mgr Edyta Jończykmgr Adrianna Patra-Warmijak 

( j. angielski) mgr Małgorzata Paczkowska  

mgr Renata Wers ( Logopedia)

mgr Edyta Jończyk (Gimnastyka korekcyjna)

Piosenka

Pachnąca wiosna

muzyka: Krzysztof Maciejowski, słowa: Anna Kwiecińska-Utkin

  1. Słońce coraz mocniej świeci,

rosną zboża, krzewy, kwiaty.

Już się cieszą wszystkie dzieci

z wiosny strojnej w jasne szaty,

z wiosny strojnej w jasne szaty.

  1. Wszystko cudnie nam rozkwita:

tulipany i żonkile.

Już pierwiosnek fiołka wita.

Znowu deszcz popadał chwilę,

znowu deszcz popadał chwilę.

  1. Przyszła wiosna, piękna pani,

co bukiety kwiatów niesie.

Ogród cieszy nas ziołami.

Witaj w sadzie, witaj w lesie,

witaj w sadzie, witaj w lesie.

 

Wiersz

Wiosna J. Brzechwa

Naplotkowała sosna, że już się zbliża wiosna.
Kret skrzywił się ponuro: – Przyjedzie pewno furą
Jeż się najeżył srodze: – Raczej na hulajnodze.
Wąż syknął: – Ja nie wierzę, przyjedzie na rowerze.
Kos gwizdnął: – Wiem coś o tym, przyleci samolotem.
– Skąd znowu – rzekła sroka – ja z niej nie spuszczam oka
i w zeszłym roku w maju widziałam ją w tramwaju.
– Nieprawda wiosna zwykle przyjeżdża motocyklem!
– A ja wam tu dowiodę, że właśnie samochodem.
– Nieprawda, bo w karecie!
– W karecie? – Cóż pan plecie?
Oświadczyć mogę krótko, że płynie własną łódką!
A wiosna przyszła pieszo.
Już kwiaty za nią śpieszą, już trawy przed nią rosną
i szumią – Witaj wiosno!

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE : marzec 2020r.
l.p. TEMATY KOMPLEKSOWE : Wiosna 23.03. – 04 .04 . OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Wdrażanie dzieci do dbania o higienę, częstego i dokładnego mycia rąk. Utrwalanie sposobów zapobiegania chorobom-mycie rąk po kichaniu, kaszleniu czy wycieraniu nosa oraz właściwe ubieranie się. Uświadamianie konieczności używania przedmiotów osobistych (np ręcznika, pomadek ochronnych) tylko przez jedną osobę.

Pomoc w nakrywaniu do stołu, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

I 1, 2

II 9

III 9

2. Rozwijanie mowy i myślenia – wyrabianie umiejętności wypowiadania się, stosowanie prawidłowych form składniowych. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Analiza i synteza słuchowa wyrazów o prostej budowie fonetycznej, ćwiczenia grafomotoryczne. IV 2,4, 5

 

3. Poszerzanie wiedzy na temat zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny. Poznawanie wyglądu i nazw wiosennych kwiatów oraz ptaków powracających na wiosnę do Polski. Rozwijanie świadomości przyrodniczej – wdrażanie do ochrony wybranych gatunków roślin i zwierząt. IV 2, 18
4. Kształtowanie umiejętności słuchania muzyki w skupieniu – wyrażanie nastroju i charakteru muzyki w improwizacjach ruchowych. Słuchanie i śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego. Improwizacje wokalne. IV 1, 7,
5. Rozwijanie inteligencji matematycznej poprzez zabawy z monetami i banknotami o małych nominałach. IV 15, 18
6. Rozwijanie wyobraźni twórczej oraz sprawności manualnej poprzez zastosowanie różnych technik plastycznych podczas wykonywania prac o tematyce wiosennej. Wyzwalanie uczucia zadowolenia z możliwości tworzenia. IV 8,

II 4

7. Rozwijanie sprawności fizycznej, przeciwdziałanie płaskostopiu. I 5, 8
8 Zapoznanie się ze słownictwem związanym ze zwierzętami hodowlanymi: farm animals. IV 21

Wiersz

Marlena Templer

„Łajka”

Był raz piesek bardzo mały

Ale dzielny i wspaniały

Piesek miał na imię Łajka

I to nie jest żadna bajka

Cały księżyc zwiedził sobie

Gdy dorosnę też to zrobię.

Piosenka

”Kosmiczny sen”

 Czterej kosmici przylecieli,
w moim pokoju przystanęli.
Mówią: „Dzień dobry, my przepraszamy,
ale pewnego chłopca szukamy.
Ten chłopiec wielkim jest leniuszkiem
i często chowa się pod łóżkiem,
Nie słucha taty, na brata krzyczy
i nie chce mamie swej pomóc w niczym.”

Ref.: A przecież trzeba dobrym być,
słodką minę mieć,
bo inaczej trochę wstyd…
Być leniuszkiem? Nie!
Być kłamczuszkiem? Nie!
Lepiej iść do mamy i przytulić się.

II. Czterej kosmici odlecieli,
bo porozmawiać z kim nie mieli.
A ja czerwony jak pan buraczek
pod łóżkiem leżę, ze wstydu płaczę…
A potem bardzo się zdziwiłem,
bo się po prostu obudziłem.
To tylko sen był, och, wspaniale!
Już nigdy zły nie będę wcale.

Ref.: A przecież trzeba…

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE : marzec 2020r.
l.p. TEMATY KOMPLEKSOWE : Kosmos 09. – 20 .03. OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Wdrażanie dzieci do dbania o higienę, do częstego mycia rąk jako profilaktyki przed chorobami. Uświadamianie konieczności używania przedmiotów osobistych (np. ręcznika, pomadek ochronnych) tylko przez jedną osobę. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci. I 1, 2

II 9

III 9

 

2. Wzbogacanie wiedzy dzieci związanej z tematem kompleksowym. Rozwijanie czynnego słownika dziecka. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat obrazka oraz wysłuchanego tekstu. Przygotowanie do pisania i czytania. IV 2, 5

III 8

3. Poznawanie wiadomości dotyczących obiektów i zjawisk występujących w kosmosie, w tym budowy Układu Słonecznego planet. Rozumienie teorii Mikołaja Kopernika: Słońce stoi w miejscu, Ziemia krąży wokół Słońca. Obserwowanie pogody marcowej oraz zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia. IV 2, 18, 19
4. Słuchanie i poznawanie piosenek z repertuaru dziecięcego. Zachęcanie do improwizowania. Wyzwalanie radości podczas wspólnego muzykowania.

 

IV 1, 7,
5. Poznawanie miary płynów-porównywanie ilości płynów za pomocą butelek. Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania.

 

IV 13, 15
6. Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania. Rozwijanie zdolności technicznych dziecka.  

IV 8,

7. Rozwijanie sprawności fizycznej podczas zajęciach ruchowych, rozwijanie cech motorycznych takich jak szybkość, gibkość. Wdrażanie dzieci do szybkiej reakcji na sygnał. I 5, 8

 

8 Utrwalenie posługiwania się zwrotami grzecznościowymi: What’s your name?,How are you today? How old are you? Have a nice day! It’s nice to see you! How’s the weather today? See You later! Where are you? I’m sorry, Thank you! IV 21

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE : luty/marzec 2020r.
l.p. TEMATY KOMPLEKSOWE : W dawnych czasach 24.02. – 06.03 OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi i uświadamianie konieczności niesienia pomocy osobom potrzebującym. Kształcenie uczucia przyjaźni i życzliwości. II 9

III 9

 

2. Rozwijanie czynnego słownika dziecka. Kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, dzielenie wyrazów na sylaby i głoski. IV 2, 5

III 8

3. Poznanie zwierząt prehistorycznych. Pogłębianie wiedzy na temat urządzeń technicznych z dawnych lat wykorzystywanych w gospodarstwie domowym. IV 2, 18, 19
4. Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnego muzykowania. IV 1, 7,
5. Rozwijanie umiejętności liczenia. Rozpoznawanie i nazywanie poznanych zapisów cyfrowych liczb. IV 15
6. Kształtowanie sprawności manualnej wykorzystując w pracy materiały odpadowe. Budzenie poczucia odpowiedzialności satysfakcji z wykonanej pracy.  

IV 8,

7. Rozwijanie kreatywności w samodzielnych i grupowych zajęciach ruchowych, w tym z wykorzystaniem nietypowych przyborów gimnastycznych. I 5, 8

 

8 Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21

Wiersz

Aleksandra Wojtyła

Dinozaury

Dinozaury to takie stworzenia,
których już od dawna na świecie nie ma.

Niektóre były duże, wielkości wieżowca,
a inne małe, na przykład jak owca.

Drapieżny tyranozaur był groźny szalenie,
jego się bało każde stworzenie.

Jak szedł to wokół ziemia drżała,
siał pośród zwierząt strachu bez mała.

Największe były brontozaury chyba,
ich szyje sięgały prawie do nieba.

Skubały listki z koron drzew,
smakował im także mały krzew.

Pterozaury to gady, które latały,
one naszym ptakom początek dały.

Diplodoki to gady pływające,
ich rozmiary były imponujące.

Dinozaury wyginęły miliony lat temu
i do dzisiaj nie wiemy czemu.
Krążą na ten temat różne spekulacje
i do końca nie wiadomo, kto ma racja.

Piosenka

Dino dinozaur Katarzyna Godzisz

Dawno temu żył dinozaur, co roślinę wielką pożarł,
Długi ogon miał i szyję i zajadał zieleninę,
Był ogromny daje słowo, ponad drzewa sięgał głową,
Chodził wszędzie słonim krokiem, tak to było z Diplodokiem.

Dino, dino, dino, dinozaur,
Dino, dino, dino, dinozaur,
Dino, dino, dino, dinozaur,
Dino, dino, dino, dinozaur.

O tym gadzie też opowiem, co trzy rogi miał na głowie,
Zjadal liści całe tony, jako przysmak ulubiony,
Smakołyki dziobem zrywał, pośród krzewów często bywał,
Duże wsparcie miał w rodzinie, Triceratops jego imię.

Dino, dino, dino, dinozaur,
Dino, dino, dino, dinozaur,
Dino, dino, dino, dinozaur,
Dino, dino, dino, dinozaur.

Dino, dino, dino, dinozaur,
Dino, dino, dino, dinozaur,
Dino, dino, dino, dinozaur,
Dino, dino, dino, dinozaur.