WYKAZ PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W KOŁOBRZEGU

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

 1. Program wychowania przedszkolnego Pt: „ Kocham przedszkole” Mirosławy Anny Pleskot, Agnieszki Staszewskiej – Mieszek, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

 

 1. Program wychowania przedszkolnego pt. „ Wokół przedszkola” Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion, Wiesławy Żaby – Żabińskiej, Wydawnictwa MAC Edukacja.

 

 1. Program nauczania wychowania przedszkolnego „ Dziecięca matematyka” Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej, Warszawa 1999.

 

 1. Program profilaktyczny Przedszkola Miejskiego nr 2 W Kołobrzegu  „   Bezpieczny i zdrowy przedszkolak”, autorstwa E. Jończyk i R. Wiatrzyk .

 

 1. Program profilaktyczny Przedszkola Miejskiego nr 2 W Kołobrzegu „ Stop agresji” autorstwa I. Pawłowskiej i R. Wers.

 

 1. Program profilaktyczny Przedszkola Miejskiego nr 2 W Kołobrzegu „ Dziecko w świecie mediów’ autorstwa M. Bucholc, K. Łękowskiej, A. Białobrzeskiej zatwierdzony do realizacji Uchwałą RP w dn 15.09.2011r Nr 3/2010.

 

 1. Program adaptacyjny dla dzieci 3-4 letnich oraz nowoprzyjętych do grupy przedszkolnej, opracowany przez E. Jończyk, D. Warzocha.

 

 1. Autorski program profilaktyki logopedycznej „ 5 minut gimnastyki buzi i języka” – ćwiczenia buzi i języka usprawnianie aparatu artykulacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym, opracowany przez R. Wers, I. Pawłowską, zatwierdzony do realizacji Uchwałą RP w dn.  08.2011 Nr 1/2011.

 

 1. Autorski program kółka teatralnego” Dwójeczka – Bajeczka”

               Opracowany przez R. Wers, I. Pawłowska, zatwierdzony do

               realizacji uchwała RP w dn.28.02.2012

 

 1. Program autorski pt: „Wanda Chotomska na cztery pory roku”

                         Autorstwa P. Agnieszki Białobrzeskiej i P. Kamili Łękowskiej,

                         zatwierdzony do realizacji Uchwałą nr 2 R.P. w dniu 13.09.2012r.

 

 1. Program koła badawczego „ Odkrywcy tajemnic” opracowany

           przez P. Kamilę Łękowską , zatwierdzony do realizacji Uchwałą 

           RP z dnia  19.11.2015r.

 

 1. Program profilaktyczny „Bezpieczne i szczęśliwe dziecko”

     opracowany  przez  A.Leper, R.Wers  realizowany w roku 2019 w

     ramach dofinansowania ze środków budżetu Gminy Miasto

     Kołobrzeg Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.

 

  

 


Certyfikaty są potwierdzeniem naszego udziału w latach 2011/12 i 2012/13 w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków „Akademia Aquafresh” koncentrującym się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym. Program realizowany był we wszystkich grupach wiekowych, a dzieci poprzez atrakcyjne zajęcia, praktyczną naukę prawidłowego mycia zębów ,zabawy, spotkania z higienistką, stomatologiem uczyły się prawidłowej higieny jamy ustnej. Działania te zwiększyły u dzieci jak i rodziców świadomość z zakresu higieny jamy ustnej.

W roku 2013/14 braliśmy udział w ogólnopolskiej akcji prozdrowotnej o charakterze edukacyjnym Akademii Zdrowego Przedszkolaka, której działania koncentrowały się na zdrowym odżywianiu, bezpieczeństwie i profilaktyce zdrowia wśród dzieci. Przeprowadziliśmy 4 akcje pod hasłem:

1. Zdrowe żywienie – „ Zboża zjadamy, energię z nich mamy.”

2. Odporność i higiena, profilaktyka zdrowia – „ Odporność wzmacniamy bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy” .

3. Zdrowe żywienie – „ Uczymy się o jedzeniu w ekologicznym znaczeniu”.

4. Bezpieczeństwo w domu, podróży i na wakacjach – „Przedszkolak bezpieczny w podróży”.

W roku 2012 r uczestniczyliśmy w projekcie logopedyczny „ Dodaj język polski do ulubionych” poprzez aktywne wspieranie dzieci z wadami wymowy, dbanie o językową poprawność poprzez zajęcia i zabawy logopedyczne.

Poprzez indywidualne podchodzenie i zapewnianie odpowiedniego rozwoju dla każdego dziecka, odkrywanie i rozwijanie jego zainteresowań w roku 2012 otrzymaliśmy tytuł „ Szkoły odkrywców talentów”. Oprócz rozwijania pasji, zainteresowań dzieci uczymy współpracy, wrażliwości na potrzeby innych i wspólnego dobra.

W roku szkolnym 2013/14 braliśmy udział w programie „ ŚWIADOMY MALUCH” organizowanym przez Wojewódzką Komendę Policji w Szczecinie. Dzieci nabywały umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowywania się w przedszkolu i poza nim, kształciły postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo oraz prawidłowe zachowania w sytuacjach trudnych – przygotowania do roli ucznia.

Wojewódzki program edukacji w obszarze bezpieczeństwa pn. „Bezpieczny Przedszkolak”