mgr Małgorzata Paczkowska

mgr Krystyna Zasada

mgr Renata Wiatrzyk

mgr  Małgorzata Paczkowska ( j. angielski)

Krystyna Michalik (Religia)

mgr Izabela Pawłowska ( logopedia)


 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

 

1-12.10.2018 -Dary jesieni w kolorach Daltona.
15-26.10.2018 Jesień w parku i lesie.
1. Rozwijanie mowy i myślenia poprzez słuchanie opowiadań, wierszy. Rozpoznawanie litery A poprzez zabawę.
2. Rytmy – dostrzeganie regularności w powtarzających się sekwencjach. Rozpoznawanie cyfry oznaczającej 2.
3. Zapoznanie dzieci ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie jesienią.
4. Rozwijanie wrażliwości plastycznej i konstrukcyjnej  z wykorzystaniem darów jesieni.
5. Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenie gimnastyczne.
     6. Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych z higieną osobistą oraz spożywaniem posiłków.