GRUDZIEŃ

Piosenka „Weseli Anieli”
Wiersz „Zdrowie mam, bo o siebie dbam” A. Dziechciarczyk
30.11. –

04.12.2020r. Co robimy w wolnym czasie

1.Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych. II 1, 2, 6, 9 III 6,9

2.Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podstawie utworów literackich. Wychowanie do wartości. Przygotowanie do pisania i czytania. IV 2, 4, III 8,9, I 9

3.Rozwijanie myślenia matematycznego poprzez zapoznanie z liczbą 6 w pojęciu kardynalnym i porządkowym. IV 15

4.Zapoznawanie dzieci z surowcami naturalnymi Polski – sól, węgiel. Doświadczanie.

5.Śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego. Rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce i do muzyki. IV 7, I 5

6.Rozwijanie wyobraźni przestrzennej poprzez tworzenie prac plastyczno – technicznych. Doskonalenie umiejętności odczytywania instrukcji. IV 8,9 II 4

7.Rozwijanie sprawności fizycznej, Przeciwdziałanie plaskostopiu. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu. I 5,8

8.Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21

LISTOPAD

Piosenka „Taniec w deszczu” K. Gowik
Wiersz: „Szara godzina” E.Szelburg – Zarębina

23 – 27.11.2020r. Jesienna szaruga

 1. Rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności podczas wykonywania różnych czynności
  życia codziennego, pełnienie dyżurów. Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku. I 1, 2,3 III 9, II 4
 2. Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie płynności językowej. Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego. Przygotowanie do pisania i czytania. IV 2, 3,5 , III 8
 3. „Zgodnie gram” – matematyczne zabawy z kodowaniem. Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania. IV 15
 4. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk przyrodniczych. Prowadzenie kalendarza pogody. Zapoznanie ze sposobami przygotowania zwierząt do zimy. IV 9,18, II 11
 5. Nauka piosenek i pląsów. Rozbudzanie ekspresji muzycznej. IV 7, I 5
 6. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności. Tworzenie prac związanych z jesienią, rozwijanie sprawności manualnej. IV 8, 9, 11 II 4
 7. Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych. I 5,8
 8. Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21

16 – 20.11.2020r. Urządzenia elektryczne

 1. Rozwijanie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami poprzez zabawy swobodne. Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z wybranych urządzeń technicznych. I 1 III 6,7, 9, II 8, 9
 2. Rozwijanie umiejętności wyrażania swojego rozumienia świata, zjawisk za pomocą języka mówionego. Rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich, przygotowanie do pisania. IV 2, 4, 5 , III 8
 3. Rozwijanie myślenia matematycznego poprzez zapoznanie z liczbą 5 w pojęciu kardynalnym i porządkowym. Zapoznanie z wyglądem cyfry 5. IV 15
 4. Rozwijanie zainteresowania wynalazkami techniki – elektryczność. Zapoznawanie ze źródłami pozyskiwania prądu zwłaszcza ekologicznymi oraz wdrażanie do jego oszczędzania IV 18, II 11
 5. Śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego. Rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce i do muzyki. IV 7, I 5
 6. Doświadczenia konstrukcyjno – techniczne, rozwijanie umiejętności pracy wg instrukcji. Bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych IV 8, 9, 11 II 4
 7. Rozwijanie sprawności motorycznych dziecka, przeciwdziałanie płaskostopiu. I 5,8
 8. Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV.21


PIOSENKA: „Rodzinka pór roku”
WIERSZ: „Dom”

9-13.11.2020 – DOMY I DOMKI

 1. Wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności poprawnego wypowiadania poprzez
  budowanie dłuższych wypowiedzi, wzbogacanie słownika dziecka. Przygotowanie do pisania
  i czytania – poznawanie litery I, i . I V 2, 4, 5 , 20; III 2, 8; I 9
 2. Rozwijanie intuicji geometrycznej- nazywanie figur geometrycznych. I 1, I 2, I 3, I 5, IV 2, IV
  8, IV 12
 3. Poznanie na wybranych przykładach ( jeż, wiewiórka, bocian) jak zwierzęta przygotowują
  się do nadchodzącej zimy. IV 18
 4. Kształtowanie słuchu i pamięci w wyniku aktywności muzycznej. IV.1, IV.7
 5. Wyrażanie swoich emocji przez działalność plastyczną, posługiwanie się różnorodną
  techniką plastyczną. Mieszanie barw, odkrywanie nowych kolorów. I.9, IV. 1,IV.2, IV.8, IV.19
 6. Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała. I.5, I.8
 7. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka . IV.21

2-6.11.2020 – Jesienna pogoda

 1. Wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności poprawnego wypowiadania poprzez budowanie dłuższych wypowiedzi, wzbogacanie słownika dziecka. Przygotowanie do pisania
  i czytania – poznawanie litery E, e. I V 2, 4, 5 , 20; III 2, 8; I 9
 2. Zapoznanie z liczbą 4 w pojęciu kardynalnym, porządkowym i miarowym. Kodowanie poprzez zabawę . IV 15
 3. Kształtowanie umiejętności określania zmian w przyrodzie i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesiennej pogody. IV.1, IV.11, IV.18
 4. Kształtowanie słuchu i pamięci w wyniku aktywności muzycznej. IV.1, IV.7
 5. Poznanie roli wody w przyrodzie. Wzbogacanie słownictwa synoptycznego, rozumienie informacji podawanych w prognozie pogody. IV. 2, IV.11,IV.19
 6. Wyrażanie swoich emocji przez działalność plastyczną, posługiwanie się różnorodną techniką plastyczną. Mieszanie barw, odkrywanie nowych kolorów. I.9, IV. 1,IV.2, IV.8, IV.19
 7. Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała. I.5, I.8
 8. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka . IV.21

PAŹDZIERNIK

Wiersz „Dziwny pies” D. Wawiłow
Piosenka „Idzie jesień poprzez świat”

19 – 23. 10.2020r. – Moja rodzina

1.Akceptowanie zasad panujących w grupie i stosowanie się do nich. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną. Utrwalanie znajomości własnego adresu zamieszkania. Zachęcanie dzieci do pomocy w obowiązkach domowych. III 3, 7, II 2,9

2.Rozumienie pojęcia „rodzina”. Rozwijanie zainteresowania pracą rodziców – wzbogacanie czynnego słownika dzieci o pojęcia związane z zawodami. Przygotowanie do pisania i czytania – poznawanie litery M,m IV 2, 4, 5 , 20; III 2, 8; I 9

3.Zapoznanie z liczbą 3,4 w pojęciu kardynalnym, porządkowym i miarowym. Kodowanie poprzez zabawę – wstęp do kodowania. IV 15

4.Zapoznanie ze sposobami przygotowania zwierząt do zimy. IV 18, II 11

5.Śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego – rozwijanie umiejętności wokalnych, umuzykalnienie dzieci. Rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce i do muzyki. IV 7, I 5

6.Motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastyczno – technicznych. IV 8, 9, 11 II 4

7.Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała. I 5,8

8. Nauka słów związanych z jedzeniem. Nauka wyrażania swoich upodobań żywieniowych. Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21

05- 16. 10.2020r. – Jesień w sadzie i ogrodzie

1.Rozwijanie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami poprzez zabawy swobodne. Wyrabianie nawyków higienicznych. I 1 III 9, II 9

2.Rozwijanie umiejętności wyrażania swojego rozumienia świata, zjawisk za pomocą języka mówionego. Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego. Przygotowanie do pisania i czytania – poznawanie liter Oo, Aa IV 2, 5 , III 8

3.Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia – poznawanie cyfr 1 i 2 IV 15

4.Rozwijanie zainteresowania światem roślin – rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców, warzyw i drzew owocowych. Nazywanie przetworów z owoców i warzyw. IV 18, II 11

5.Śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego. Rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce i do muzyki. IV 7, I 5

6.Rozwijanie wrażliwości plastycznej i konstrukcyjnej poprzez tworzenie prac związanych z jesienią, rozwijanie sprawności manualnej. IV 8, 9, 11 II 4

7.Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe w sali i na powietrzu. I 5,8

8. Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21

WRZESIEŃ

Wiersz:Grzeczne słówka” A. Galica

Piosenka: „Znowu w przedszkolu”

1 -11. 09.2020r. – Powrót do przedszkola

 1. Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji. Adaptacja dzieci nowoprzyjętych i integracja dzieci w grupie. Wzmacnianie poczuczucia bezpieczeństwa – poznawanie zasad przedszkolnych oraz związanych z pandemią COVID19 III 2, 7,8 II 1,2 ,4,6,9 IV 15
 2. Rozwijanie mowy i myślenia. Wyrabianie umiejętności poprawnej mowy, stosowanie prawidłowych form składniowych. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania poprzez analizę i syntezę słuchową wyrazów o prostej budowie fonetycznej, ćwiczenia grafomotoryczne. IV 2, 5 , III 8 I 7
 3. Poznawanie ważniejszych regionów Polski i świata. IV 12,10
 4. Słuchanie i śpiewanie piosenek. Wdrażanie do udziału w zabawach rytmiczno – ruchowych . I 5, IV 7,
 5. Rozwijanie orientacji przestrzennej – precyzowanie własnego punktu widzenia oraz słowne ustalanie relacji Ja i moje otoczenie. IV 14
 6. Rozwijanie sprawności manualnych poprzez tworzenie prac plastycznych. IV 8
 7. Zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu. Rozwijanie sprawności fizycznej z wykorzystaniem Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. I 4 5,8
 8. Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21

14 -18. 09.2020r. – Moja droga do przedszkola

 1. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów regulujących współżycie w grupie. Kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego, bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym. III 5, 7
 2. Ćwiczenie kompetencji językowych podczas wypowiedzi na temat wiersza, opowiadania, obrazka. Poznanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach przez pieszych, roli policjanta, zapamiętywanie numerów alarmowych. Wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas wypowiedzi innych, szanowanie prawa innych do ukończenia wypowiedzi. IV 2, 5, 9 III 8
 3. Prawa strona, lewa strona – rozwijanie umiejętności wyznaczania kierunków w odniesieniu do swojej osoby. Koło – poznanie cech figury geometrycznej .IV 12, 14
 4. Poszerzanie wiadomości na temat ochrony środowiska – oglądanie sprktaklu „Zielony Kopciuszek” I 1, IV 1, 3, II 11, IV 18
 5. Aktywne słuchanie piosenki oraz uwrażliwienie na zmiany artykulacyjne i dynamiczne.IV 1, 7, I 5
 6. Kształtowanie umiejętności łączenia różnorodnych materiałów i tworzenia form przestrzennych. Rozwijanie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo – ruchowej. IV 8, I 6
 7. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe w sali i na powietrzu. I 5,8
 8. Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21

21.09-02.10.2020r. – Nadeszła jesień

 1. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów regulujących współżycie w grupie. Kształtowanie kultury osobistej, wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych III1, 4, 5, 7, II8
 2. Wypowiadanie się na określony temat. Nabywanie umiejętności formułowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym. Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych. IV 2, 5,8, 9 III 8, I 7
 3. Liczenie z użyciem liczebników porządkowych i głównych. Utrwalanie orientacji w schemacie ciała -strona, prawa, lewa. IV 14, 15
 4. Rozwijanie zainteresowania światem roślin i zwierząt Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią. IV 18, II 11
 5. Rozwijanie pamięci muzycznej, słuchu, głosu i poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych. IV 1, 7, I 5
 6. Rozwijanie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo – ruchowej w zabawach plastyczno – technicznych. Doskonalenie umiejętności pracy w zespole. IV 8, I 6
 7. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe w sali i na powietrzu. I 5,8
 8. Uwrażliwianie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV 21