mgr Renata Wers

Małgorzata Markowska

mgr Karolina Rymgayłło( j. angielski)

Krystyna Michalik (Religia)

Mgr Renata Wers( Rytmika)


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: CZERWIEC
 

TEMAT KOMPLEKSOWY:  WAKACJE 17.06 – 28.06.2019

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. 1.   Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie. Wdrażanie dzieci do dbania o własne i innych  bezpieczeństwo. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie. Wdrażanie dzieci w zakresie samodzielności przy stole, łazience, w sali i szatni.

2.    

I.2

III. 5,7,8,9

2. Omówienie bezpiecznego korzystania np. z kąpieli słonecznych, wodnych oraz zachowania się w lesie, w parku i wycieczce. Poznanie zasad bezpiecznego letniego wypoczynku  Uczenie ostrożności zachowania się w nieznanym lub mało znanym środowisku społecznym i przyrodniczym. Przestrzeganie zasady unikania zabaw w miejscach niedozwolonych. Poszerzenie zasobu słownictwa. Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów. Aktywizowanie myślenia i rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na dany temat. I.5, 7,8,9

IV. 1,2,3,4,5

3. Zachęcanie dzieci do prowadzenia obserwacji przyrodniczych w czasie wypoczynku wakacyjnego. Rozpoznawanie cech charakterystycznych dla lata. Ukazanie piękna i bogactwa polskiej przyrody w różnego typu krainach (morze, jeziora, góry, rzeki). Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu. IV. 18,19
4. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych. Uświadomienie wartości pobytu na świeżym powietrzu i przyjemności obcowania z naturą. I. 5,8
5. ·         Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi.

·         Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych.

I.9,

IV. 1,2,8,19

6. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno-ruchowej oraz umiejętności wokalne. IV. 1,7
7. Liczenie. Tu jest mniej, tu jest więcej, tu jest tyle samo. IV. 15

 

 „Co robią latem dni tygodnia”

– Co wy na to, że już lato?-

Tydzień swoje dni zapytał.

Poniedziałek zsiadł z roweru.

– Radość dla kolarzy wielu!

Wtorek książkę czytał właśnie.

Mruknął tylko – lubię baśnie!

Latawca puszczała środa,

 bo piękna była pogoda.

Czwartek rzekł: – ja wciąż maluję,

Jak się świetnie w lesie  czuję.

Piątek tylko machną ręką:

– chciałbym zagrać, lecz nieprędko

Znajdę gracza w tym upale,

Szachów nie otwieram wcale.

– A Sobota? – Cóż mam rzec.

Niosę piłkę, dziś mam mecz.

– Czy Niedziela coś dopowie?

Nie dopowie, bo jest w kinie na animowanym filmie.

A czy film ten był o lecie,

W poniedziałek się dowiecie.

 

HEJ HO ŻAGLE STAW

Ref.: Hej, ho, żagle staw!
Ciągnij linę i się baw!
Hej, ho, śmiało steruj
Statkiem, który jest z papieru.
Hej!

Zadziwi się mama, zadziwi się tata,
Bo świat, moi mili, nie jest wcale duży,
Opłynąć go można w deszczowej kałuży.

Kiedy w rejs wypłyniesz, hen, dokoła świata,
Ref.: Hej, ho, żagle staw!…

Wypłynę na Bałtyk, z Gdyni, no a potem
Szybciutko opłynę całą Europę,
Potem przez Atlantyk, jam odważnym smykiem,
Z Kolumbem popłynę odkryć Amerykę.
Ref.: Hej, ho, żagle staw!…

Potem w dół globusa, przez morskie odmęty,
Obejść Horn Przylądek – tam giną okręty,
Ominąć Australię, aby Pacyfikiem
Żeglując spokojnie osiągnąć Afrykę.

Ref.: Hej, ho, żagle staw!…

Teraz już do domu łódka płynie sama,
Bo z kolacją czeka na żeglarza mama
I wiesz już, wyjmując statek swój z kałuży:
Gdy masz wyobraźnię, to świat nie jest duży.

Ref.: Hej, ho, żagle staw!…

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: CZERWIEC
 

TEMAT KOMPLEKSOWY: MAŁE I DUŻE PODRÓŻE 03.06 – 14.06.2019

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. 1.   Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie. Wdrażanie dzieci do dbania o własne bezpieczeństwo. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie. Wdrażanie dzieci w zakresie samodzielności przy stole, łazience, w sali i szatni.

2.    

I.2

III. 5,7,8,9

2. Poznanie graficznego zapisu litery B, b i J, j, rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej wyrazów. Aktywizowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie różnego typu zagadek Wzbogacenie  słownictwa dzieci poprzez czytanie literatury dziecięcej. Wzbudzanie zainteresowania życiem dzieci z innych regionów świata, nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją. Poznanie podstawowych praw dzieci oraz uświadomienie równości wszystkich ludzi w tym zakresie. Odczuwanie radosnego nastroju związanego z obchodami Dnia Dziecka. I.5, 7,8,9

IV. 1,2,3,4,5

3. ·         Utrwalenie wiadomości dotyczących zwierzą egzotycznych. Obserwowanie środowiska przyrodniczego, zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.   IV. 18,19
4. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych. Uświadomienie wartości pobytu na świeżym powietrzu i przyjemności obcowania z naturą. I. 5,8
5. ·         Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi.

·         Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych.

I.9,

IV. 1,2,8,19

6. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno-ruchowej oraz umiejętności wokalne. IV. 1,7
7.

Mierzenie pojemności naczyń, ilości płynu. Rozumienie stałości objętości. Ćwiczenia pomagające dzieciom zrozumieć, że np. wody jest tyle samo , chociaż po przelaniu wydaję się mniej.

IV. 11, 15

 

 „PRAWA DZIECKA”

 1. BRYKCZYŃSKIEGO

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los zmienić,
Spisali dla nich
mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta,
Spróbujcie dobrze zapamiętać.
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do robienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić wyzywać,
I każdego mogę na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata, już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabraniać spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać aby każdy uznał moje prawa
A gdy różnią się od innych, to jest moja sprawa.
Tak się tu w wierszu poukładały,
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej jak umiecie.

 

 „ŚWIĘTO DZIECI”

Dzisiaj święto wszystkich dzieci,

Niech nam pięknie słońce świeci.

O, jak ptaszki dziś śpiewają,

Tak życzenia nam składają.

 

Ref: Weźmy się wszyscy za ręce w kole,

Podskoczmy w górę, klaśnijmy w dłonie.

Na palcach wznieśmy się wesoło

I zróbmy mały obrót wkoło.

 

Wszyscy śmieją się od rana,

Każda buzia roześmiana.

Czar zabawy dziś panuje,

Każde serce się raduje.

 

Ref: Weźmy się wszyscy…

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: MAJ
 

TEMAT KOMPLEKSOWY: W ŚWIECIE SZTUKI I MUZYKI 20 – 31.05.2019

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. 1.   Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie. Wdrażanie dzieci do dbania o własne bezpieczeństwo. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie. Doskonalenie dzieci w zakresie samodzielności przy stole, łazience, w sali i szatni.

2.    

I.2

III. 5,7,8,9

2. Uczestniczenie dzieci w przygotowaniach uroczystości rodzinnej oraz pożegnania przedszkola, prezentowanie własnych możliwości i umiejętności artystycznych . Poszerzenie wiadomości na temat teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam pracujących (aktor, reżyser, scenograf). Przestrzeganie zasad właściwego zachowania się. Swobodne improwizacje słowne i ruchowe znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci. Poznanie graficznego zapisu litery H,h, Z,z. I.7,8,9

IV. 1,2,3,4,5

3. ·         Obserwowanie środowiska przyrodniczego. Zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie. Utrwalenie wiadomości dotyczących dbania o swoje zmysły np.  (słuchu)

·          

IV. 18,19
4. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych. Uświadomienie wartości pobytu na świeżym powietrzu i przyjemności obcowania z naturą. I. 5,8
5. ·         Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi.

·         Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy oraz poczucia estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych. Przygotowania niespodzianek dla mamy i taty.

I.9,

IV. 1,2,8,19

6. Rozwijanie zainteresowania muzyką okolicznościową – właściwą na uroczystości , doskonalenie wrażliwości, wyobraźni muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno-ruchowej oraz umiejętności wokalne i taneczne. IV. 1,7
7. Mierzenie pojemności naczyń, ilości płynu. Rozumienie stałości objętości. Ćwiczenia pomagające dzieciom zrozumieć, że np. wody jest tyle samo , chociaż po przelaniu wydaję się mniej. IV. 11,15

DZIĘKUJĘ MAMO, DZIĘKUJĘ TATO

Uczyliście mnie chodzić

Uczyliście mnie mówić. Jak się zachowywać

Jak zwracać się do ludzi

Ja na Was mogę liczyć Wiem, że mi pomożecie

Najlepszych mam rodziców

Na cały wielkim świecie.

 

Ref: Dziękuję mamo, dziękuję tato

Za każdą zimę, za każde lato

Dziękuję mamo, dziękuję tato

Za to, że macie dla mnie czas

Bardzo Kocham Was

 

A najpiękniejsze chwile są kiedy mnie tulicie

Dajecie mi buziaki

Idziemy tak przez życie

Co mogę dla Was zrobić?

Jak mogę się odwdzięczyć

Jesteście w moim sercu

Będziecie w mej pamięci.

 

Ref: Dziękuję mamo, dziękuję tato

 

 

KOCHANI RODZICE

 

Od pierwszych dni naszego życia są przy nas

Nasi kochani rodzice.

Opiekują się nami i nas kochają,

Nigdy nie narzekają.

Jesteśmy ich największymi skarbami,

Ciągle to powtarzają.

 

Chcą, abyśmy byli dobrymi

i przykładnymi ludźmi,

I dużo pracy w to wkładają,

Choć nie zawsze jest łatwo,

Oni się nie poddają.

 

Kochamy ich i szanujemy

Za to, że są przy nas i nas wychowują.

Dzisiaj wszystkim powiedzieć chcemy Wam,

Jakich cudownych rodziców mam

 


 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: MARZEC/KWIECIEŃ
 

TEMAT KOMPLEKSOWY: WIOSNA 25.03 – 5.04.2019

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, we współpracy w zespołach i parach. Wyrabianie samodzielności w różnych sytuacjach życia przedszkolnego /szatnia, łazienka, jadalnia, zajęcia konstrukcyjne, plastyczne oraz zabawa w grupie I.1,2,3,6,7,8

III.1-9

2. Zapoznanie dzieci z charakterystycznymi cechami kwietniowej pogody, rozumienie znaczenia przysłowia ludowego „Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. Poznanie graficznego zapisu litery G, g określenie litery „g” w wyrazie. Rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę zdań. Rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową. Doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole. I.2,7,8,9

III.9

IV. 2,4,5 6,9

3. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym wczesną wiosną (pierwsze wiosenne kwiaty, ptaki i zwierzęta). Systematyczna obserwacja pogody, temperatury powietrza oraz jej wpływ na ludzi, rośliny i zwierzęta. Wdrażanie do zdrowego trybu życia poprzez podejmowanie działań zapo­biegających zmarznięciu i przegrzaniu. IV. 18,19
4. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych. Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności. I. 5,8
5. Poznanie różnorodnej techniki plastycznej – wykonanie pracy plastyczno – technicznej związanych z tematyką. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.9,

IV. 1,2,8,19

6. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. IV. 1,7
7. Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez wykonywanie i dodawania i odejmowania w sytuacji użytkowej, odróżnianie liczenia od poprawnego. Rozpoznawanie cyfr oznaczających od 0 do 10.

 

III.5,6

IV.15

 

„IDZIE DO NAS WIOSNA”

Kiedy wiosna przyjdzie do nas, roześmiana i zielona,
Razem z wiosną wszystkie dzieci zaśpiewają tak:

Ref.: Zielona trawa, zielony mech,
         Zielona żaba… rech, rechu, rech.

Zielona trawa, zielony mech,
      Zielona żaba… rech, rechu, rech.

Rośnie trawa, rosną listki, rosną szybko dzieci wszystkie.
Przyfrunęły też bociany i klekocą tak:

Ref.: Zielona trawa, zielony mech,
         Zielona żaba… rech, rechu, rech.

Zielona trawa, zielony mech,
      Zielona żaba… rech, rechu, rech.

W lesie kwitnie już zawilec, obudziły się motyle,
A wieczorem nad łąkami słychać żabi śpiew:

Ref.: Zielona trawa, zielony mech,
         Zielona żaba… rech, rechu, rech.

Zielona trawa, zielony mech,
     Zielona żaba… rech, rechu, rech.

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZEKAM NA WIOSNĘ

 1. Datkun–Czerniak

 

Dość mam sanek, nart i śniegu.

Chcę już w piłkę grać!

Po zielonej trawie biegać, w berka sobie grać!

Dość mam chlapy i roztopów, szarych, smutnych dni!

Przybądź wiosno, jak najprędzej, rozchmurz niebo mi.

Przynieś kwiaty, promień słonka, zieleń liści, ptaków śpiew.

Niech zadźwięczy śpiew skowronka.

Przybądź, proszę cię!

 
   

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: MARZEC
 

TEMAT KOMPLEKSOWY: PRZEDWIOŚNIE 11 – 22.03.2019

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, we współpracy w zespołach i parach. Wyrabianie samodzielności w różnych sytuacjach życia przedszkolnego /szatnia, łazienka, jadalnia, zajęcia konstrukcyjne, plastyczne oraz zabawa w grupie I.1,2,3,6,7,8

III.1-9

2. Zapoznanie dzieci z charakterystycznymi cechami marcowej pogody, rozumienie znaczenia przysłowia ludowego „W marcu jak w garncu”. Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas obserwacji porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej. Poznanie graficznego zapisu litery W, w określenie litery „w” w wyrazie. Rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę zdań. Rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową. Doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole. I.2,7,8,9

III.9

IV. 2,4,5 6,9

3. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym wczesną wiosną (pierwsze wiosenne kwiaty, ptaki i zwierzęta). Systematyczna obserwacja pogody, temperatury powietrza oraz jej wpływ na ludzi, rośliny i zwierzęta. Rozpoznawanie symboli graficznych oznaczających pogodę. Wdrażanie do zdrowego trybu życia poprzez podejmowanie działań zapo­biegających zmarznięciu i przegrzaniu. Sadzenie nowalijek w sali przedszkolnej, urządzanie kącika. Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników. IV. 18,19
4. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych. Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności. I. 5,8
5. Poznanie różnorodnej techniki plastycznej – wykonanie pracy plastyczno – technicznej związanych z tematyką. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.9,

IV. 1,2,8,19

6. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. IV. 1,7
7. Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez poznawanie  dzieci z obrazem graficznym cyfry 9, szacowanie, przewidywania, dokonywanie pomiaru długości przedmiotów za pomocą dostępnych narzędzi mierniczych.   III.5,6

IV. 13, 15

 

 

 

MARZEC CZARODZIEJ

 

Chodzi Marzec Czarodziej po chmurach, po lodzie.
Aż tu nagle hokus-pokus
I już pączki na patyku
I już trawka na śnieżniku.
Och, ten Marzec Czarodziej!

Chodzi Marzec Czarodziej po chmurach, po lodzie.
Aż tu nagle hokus-pokus
Słońce rzuca swe błyskotki,

że aż mruczą bazie kotki
Och, ten Marzec Czarodziej!

Chodzi Marzec Czarodziej po chmurach, po lodzie.
Aż tu nagle hokus-pokus
Przez kałuże skaczą kaczki,

żółte kaczki-przedszkolaczki
Och, ten Marzec Czarodziej!

 

 

 „MARCOWA POGODA”

 

               Ugotuję dziś pogodę

na marcową zmienną porę.

Wleję deszczu kilka kropel,

dodam też lodowy sopel.

Słońca żółcią wnet poleję,

niech się w garnku słonko grzeje.

 

Już pogoda się gotuje,

wszystko mieszam i próbuję.

Jak mgła z garnka para bucha.

Och, pogoda mnie nie słucha!

Już unosi się pokrywa,

zerkam – w garnku tęcza pływa.

 

 

 „PIERWIOSNEK”

 

Jeszcze w polu tyle śniegu,

Jeszcze strumyk lodem ścięty,

A pierwiosnek już na brzegu

Wyrósł śliczny, uśmiechnięty.

Witaj, witaj kwiatku biały,

Główkę jasną zwróć do słonka,

Już bociany przyleciały,

W niebie słychać śpiew skowronka.

 

Stare wierzby nachyliły

Miękkie bazie ponad kwiatkiem:

„Gdzie jest wiosna? Powiedz, miły,

Czyś nie widział jej przypadkiem? ”

 

Lecz on widać milczeć wolał.

O czym myślał – któż to zgadnie?

Spojrzał w niebo, spojrzał w pola,

Szepnął cicho: „Jak tu ładnie…”

 

 


 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: STYCZEŃ
 

TEMAT KOMPLEKSOWY: WITAMY NOWY ROK 31 – 11.01.2019

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, we współpracy w zespołach i parach. Budowanie więzi między dziećmi opartych na wzajemnej akceptacji i szacunku. Doskonalenia do samodzielności podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych. Przestrzeganie kodeksu grupy; dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw. I.1,2,3

III. 5,7,8,9

2. Poszerzenie wiedzy na temat sposobów odmierzania czasu. Rozwijanie umiejętności rozumienia pojęcia czasu. Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej wyrazów. Doskonalenie kompetencji językowej, mowy w czasie wypowiedzi na różne tematy związane z przeżyciami i zdarzeniami. . Poznanie tradycji związanej z organizowaniem balów w karnawale. I. 7,8,9

II. 1, 4, 6

III.2,3,5,6

IV. 1,2,3,4,5,8, 9

3. Utrwalenie informacji o cykliczności pór roku. Doskonalenie wiedzy na temat czterech pór roku. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku. IV. 16,18
4. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem sprzętu sportowego. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności. I. 5,8
5. Poszerzenie doświadczeń plastyczno-technicznych poprzez łączenie ze sobą różnych technik plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.9,

IV. 1,2,8,10,19

6. Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu ekspresji muzyczno-rytmicznych. Rozwijanie umiejętności tanecznych i wokalnych oraz pamięci słuchowej podczas nauki piosenek. I.5

IV. 1,7

7. Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez utrwalenie znajomości nazw dni tygodnia i miesięcy w roku i informacji o ich przemienności, utrwalenie przemienności rytmu dzień – noc Zapoznanie ze sposobem działania zegara. Doskonalenie umiejętności posługiwania się przyimkami jak: przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze. III.5,6

IV. 15,16,17

 

PIOSENKA DLA BABCI I DZIADKA

Moja babcia nie jest siwa,

świetnie biega, nieźle pływa

Dobrze wie co słychać w świecie

Bo się zna na Internecie

 

Babcia, babcia ukochana,

babcia, babcia roześmiana

babcia w środku całkiem młoda

jeszcze wnukom siły doda.

 

Z dziadkiem lubię łowić ryby,

Albo walczyć tak „na niby”,

z nim zdobywam górskie szczyty,

bo to kompan znakomity

 

Ref: Dziadek, dziadek ukochany,

Dziadek, dziadek niezrównany

Dziadek życia wciąż ciekawy,

zawsze chętny do zabawy

 

Z babcią gadam sobie szczerze,

z dziadkiem jeżdżę na rowerze,

bardzo lubię pić herbatę

Z moją babcią z moim dziadkiem.

 

Ref: Babcia z dziadkiem – przyjaciele,

Babcia z dziadkiem tropiciele

Marzeń, przygód i zagadek.

Super – babcia, super – dziadek

 

ŻYCZENIA

 DLA BABCI I DZIADKA

Żyj nam Babciu i Dziadku lat ze dwieście,

Bo jesteście najlepsi w całym świecie,

Gdy za bardzo rozrabiamy,

Pod Wasze skrzydła uciekamy.

Wy nas zawsze wytłumaczycie,

Wszystkie błędy nam wybaczycie.

Więc Wam życzymy szczęścia i dużo w zdrowia Niechaj w waszych sercach

radość zawsze gości

Całym sercem Was kochamy

i całusy posyłamy.

 


 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: GRUDZIEŃ
 

TEMAT KOMPLEKSOWY: CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA 10 – 21.12.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, we współpracy w zespołach i parach. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, rozwijanie poczucia empatii, wrażliwości i życzliwości , budowanie więzi między dziećmi opartych na wzajemnej akceptacji i szacunku., .Doskonalenia do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy. I.1,2,3

III. 5,7,8,9

2. Kształtowanie postawy pielęgnowania tradycji i zwyczajów poprzez wywoływanie radosnego nastroju oczekiwania na święta, oglądanie ilustracji świątecznych, dzielenie się swoimi doświadczeniami z obchodów świąt. Poszerzanie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów obchodzenia świąt Bożego Narodzenia wybranych regionach Polski i wybranych  krajach na świecie.

Poznanie obrazu graficznego głoski l (litera L, l).

I. 7,8,9

II. 1, 4, 6

III.2,3,5,6

IV. 1,2,3,4,5,9

 

3. Budzenie zainteresowania przyrodą, zachęcanie do obserwowania zmian w otoczeniu związanych z zimową porą. IV. 18
4. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem sprzętu sportowego. I. 5,8
5. Poszerzenie doświadczeń plastyczno-technicznych poprzez łączenie ze sobą różnych technik plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.9,

IV. 1,2,8,19

6. Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu ekspresji muzyczno-rytmicznych. Rozwijanie umiejętności tanecznych i wokalnych oraz pamięci słuchowej podczas nauki piosenek. I.5

IV. 1,7

7. Poznawanie liczb naturalnych – 5 i cyfr. Rozumienie, że liczby można porządkować, porównywać, dodawać i odejmować. Doliczanie i odliczanie jako praktyczne czynności dodawania i odejmowania w zakresie 10. Doskonalenie liczenia  w zakresie 20. Kształtowanie umiejętności porównywania zbiorów. Porównywanie liczebności zbiorów w praktycznym działaniu.

 

III.5,6

IV. 15,17

 

 „WIECZÓR WIGILIJNY”

Biały obrus lśni na stole,
pod obrusem siano.
Płoną świeczki na choince,
co tu przyszła rano.

Na talerzu kluski z makiem,
karp jak księżyc srebrny.
Zasiadają wokół stołu
dziadek z babcią, krewni.

Już się z sobą podzielili
opłatkiem rodzice.
Już złożyli wszyscy wszystkim
moc serdecznych życzeń.

Kidy mama się dzieliła
ze mną tym opłatkiem,
miała w oczach łzy, widziałem,
otarła ukradkiem.

Nie wiem, co też mama chciała
szepnąć mi do ucha:
bym na drzewach nie darł spodni,
pani w szkole słuchał…

Niedojrzałych jabłek nie jadł,
butów też nie brudził…
Nagle słyszę, mama szepce:
– Bądź dobry dla ludzi.

 

 

KOLĘDA NA DZWONKACH

WANDA CHOTOMSKA

 

Chodziły owieczki po zielonych łąkach,
uczyły się dzwonić kolędę na dzwonkach,
uczyły się pilnie, a gdy przyszedł grudzień
to tak zadzwoniły, że klękajcie ludzie.

 

Ref:  Dzwońcie, dzwońcie, dzwońcie
       dzwoneczki w szopce,
       grajcie, grajcie, grajcie
        kolędę owce.
        Ludziom na radość,
        Bogu na chwałę
        dzwońcie, dzwońcie, dzwońcie
        dzwoneczki małe.

 

Wędrowały owce przez głogi i ciernie,
każda swego dzwonka pilnowała wiernie,
zbójnik ich nie dostał, halny wiatr nie zabrał,
pilnowały dzwonków, żeby w szopce zagrać.
Dzwońcie, dzwońcie, dzwońcie.

 

Zbiegły się owieczki, wszystkie co do jednej,

do tej szopki małej, do tej szopki biednej,

każda kolęduje dzwonkiem na pasterce,

a te dzwonki dzwonią tak jak jedno serce.

Dzwońcie, dzwońcie, dzwońcie..

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: GRUDZIEŃ
 

TEMAT KOMPLEKSOWY: GRUDNOWE ŻYCZENIA 03 – 07.12.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, we współpracy w zespołach i parach. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, rozwijanie poczucia empatii, wrażliwości i życzliwości , budowanie więzi między dziećmi opartych na wzajemnej akceptacji i szacunku., .Doskonalenia do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy. I.1,2,3

III. 5,7,8,9

2. Kształtowanie postawy pielęgnowania tradycji I zwyczajów poprzez wywoływanie radosnego nastroju oczekiwania na Mikołaja, oglądanie dekoracji świątecznych, słuchanie utworów związanych z obchodzeniem Mikołajków. Kształtowanie postawy radości przyjmowania prezentów I obdarowywania nimi innych. Mikołajki w przedszkolu – wizyta Mikołaja. Prezentacja przedstawienia „Ratujemy święta” w wykonaniu rodziców i nauczycieli. Udział w uroczystości przedszkolnej Mikołajki.  Wczuwanie się sytuacje bohaterów. Poznanie obrazu graficznego głoski k (litera K, k). I. 7,8,9

II. 1, 4, 6

III.2,3,5,6

IV. 1,2,3,4,5,9

 

3. Budzenie zainteresowania przyrodą, zachęcanie do obserwowania zmian w otoczeniu związanych z zimową porą. IV. 18
4. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem sprzętu sportowego. I. 5,8
5. Poszerzenie doświadczeń plastyczno-technicznych poprzez łączenie ze sobą różnych technik plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.9,

IV. 1,2,8,19

6. Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu ekspresji muzyczno-rytmicznych. Rozwijanie umiejętności tanecznych i wokalnych oraz pamięci słuchowej podczas nauki piosenek. I.5

IV. 1,7

7. Poznawanie liczb naturalnych – 5 i cyfr. Rozumienie, że liczby można porządkować, porównywać, dodawać i odejmować. Doliczanie i odliczanie jako praktyczne czynności dodawania i odejmowania w zakresie 10. Doskonalenie liczenia  w zakresie 20. Kształtowanie umiejętności porównywania zbiorów. Porównywanie liczebności zbiorów w praktycznym działaniu.

 

III.5,6

IV. 15,17

 

IDZIE ŚWIĘTY MIKOŁAJ

Idzie święty Mikołaj.
grudzień go wita ukłonem,
dywan ze śniegu przed nami rozwija,
zdobi choinki zielone.

 

Idzie święty Mikołaj.
Gwiazdy mrugają przyjaźnie,
mróz nie dokucza, cichnie zadymka,
będzie wędrować mu raźniej.

 

Idzie święty Mikołaj.
Dźwięczą sopelki na drzewach,
skaczą bałwanki, tańczą śnieżynki,
a ja piosenkę zaśpiewam.

 

Idzie święty Mikołaj.
Wszyscy na niego czekamy.
Niesie prezenty i dobre słowa
Dla mnie, dla taty, dla mamy.

 

 

 

WITAJ MIKOŁAJU

Usiądź z nami Mikołaju
Pewnie się zmęczyłeś,
Żeby nas odwiedzić dzisiaj,
szmat drogi przebyłeś.
Na Twój przyjazd przedszkolaki
od dawna czekały
i dla Ciebie upominki
też przygotowały.
Teraz my Ci zaśpiewamy
i wierszyk powiemy,
Jesteś naszym przyjacielem
wszyscy o tym wiemy.
Na krzesełku w ciepłej sali
zakolęduj z nami
Bardzo wszyscy się cieszymy
nie jesteśmy sami.

 

 

MIKOŁAJU…”
Wiesz, Mikołaju, tak myślimy sobie,
że dobrze będzie, gdy powiemy Tobie,
że czasem ktoś z nas niegrzeczny bywa,
złości się, płacze, kogoś przezywa.
Nie słucha mamy, nie pije mleka,
Nie chce pomagać, tylko narzeka.
Dlatego dzisiaj, stojąc przed Tobą
Pragniemy połączyć się miłą zgodą.
Powiemy razem – tak, przepraszamy,
Od dzisiaj wszyscy się poprawiamy,
Żeby Mikołaj mógł w przyszłym roku
Znowu prezenty przynieść nam wokół.
 


HARTUJ CIAŁO

 

W zdrowym ciele zdrowy duch

a dla ducha dobry ruch

siła, sprawność i odwaga

nie przeszkadza lecz pomaga

życie jak bieg z przeszkodami

trudne może być czasami

 

zatem raz dwa i trzy i cztery wyłączamy komputery

raz dwa i trzy i cztery wyłączamy komputery

 

hartuj ciało, hartuj ducha

od podeszwy aż do ucha

rower deska bieg na setkę

ścieżka zdrowia, gra w kometkę

gdy rodzina się wygina

to nie weźmie jej angina,

a jak dziadek nie da rady

niech wykona dwa przysiady

 

zatem raz dwa i trzy i cztery wyłączamy komputery

raz dwa i trzy i cztery wyłączamy komputery.

 

hartuj ciało, hartuj ducha

od podeszwy aż do ucha

rower deska bieg na setkę

ścieżka zdrowia, gra w kometkę

gdy rodzina się wygina

to nie weźmie jej angina,

a jak dziadek nie da rady

niech wykona dwa przysiady

 

zatem raz dwa i trzy i cztery wyłączamy komputery

raz dwa i trzy i cztery wyłączamy komputery

raz dwa i trzy i cztery wyłączamy komputery

raz dwa i trzy i cztery wyłączamy komputery.

 

ZDROWIEM MAM, BO O SIEBIE DBAM

 

Dbam o siebie, ręce myję

Zęby, buzię oraz szyję

Kąpię w wannie po dniu całym

By zarazki pospadały

 

I odżywiam się też zdrowo!

Zdrowo znaczy kolorowo

Przy jedzeniu nie grymaszę

Jem warzywa oraz kasze

 

Na spacery, co dzień chodzę

Przy pogodzie, niepogodzie

Nie przegrzewam się, nie ziębię

Mam ubranie odpowiednie

 

Gimnastyka to podstawa

Więc z ochotą ją uprawiam

Na rowerze jeżdżę sobie

Albo tańczę – sport to zdrowie!

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: LISTOPAD
 

TEMAT KOMPLEKSOWY: DBAMY O SWOJE ZDROWIE  19 – 30.11.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

1. 1.   Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, we współpracy w zespołach. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie. Wdrażanie dzieci do dbania o własne bezpieczeństwo. Wdrażanie dzieci w zakresie samodzielności przy stole, łazience, w sali i szatni.

2.    

I.1,2,3

III. 5,7,8,9

2. Rozwijanie słownictwa dzieci poprzez czytanie literatury dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania zdrowym stylem życia. Zachęcanie do aktywności ruchowej, uświadomienie dzieciom znaczenia zdrowego odżywiania się i  aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka. Globalne czytanie wyrazów, rozwijanie analizy i syntezy słuchowej. I.5, 7,8,9

III.2,3,5

IV. 1,2,3,4,5,9

 

3. ·        Obserwowanie środowiska przyrodniczego. Zwracanie uwagi na, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie późną jesienią

·         

IV. 18,19
4. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych. Uświadomienie wartości pobytu na świeżym powietrzu i przyjemności obcowania z naturą. Kształtowanie umiejętności zgodnego współzawodnictwa z elementem rywalizacji w zespole. Rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa I. 5,8
5. ·        Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi.

·        Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych.

I.9,

IV. 1,2,8,19

6. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno-ruchowej oraz umiejętności wokalne. IV. 1,7
7. Rozgrywanie i nauka konstruowania gier matematycznych.  Rozwijanie intuicji matematycznej. Doskonalenie ćwiczenia rachowania oraz zgodnego współdziałania z innymi dziećmi. Nauka godzenia się z przegraną. Przygotowanie do rozwiązywania działań matematycznych. III.5,6

IV. 15,17

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: LISTOPAD
 

TEMAT KOMPLEKSOWY: 100 -LECIE NIEPODLEGŁOŚCI  5 – 16.11.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Wdrażanie dzieci do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowe. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy. I.1,2,3

III.1-9

2. Budzenie świadomości narodowej oraz wzbogacanie wiedzy o własnym kraju. poznanie najważniejszych symboli narodowych, największych rzek, morza, gór Polski oraz większych miast Polski i ich charakterystycznych zabytków.

Globalne czytanie wyrazów, rozwijanie analizy i syntezy słuchowej. Doskonalenie umiejętności współdziałania w parach i zespole.

 

I.7,8,9

III.2,3,5

IV I.1,2,3,4,5,7,8

9,10,14.

3. ·        Poznanie mapy Polski i znaczenia kolorów na mapie, rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania (architekturą, zabytkami, ważniejszymi instytucjami, pięknem krajobrazu)

 

III.2

IV.8,9,14,18, 19,

4. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych. Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności. I. 5,8
5. Poznanie różnorodnej techniki plastycznej  wykonanie pracy plastyczno –technicznej związanych z tematyką. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.9,

IV. 1,2,8,19

6. Wdrażanie do udziału w zajęciach rytmiczno – ruchowych przy piosenkach poznanych przez dzieci. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. Nauka hymnu Polskiego oraz układu tanecznego do Poloneza. I.5

IV. 1,7

7. Rozgrywanie i nauka konstruowania gier matematycznych.  Rozwijanie intuicji matematycznej. Doskonalenie ćwiczenia rachowania oraz zgodnego współdziałania z innymi dziećmi. Nauka godzenia się z przegraną. Przygotowanie do rozwiązywania działań matematycznych. III.5,6

IV. 15,17

 

 

POLSKIE SKARBY

 

Ma Polska trzy skarby

bezcenne, rzecz oczywista,

to hymn narodowy, godło

i sztandar – flaga ojczysta.

Biało – czerwona flaga

powiewa na polskim niebie,

z nią w ręku nasi przodkowie

walczyli o wolność dla ciebie.

A biały orzeł z godła

spogląda pełen powagi,

to symbol polskiego zwycięstwa,

wolności i odwagi.

Hymn narodowy z dumą

śpiewało polskie wojsko,

z radością się go uczymy

dla ciebie, kochana Polsko.

 

CO TO JEST NIEPODLEGŁOŚĆ?

 

Kiedyś Rosja, Austria i Prusy
na Polskę mieli chytre zakusy.
Niestety w końcu im się udało
i zagrabili Polskę całą.

Przez długie 123 lata
nie było nas na mapie świata.
I jak to czasem mówią dorośli
wtedy nie było niepodległości.

Ref. Co to jest niepodległość
teraz wiem już na pewno.
Każde dziecko dziś woła
to polski dom, polska szkoła.
Co to jest niepodległość
teraz wiem już na pewno.

Zaraz po I wojnie światowej
powstały piękne mapy już nowe.
Tak właśnie nasza historia biegła
że Polska dzisiaj jest niepodległa.

Ref. Co to jest niepodległość…

Jedenasty listopada 1918
Zapamiętamy już na zawsze.

Ref. Co to jest niepodległość

 

JESTEŚMY POLKĄ I POLAKIEM

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajna i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ja i ty
I ty

Ciuchcia na dworcu czeka
Dziś wszystkie dzieci pojada nią by poznać kraj
Ciuchcia pomknie daleko
I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas
Ref:

Pierwsze jest Zakopane
Miejsce wspaniała
Gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare
W nim piękny Wawel
Obok Wawelu mieszkał smok
Ref:

Teraz to już Warszawa
To ważna sprawa
Bo tu stolica Polski jest
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek
I wiele innych, pięknych miejsc
Ref:

Toruń z daleka pachnie
Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas
Podróż skończymy w Gdańskiu
Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat
Ref:

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: PAŹDZIERNIK-LISTOPAD

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: JESIENNA POGODA 29.10 – 2.11.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Wdrażanie dzieci do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowe. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy. I.1,2,3,6,7,8

III.1-9

3. Poznanie graficznego zapisu litery T, określenie litery „t” w wyrazie. Rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę zdań. Rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową. I.9

III.9

IV. 2, 4, 5, 6,9

4. Określanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np. padającego deszczu ochłodzenie, częste opady, silny wiatr, krótkie dni, brak liści na drzewach. Omawianie zmiany odzieży na cieplejszą w związku z obniżającą się temperaturą powietrza. Poznanie właściwości wody na podstawie eksperymentów. Wzbogacenie wiedzy na temat kalendarza pogody. IV,9,18,19,
6. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem różnych przyborów sportowych. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności. I. 5,8
7. Zdobywanie twórczych dyspozycji poprzez poznawanie różnych technik plastyczno – technicznych. I.6

IV.8

8. Wdrażanie do udziału w zajęciach rytmiczno – ruchowych przy piosenkach znanych dzieciom. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. I.5

IV. 7

9. Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie przemienności rytmu dzień – noc , zapoznanie ze sposobem działania zegara, termometra.

 

IV.8,9,11,12,15,16, 19

 

 

Rano mgła świat przykrywa,
a w południe wiatr się zrywa.
Wieje wietrzyk wju, wju, wju,
aż brakuje wszystkim tchu.

Z drzew spadają złote liście
to już jesień oczywiście.
Lecą liście szu, szu, szu,
w całym świecie pełno dżdżu.

Chmury rozsiewają deszcze
z parasolką chodzą świerszcze.
Pada deszczyk kap, kap, kap,
smutny ten jesienny świat.

 

 „LISTOPADOWA PIOSENKA”

 

1.Płyną niebem ciemne chmury

wiatr w koninie śpiewa,
i ostatnie złote liście
opadają z drzewa.

 

Ref. Listopadowa piosenka,
jak w deszczu kropelka,
listopadowa piosenka,
kap, kapu, kap

 

 1. Już listopad wieje chłodem,
  kropi zimnym deszczem.
  W parku trzęsą się chochoły,
  jakby miały dreszcze.

 

Ref. Listopadowa piosenka…

 

 1. Pan listopad swój parasol
  mocno w ręku trzyma,
  i powiada, że niedługo
  przyjdzie do nas zima.

 

Ref. Listopadowa piosenka…

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: PAŹDZIERNIK
TEMAT KOMPLEKSOWY: JESIENIĄ W PARKU I LESIE 15 – 26.10.2018
OBSZAR
PODSTAWY
PROGRAMOWEJ
1. Wdrażanie dzieci do samodzielności podczas wykonywania czynności samoobsługowych,
nawyków higieniczno – porządkowe. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie
bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy.
I.1,2,3
III.1-9
3. Poznanie graficznego zapisu litery „I”, określenie litery „i” w wyrazie. Rozwijanie kompetencji
językowych przez analizę i syntezę zdań. Rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i
sylabową.
I.9
IV. 2, 4, 5, 6
4. Poznanie rodzajów lasu (liściaste i iglasty, mieszany), rozpoznawanie i nazywanie zwierząt
żyjących w lesie, w parku oraz roślin i poznawanie nazw drzew liściastych i iglastych oraz ich
owoców.
I.1,2,3,4,7
III.2,3,5
IV.8,9,14,20
6. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych
oraz ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem różnych przyborów sportowych. Zachęcanie
do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
I. 5,8
7. Zdobywanie twórczych dyspozycji poprzez poznawanie różnych technik plastyczno –
technicznych.
I.6
IV.8
8. Wdrażanie do udziału w zajęciach rytmiczno – ruchowych przy piosenkach znanych dzieciom.
Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu.
I.5
IV. 7
9. Doskonalenie umiejętności nazywania i rozpoznawania cyfry 3 oraz wykorzystania jej w
aspektach kardynalnym i porządkowym. Wychwytywanie powtarzających się sekwencji i
kontynuowanie ich, wdrażanie do przekładania rytmu z jednej sekwencji na drugą
III.9
IV. 8,12,15

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: PAŹDZIERNIK

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: DARY JESIENI 01 – 12.10.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Wdrażanie dzieci do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowe. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy. I.1,2,3

III.1-9

3. Poznanie graficznego zapisu litery „A”, określenie głoski w nagłosie słów o prostej budowie fonetycznej. Rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę zdań. Doskonalenie umiejętności globalnego czytania. I.9

IV. 2, 4, 5, 6

4. Poznawanie darów jesieni. Poznanie różnych gatunków grzybów, rozumienie określeń: grzyby jadalne, grzyby trujące. Poznawanie darów jesieni. Rozróżnianie i nazywanie owoców i warzyw rosnących w Polsce i krajach egzotycznych. Poznawanie sposobów spożywania owoców w różnej postaci: dżem, sok oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych. żywieniowych. I.1,2,3,47

III.2,3,5

IV.8,9,14,20

6. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem różnych przyborów sportowych. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności. I. 5,8
7. Poznanie różnorodnej techniki plastycznej. Estetyczne wykonywanie prac plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.6

IV.8

8. Wdrażanie do udziału w zajęciach rytmiczno – ruchowych przy piosenkach znanych dzieciom. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. I.5

IV. 7

9. Porównywanie liczebności dwóch zbiorów, posługiwanie sie zwrotami: o jeden mniej, o jeden więcej, tworzenie zbiorów równolicznych, wskazywanie części wspólnej. Posługiwanie sie liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie możliwości dzieci.

 

III.9

IV. 8,12,15

 

IDZIE JESIEŃ

 

Idzie jesień, plony niesie,

jesień kolorowa.

Jabłka, gruszki, winogrona,

wszystko w koszu chowa.

 

Ref.:
Jesień – deszcz i słota –jesień,

złote liście – jesień,
dużo grzybów oczywiście.
Jesień – jarzębina – jesień,
głóg, kalina – jesień,
co nam przyniesie?

 

Idzie jesień, plony niesie,

jesień kolorowa.

Marchew, buraki ,ziemniaki

wszystko w koszu chowa.

Ref.:
Jesień – stos orzechów – jesień

to żołędzie – jesień,

kasztanów pełno wszędzie.
Jesień – odlot ptaków –  jesień.

Dookoła – jesień, jesień nas woła.

 

JESIENNY POCIĄG

Stoi pociąg na peronie –
żółte liście ma w wagonie
i kasztany, i żołędzie-
dokąd z nimi jechać będzie?

Rusza pociąg sapiąc głośno.
Już w przedziałach grzyby rosną,
a na półce, wśród bagaży,
leży sobie bukiet z jarzyn.

Pędzi pociąg lasem, polem
pod ogromnym parasolem.
Zamiast kół kalosze ma,
za oknami deszcz mu gra.

O, zatrzymał się na chwilę!
Ktoś w wagonie drzwi uchylił
potoczył w naszą stronę
jabłko duże i czerwone.

 

 


 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: WRZESIEŃ

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: DBAMY O SIEBIE I O ŚRODOWISKO 24 – 28.09.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Wdrażanie dzieci do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych, dbania o czystość osobistą oraz do utrzymywaniu ładu i porządku na sali. I.1,2,3

III.5,9

2. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie – stwarzanie ogólnej atmosfery wychowawczej opartej na życzliwości, przyjaźni, współpracy oraz opiekuńczości w stosunku do potrzebujących pomocy. Wdrażanie do przestrzegania zawartych umów społecznych. II. 2,9

III. 1-9 

3. Poznanie graficznego zapisu litery „O”, określenie głoski w nagłosie słów o prostej budowie fonetycznej. Rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę zdań. I.9

IV. 2, 4, 5, 6

4. Poznanie i przypomnienie zasad codziennej higieny          osobistej, utrwaleni nawyków dbania   o higienę. Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych. Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat. I.1,2,3,47

III.2,3,5

IV.8,14,20,21

5. ·        Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze. IV.9,14,19
6. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem różnych przyborów sportowych. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności. I. 5,8
7. Poznanie różnorodnej techniki plastycznej. Estetyczne wykonywanie prac plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.6

IV.8

8. Wdrażanie do udziału w zajęciach rytmiczno – ruchowych przy piosenkach znanych dzieciom. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. I.5

IV. 7

9. Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez przeliczanie obiektów w najbliższym otoczeniu, poznanie graficznego zapisu liczby i cyfry 1, określenie lewej i prawej strony swojego ciała. III.9

IV. 8,12,14,15

 

„MOJA PLANETA”

 

Moja planeta jest całkiem nie z tej ziemi

Moja planeta nie ma ceny

Moja planeta jest rano niewyspana

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama.

 

Moja planeta nie spadła tu z księżyca

Moja planeta to tajemnica

Moja planeta raz zimna raz przegrzana

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama.

 

Ref.

SOS – to Ziemia woła ludzi

Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić

SOS – ratujmy siebie sami

SOS – do siebie wysyłamy

 

Moja planeta miłości się nie boi

Moja planeta broń rozbroi

Moja planeta zna dobre obyczaje

Moja planeta nam wszystkim dłoń podaje

Ref.

SOS – to Ziemia woła ludzi…

Tak to prawda

Ziemia była szczęśliwa

Ale teraz musi

Teraz musi być żywa

 

Ref. SOS – to Ziemia woła ludzi…

 

„SIO ZARAZKI!”

 

Sio zarazki z moich dłoni!
Zaraz mydło was przegoni.
Mycia rączek znam zalety
tuż po wyjściu z toalety.

Przed jedzeniem również sam
ręce wkładam wprost pod kran,
by obiadek smaczny był
i bym zawsze w zdrowiu żył.

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: WRZESIEŃ

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: WITAMY PRZEDSZKOLE  03 – 14.10.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Zapoznanie z nowym otoczeniem, rozpoznawanie swojego  znaczka. Wyrabianie samodzielności w różnych sytuacjach życia przedszkolnego /szatnia, łazienka, jadalnia, zajęcia konstrukcyjne, plastyczne oraz zabawa w grupie. Kierowanie się zasadami bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim. I.1,2,3
2. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie – stwarzanie ogólnej atmosfery wychowawczej opartej na życzliwości, przyjaźni, współpracy oraz opiekuńczości w stosunku do potrzebujących pomocy. Wdrażanie do przestrzegania zawartych umów społecznych. Adaptacja w nowym środowisku. II. 2,9

III. 1-9 

3. Interesowanie się bajkami książkami, słuchanie opowiadań, wierszy,  baśni i rozmawianie o nich. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Dzielenie się z nauczycielką i kolegami wrażeniami z wakacji. Zachęcenie do wypowiadania się na podany temat. Doskonalenie mowy.  IV. 2, 4, 5, 6
4. Obserwowanie zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym latem. IV. 18
5. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem różnych przyborów sportowych. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności. I. 5,8
6. Poznanie różnorodnej techniki plastycznej. Estetyczne wykonywanie prac plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. IV. 8
7. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. IV. 7
8. Kształtowanie umiejętności liczenia i przeliczania. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni. IV. 14,15

 

WIERSZ

„Porządek w naszej sali”

autor B. Forma

Piękna nasza sala, bardzo o nią dbamy

i na swoje miejsca wszystko odkładamy.

 

Klocki do koszyka, kredki są w pudełkach.

Siedzą lalki, misie równo na krzesełkach.

 

Bo przedszkolak zawsze o porządek dba,

swoje obowiązki bardzo dobrze zna.

 

PIOSENKA

„Przedszkole”

Do przedszkola idzie chłopczyk i dziewczynka,

Na buzi każdego uśmiechnięta minka.

Jedno niesie misia, drugie niesie lalę,

I choć są bez mamy nie martwią się wcale.

 

Ref: La, la, la, la, la

Bo przedszkolak to jest zuch!

La, la, la, la, la,

I odwagę ma za dwóch!

 

A w naszym przedszkolu zawsze jest wesoło,

Można skakać w górę, albo tańczyć w koło.

Kolorowe kredki barwy tęczy mają,

Magiczne rysunki radość dzieciom dają.

Ref:

Pani przedszkolanka wszystkie tuli dzieci,

Kiedy pada deszczyk, albo pada deszczyk.

Po długich spacerach pyszne są obiadki,

Wszyscy je zjadają, nawet te niejadki.

 Ref:

 

 „GDY ZAMIERZASZ PRZEJŚĆ ULICĘ”

 1. Chotomskiej

Na chodniku przystań bokiem.
Popatrz w lewo bystrym okiem.
Skieruj w prawo wzrok sokoli,
Znów w lewo spójrz powoli.
Jezdnia wolna – więc swobodnie
Mogą przez nią przejść przechodnie.

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

„O PRZECHODZENIU NA ULICĘ”

 

Zanim ulicę przekroczysz,

otwórz szeroko swe oczy,
    bo to bardzo ważna jest rzecz

by się na baczności wciąż mieć.
   

Najpierw w lewo, w prawo potem,

jeszcze w lewo spójrz z powrotem,
    jeśli droga jest wolna już,

swe kroki pewnie skieruj w przód.

 1. Sprawa jest o tyle łatwa,

jeśli są na przejściu światła,
    one drogę pokazują,

czy przechodzić informują.
   

Gdy zielone sygnał dało,

wnet przed siebie ruszaj śmiało,
    lecz czerwone daje znać,

że nadal w miejscu musisz stać.

 

„ZNAM NUMERY ALARMOWE”

Znam już na pamięć numery alarmowe,
Gdy zajdzie potrzeba – w głowie są gotowe,
997 – tu policję się wzywa,
998 – staż pożarna przybywa,
999 – ważne życie i zdrowie,
Jedzie na sygnale szybkie pogotowie.
W razie zagrożenia korzystam z nich śmiało,
Lecz nigdy dla zabawy – gdy nic się nie stało!

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: WRZESIEŃ

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: JESTESMY BEZPIECZNI  17 – 21.10.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Wyrabianie samodzielności w różnych sytuacjach życia przedszkolnego /szatnia, łazienka, jadalnia, zajęcia konstrukcyjne, plastyczne oraz zabawa w grupie. Kierowanie się zasadami bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim. I.1,2,3

III.5,9

2. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie – stwarzanie ogólnej atmosfery wychowawczej opartej na życzliwości, przyjaźni, współpracy oraz opiekuńczości w stosunku do potrzebujących pomocy. Wdrażanie do przestrzegania zawartych umów społecznych. II. 2,9

III. 1-9 

3. Interesowanie się bajkami książkami, słuchanie opowiadań, wierszy,  baśni i rozmawianie o nich. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Dzielenie się z nauczycielką i kolegami wrażeniami z wakacji. Zachęcenie do wypowiadania się na podany temat. Doskonalenie mowy.  I.9

IV. 2, 4, 5, 6

4. ·        Poznanie podstawowych znaków drogowych. Utrwalenie jaką role spełniają służby ratownicze.

·        Utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w bezpośrednich i pośrednich (internet) kontaktach z innymi ludźmi. Utrwalenie wiedzy dotyczącej znajomości bezpiecznych zachowań w czasie zabaw w domu, przedszkolu, na placu zabaw.

I.5

III.2,5,8

IV.14,20,21

5. ·        Poznanie i przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Orientowanie się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach. IV.9,14,19
6. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem różnych przyborów sportowych. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności. I. 5,8
7. Poznanie różnorodnej techniki plastycznej. Estetyczne wykonywanie prac plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.6,7,9

IV. 8,14

8. Wdrażanie do udziału w zajęciach rytmiczno – ruchowych przy piosenkach znanych dzieciom. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. IV. 7
9. Kształtowanie umiejętności liczenia i przeliczania. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni. III.9

IV. 14,15