mgr Edyta Jończyk       

mgr Adrianna Patra-Warmijak

( j. angielski) mgr Małgorzata Paczkowska  

mgr Renata Wers ( Logopedia)

mgr Edyta Jończyk (Gimnastyka korekcyjna)

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE : czerwiec 2020r.

l.p.

TEMATY KOMPLEKSOWE : Witamy lato i wakacje 15.06. – 30.06.

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

1.

Wpajanie bezpiecznych zachowań podczas wakacyjnych wypraw i zabaw. Utrwalanie umiejętności posługiwania się swoim imieniem, nazwiskiem i adresem. Rozwijanie czynności samoobsługowych, nabywanie umiejętności zawiązywania sznurowadeł.

III 3

I 2

2

Wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności wypowiadania się na temat. Wzbogacanie wiadomości dzieci związanych z nową porą roku.

Kształtowanie gotowości do czytania i pisania w trakcie zabaw oraz poprzez karty pracy.

IV 2, 4, 5, 9

III 8

3.

Określanie charakterystycznych cech lata: długie dni, wyższa temperatura, poznawanie zjawisk atmosferycznych występujących o tej porze roku (burzy, tęczy). Obserwowanie w sposób bezpośredni lub pośredni zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach. Poznanie zasad bezpiecznego wypoczynku latem.

IV.1, IV. 16, 18

4.

Zachęcanie do radosnego muzykowania i śpiewania piosenek z uwzględnieniem rytmu, tempa muzycznego, wysokości dźwięku oraz zmiany dynamiki i muzyki.

IV 1, 7

I 5

5.

Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez układnie rytmów, przeliczanie, logiczne myślenie i spostrzegawczość.

IV 12, 15

6.

Rozwijanie sprawności manualnej oraz inwencji twórczej toku działań plastyczno-technicznych.

IV 1, 8

I 7 II 4

7.

Rozwijanie sprawności ruchowej, zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka.

I 5, 8

8

Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.

IV 21

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE : maj/czerwiec 2020r.

l.p.

TEMATY KOMPLEKSOWE : Rodzinne świętowanie 25.05 – 5.06

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

1.

Nazywanie podstawowych emocji, wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych. Doskonalenie samoobsługi. Wdrażanie dzieci do pomocy w drobnych pracach domowych. Kształtowanie więzi emocjonalnej z członkami rodziny.

III 2,4

II 1, 2,4, 9

I 2, 3, 7

2

Aktywizowanie mowy i myślenia poprzez pracę z obrazkiem , wierszem, utworem literackim itp. Kształtowanie przynależności do własnej rodziny. Przygotowanie do pisania i czytania.

IV 2, 4, 5, 6, 9

II 6, 4, 9

III 2, 8

3.

Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną. Uświadamianie istoty relacji z mamą, tatą oraz rodzeństwem. Poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina. Dostrzeganie więzi między rodzicami a potomstwem w świecie zwierząt.

IV 1,2,4,18

III 1,6,7

4.

Słuchanie muzyki, słuchanie i śpiewanie piosenek – aktywne rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej.

IV 1, 7

I 5

5.

Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia oraz wnioskowania poprzez zabawy z kodowaniem.

IV 12, 19

6.

Rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni poprzez wykonywanie prac plastyczno – technicznych.

IV 1, 8

I 7

II 4

7.

Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych – rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.

I 5, 8,9

8

Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.

IV 21

************************************************************************

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE : maj 2020r.

l.p.

TEMATY KOMPLEKSOWE : Wiosna na łące 11 -22.05

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

1.

Dostrzeganie piękna otaczającej nas przyrody. Nazywanie podstawowych emocji, wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych.. Kształtowanie świadomości i postaw proekologicznych. Kształtowanie samodzielności w ubieraniu się.

III 4

II 1, 11

IV 18

I 2

2

Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym. Przygotowanie do pisania i czytania.

IV 2, 4, 5, 6, 9

III 8

3.

Poznawanie wybranych środowisk przyrodniczych (łąka). Utrwalanie nazw zwierząt oraz owadów – mieszkańców łąki. Zapoznanie z cyklem rozwojowym motyla. Poznawanie nazw oraz zastosowania wybranych roślin zielnych. Dostrzeganie piękna majowej przyrody.

IV 16, 18, 19

4.

Słuchanie muzyki, słuchanie i śpiewanie piosenek – rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej. Dostrzeganie zmian charakteru muzyki – wyrazanie ich ruchem.

IV 1, 7

I 5

5.

Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez rozwiązywanie zadań metodą symulacji. Poznawanie cech kuli-wskazywanie różnic między kulami a kołami.

IV 12

6.

Rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni poprzez wykonywanie prac plastyczno – technicznych.

IV 1, 8

I 7

II 11

7.

Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych. Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

I 5, 8

8

Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.

IV 21

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE : maj 2020r.

l.p.

TEMATY KOMPLEKSOWE : Ekologia 4 – 8.05.

 

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

1.

Dostrzeganie piękna otaczającej nas przyrody. Kształtowanie świadomości i postaw proekologicznych. Kształtowanie samodzielności w ubieraniu się.

III 2

II 11

2

Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym. Przygotowanie do pisania i czytania.

IV 2, 4, 5, 6, 9

III 8

3.

Kształtowanie postaw, zachowań i nawyków proekologicznych.

Budzenie poczucia współodpowiedzialności i troski za stan środowiska naturalnego.

Uświadomienie konieczności segregowania odpadów do odpowiednich pojemników.

Poznanie zasad działania recyklingu prowadzącego do ponownego przetworzenia odpadów.

IV 5, 8, 18

II 5

4.

Słuchanie muzyki, słuchanie i śpiewanie piosenek – rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej. Dostrzeganie zmian charakteru muzyki – wyrazanie ich ruchem.

IV 1, 7

I 5

5.

Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.

Rozwiązywanie zadań tekstowych metodą symulacji.

IV 12, 15

6.

Rozwijanie inwencji twórczej oraz sprawności manualnych w toku działań plastyczno-technicznych.

IV 8,

I 7

7.

Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe.

I 5, 8

8

Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.

IV 21

Ekologa znak

I Niech zieleni się przyroda

bo w przyrodzie tlen i woda

chcę by wszystko kwitło, żyło

by powietrze czyste było.

Ref. Auto, nie! Rower, tak!

Ekologa to jest znak! x4

II Nie chcę spalin nie chcę dymu

i w powietrzu nie chcę pyłu

nie chcę chemi w mym ogrodzie

ja z przyrodą chcę żyć w zgodzie.

Ref. Auto, nie! Rower, tak!

Ekologa to jest znak! x4

Motyl
Michał Jankowiak

Na skrzydełkach barwny pyłek,
Jaki piękny jest motylek,
Fruwający kwiatuszek,
Pląsa po łące jak duszek.
Chcesz go złapać,
Spróbuj gibko,
Nim drgniesz ręką,
Zniknie szybko.

Ach, motylku,
Jak ty fruwasz,
Skrzydełkami cudnie mrugasz,
Taniec w słońcu twój swawolny,
Pokazuje jakiś wolny.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE : kwiecień 2020r.

l.p.

TEMATY KOMPLEKSOWE : Polska – moja Ojczyzna 27 – 30.04.

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

1.

Kształtowanie postaw patriotycznych. Rozbudzenie zainteresowań krajem ojczystym.

III 2

II 11

2

Poznawanie legend o Polsce.Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich. Przygotowanie do pisania i czytania.

IV 1, 2, 3, 4

III 8

3.

Rozbudzenie zainteresowań krajem ojczystym i jego symbolami.

Przybliżenie dzieciom wiadomości na temat swojego rejonu, interesowanie się historią swojego miasta.

IV 3, 5, 10

II 4

4.

Śpiewanie piosenek – rozbudzanie postaw patriotycznych.

IV 1, 7,

5.

Zapoznanie z figurą sześcianem – utrwalanie poznanych figur geometrycznych.

IV 12

6.

Rozwijanie inwencji twórczej dziecka poprzez samodzielne dobieranie technik i sposobów wykonania zadania.

IV 1, 8,

II 7

7.

Kształtowanie sprawności fizycznej i koordynacji wzrokowo – ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych.

I 5, 8

8

Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych

IV 21

 

Zwierzęta Wiejskie 14.04.2020r. – 17.04.2020r.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE : kwiecień 2020r.

l.p.

TEMATY KOMPLEKSOWE : Na wsi 14 – 24 .04

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

1.

Utrwalanie nawyków higienicznych, jako profilaktyki przed chorobami.

Doskonalenie umiejętności nakrywania do stołu oraz kulturalnego zachowywania się podczas posiłków.

Kształtowanie zachowań żywieniowych sprzyjających zdrowiu – zachęcanie do próbowania nowych potraw.

I 1, 3

2

Rozwijanie logicznego myślenia oraz pamięci poprzez rozwiązywanie zagadek oraz naukę krótkich wierszyków. Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem mówionym. Przygotowanie do pisania i czytania.

IV 2, 5

III 8

3.

Zapoznanie dzieci ze zwierzętami oraz pracami wykonywanymi w gospodarstwie. Określanie korzyści płynących z hodowli zwierząt dla człowieka.

IV 2, 5, 18

4.

Słuchanie i poznawanie piosenek z repertuaru dziecięcego. Zachęcanie do improwizowania. Wyzwalanie radości poprzez ruch przy muzyce.

IV 1, 7,

5.

Rozwijanie umiejętności mierzenia.

IV 13

6.

Doskonalenie zmysłu dotyku, rozwijanie myślenia kreatywnego i umiejętności manualnych.

IV 8,

7.

Kształtowanie wśród dzieci świadomości potrzeby dbania o zdrowie w sferze fizycznej.

I 5, 7

8

Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.

IV 21

Wiersz

Wyszła kura na podwórze
Wyliczanki i rymowanki

Wyszła kura na podwórze,
Spodobało się tam kurze.
Na podwórzu dużo kurzu,
Piórko, trawka i sadzawka,
Kamyk, kwiatek i dżdżownica,
Jaka piękna okolica.
Drapu – drap jedną z łap,
Jest robaczek to go – cap!
Drapu – drapu łapką w kurzu,
Jak tu pięknie na podwórzu.

Piosenka

Na podwórku koło bramy
Wiodą spory cztery mamy
Każda woła, że jej dziecię
Najładniejsze jest na świecie

Mówi krowa: cielątko!
Mówi owca: jagniątko!
Mówi świnka: prosiątko!
A kobyłka: źrebiątko!

Oj tak tak, oj tak tak, oj tak!

Lecz tymczasem dziatek czwórka
Już wymknęła się z podwórka
I na łące sobie hasa
W lewo, w prawo, hej hopsasa!

Podskakuje cielątko
A tuż przy nim jagniątko
Podryguje prosiaczek
Biega w kółko źrebaczek

Oj hop hop, oj hop hop, oj hop!

WIELKANOC

Wiersz

Wyszła kura na podwórze
Wyliczanki i rymowanki

Wyszła kura na podwórze,
Spodobało się tam kurze.
Na podwórzu dużo kurzu,
Piórko, trawka i sadzawka,
Kamyk, kwiatek i dżdżownica,
Jaka piękna okolica.
Drapu – drap jedną z łap,
Jest robaczek to go – cap!
Drapu – drapu łapką w kurzu,
Jak tu pięknie na podwórzu.

Piosenka

Na podwórku koło bramy
Wiodą spory cztery mamy
Każda woła, że jej dziecię
Najładniejsze jest na świecie

Mówi krowa: cielątko!
Mówi owca: jagniątko!
Mówi świnka: prosiątko!
A kobyłka: źrebiątko!

Oj tak tak, oj tak tak, oj tak!

Lecz tymczasem dziatek czwórka
Już wymknęła się z podwórka
I na łące sobie hasa
W lewo, w prawo, hej hopsasa!

Podskakuje cielątko
A tuż przy nim jagniątko
Podryguje prosiaczek
Biega w kółko źrebaczek

Oj hop hop, oj hop hop, oj hop!

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE : kwiecień 2020r.

l.p.

TEMATY KOMPLEKSOWE : Wielkanoc 06. – 10 .04

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

1.

Wdrażanie dzieci do dbania o higienę, do częstego mycia rąk jako profilaktyki przed chorobami. Kształtowanie więzi z rodziną.Wdrażanie do włączania się do pomocy w domowych porządkach, przygotowaniu świątecznych wypieków i potraw. Poznawanie wielkanocnych zwyczajów.

I 1, 7

II 9

III 9

2.

Poznawanie zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej. Rozwijanie umiejętności opowiadania. Przygotowanie do pisania i czytania.

IV 2, 5

3.

Uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń, których dostarcza świat przyrody wiosną. Budowanie uczucia więzi z przyrodą.

Poznawanie budowy i właściwości jajka-wykorzystywania go oraz przygotowywania prostych potraw z jajek. Rozwijanie wiedzy na temat pisanek. Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk.

II 10, 11

IV 13,18,19

4.

Słuchanie i poznawanie piosenek związanych ze zwyczajami Świąt Wielkanocnych. Rozwijanie poczucia rytmu, określanie charakteru muzyki.

IV 1, 7,

5.

Utrwalanie umiejętności przeliczania, porównywania, rachowania w zakresie 10.

IV 15

6.

Podejmowanie różnych zadań plastycznych i technicznych kształtujących sprawność manualną.

IV 7

7.

Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka, wprowadzenie pozytywnego nastroju i dobrego samopoczucia podczas ćwiczeń gimnastycznych. Radosne przygotowania do świąt poprzez pomoc rodzicom w obowiązkach domowych.

I 5, 7

8.

Easter. Zapoznanie ze słownictwem związanym z Wielkanocą. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.

IV 21

Piosenka

Pachnąca wiosna

muzyka: Krzysztof Maciejowski, słowa: Anna Kwiecińska-Utkin

  1. Słońce coraz mocniej świeci,

rosną zboża, krzewy, kwiaty.

Już się cieszą wszystkie dzieci

z wiosny strojnej w jasne szaty,

z wiosny strojnej w jasne szaty.

  1. Wszystko cudnie nam rozkwita:

tulipany i żonkile.

Już pierwiosnek fiołka wita.

Znowu deszcz popadał chwilę,

znowu deszcz popadał chwilę.

  1. Przyszła wiosna, piękna pani,

co bukiety kwiatów niesie.

Ogród cieszy nas ziołami.

Witaj w sadzie, witaj w lesie,

witaj w sadzie, witaj w lesie.

 

Wiersz

Wiosna J. Brzechwa

Naplotkowała sosna, że już się zbliża wiosna.
Kret skrzywił się ponuro: – Przyjedzie pewno furą
Jeż się najeżył srodze: – Raczej na hulajnodze.
Wąż syknął: – Ja nie wierzę, przyjedzie na rowerze.
Kos gwizdnął: – Wiem coś o tym, przyleci samolotem.
– Skąd znowu – rzekła sroka – ja z niej nie spuszczam oka
i w zeszłym roku w maju widziałam ją w tramwaju.
– Nieprawda wiosna zwykle przyjeżdża motocyklem!
– A ja wam tu dowiodę, że właśnie samochodem.
– Nieprawda, bo w karecie!
– W karecie? – Cóż pan plecie?
Oświadczyć mogę krótko, że płynie własną łódką!
A wiosna przyszła pieszo.
Już kwiaty za nią śpieszą, już trawy przed nią rosną
i szumią – Witaj wiosno!

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE : marzec 2020r.

l.p.

TEMATY KOMPLEKSOWE : Wiosna 23.03. – 03 .04 .

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

1.

Wdrażanie dzieci do dbania o higienę, częstego i dokładnego mycia rąk.Utrwalanie sposobów zapobiegania chorobom-mycie rąk po kichaniu, kaszleniu czy wycieraniu nosa oraz właściwe ubieranie się. Uświadamianie konieczności używania przedmiotów osobistych (np ręcznika, pomadek ochronnych) tylko przez jedną osobę.

Pomoc w nakrywaniu do stołu, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

I 1, 2

II 9

III 9

2.

Rozwijanie mowy i myślenia – wyrabianie umiejętności wypowiadania się, stosowanie prawidłowych form składniowych. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Analiza i synteza słuchowa wyrazów o prostej budowie fonetycznej, ćwiczenia grafomotoryczne.

IV 2,4, 5

3.

Poszerzanie wiedzy na temat zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny. Poznawanie wyglądu i nazw wiosennych kwiatów oraz ptaków powracających na wiosnę do Polski. Rozwijanie świadomości przyrodniczej – wdrażanie do ochrony wybranych gatunków roślin i zwierząt.

IV 2, 18

4.

Kształtowanie umiejętności słuchania muzyki w skupieniu – wyrażanie nastroju i charakteru muzyki w improwizacjach ruchowych. Słuchanie i śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego. Improwizacje wokalne.

IV 1, 7,

5.

Rozwijanie inteligencji matematycznej poprzez zabawy z monetami i banknotami o małych nominałach.

IV 15, 18

6.

Rozwijanie wyobraźni twórczej oraz sprawności manualnej poprzez zastosowanie różnych technik plastycznych podczas wykonywania prac o tematyce wiosennej. Wyzwalanie uczucia zadowolenia z możliwości tworzenia.

IV 8,

II 4

7.

Rozwijanie sprawności fizycznej, przeciwdziałanie płaskostopiu.

I 5, 8

8

Zapoznanie się ze słownictwem związanym ze zwierzętami hodowlanymi: farm animals.

IV 21

Wiersz

Marlena Templer

„Łajka”

Był raz piesek bardzo mały

Ale dzielny i wspaniały

Piesek miał na imię Łajka

I to nie jest żadna bajka

Cały księżyc zwiedził sobie

Gdy dorosnę też to zrobię.

Piosenka

”Kosmiczny sen”

 Czterej kosmici przylecieli,
w moim pokoju przystanęli.
Mówią: „Dzień dobry, my przepraszamy,
ale pewnego chłopca szukamy.
Ten chłopiec wielkim jest leniuszkiem
i często chowa się pod łóżkiem,
Nie słucha taty, na brata krzyczy
i nie chce mamie swej pomóc w niczym.”

Ref.: A przecież trzeba dobrym być,
słodką minę mieć,
bo inaczej trochę wstyd…
Być leniuszkiem? Nie!
Być kłamczuszkiem? Nie!
Lepiej iść do mamy i przytulić się.

II. Czterej kosmici odlecieli,
bo porozmawiać z kim nie mieli.
A ja czerwony jak pan buraczek
pod łóżkiem leżę, ze wstydu płaczę…
A potem bardzo się zdziwiłem,
bo się po prostu obudziłem.
To tylko sen był, och, wspaniale!
Już nigdy zły nie będę wcale.

Ref.: A przecież trzeba…

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE : marzec 2020r.
l.p. TEMATY KOMPLEKSOWE : Kosmos 09. – 20 .03. OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Wdrażanie dzieci do dbania o higienę, do częstego mycia rąk jako profilaktyki przed chorobami. Uświadamianie konieczności używania przedmiotów osobistych (np. ręcznika, pomadek ochronnych) tylko przez jedną osobę. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci. I 1, 2        

II 9

III 9

 

2. Wzbogacanie wiedzy dzieci związanej z tematem kompleksowym. Rozwijanie czynnego słownika dziecka. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat obrazka oraz wysłuchanego tekstu. Przygotowanie do pisania i czytania. IV 2, 5        

III 8

3. Poznawanie wiadomości dotyczących obiektów i zjawisk występujących w kosmosie, w tym budowy Układu Słonecznego planet. Rozumienie teorii Mikołaja Kopernika: Słońce stoi w miejscu, Ziemia krąży wokół Słońca. Obserwowanie pogody marcowej oraz zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia. IV 2, 18, 19
4. Słuchanie i poznawanie piosenek z repertuaru dziecięcego. Zachęcanie do improwizowania. Wyzwalanie radości podczas wspólnego muzykowania.        

 

IV 1, 7,
5. Poznawanie miary płynów-porównywanie ilości płynów za pomocą butelek. Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania.        

 

IV 13, 15
6. Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania. Rozwijanie zdolności technicznych dziecka.          

IV 8,

7. Rozwijanie sprawności fizycznej podczas zajęciach ruchowych, rozwijanie cech motorycznych takich jak szybkość, gibkość. Wdrażanie dzieci do szybkiej reakcji na sygnał. I 5, 8        

 

8 Utrwalenie posługiwania się zwrotami grzecznościowymi: What’s your name?,How are you today? How old are you? Have a nice day! It’s nice to see you! How’s the weather today? See You later! Where are you? I’m sorry, Thank you! IV 21

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE : luty/marzec 2020r.
l.p. TEMATY KOMPLEKSOWE : W dawnych czasach 24.02. – 06.03 OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi i uświadamianie konieczności niesienia pomocy osobom potrzebującym. Kształcenie uczucia przyjaźni i życzliwości. II 9        

III 9

 

2. Rozwijanie czynnego słownika dziecka. Kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, dzielenie wyrazów na sylaby i głoski. IV 2, 5        

III 8

3. Poznanie zwierząt prehistorycznych. Pogłębianie wiedzy na temat urządzeń technicznych z dawnych lat wykorzystywanych w gospodarstwie domowym. IV 2, 18, 19
4. Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnego muzykowania. IV 1, 7,
5. Rozwijanie umiejętności liczenia. Rozpoznawanie i nazywanie poznanych zapisów cyfrowych liczb. IV 15
6. Kształtowanie sprawności manualnej wykorzystując w pracy materiały odpadowe. Budzenie poczucia odpowiedzialności satysfakcji z wykonanej pracy.          

IV 8,

7. Rozwijanie kreatywności w samodzielnych i grupowych zajęciach ruchowych, w tym z wykorzystaniem nietypowych przyborów gimnastycznych. I 5, 8        

 

8 Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21

Wiersz

Aleksandra Wojtyła

Dinozaury

Dinozaury to takie stworzenia,
których już od dawna na świecie nie ma.

Niektóre były duże, wielkości wieżowca,
a inne małe, na przykład jak owca.

Drapieżny tyranozaur był groźny szalenie,
jego się bało każde stworzenie.

Jak szedł to wokół ziemia drżała,
siał pośród zwierząt strachu bez mała.

Największe były brontozaury chyba,
ich szyje sięgały prawie do nieba.

Skubały listki z koron drzew,
smakował im także mały krzew.

Pterozaury to gady, które latały,
one naszym ptakom początek dały.

Diplodoki to gady pływające,
ich rozmiary były imponujące.

Dinozaury wyginęły miliony lat temu
i do dzisiaj nie wiemy czemu.
Krążą na ten temat różne spekulacje
i do końca nie wiadomo, kto ma racja.

Piosenka

Dino dinozaur Katarzyna Godzisz

Dawno temu żył dinozaur, co roślinę wielką pożarł,
Długi ogon miał i szyję i zajadał zieleninę,
Był ogromny daje słowo, ponad drzewa sięgał głową,
Chodził wszędzie słonim krokiem, tak to było z Diplodokiem.

Dino, dino, dino, dinozaur,
Dino, dino, dino, dinozaur,
Dino, dino, dino, dinozaur,
Dino, dino, dino, dinozaur.

O tym gadzie też opowiem, co trzy rogi miał na głowie,
Zjadal liści całe tony, jako przysmak ulubiony,
Smakołyki dziobem zrywał, pośród krzewów często bywał,
Duże wsparcie miał w rodzinie, Triceratops jego imię.

Dino, dino, dino, dinozaur,
Dino, dino, dino, dinozaur,
Dino, dino, dino, dinozaur,
Dino, dino, dino, dinozaur.

Dino, dino, dino, dinozaur,
Dino, dino, dino, dinozaur,
Dino, dino, dino, dinozaur,
Dino, dino, dino, dinozaur.