PAŹDZIERNIK

TEMAT KOMPLEKSOWY:

DBAM O ZDROWIE 12.10 – 16.10.2020

POGODA JESIENIĄ 19.10 – 24.10.2020

WIERSZ: „JESIENNE CZARY”

Lp. DBAM O ZDROWIE 12.10 – 16.10.2020
POGODA JESIENIĄ 19.10 – 24.10.2020  
OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Dostrzeganie i podawanie  nazw zjawisk atmosferycznyh charakterystycznych  dla późnej jesieni, dostrzeganie kolorów i kształtów chmur, rozwijanie wyobraźni . IV 2.6.18.,I.3
2. Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz dbanie o zdrowy trybu życia, na co dzień poprzez ruch, wyrabianie odporności organizmu zachęcanie do profilaktyki zdrowotnej, rozszerzanie słownika czynnego dzieci  
3. Usprawnianie małej motorki oraz kreatywności poprzez zabawy z plasteliną, kredkami, farbami, materiałem przyrodniczym. Rozpoznawanie kolorów podstawowych używanych  w Planie Daltońskim.  I.9, IV.8.15.18
4. Zabawy ruchowe  – nabywanie ogólnej sprawności i
zwinności fizycznej dziecka.
I.1.5, IV.7
5. Uczestnictwo w zabawach muzycznych i rytmiczno –
ruchowych, podejmowanie prób wspólnego uczestnictwa w zabawach ruchowych i  śpiewie.
IV.7
6. Dalsze wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych, żywieniowych i samoobsługowych. Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia, utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk I.1, I.2, I.3
7. Dalsze wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad  panujących w przedszkolu oraz zgodnego funkcjonowania w grupie, rozwijanie poczucia  przynależności do grupy przedszkolnej. II.3, II.5, III.1, III.4, III.5
8. Rozumienie konieczności dostosowywania ubioru do warunków atmosferycznych,  dbałość o własne zdrowie –przełamywanie leku przed wizytą w gabinecie lekarskim w razie choroby. I.3.5,9  II.1.8, IV.2. 20
9. Rozwijanie umiejętności liczenia i klasyfikowania przedmiotów, tworzenia rytmów. IV. 12,14

************************************************************************

WRZESIEŃ

TEMAT KOMPLEKSOWY: JESIEŃ W PARKU I W LESIE 28.09 – 09.10.2020

Wiersz „Jeż”

Piosenka „Kolorowe listki”

1.   Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Nabywanie umiejętności formowania swobodnych wypowiedzi, rozwijanie słownictwa. III.8 IV.2,5
2. Poznawanie rzeczywistości przyrodniczej: darów jesieni oraz zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku: kolor liści, opadanie liści, chłodniejsze dni. Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i parku. IV.2,18
3. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. Ćwiczenie wytrzymałości poprzez różne formy treningu podczas Europejskiego Tygodnia Sportu. I. 5, 8
4. Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.6,7,9 IV.8
5. Uczestnictwo w zabawach muzycznych i rytmiczno – ruchowych, łączenie śpiewu z elementem ruchu, rozwijanie poczucia rytmu. I.5 IV.7
6. Porównywanie liczebności zbiorów stosowanie pojęć: mniej, więcej , tyle samo. Przeliczanie elementów w dostępnym dla siebie zakresie. IV.15
7. Dalsze wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych, żywieniowych i samoobsługowych. Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia, utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk. I.1,2,3
8. Dalsze wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad panujących w przedszkolu oraz zgodnego funkcjonowania w grupie, rozwijanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej. Używanie zwrotów grzecznościowych. III.2,4,5,7  
9.   Język angielski: Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Zapoznanie dzieci ze słownictwem związanym z jesienią, zjawiskami atmosferycznymi oraz akcesoriami na jesienną pogodę. IV.21

************************************************************************

JESIEŃ W SADZIE I OGRODZIE 14 – 25.09.2020

Piosenka: „Bezpieczne przejscie”

Wiersz: „Czyste ręce”

 1. Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych, kultury przy stole podczas posiłków. Poznanie i przestrzeganie kodeksu grupy. (I.1,2,3,4 ,III.5,8,9)
 2. Ograniczenie lęku i zachęcenie dzieci do przebywania w grupie przedszkolnej. Przystosowanie dzieci do warunków nowego otoczenia w sposób łagodny i bezstresowy. Przyzwyczajenie dzieci do nowego trybu życia. Zachęcanie dzieci do nawiązania kontaktu z personelem przedszkola i pozostałymi dziećmi. (I.9, II. 1,2,3,5,7,8,9 IV.2,6)
 3. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych oraz owoców i warzyw. Uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia. (II. 1, 2 VI. 8)
 4. Utrwalenie zasad bezpieczeństwa w przedszkolu (COVID 19), na podwórku oraz na drodze. (I.5 III.2,5,8 IV.14,20)
 5. Poznanie najbliższego środowiska podczas spacerów, nauka chodzenia w parach. (IV.9,18)
 6. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. (I. 5, 8)
 7. Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. (I.6,7,9 IV.8)
 8. Wdrażanie do udziału w zajęciach ruchowo – muzycznych przy piosenkach. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. (IV. 7)

Kształtowanie umiejętności, które pozwolą dziecku dobrze orientować się w przestrzeni  (To jestem ja. Tak wyglądam. Mam swoje imię. (IV. 12,14)

„BEZPIECZNE PRZEJŚCIE”

1. Zielone światło nad drogą świeci,

na drugą stronę zaprasza dzieci.

ref:   Przechodź po pasach na drugą stronę,

kiedy się pali światło zielone.

2. Czerwone światło świeci z daleka.

Co to oznacza? Stop! Proszę czekać.

ref:   Czerwone światło w miejscu stoimy, na drugą stronę nie przechodzimy.

„CZYSTE RĘCE”
I.Salach

Dziś od rana plusk w łazience.

To maluchy myją ręce.
Najpierw w wodzie opłukują,
potem mydłem nasmarują.
Znowu woda – istny cud.
W umywalkę pup -puk -puk.
Jeszcze tylko kran zakręcę
i już czyste mamy ręce

************************************************************************

„BEZPIECZNY POWRÓT DO PRZEDSZKOLA” 1 – 11.09.2020r.

PIOSENKA: „Bezpieczne przejście”

WIERSZ: „Czyste ręce”

 1. Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych, kultury przy stole podczas posiłków. Poznanie i przestrzeganie kodeksu grupy. (I.1,2,3,4 ,III.5,8,9)
 2. Ograniczenie lęku i zachęcenie dzieci do przebywania w grupie przedszkolnej. Przystosowanie dzieci do warunków nowego otoczenia w sposób łagodny i bezstresowy. Przyzwyczajenie dzieci do nowego trybu życia. Zachęcanie dzieci do nawiązania kontaktu z personelem przedszkola i pozostałymi dziećmi. (I.9, II. 1,2,3,5,7,8,9 IV.2,6)
 3. Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych oraz omówienie zasad poruszania się w przedszkolu; nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb. Kształtowanie umiejętności rozumienia funkcji znaczków przedszkolnych; rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach. (I.3,5,7,8,9 II. 1, 2,9 III.2,5,8)
 4. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w przedszkolu (COVID 19), na podwórku oraz na drodze. (I.5 III.2,5,8 IV.14,20)
 5. Poznanie najbliższego środowiska podczas spacerów, nauka chodzenia w parach. (IV.9,18)
 6. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. (I. 5, 8)
 7. Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. (I.6,7,9 IV.8)
 8. Wdrażanie do udziału w zajęciach ruchowo – muzycznych przy piosenkach. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. (IV. 7)
 9. Kształtowanie umiejętności, które pozwolą dziecku dobrze orientować się w przestrzeni  (To jestem ja. Tak wyglądam. Mam swoje imię. (IV. 12,14).