanie Państwu przekazana ostateczna informacja o przyjęciu dziecka na okres wakacji do wskazanej lub innej placówki.

Poinformujemy także w jakim terminie będziecie się Państwo zgłaszać do placówki dyżurującej w celu złożenia niezbędnych dokumentów i deklaracji.

Płatność za żywienie i pobyt będzie pobierana z góry do 24 czerwca i 25 lipca 2022 r.

Z poważaniem,
Dyrektor Renata Wiatrzyk