mgr Małgorzata Paczkowska

mgr Renata Wiatrzyk

mgr Dorota Warzocha

( j. angielski)  mgr Małgorzata Paczkowska

Krystyna Michalik (Religia)

mgr Renata Wers ( Logopedia)

mgr Edyta Jończyk ( Gimnastyka korekcyjna)