mgr Edyta Jończyk

mgr Adrianna Patra Warmijak

( j. angielski) mgr  Małgorzata Paczkowska

Krystyna Michalik (Religia)

mgr Renata Wers ( logopedia)

mgr Edyta Jończyk ( Gimnastyka korekcyjna)