Kiermasz Świąteczny

Szanowni Rodzice, Opiekunowie! Zachęcamy Wszystkich do przygotowania ozdób świątecznych i przyniesienie ich na kiermasz. Pieniądze ze sprzedaży zasilą konto Rady Rodziców i zostaną przeznaczone na zakup zabawek oraz pomocy dydaktycznych.