I Dzień Wiosny – Ogólnopolskim Dniem z Planem Daltońskim!!!

Ogłoszenie – Koncepcja Planu Daltońskiego

Wdrażanie Koncepcji Planu Daltońskiego w Przedszkolu Miejskim Nr 2 Im. Wandy Chotomskiej W Kołobrzegu

Plakat

Daltonski Dzien Otwarty

Realizacja Planu Daltońskiego w Przedszkolu Miejskim Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu