DEKLARACJA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DOTYCZĄCA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ W KOŁOBRZEGU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020