ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

 

Witaj wiosno

23.03.-03.04.2020r.

 
1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i wyciągania wniosków poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące utworu, uogólnianie treści obrazka, dzielenie się własnymi doświadczeniami związanymi z tematyką kompleksową: wiosna. IV.2, IV.4, IV.5, IV.16
2. Doskonalenie umiejętności wycinania, kolorowania, składania papieru i wykonywania pracy plastycznej wg instrukcji czynnościowej. I.7, I.8, I.9, IV.8
3. Wdrażanie dzieci do dbania o higienę, częstego i dokładnego mycia rąk. Utrwalanie sposobów zapobiegania chorobom-mycie rąk po kichaniu, kaszleniu czy wycieraniu nosa oraz właściwe ubieranie się. Uświadamianie konieczności używania przedmiotów osobistych (np ręcznika, pomadek ochronnych) tylko przez jedną osobę I.1, I .2, II.9

III. 9

3. Bogacenie i utrwalenie wiadomości na temat wiosny w przyrodzie

Poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach.

Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami związanymi ze zjawiskami przyrodniczymi, uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody, dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako satysfakcji estetycznej.

IV.2, IV.16
4. Rozwijanie zainteresowań i wzbogacanie wiadomości przyrodniczych dotyczących sposobów hodowania wybranych roślin

Zapoznanie dzieci z optymalnymi warunkami hodowli roślin, zapoznanie z cyklem rozwojowym roślin. Zakładanie upraw fasoli i cebuli.

IV.1, IV.3, IV.18
5. Dalsze wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję.

Pomoc w nakrywaniu do stołu, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

I.2, I.7, I.8, III.4
6. Doskonalenie sprawności manualnej dzieci, przygotowanie do nauki pisania.

Rozwijanie uwagi i pamięci, wdrażanie do wykonywania złożonych poleceń, rozwijanie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej.

I.9, IV.2,IV.4, IV.7, IV.8, IV.15
7. Rozwijanie umiejętności matematycznych- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, porównywanie, układanie prostych działań matematycznych z użyciem znaków „+”, „-„, „=” IV.13, IV.15
8. Farm anlimals. How are you today? What’s missing? Let’s count!,What’s this? How’s the weather today? What’s in the box? What are you wearing today? Słownictwo: dog, cat, cow, pig, hen, sheep, horse, duck IV.21

Kosmos

09-20.03.2020r.

1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i wyciągania wniosków poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące utworu, uogólnianie treści obrazka, dzielenie się własnymi doświadczeniami związanymi z tematyką kompleksową: nadejście wiosny, przestrzeń kosmiczna.

2. Gromadzenie doświadczeń przez wykonywanie prac z zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych, kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej kolejność czynności.

3. Powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości na temat kosmosu i układu słonecznego, utrwalenie nazw planet w Układzie Słonecznym. Dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dnia i nocy. Rozwijanie zainteresowania zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie, związanymi z następstwem dnia i nocy.

4. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym wczesną wiosną. Systematyczna obserwacja pogody, temperatury powietrza oraz jej wpływ na ludzi, rośliny i zwierzęta.

5. Dalsze wdrażanie do życia w grupie społecznej m.in. poprzez uczenie czerpania radości ze wspólnej zabawy, zgodnej współpracy przy wykonywaniu wspólnych prac plastycznych i poszanowania pracy własnej i innych osób.

6. Doskonalenie sprawności manualnej dzieci, przygotowanie do nauki pisania.

Rozwijanie uwagi i pamięci, wdrażanie do wykonywania złożonych poleceń, rozwijanie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej.

7. Rozwijanie sprawności ruchowej, zwinności i zręczności, koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo- ruchowej.

8. Doskonalenie sprawności manualnej dzieci, przygotowanie do nauki pisania.

Rozwijanie uwagi i pamięci, wdrażanie do wykonywania złożonych poleceń, rozwijanie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej.

9. Zabawy z liczbą i cyfrą 8 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym. Długość:kształtowanie umiejętności mierzenia i pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości.

Język angielski: Utrwalenie posługiwania sie zwrotami grzecznościowymi : What’s your name?, How are you today? How old are you? Have a nice day! It’s nice to see you! How’s the weather today? See You later! Where are you? I’m sorry, Thank You.  Zapoznanie się ze słownictwem związanym ze zwierzętami hodowlanymi: farm animals.

 

Wiosna, wiosna

Wiosna wiosenka
w mym sercu piosenka
Przychodzi po zimie
ożywia świat.
Świeżym powiewem
słońca iskrzeniem.
Obudź się ziemio – pora już wstać.

Ref.: Wiosna wiosna tak piękna, radosna
Słoneczna, pachnąca
Przyrodą kwitnąca
Wiosna wiosna tak piękna radosna.
To takie proste,
śpiewaj i tańcz

Gdy deszczyk zaskoczy
Otwórz swe oczy
tęczą na niebie
Namaluj szlak
Ptaki wracają, głośno śpiewają,.
Obudź się ziemio – pora już wstać.

Ref.: Wiosna, wiosna…

Raz dwa trzy
Zielono mi
Cztery pięć sześć
Tak pięknie tu jest
siedem i osiem
Raduj się widokiem
Wiosna wreszcie zagościła,
to radosna dla nas chwila.

Ref.: Wiosna, wiosna…

Zakończenie
Wiosna wiosna tak piękna radosna
Słoneczna, pachnąca
Przyrodą kwitnąca.
Wiosna, wiosna tak piękna radosna.
To takie proste,
śpiewaj i tańcz
Mamy już wiosną.

 

Pierwiosnek”

Jeszcze w polu tyle śniegu,
Jeszcze strumyk lodem ścięty,
A pierwiosnek już na brzegu
Wyrósł śliczny, uśmiechnięty:
Witaj, witaj, kwiatku biały,
Główkę jasną zwróć do słonka,
Już bociany przyleciały,
W niebie słychać śpiew skowronka.
Stare wierzby nachyliły
Miękkie bazie ponad kwiatkiem:
Gdzie jest wiosna? Powiedz, miły,
Czyś nie widział jej przypadkiem?
Lecz on, widać, milczeć wolał.
O czym myślał -któż to zgadnie?
Spojrzał w niebo, spojrzał w pola,
Szepnął cicho: -Jak tu ładnie…

 

W dawnych czasach

24.02-.2020r. -07.03.2020r.

1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i wyciągania wniosków poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące utworu, uogólnianie treści obrazka, dzielenie się własnymi doświadczeniami związanymi z tematyką kompleksową: życie dinozaurów, wynalazki.

2. Gromadzenie doświadczeń przez wykonywanie prac z zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych, kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej kolejność czynności.

3. Zapoznanie dzieci z odkryciami technologicznymi.

Rozwijanie zainteresowań technicznych oraz aktywności badawczej. Uświadomienie postępu w dziedzinie wynalazków nowych źródeł światła.

Poznanie znaczenie prądu w życiu człowieka.

4. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do pogłębienia wiadomości na temat dinozaurów oraz budzenia zaciekawienia otaczającym światem, jego prehistorią.

5. Rozwijanie sprawności ruchowej, zwinności i zręczności, koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej.

6. Dalsze wdrażanie do życia w grupie społecznej m.in. poprzez uczenie czerpania radości ze wspólnej zabawy, zgodnej współpracy przy wykonywaniu wspólnych prac plastycznych i poszanowania pracy własnej i innych osób.

7. Doskonalenie sprawności manualnej dzieci, przygotowanie do nauki pisania.

Rozwijanie uwagi i pamięci, wdrażanie do wykonywania złożonych poleceń, rozwijanie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej.

8. Wprowadzenie liczby i cyfry 7 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym. Utrwalanie liczby 7 w kontekście dni tygodnia.

9. Utrwalenie posługiwania sie zwrotami grzecznościowymi : What’s your name?, How are you today? How old are you? Have a nice day! It’s nice to see you! How’s the weather today? See You later! Where are you? I’m sorry, Thank You. Zapoznanie się ze słownictwem związanym ze zwierzętami hodowlanymi: farm animals

Zima

27.01-07.02.2020r.

1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i wyciągania wniosków poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące utworu, uogólnianie treści obrazka, dzielenie się własnymi doświadczeniami związanymi z tematyką kompleksową: zima, pomagamy zwierzętom zimą.

2. Gromadzenie doświadczeń przez wykonywanie prac z zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych, kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej kolejność czynności, doskonalenie umiejętności wycinania.

3. Poszerzanie wiedzy na temat zjawisk pogodowych występujących zimą. Poznawanie właściwości lodu na podstawie samodzielnie przeprowadzonych obserwacji, poszerzanie wiedzy na temat zjawisk występujących w otoczeniu zimą.

4. Kształtowanie świadomości na temat trudnych warunków bytowania ptaków w okresie zimowym i konieczności ich dokarmiania.

Poszerzanie wiadomości na temat wybranych ptaków, które pozostały na zimę w Polsce.

5. Poszerzanie wiadomości na temat życia zwierząt na biegunie północnym i południowym.

6. Rozwijanie sprawności ruchowej, zwinności i zręczności, koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej.

7. Dalsze wdrażanie do życia w grupie społecznej m.in. poprzez uczenie czerpania radości ze wspólnej zabawy, zgodnej współpracy przy wykonywaniu wspólnych prac plastycznych i poszanowania pracy własnej i innych osób.

8. Doskonalenie sprawności manualnej dzieci, przygotowanie do nauki pisania.

Rozwijanie uwagi i pamięci, wdrażanie do wykonywania złożonych poleceń, rozwijanie spostrzegawczości, analizy I syntezy wzrokowej

9. Utrwalanie kompetencji matematycznych poprzez utrwalanie znajomości nazw miesięcy w roku i informacji o ich przemienności.

Pora na zimowe sporty”

Dzisiaj rano przyszła zima
niepotrzebna smutna mina
choć za oknem mroźny wiatr
tysiąc zabaw czeka nas
i nie straszna nam pogoda
chodźmy na dwór czasu szkoda
czapkę rękawiczki weź
buty szalik no i cześć

Sanki dobre są górkę
można na nich zjechać w dwójkę
a kto zna się na tym sporcie
może śmigać na snowboardzie
jest tu blisko lodowisko
na hokeja mecz o wszystko
czas na łyżwach piruety
albo ścigaj się do mety

Hu, hu, ha, hu, hu, ha,
zima wcale nie jest zła
hu, hu, ho, hu, hu, ho
pora na zimowy sport
Hu, hu, ha, hu, hu, ha,
zima wcale nie jest zła
hu, hu, ho, hu, hu, ho
pora na zimowy sport

A najlepsze to nie żarty
są na nogach długie narty
można biegać w nich przed domem
albo pędzić w dół slalomem
jeśli starczy ci odwagi
chciałbyś latać tak jak ptaki
zahacz głową o obłoki
pora na narciarskie skoki

Hu, hu, ha, hu, hu, ha,
zima wcale nie jest zła
hu, hu, ho, hu, hu, ho
pora na zimowy sport
Hu, hu, ha, hu, hu, ha,
zima wcale nie jest zła
hu, hu, ho, hu, hu, ho
pora na zimowy sport

 

Kiedy śnieg za oknem śnieży”

Żółta sikoreczka

W okieneczko stuka,

Pośród płatków zimy

Pożywienia szuka

Śnieg pola zaścielił

Lasy pozamykał

Żółta sikoreczka

Stuka do karmnika.

Pamiętaj maluchu

Gdy na świecie mrozy

Każdy ptaszek czeka

Na lepsze prognozy

Marzy o ziarenkach

Lub chleba okruszku

Bo na zimnym świecie

Ciągle burczy w brzuszku.

 

 

mgr Małgorzata Paczkowskamgr Renata Wiatrzyk     

mgr Dorota Warzocha

( j. angielski)  mgr Małgorzata Paczkowska

Krystyna Michalik (Religia)

mgr Renata Wers ( Logopedia)

mgr Edyta Jończyk ( Gimnastyka korekcyjna)