Małgorzata Markowska   Jessika Żolik      

( j. angielski) mgr  Małgorzata Paczkowska

mgr Izabela Pawłowska ( logopedia)

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE:  CZERWIEC

WAKACYJNE PODRÓŻE:  (8-19.06.2020)

BEZPIECZNE WAKACJE:  (22-30.06.2020)

Wiersz:  „Wakacje”

Piosenka: „Rodzinna wycieczka”

Lp Zamierzenia ogólne   Obszar Podstawy

Programowej

1.      Stymulowanie rozwoju mowy; ćwiczenia mięśni narządów mowy, ćwiczenia oddechowe. Rozwijanie słuchu i aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.   I.6,7

 IV. 2,5,6, 8

2.      Doskonalenie mowy i myślenia. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich i wypowiadania się na podany temat. Wzbogacenie słownictwa czynnego. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej. Doskonalenie umiejętności opowiadania i dzielenia się własnymi doświadczeniami. Rozpoznawanie na obrazkach krajobrazów: morze, góry, las. Poznanie charakterystycznych cech krajobrazu morskiego oraz sposobów spędzania czasu nad morzem. Wdrażanie do odpowiedzialnego przygotowywania się do górskich wędrówek. Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów (uwzględnienie ochrony przed słońcem oraz korzystania z kąpieli słonecznych) oraz zachowania się w lesie, na wycieczce.

 

 

 

I.5,7,8,9

III.8,9

IV.1,2,5,6,18,19

3.      Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy. Doskonalenia do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych oraz wywiązywaniu się z własnych obowiązków domowych – ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu się i rozbieraniu, próby zapinania suwaków i guzików oraz zakładania butów. Pomagania rodzicom w różnych czynnościach domowych, sprzątaniu własnego miejsca przebywania i pracy, samodzielnym spożywaniu posiłku, próby nakrywania do stołu i sprzątania po posiłku.

 

  I.1,2,3,6,7,8

II. 1-9

III. 5,7,8,9

IV.14,19

  Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych poprzez zestaw zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych.   I. 5
  Doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami, wdrażanie do dokładnego wykonywania pracy. Doskonalenie sprawności manualnej, prawidłowego używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania i kreślenia.   I.7

IV.1, 8

  3 latki – zabawy z figurami geometrycznymi w ramach utrwalenia (łączenie takich samych, proste zbiory, przeliczanie)

4 latki – uczymy się mierzyć (poznanie przyrządów i metod mierzenia: linijką, metrówką, centymetrem krawieckim, stopą, łokciem).

  IV.9,11,12,15
  Rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek. Aktywne uczestniczenie w zabawach przy muzyce, wyrażania piosenek ruchem. Wyrabianie pamięci muzycznej, poczucia rytmu oraz doskonalenie percepcji słuchowej.    I.5

IV.1, 7

  Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem. Rozpoznawanie cech charakterystycznych dla lata. Poznanie zjawisk atmosferycznych występujących w czasie burzy. Zrozumienie podstawowej zasady bezpiecznego zachowania się w czasie burzy – chowania się do budynku. Zachęcanie dzieci do prowadzenia obserwacji przyrodniczych w czasie wypoczynku wakacyjnego. Ukazanie piękna i bogactwa polskiej przyrody w różnego typu krainach (morze, jeziora, góry). Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.

 

  III. 2,6,9

IV. 18,19

  Poznanie różnorodnej techniki plastyczne plastyczno – technicznej związanych z tematyką. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy.   I.6, 7,

III.5, IV.8

9.      Język angielski:

Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.

 

 

IV.21

 

 

WIERSZ

 

„WAKACJE”

 

To wcale nie takie łatwe

Kłopot to nie mały,

co wziąć ze sobą, co spakować

by wakacje się udały?

Najpierw piłka – słuszna racja

gra się w piłkę na wakacjach.

Wędkę – tylko czy tam są ryby?

Koszyk…– to będzie na grzyby

i materac do pływania

 i skakankę do skakania.

 

 

PIOSENKA

„RODZINNA WYCIECZKA”

 

 1. Wyjeżdżamy na wycieczkę
  naszym samochodem,
  kiedy siadam w foteliku
  zaczynam przygodę.

  Ref. Rodzinna wycieczka
  na czterech kółeczkach!
  Zapinamy pasy,
  jedziemy na wczasy!

  2. Droga wije się przez pola,
  lasy i miasteczka,
  z mostu widać jak turyści
  płyną na łódeczkach.

  Ref. Rodzinna wycieczka
  na czterech kółeczkach!
  Zapinamy pasy,
  jedziemy na wczasy!

  3. Na poboczu stoją znaki
  jazdę ułatwiają,
  dzięki nim podróżujący
  cel swój osiągają.

  Ref. Rodzinna wycieczka
  na czterech kółeczkach!
  Zapinamy pasy,
  jedziemy na wczasy!

 

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: MAJ/CZERWIEC

ŚWĘTO RODZINY: (25-29.05.2020)

Dzień Dziecka (01.06-05.06)

Wiersz: „Słońce” W. Chotomska

Piosenka: „W zieleni łąka majowa”

Lp

Zamierzenia ogólne

 

Obszar Podstawy

Programowej

 1.  

Stymulowanie rozwoju mowy; ćwiczenia mięśni narządów mowy, ćwiczenia oddechowe. Rozwijanie słuchu i aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.

 

I.6,7

IV. 2,5,6, 8

 1.  

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Wzbogacenie słownictwa czynnego. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej. Doskonalenie umiejętności opowiadania i dzielenia się własnymi doświadczeniami. rozwijanie umiejętności słuchanie i koncentracji uwagi.

 

I.7

III.8,9

IV.2, 4, 5

 1.  

Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy. Doskonalenia do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych oraz wywiązywaniu się z własnych obowiązków domowych – ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu się i rozbieraniu, próby zapinania suwaków i guzików oraz zakładania butów. Pomagania rodzicom w różnych czynnościach domowych, sprzątaniu własnego miejsca przebywania i pracy, samodzielnym spożywaniu posiłku, próby nakrywania do stołu i sprzątania po posiłku.

 

I.1,2,3,6,7,8

II. 1-9

III. 5,7,8,9

IV.14,19

 1.  

Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych poprzez zestaw zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych.

 

I. 5

 1.  
Doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami, wdrażanie do dokładnego wykonywania pracy. Doskonalenie sprawności manualnej, prawidłowego używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania i kreślenia.  

I.7

IV.1, 8

 1.  

Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej z cech wielkościowych. Stosowanie określeń:  duży –  mały, krótki – długi. Kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie sześciu.

 

IV.11,12,15

 

Rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek. Aktywne uczestniczenie w zabawach przy muzyce, wyrażania piosenek ruchem. Wyrabianie pamięci muzycznej, poczucia rytmu oraz doskonalenie percepcji słuchowej.

 

I.5

IV.1, 7

 1.  

Kształtowanie umiejętności mówienia o uczuciach do mamy . Pogłębienie szacunku do rodziców: (ukazanie roli rodziców, przybliżanie zwyczajów panujących w domu – zabawy z mamą i tatą).

Kształtowanie postawy tolerancji, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, wzmocnienie poczucia własnej wartości. uświadamianie podobieństw między różnymi dziećmi, integracja rówieśników

 

III. 2,6,9

IV. 1,2,5,6

 1.  

Poznanie różnorodnej techniki plastyczne plastyczno – technicznej związanych z tematyką: Rodziny i Dzieci z różnych stron świata. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy.

 

I.6, 7,

III.5, IV.8

 1.  

Język angielski:

Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.

 

IV.21

 

 

 

SłońceW. Chotomska

-Gdzie jest słońce?

W kwiatach na łące

W biedronce.

W skrzydłach motyla.

W wierzbie

Co nad woda się schyla.

– I gdzie jeszcze?

W piosence

A gdzie słońca najwięcej?

W uśmiechu naszej mamy

Kiedy jej

O kwiatach na łące,

O biedronce,

O skrzydłach motyla

O o tej wierzbie,

Co się nad woda schyla,

Piosenkę śpiewamy.

 

W ZIELENI ŁĄKA MAJOWA”

W zieleni łąka majowa,
gdzieś w trawie świerszczyk się chowa.
Nastroił skrzypce maleńkie,
gra zielone piosenki.

ref. Dla mamy piosenki, dla mamy,
dla mamy piosenki dla mamy.
Dla mamy piosenki, dla mamy,
dla mamy piosenki dla mamy.

W kolorach łąka majowa,
już od stokrotek różowa.
A od bławatków błękitna,
bo wszystkie kwiaty zakwitły.

ref. Dla mamy zakwitły dla mamy,
dla mamy zakwitły dla mamy.
Dla mamy piosenki, dla mamy,
dla mamy piosenki dla mamy.

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE – MAJ

EKOLOGIA: 4 – 8 V

WIOSNA NA ŁĄCE: 11 – 15 V

WIOSNA NA ŁĄCE  18.05.2020r. – 22.05.2020r.

 1. Kształtowanie świadomości i postaw proekologicznych. Uświadomienie dzieciom konieczności segregowania odpadów do odpowiednich pojemników ( poznanie kolorów pojemników przeznaczonych na konkretne odpady)
 2. Dostrzeganie piękna otaczającej nas przyrody.                                       Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym
 3. Kształtowanie samodzielności w ubieraniu się. Wdrażanie dzieci do właściwego zachowania się przy stole oraz używania zwrotów grzecznościowych
 4. Słuchanie muzyki oraz śpiewanie piosenek – rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej. Dostrzeganie zmian charakteru muzyki – wyrażania ich ruchem.
 5. Rozwijanie inwencji twórczej oraz sprawności manualnych w toku działań plastyczno – technicznych.
 6. Orientacja przestrzenna: określanie kierunków: z boku, przed, za.
 7. Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnych działalności dzieci oraz czynności codziennych

Polska – moja Ojczyzna (27.04 – 1.05 )

 • Zapoznanie dzieci z legendą powstania państwa polskiego oraz symbolami narodowymi ( godło, flaga, hymn ) Kształcenie postawy patriotycznej oraz poczucia przynależności narodowej                            Kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego wiersza i obejrzanego filmu
 • Zwrócenie uwagi na zasady higieny aparatu oddechowego
 • Słuchanie utworów muzycznych ( hymnu narodowego ); wdrażanie dzieci do zachowania odpowiedniej postawy podczas słuchania hymnu
 • Kształtowanie sprawności fizycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej w trakcie wykonywania ćwiczeń i zabaw ruchowych
 • Tworzenie galerii prac plastycznych; nazywanie podstawowych barw
 • Orientacja przestrzenna: określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: góra, na górze; dół, na dole
 •  

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: KWIECIEŃ

Zwierzęta na wiejskim podwórku” (13.04-24.04.2020)

Wiersz: „W gospodarstwie” T.M. Massalska

Piosenka: „Wiosna na wsi”

Lp

Zamierzenia ogólne

 

Obszar Podstawy

Programowej

 1.  
Stymulowanie rozwoju mowy; ćwiczenia mięśni narządów mowy, ćwiczenia oddechowe. Rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.  

I.6,7

IV. 2,5,6, 8

 1.  
Doskonalenie umiejętności opowiadania i dzielenia się własnymi doświadczeniami. Rozwijanie koncentracji uwagi.  

IV.2, 4, 5

 1.  
Kształtowanie czynności samoobsługowych oraz wywiązywaniu się z własnych obowiązków domowych – ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu się i rozbieraniu, próby zapinania suwaków i guzików oraz zakładania butów. Pomagania rodzicom w różnych czynnościach domowych, sprzątaniu własnego miejsca przebywania i pracy, samodzielnym spożywaniu posiłku, próby nakrywania do stołu i sprzątania po posiłku.  

I.2, 3, 7, 8

III.7

 1.  
Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych poprzez zestaw zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych.  

I. 5

 1.  
Doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami, wdrażanie do dokładnego wykonywania pracy. Doskonalenie sprawności manualnej, prawidłowego używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania i kreślenia.  

I.7

IV.1, 8

 1.  
Rozwijanie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów  

IV.12, 15, 18

 1.  
Rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek. Wyrabianie pamięci muzycznej, poczucia rytmu oraz doskonalenie percepcji słuchowej.  

IV.1, 7

 1.  
Wzbogacanie wiedzy na temat życia zwierząt hodowlanych oraz produktów pochodzących od zwierząt.      

Zapoznanie z zasadami dbania o zwierzęta – poznanie pracy w gospodarstwie. Kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt.

 

II.10,

IV.2,18

 1.  
Twórcze i aktywne współdziałanie w sytuacjach zadaniowych. Wdrażanie do podejmowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiałów użytkowych, w tym materiału naturalnego dostępnych z najbliższym otoczeniu.  

I.6, 7,

III.5, IV.8

 1.  
Język angielski:       

Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.

 

IV.21

,,W GOSPODARSTWIE”

T.M. Massalska

Pieje kogut już od świtu;
– Kukuryku! Kukuryku!
Kura do kurczaków żwawo
Gdacze: – W lewo!
Gdacze: – W prawo!
Kaczka kwacze: – Kwa! Kwa! Kwa!
Trzy kaczątka dziobem pcha.

Krowa muczy: – Mu! Mu! Mu!
Aż po prostu brak jej tchu.

Koń opędza się od much.
I rży głośno: – Jestem zuch!
Świnka chrumka: – Chrum! Chrum! Chrum!
Co za hałas! Co za szum!
Kot cichutko miauczy: – Miau!
A pies szczeka: – Hau! Hau! Hau!

 

WIOSNA NA WSI

1. Kogut głośno pieje, gładzi piękne pióra.

– ko, ko, jestem głodna – woła pani kura.

Ref: Kukuryku, ko, ko, ko,

gę, gę, kwa, kwa, kwa,

Mu, mu, i-ha, i-ha.

Kto nam dziś śniadanie da?

2.Na podwórku gęsi i małe kaczuszki,

tup, tup przytupują, mają puste brzuszki.

Ref: Kukuryku, ko, ko, ko….

3.Idzie pan gospodarz, ciężki worek niesie,

szur, szur, sypie ziarna, wszyscy głodni przecież.

Ref: Kukuryku, ko, ko, ko…

4.Z gospodarzem wiosna cichutko przybyła

i pachnącą trawą łąkę ozdobiła.

Ref: Kukuryku, ko, ko, ko….

5.Pasą się owieczki, krowy i barany,

jest już z nami wiosna świat się cieszy cały.

Ref: Kukuryku, ko, ko, ko

 

 

 

Powitanie wiosny – Wiersz

Leci pliszka

spod kamyczka:

– Ja się macie dzieci!

Już przybyła

wiosna miła,

już słoneczko świeci!

 

Poszły rzeki w

świat daleki,

płyną het – do morza;

A ja śpiewam,

a ja lecę,

gdzie ta ranna zorza!

Konopnicka Maria

 

„Idzie do nas wiosna” PIOSENKA

Autor słów: Agnieszka Galica

 

Kiedy wiosna przyjdzie do nas,

Roześmiana i zielona,

Razem z wiosną wszystkie dzieci

Zaśpiewają tak:

 

Zielona trawa,

zielony mech,

Zielona żaba…

rech, rechu, rech.

Zielona trawa,

zielony mech,

Zielona żaba…

rech, rechu, rech..

 

Rośnie trawa, rosną listki,

Rosną szybko dzieci wszystkie.

Przyfrunęły też bociany

I klekocą tak:

Ref.

 1. W lesie kwitnie już zawilec,

Obudziły się motyle,

A wieczorem nad łąkami

Słychać żabi śpiew:

Ref.

III. Kiedy wiosna przyjdzie do nas,

Roześmiana i zielona,

Razem z wiosną wszystkie dzieci

Zaśpiewają tak:

Ref.

 1. Rośnie trawa, rosną listki,

Rosną szybko dzieci wszystkie.

Przyfrunęły też bociany

I klekocą tak:

Ref.

W lesie kwitnie już zawilec,

Obudziły się motyle,

A wieczorem nad łąkami

Słychać żabi śpiew:

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: MARZEC
1.     Witamy wiosnę:       23 – 03.04.2020          

2.     Wielkanoc:               06 – 10.04.2020

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, we współpracy w zespołach i parach. Doskonalenia do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy. I.1,2,3,6,7,8          

II. 1-9

III. 5,7,8,9

IV.14,19

 

2. Zapoznanie dzieci z charakterystycznymi cechami marcowej pogody, rozumienie znaczenia przysłowia ludowego „W marcu jak w garncu”. Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas obserwacji porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.  Doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole. Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, związanych z Wielkanocą, zdobywanie wiedzy na temat Świąt Wielkanocnych – zapoznanie z ich symbolami: pisanka, baranek, babka wielkanocna, święconka oraz poznanie tradycji wielkanocnej – śmingus – dyngus. I.2,7,8,9          

III.9

IV. 2,4,5 6,9

3. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u dzieci. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym wczesną wiosną (pierwsze wiosenne kwiaty, ptaki i zwierzęta). Systematyczna obserwacja pogody, temperatury powietrza oraz jej wpływ na ludzi, rośliny i zwierzęta. Rozpoznawanie symboli graficznych oznaczających pogodę. Poznanie warunków niezbędnych do rozwoju roślin ( ziemia, słońce, woda). Poznanie etapów sadzenia roślin. Sadzenie nowalijek w sali przedszkolnej, urządzanie kącika. Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników. IV. 16, 18,19
4. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych. Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności. I. 5,8
5. Poznanie różnorodnej techniki plastycznej – wykonanie pracy plastyczno – technicznej związanych z tematyką. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.9,          

IV. 1,2,8,19

6. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. IV. 1,7
7. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV. 20
8. Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci poprzez liczenie w zakresie trzech oraz określanie przedmiotów używając pojęć: duży, mały.          

Dostrzeganie różnic w wielkości przedmiotów (segregowanie według wielkości) oraz doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie trzech. 

 

III.5,6          

IV. 13, 15

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE : MARZEC
l.p. TEMAT KOMPLEKSOWY : KOSMOS 9 -20. 03.2020r. OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Zapoznanie dzieci z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi kosmosu           

IV. 18, 19

2. Dbałość o estetykę wykonywanych prac plastycznych.         

Ćwiczenie sprawności manualnej i pomysłowości podczas wykonywania prac plastycznych.

Tworzenie galerii prac plastycznych dzieci.

IV 15
3. Prezentowanie umiejętności artystycznych dzieci oraz pokonywanie nieśmiałości przed wystepem publicznym.         

Poznawanie roli jaką odgrywają dziadkowie w życiu każdej rodziny.

Próby opowiadania o członkach swojej najbliższej rodziny. Nazywanie najblizszych członków rodziny: mama, tata, babcia , dziadek

Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wzajemne okazywanie sobie szacunku, uczuć, wspólne świętowanie.

IV. 12
4. Nauka nowych piosenek i pląsów. Wdrażanie dzieci do udziału w zabawach rytmiczno-muzycznych przy piosenkach znanych dzieciom.         

Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu umiejętności wokalnych.

          

IV. 1, 7

5. Kształtowanie prawidłowych nawyków higieniczno-porządkowych, żywieniowych oraz kulturalnych podczas posiłku. Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia. Utrwalanie poprawnego sposobu mycia rąk. Wycieranie rąk w indywidualny ręcznik. I 1,2,3,4
6. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych kołowych oraz z wykorzystaniem różnych przyborów sportowych.         

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

I.5
7. Wdrażanie dzieci do używania zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, przepraszania. III.4

 

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE
l.p. TEMAT KOMPLEKSOWY: W DAWNYCH CZASACH 24.II – 6 III OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Poznawanie zwierząt żyjących w dawnych czasach- dinozaurów oraz roślin – olbrzymie paprocie – wystepujących w tamtym okresie.         

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk

          

IV. 19

2. Dbałość o estetykę wykonywanych prac plastycznych.         

Ćwiczenie sprawności manualnej i pomysłowości podczas wykonywania prac plastycznych.

Tworzenie galerii prac plastycznych dzieci.

IV 15
3. Podejmowanie prób wspólnych zabaw         

Stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji ( w domu, w przedszkolu, na ulicy)

III 4, 5
4. Nauka nowych piosenek i pląsów. Wdrażanie dzieci do udziału w zabawach rytmiczno-muzycznych przy piosenkach znanych dzieciom.         

Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu umiejętności wokalnych.

          

IV. 1, 7

5. Kształtowanie prawidłowych nawyków higieniczno-porządkowych, żywieniowych oraz kulturalnych podczas posiłku. Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia. Utrwalanie poprawnego sposobu mycia rąk. Wycieranie rąk w indywidualny ręcznik. I 1,2,3,4
6. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych kołowych oraz z wykorzystaniem różnych przyborów sportowych.         

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

I.5
7. Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych IV. 21