CZERWIEC
 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

 
 

15-26.06.2020r.

WAKACJE

 
1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i wyciągania wniosków poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące utworu, uogólnianie treści obrazka, dzielenie się własnymi doświadczeniami związanymi z tematyką kompleksową: wakacje, podróże, lato. IV.1,IV.2, IV.6
2. Rozwijanie inwencji twórczej oraz sprawności manualnych w toku działań plastyczno-technicznych. I.7, I.8, I.9, IV.8
3. Zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi latem, określają charakterystyczne cechy nowej pory roku.

Kształtowanie zainteresowań geografią Polski.

Poznanie zasad bezpiecznego wypoczynku latem, rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, budowania dłuższych wypowiedzi.

Wzbogacanie słownika o nazewnictwo związane z geografią Polski, ekwipunkiem wakacyjnym, podróżami.

II.5, IV.1, IV. 16, IV.18,
4. Rozwijanie sprawności ruchowej, zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka. I.5, I.8
5. Doskonalenie sprawności manualnej dzieci, przygotowanie do nauki pisania.

Rozwijanie uwagi i pamięci, wdrażanie do wykonywania złożonych poleceń, rozwijanie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej.

I.9, IV.2,IV.4, IV.7, IV.8, IV.15
6.

Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez .klasyfikowanie, przeliczanie, logiczne myślenie i spostrzegawczość – „Obrazy lata”

IV.12, IV.15
7. Rozwijanie poczucia rytmu i wyobraźni dźwiękowej poprzez śpiewanie piosenek oraz zabawę do muzyki. Kształtowanie umiejętność wyrażania muzyki i ilustrowanie jej ruchem. Zapoznanie ze słowami piosenki „Przedszkola czas już minął”. IV.1, IV.7
8. Rozumienie konieczności pożegnania kolegów, zabawek oraz wychowawcy. Zwrócenie uwagi na miły czas dzieciństwa spędzonego w przedszkolu. IV 1, 2, III. 1,2

II. 1, 2

9. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV.21

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

 
 

08-12.06.2020r.

Zwierzęta małe i duże

 
1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i wyciągania wniosków poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące utworu, uogólnianie treści obrazka, dzielenie się własnymi doświadczeniami związanymi z tematyką kompleksową: zwierzęta małe i duże. IV.1,IV.2, IV.6
2. Rozwijanie inwencji twórczej oraz sprawności manualnych w toku działań plastyczno-technicznych. I.7, I.8, I.9, IV.8
3. Kształtowanie zainteresowania światem zwierząt. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt i odpowiedzialności za nie.  

Zdobycie wiedzy na temat zwierząt egzotycznych mieszkających na innych kontynentach w różnych biocenozach.

II.10, III.6, IV.1, IV.2, IV.3, IV.5, IV.18
4. Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych – rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej. Zaspakajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka. I.5, I.8
5. Doskonalenie sprawności manualnej dzieci, przygotowanie do nauki pisania. 

Rozwijanie uwagi i pamięci, wdrażanie do wykonywania złożonych poleceń, rozwijanie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej.

I.9, IV.2,IV.4, IV.7, IV.8, IV.9, IV.15
6.

Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez rozwiązywanie rożnych zadań matematycznych. Kształtowanie umiejętności odejmowania w zakresie 10.

IV. 15, II. 1, II.8,  

II. 6

7. Rozwijanie poczucia rytmu i wyobraźni dźwiękowej poprzez śpiewanie piosenek oraz zabawę do muzyki. Kształtowanie umiejętność wyrażania muzyki i ilustrowanie jej ruchem. IV.1, IV.7
8. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV.21

 

Piosenka

„Przedszkola czas już minął”

I. Przedszkola czas już minął i jest nam jakoś smutno, 
a nasza pani w kącie łka, bo rozstać nam się trudno.
Patrzymy na nią z żalem tak, a w oczach pełno łez.
Jesteśmy znowu w sali, gdzie wspomnień tyle jest.

Ref.: W jednym uścisku złączmy dłonie, niech wszystkie panie przyjdą też.
I tak się wspólnie pożegnamy, przedszkola nadszedł kres.

II. W serduszkach naszych pamięć tkwi o dniach spędzonych tutaj.           Tak dobrze razem było nam w przedszkolnych ciepłych murach.
W przedszkolu to ostatni dzień, rozstania nadszedł czas 
i powolutku, cicho, już opuszczamy Was.

Ref.: W jednym uścisku złączmy dłonie, niech wszystkie panie przyjdą też.
I tak się wspólnie pożegnamy, przedszkola nadszedł kres.

 

MAJ/CZERWIEC

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

 
 

25.05-05.06.2020r.

Ja i moja rodzina

 
1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i wyciągania wniosków poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące utworu, uogólnianie treści obrazka, dzielenie się własnymi doświadczeniami związanymi z tematyką kompleksową: moja rodzina. IV.1,IV.2, IV.6
2. Rozwijanie inwencji twórczej oraz sprawności manualnych w toku działań plastyczno-technicznych. I.7, I.8, I.9, IV.8
3. Kształtowanie tożsamości m.in. poprzez rozwijanie poczucia przynależności do rodziny Dzielenie się opowieściami o swoich bliskich. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodzicami. Rozwijanie postawy szacunku do rodziców.   

Kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb bliskich osób oraz umiejętności odpowiadania na te potrzeby.

Kształtowanie potrzeby sprawiania przyjemności bliskim osobom m.in. poprzez doświadczanie radości z możliwości obdarowania kogoś samodzielnie wykonanym prezentem.

II.2, III.2, III.6, IV.1, IV.2, IV.5,
4. Poznanie podstawowych praw dzieci oraz uświadomienie równości wszystkich ludzi w tym zakresie.   

Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych, takich jak dobro, sprawiedliwość.

Budowanie pozytywnej samooceny oraz dostarczenie właściwych wzorców zachowań.

II.2, II.4, II.9, III.1, III.2, III.7
5. Odczuwanie radosnego nastroju związanego z obchodami Dnia Dziecka.   

Kształtowanie poczucia tolerancji wobec innych, dostrzeganie różnic i podobieństw między ludźmi.

II.2, II.4, II.6, III.1, III.2, III.5, IV.1,
6. Rozwijanie sprawności ruchowej, zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka. I.5, I.8
7. Doskonalenie sprawności manualnej dzieci, przygotowanie do nauki pisania.  

Rozwijanie uwagi i pamięci, wdrażanie do wykonywania złożonych poleceń, rozwijanie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej.

I.9, IV.2,IV.4, IV.7, IV.8, IV.15
8. Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania. Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku intelektualnego. IV. 15, II. 1, II.8,   

II. 6

9. Rozwijanie poczucia rytmu i wyobraźni dźwiękowej poprzez śpiewanie piosenek oraz zabawę do muzyki. Kształtowanie umiejętność wyrażania muzyki i ilustrowanie jej ruchem. IV.1, IV.7
10. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV.21

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

 

Wrażenia i uczucia

18-22.05.2020r.

 
1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i wyciągania wniosków poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące utworu, uogólnianie treści obrazka, dzielenie się własnymi doświadczeniami związanymi z tematyką kompleksową: wrażenia i uczucia. II.1, II.2, IV.2, IV.4, IV.5, IV.16
2. Rozwijanie inwencji twórczej oraz sprawności manualnych w toku działań plastyczno-technicznych. I.7, I.8, I.9, IV.8
3. Realizacja programu „Odpowiedzialny Przedszkolak” – „Wiem komu ufać” na podst. bajki „Łatwowierna zeberka Wikusia”. Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw mogących wypływać z kontaktów z osobami obcymi, kształtowanie umiejętności skutków swoich działań, budowanie postaw asertywnego zachowania się w kontaktach z ludźmi.     

 

Uświadomienie dzieciom wartości wynikających z poznania i zrozumienia własnych stanów emocjonalnych oraz uczuć innych osób. 

Uczenie się radzenia sobie z własnymi emocjami i właściwego reagowania na przejawy emocji innych.

Kształtowanie właściwych postaw wobec poznawanej rzeczywistości społeczno – kulturowej.

Poznawanie świata wartości uniwersalnych i budowanie poczucia własnej wartości.

IV.5, IV.8, IV.18    

II.5

III. 6, III. 7

II.1, II.2, II.3, II.4, II.6, II.7, II.9

4. Rozwijanie sprawności ruchowej, zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka. I.5, I.8
5. Doskonalenie sprawności manualnej dzieci, przygotowanie do nauki pisania.    

Rozwijanie uwagi i pamięci, wdrażanie do wykonywania złożonych poleceń, rozwijanie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej.

I.9, IV.2,IV.4, IV.7, IV.8, IV.15
6. Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez rozgrywanie rożnych gier „Gramy i emocje nazywamy”. Przestrzeganie zasad gry, doskonalenie umiejętności rozpoznawania emocji innych i podawania ich nazw; uwrażliwienie na emocje i odczucia innych. IV. 15, II. 1, II.8, II. 6
7. Rozwijanie poczucia rytmu i wyobraźni dźwiękowej poprzez śpiewanie piosenek oraz zabawę do muzyki. Kształtowanie umiejętność wyrażania muzyki i ilustrowanie jej ruchem IV.1, IV.7
8. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV.21

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

 

Wiosna na łące

11-15.05.2020r.

 
1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i wyciągania wniosków poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące utworu, uogólnianie treści obrazka, dzielenie się własnymi doświadczeniami związanymi z tematyką kompleksową: wiosna na łące. IV.2, IV.4, IV.5, IV.16
2. Rozwijanie inwencji twórczej oraz sprawności manualnych w toku działań plastyczno-technicznych. I.7, I.8, I.9, IV.8
3. Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia. uściślenie wiadomości o środowisku przyrodniczy:  łąka i jej mieszkańcach.Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Kształtowanie przyjaznego stosunku do zwierząt. II.10, IV.1, IV. 7, IV.8, IV.9, IV.19,
4. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia. I.5, I.8
5. Doskonalenie sprawności manualnej dzieci, przygotowanie do nauki pisania.       

Rozwijanie uwagi i pamięci, wdrażanie do wykonywania złożonych poleceń, rozwijanie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej.

I.9, IV.2,IV.4, IV.7, IV.8, IV.15
6. Rozwijanie umiejętności arytmetycznych, stwarzanie dzieciom sytuacji do osiągania indywidualnych sukcesów. IV.13, IV.15
7. Rozbudzanie zainteresowań muzycznych na drodze obcowania z dźwiękiem i rytmem. Kształtowanie poczucia rytmu i umiejętności interpretacji muzyki ruchem. Utrwalenie nazwy, wyglądu, brzmienia wybranych instrumentów muzycznych. IV.7
8. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV.21

 

„Bzycząca zabawa”

(sł. Monika Majewska, muz. Andrzej Zagajewski)

1.Na zielonej łące zabawa niebywała,

stonoga aż wypieków na buzi dostała.

Z chrabąszczem na trawie wywija piruety,

biedronka nie chce z żukiem zatańczyć niestety.

Ref: Bzyk-bzyk-bzyk, bzyk-bzyk-bzyk – biedronko moja miła,

bzyk-bzyk-bzyk, bzyk-bzyk-bzyk – z kim byś zatańczyła?

2.Na zielonej łące zabawa doskonała,

biedronka wnet do tańca pająka wybrała,

lecz biedak się speszył, splątały mu się nóżki,

przykleił się do sieci i uwolnił muszki.

Ref: Cyk-cyk-cyk, cyk-cyk-cyk – biedronko moja miła,

cyk-cyk-cyk, cyk-cyk-cyk – z kim będziesz tańczyła?

3.Na zielonej łące zabawa wyśmienita,

motylek z żukiem tańczy tango, choć już świta.

Tańczą osy, bąki, mróweczek nikt nie zliczy,

biedronka sama w kącie, swoje kropki liczy.

Ref: Psyt-psyt-psyt, psyt-psyt-psyt – biedronko moja miła,

psyt-psyt-psyt, psyt-psyt-psyt – zabawa się skończyła.

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

 

Ekologia

04-08.05.2020r.

 
1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i wyciągania wniosków poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące utworu, uogólnianie treści obrazka, dzielenie się własnymi doświadczeniami związanymi z tematyką kompleksową: ekologia. IV.2, IV.4, IV.5, IV.16
2. Rozwijanie inwencji twórczej oraz sprawności manualnych w toku działań plastyczno-technicznych. I.7, I.8, I.9, IV.8
3. Budzenie zainteresowania otaczającym światem.         

Ukazanie niebezpieczeństw zagrażających środowisku przyrodniczemu z wyniku niewłaściwej gospodarki człowieka.

Rozumienie konieczności segregowania śmieci i celowości tego działania, rozróżnianie rożnych rodzajów odpadów.
Zapoznanie ze znaczeniem słów ekologia i segregacja oraz recykling.

IV.5, IV.8, IV.18        

II.5

4. Rozwijanie sprawności ruchowej, zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka. I.5, I.8
5. Doskonalenie sprawności manualnej dzieci, przygotowanie do nauki pisania.        

Rozwijanie uwagi i pamięci, wdrażanie do wykonywania złożonych poleceń, rozwijanie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej.

I.9, IV.2,IV.4, IV.7, IV.8, IV.15
6. Dalsze wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję.        

Pomoc w nakrywaniu do stołu, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

I.2, I.7, I.8, III. 4
7. Zapoznanie z wyglądem i sposobem pisania cyfry 9, kształcenie umiejętności przeliczania. IV.13, IV.15
8. Kształtowanie poczucia rytmu. Rozwijanie wrażliwości słuchowej. Wyrabianie umiejętności poruszania się w przestrzeni . IV.7
9. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV.21

 

KWIECIEŃ

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

 
 

POLSKA MOJA OJCZYZNA

27-30.04.2020

 
1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i wyciągania wniosków poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące utworu, uogólnianie treści obrazka, dzielenie się własnymi doświadczeniami związanymi z tematyką kompleksową: Polska moja ojczyzna IV.2, IV.4, IV.5, IV.16
2. Gromadzenie doświadczeń przez wykonywanie prac z zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych, kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej kolejność czynności. I.7, I.8, I.9, IV.7
3.  Rozbudzanie zainteresowań krajem ojczystym. Utrwalenie wiadomości o wyglądzie godła i flagi Polski; rozbudzanie poczucia dumy z bycia Polakiem.           

Zapoznanie z wybranymi legendami o Polsce. Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich.

II.11, III.2, III.8, IV.3, IV.5, IV.10
4. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Analiza i synteza słuchowa wyrazów o prostej budowie fonetycznej, ćwiczenia grafomotoryczne. IV.2, IV.4, IV.5
5. Rozwijanie sprawności ruchowej, zwinności i zręczności, koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej. I.5          

II.9, III.6, III.8

6. Rozwijanie inteligencji matematycznej poprzez zabawy z monetami i banknotami o małych nominałach. IV.13, IV.15
7. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV.21

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

 

Wiosna na wsi

14-24.04.2020r.

 
1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i wyciągania wniosków poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące utworu, uogólnianie treści obrazka, dzielenie się własnymi doświadczeniami związanymi z tematyką kompleksową: wiosna na wsi. IV.2, IV.4, IV.5, IV.16
2. Doskonalenie umiejętności wycinania, kolorowania, składania papieru i wykonywania pracy plastycznej wg instrukcji czynnościowej. I.7, I.8, I.9, IV.7
3. Dalsze wdrażanie dzieci do dbania o higienę, częstego i dokładnego mycia rąk. Utrwalanie sposobów zapobiegania chorobom-mycie rąk po kichaniu, kaszleniu czy wycieraniu nosa oraz właściwe ubieranie się. Uświadamianie konieczności używania przedmiotów osobistych (np ręcznika, pomadek ochronnych) tylko przez jedną osobę. I.1, I .2, II.9           

III. 9

4. Zapoznanie dzieci ze zwierzętami oraz pracami wykonywanymi w gospodarstwie. Określanie korzyści płynących z hodowli zwierząt dla człowieka. IV.2,IV.5, IV.18
5. Doskonalenie sprawności manualnej dzieci, przygotowanie do nauki pisania.           

Rozwijanie uwagi i pamięci, wdrażanie do wykonywania złożonych poleceń, rozwijanie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej.

I.9, IV.2,IV.4, IV.7, IV.8, IV.15
6. Dalsze wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję.           

Pomoc w nakrywaniu do stołu, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

I.2, I.7, I.8, III. 4
7. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych IV.21
8. Kształtowanie pojęcia mierzenia objętości, stałości objętości IV.13, IV.15

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

 

Wielkanoc

06-10.04.2020r.

 
1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i wyciągania wniosków poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące utworu, uogólnianie treści obrazka, dzielenie się własnymi doświadczeniami związanymi z tematyką kompleksową: Wielkanoc. IV.2, IV.4, IV.5, IV.16
2. Doskonalenie umiejętności wycinania, kolorowania, składania papieru i wykonywania pracy plastycznej wg instrukcji czynnościowej. I.7, I.8, I.9, IV.8
3. Wdrażanie dzieci do dbania o higienę, częstego i dokładnego mycia rąk. Utrwalanie sposobów zapobiegania chorobom-mycie rąk po kichaniu, kaszleniu czy wycieraniu nosa oraz właściwe ubieranie się. Uświadamianie konieczności używania przedmiotów osobistych (np ręcznika, pomadek ochronnych) tylko przez jedną osobę I.1, I .2, II.9            

III. 9

3. Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Wielkanocny. Wzbogacanie wiedzy odnośnie Świąt Wielkanocnych. Wzmacnianie więzi rodzinnych, zachęcanie do pomagania w przygotowaniach świątecznych.            

Wzbogacenie wiedzę na temat życia ptaków i opieki nad pisklętami.

I.3, I.7, II.11, III.2, III.6, IV.1, IV.2, IV.5, IV.7, IV.8, IV.18
4. Dalsze wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję.            

Pomoc w nakrywaniu do stołu, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

I.2, I.7, I.8, III.4
5. Doskonalenie sprawności manualnej dzieci, przygotowanie do nauki pisania.            

Rozwijanie uwagi i pamięci, wdrażanie do wykonywania złożonych poleceń, rozwijanie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej.

I.9, IV.2,IV.4, IV.7, IV.8, IV.15
6. Rozwijanie umiejętności matematycznych- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, porównywanie, układanie prostych działań matematycznych z użyciem znaków „+”, „-„, „=” IV.13, IV.15
7. Easter: zapoznanie ze słownictwem związanym z Wielkanocą. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV.21

 

 

„Pisanki, pisanki”

Pisanki, pisanki,
jajka malowane
nie ma Wielkanocy
bez barwnych pisanek.

Pisanki, pisanki
jajka kolorowe,
na nich malowane
bajki pisankowe.

Na jednej kogucik,
a na drugiej słońce,
śmieją się na trzeciej
laleczki tańczące.

Na czwartej kwiatuszki,
a na piątej gwiazdki.
na każdej pisance
piękne opowiastki.

 

Dorota Gellner

Śniadanko baranka

Siadł baranek do śniadanka.
Ma w miseczce trochę sianka,
ale jeść go nie ma chęci.
Beczy: – Beee… – i nosem kręci.
Przyszedł prosiak, siadł na ganku:
– Jedz śniadanko! Jedz, baranku.
Za mamusię, za tatusia…
Kocur też na ganku usiadł:
– Jedz za wujka! Jedz za ciotkę!
Jedz, baranku, sianko słodkie!
Rzekł baranek: – Już, chwileczkę!
– Wziął widelec i łyżeczkę,
i w miseczce łyżką grzebie:
– Zjem najlepiej sam za siebie!

 
MARZEC
 
 
   

Witaj wiosno

23.03.-03.04.2020r.

 
1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i wyciągania wniosków poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące utworu, uogólnianie treści obrazka, dzielenie się własnymi doświadczeniami związanymi z tematyką kompleksową: wiosna. IV.2, IV.4, IV.5, IV.16
2. Doskonalenie umiejętności wycinania, kolorowania, składania papieru i wykonywania pracy plastycznej wg instrukcji czynnościowej. I.7, I.8, I.9, IV.8
3. Wdrażanie dzieci do dbania o higienę, częstego i dokładnego mycia rąk. Utrwalanie sposobów zapobiegania chorobom-mycie rąk po kichaniu, kaszleniu czy wycieraniu nosa oraz właściwe ubieranie się. Uświadamianie konieczności używania przedmiotów osobistych (np ręcznika, pomadek ochronnych) tylko przez jedną osobę I.1, I .2, II.9              

III. 9

3. Bogacenie i utrwalenie wiadomości na temat wiosny w przyrodzie               

Poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach.

Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami związanymi ze zjawiskami przyrodniczymi, uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody, dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako satysfakcji estetycznej.

IV.2, IV.16
4. Rozwijanie zainteresowań i wzbogacanie wiadomości przyrodniczych dotyczących sposobów hodowania wybranych roślin               

Zapoznanie dzieci z optymalnymi warunkami hodowli roślin, zapoznanie z cyklem rozwojowym roślin. Zakładanie upraw fasoli i cebuli.

IV.1, IV.3, IV.18
5. Dalsze wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję.              

Pomoc w nakrywaniu do stołu, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

I.2, I.7, I.8, III.4
6. Doskonalenie sprawności manualnej dzieci, przygotowanie do nauki pisania.              

Rozwijanie uwagi i pamięci, wdrażanie do wykonywania złożonych poleceń, rozwijanie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej.

I.9, IV.2,IV.4, IV.7, IV.8, IV.15
7. Rozwijanie umiejętności matematycznych- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, porównywanie, układanie prostych działań matematycznych z użyciem znaków „+”, „-„, „=” IV.13, IV.15
8. Farm anlimals. How are you today? What’s missing? Let’s count!,What’s this? How’s the weather today? What’s in the box? What are you wearing today? Słownictwo: dog, cat, cow, pig, hen, sheep, horse, duck IV.21

Kosmos

09-20.03.2020r.

1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i wyciągania wniosków poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące utworu, uogólnianie treści obrazka, dzielenie się własnymi doświadczeniami związanymi z tematyką kompleksową: nadejście wiosny, przestrzeń kosmiczna.

2. Gromadzenie doświadczeń przez wykonywanie prac z zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych, kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej kolejność czynności.

3. Powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości na temat kosmosu i układu słonecznego, utrwalenie nazw planet w Układzie Słonecznym. Dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dnia i nocy. Rozwijanie zainteresowania zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie, związanymi z następstwem dnia i nocy.

4. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym wczesną wiosną. Systematyczna obserwacja pogody, temperatury powietrza oraz jej wpływ na ludzi, rośliny i zwierzęta.

5. Dalsze wdrażanie do życia w grupie społecznej m.in. poprzez uczenie czerpania radości ze wspólnej zabawy, zgodnej współpracy przy wykonywaniu wspólnych prac plastycznych i poszanowania pracy własnej i innych osób.

6. Doskonalenie sprawności manualnej dzieci, przygotowanie do nauki pisania.

Rozwijanie uwagi i pamięci, wdrażanie do wykonywania złożonych poleceń, rozwijanie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej.

7. Rozwijanie sprawności ruchowej, zwinności i zręczności, koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo- ruchowej.

8. Doskonalenie sprawności manualnej dzieci, przygotowanie do nauki pisania.

Rozwijanie uwagi i pamięci, wdrażanie do wykonywania złożonych poleceń, rozwijanie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej.

9. Zabawy z liczbą i cyfrą 8 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym. Długość:kształtowanie umiejętności mierzenia i pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości.

Język angielski: Utrwalenie posługiwania sie zwrotami grzecznościowymi : What’s your name?, How are you today? How old are you? Have a nice day! It’s nice to see you! How’s the weather today? See You later! Where are you? I’m sorry, Thank You.  Zapoznanie się ze słownictwem związanym ze zwierzętami hodowlanymi: farm animals.

 

Wiosna, wiosna

Wiosna wiosenka
w mym sercu piosenka
Przychodzi po zimie
ożywia świat.
Świeżym powiewem
słońca iskrzeniem.
Obudź się ziemio – pora już wstać.

Ref.: Wiosna wiosna tak piękna, radosna
Słoneczna, pachnąca
Przyrodą kwitnąca
Wiosna wiosna tak piękna radosna.
To takie proste,
śpiewaj i tańcz

Gdy deszczyk zaskoczy
Otwórz swe oczy
tęczą na niebie
Namaluj szlak
Ptaki wracają, głośno śpiewają,.
Obudź się ziemio – pora już wstać.

Ref.: Wiosna, wiosna…

Raz dwa trzy
Zielono mi
Cztery pięć sześć
Tak pięknie tu jest
siedem i osiem
Raduj się widokiem
Wiosna wreszcie zagościła,
to radosna dla nas chwila.

Ref.: Wiosna, wiosna…

Zakończenie
Wiosna wiosna tak piękna radosna
Słoneczna, pachnąca
Przyrodą kwitnąca.
Wiosna, wiosna tak piękna radosna.
To takie proste,
śpiewaj i tańcz
Mamy już wiosną.

 

Pierwiosnek”

Jeszcze w polu tyle śniegu,
Jeszcze strumyk lodem ścięty,
A pierwiosnek już na brzegu
Wyrósł śliczny, uśmiechnięty:
Witaj, witaj, kwiatku biały,
Główkę jasną zwróć do słonka,
Już bociany przyleciały,
W niebie słychać śpiew skowronka.
Stare wierzby nachyliły
Miękkie bazie ponad kwiatkiem:
Gdzie jest wiosna? Powiedz, miły,
Czyś nie widział jej przypadkiem?
Lecz on, widać, milczeć wolał.
O czym myślał -któż to zgadnie?
Spojrzał w niebo, spojrzał w pola,
Szepnął cicho: -Jak tu ładnie…

 

 

 LUTY

W dawnych czasach

24.02-.2020r. -07.03.2020r.

1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i wyciągania wniosków poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące utworu, uogólnianie treści obrazka, dzielenie się własnymi doświadczeniami związanymi z tematyką kompleksową: życie dinozaurów, wynalazki.

2. Gromadzenie doświadczeń przez wykonywanie prac z zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych, kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej kolejność czynności.

3. Zapoznanie dzieci z odkryciami technologicznymi.

Rozwijanie zainteresowań technicznych oraz aktywności badawczej. Uświadomienie postępu w dziedzinie wynalazków nowych źródeł światła.

Poznanie znaczenie prądu w życiu człowieka.

4. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do pogłębienia wiadomości na temat dinozaurów oraz budzenia zaciekawienia otaczającym światem, jego prehistorią.

5. Rozwijanie sprawności ruchowej, zwinności i zręczności, koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej.

6. Dalsze wdrażanie do życia w grupie społecznej m.in. poprzez uczenie czerpania radości ze wspólnej zabawy, zgodnej współpracy przy wykonywaniu wspólnych prac plastycznych i poszanowania pracy własnej i innych osób.

7. Doskonalenie sprawności manualnej dzieci, przygotowanie do nauki pisania.

Rozwijanie uwagi i pamięci, wdrażanie do wykonywania złożonych poleceń, rozwijanie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej.

8. Wprowadzenie liczby i cyfry 7 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym. Utrwalanie liczby 7 w kontekście dni tygodnia.

9. Utrwalenie posługiwania sie zwrotami grzecznościowymi : What’s your name?, How are you today? How old are you? Have a nice day! It’s nice to see you! How’s the weather today? See You later! Where are you? I’m sorry, Thank You. Zapoznanie się ze słownictwem związanym ze zwierzętami hodowlanymi: farm animals

Zima

27.01-07.02.2020r.

1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i wyciągania wniosków poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące utworu, uogólnianie treści obrazka, dzielenie się własnymi doświadczeniami związanymi z tematyką kompleksową: zima, pomagamy zwierzętom zimą.

2. Gromadzenie doświadczeń przez wykonywanie prac z zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych, kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej kolejność czynności, doskonalenie umiejętności wycinania.

3. Poszerzanie wiedzy na temat zjawisk pogodowych występujących zimą. Poznawanie właściwości lodu na podstawie samodzielnie przeprowadzonych obserwacji, poszerzanie wiedzy na temat zjawisk występujących w otoczeniu zimą.

4. Kształtowanie świadomości na temat trudnych warunków bytowania ptaków w okresie zimowym i konieczności ich dokarmiania.

Poszerzanie wiadomości na temat wybranych ptaków, które pozostały na zimę w Polsce.

5. Poszerzanie wiadomości na temat życia zwierząt na biegunie północnym i południowym.

6. Rozwijanie sprawności ruchowej, zwinności i zręczności, koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej.

7. Dalsze wdrażanie do życia w grupie społecznej m.in. poprzez uczenie czerpania radości ze wspólnej zabawy, zgodnej współpracy przy wykonywaniu wspólnych prac plastycznych i poszanowania pracy własnej i innych osób.

8. Doskonalenie sprawności manualnej dzieci, przygotowanie do nauki pisania.

Rozwijanie uwagi i pamięci, wdrażanie do wykonywania złożonych poleceń, rozwijanie spostrzegawczości, analizy I syntezy wzrokowej

9. Utrwalanie kompetencji matematycznych poprzez utrwalanie znajomości nazw miesięcy w roku i informacji o ich przemienności.

Pora na zimowe sporty”

Dzisiaj rano przyszła zima
niepotrzebna smutna mina
choć za oknem mroźny wiatr
tysiąc zabaw czeka nas
i nie straszna nam pogoda
chodźmy na dwór czasu szkoda
czapkę rękawiczki weź
buty szalik no i cześć

Sanki dobre są górkę
można na nich zjechać w dwójkę
a kto zna się na tym sporcie
może śmigać na snowboardzie
jest tu blisko lodowisko
na hokeja mecz o wszystko
czas na łyżwach piruety
albo ścigaj się do mety

Hu, hu, ha, hu, hu, ha,
zima wcale nie jest zła
hu, hu, ho, hu, hu, ho
pora na zimowy sport
Hu, hu, ha, hu, hu, ha,
zima wcale nie jest zła
hu, hu, ho, hu, hu, ho
pora na zimowy sport

A najlepsze to nie żarty
są na nogach długie narty
można biegać w nich przed domem
albo pędzić w dół slalomem
jeśli starczy ci odwagi
chciałbyś latać tak jak ptaki
zahacz głową o obłoki
pora na narciarskie skoki

Hu, hu, ha, hu, hu, ha,
zima wcale nie jest zła
hu, hu, ho, hu, hu, ho
pora na zimowy sport
Hu, hu, ha, hu, hu, ha,
zima wcale nie jest zła
hu, hu, ho, hu, hu, ho
pora na zimowy sport

 

Kiedy śnieg za oknem śnieży”

Żółta sikoreczka

W okieneczko stuka,

Pośród płatków zimy

Pożywienia szuka

Śnieg pola zaścielił

Lasy pozamykał

Żółta sikoreczka

Stuka do karmnika.

Pamiętaj maluchu

Gdy na świecie mrozy

Każdy ptaszek czeka

Na lepsze prognozy

Marzy o ziarenkach

Lub chleba okruszku

Bo na zimnym świecie

Ciągle burczy w brzuszku.

 

 

mgr Małgorzata Paczkowska      

mgr Renata Wiatrzyk            

mgr Dorota Warzocha

( j. angielski)  mgr Małgorzata Paczkowska

Krystyna Michalik (Religia)

mgr Renata Wers ( Logopedia)

mgr Edyta Jończyk ( Gimnastyka korekcyjna)