ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE:  CZERWIEC

WAKACYJNE PODRÓŻE:  (8-19.06.2020)

BEZPIECZNE WAKACJE:  (22-30.06.2020)

Wiersz:  „Wakacje”

Piosenka: „Rodzinna wycieczka”

Lp

Zamierzenia ogólne

 

Obszar Podstawy

Programowej

1.     

Stymulowanie rozwoju mowy; ćwiczenia mięśni narządów mowy, ćwiczenia oddechowe. Rozwijanie słuchu i aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.

 

I.6,7

 IV. 2,5,6, 8

2.     

Doskonalenie mowy i myślenia. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich i wypowiadania się na podany temat. Wzbogacenie słownictwa czynnego. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej. Doskonalenie umiejętności opowiadania i dzielenia się własnymi doświadczeniami. Rozpoznawanie na obrazkach krajobrazów: morze, góry, las. Poznanie charakterystycznych cech krajobrazu morskiego oraz sposobów spędzania czasu nad morzem. Wdrażanie do odpowiedzialnego przygotowywania się do górskich wędrówek. Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów (uwzględnienie ochrony przed słońcem oraz korzystania z kąpieli słonecznych) oraz zachowania się w lesie, na wycieczce.

 

 

 

I.5,7,8,9

III.8,9

IV.1,2,5,6,18,19

3.     

Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy. Doskonalenia do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych oraz wywiązywaniu się z własnych obowiązków domowych – ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu się i rozbieraniu, próby zapinania suwaków i guzików oraz zakładania butów. Pomagania rodzicom w różnych czynnościach domowych, sprzątaniu własnego miejsca przebywania i pracy, samodzielnym spożywaniu posiłku, próby nakrywania do stołu i sprzątania po posiłku.

 

 

I.1,2,3,6,7,8

II. 1-9

III. 5,7,8,9

IV.14,19

 

Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych poprzez zestaw zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych.

 

I. 5

 

Doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami, wdrażanie do dokładnego wykonywania pracy. Doskonalenie sprawności manualnej, prawidłowego używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania i kreślenia.

 

I.7

IV.1, 8

 

3 latki – zabawy z figurami geometrycznymi w ramach utrwalenia (łączenie takich samych, proste zbiory, przeliczanie)

4 latki – uczymy się mierzyć (poznanie przyrządów i metod mierzenia: linijką, metrówką, centymetrem krawieckim, stopą, łokciem).

 

IV.9,11,12,15

 

Rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek. Aktywne uczestniczenie w zabawach przy muzyce, wyrażania piosenek ruchem. Wyrabianie pamięci muzycznej, poczucia rytmu oraz doskonalenie percepcji słuchowej. 

 

I.5

IV.1, 7

 

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem. Rozpoznawanie cech charakterystycznych dla lata. Poznanie zjawisk atmosferycznych występujących w czasie burzy. Zrozumienie podstawowej zasady bezpiecznego zachowania się w czasie burzy – chowania się do budynku. Zachęcanie dzieci do prowadzenia obserwacji przyrodniczych w czasie wypoczynku wakacyjnego. Ukazanie piękna i bogactwa polskiej przyrody w różnego typu krainach (morze, jeziora, góry). Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.

 

 

III. 2,6,9

IV. 18,19

 

Poznanie różnorodnej techniki plastyczne plastyczno – technicznej związanych z tematyką. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy.

 

I.6, 7,

III.5, IV.8

9.     

Język angielski:

Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.

 

 

IV.21

 

 

WIERSZ

 

„WAKACJE”

 

To wcale nie takie łatwe

Kłopot to nie mały,

co wziąć ze sobą, co spakować

by wakacje się udały?

Najpierw piłka – słuszna racja

gra się w piłkę na wakacjach.

Wędkę – tylko czy tam są ryby?

Koszyk…– to będzie na grzyby

i materac do pływania

 i skakankę do skakania.

 

PIOSENKA
„RODZINNA WYCIECZKA”

1. Wyjeżdżamy na wycieczkę
naszym samochodem,
kiedy siadam w foteliku
zaczynam przygodę.

Ref. Rodzinna wycieczka
na czterech kółeczkach!
Zapinamy pasy,
jedziemy na wczasy!

2. Droga wije się przez pola,
lasy i miasteczka,
z mostu widać jak turyści
płyną na łódeczkach.

Ref. Rodzinna wycieczka
na czterech kółeczkach!
Zapinamy pasy,
jedziemy na wczasy!

3. Na poboczu stoją znaki
jazdę ułatwiają,
dzięki nim podróżujący
cel swój osiągają.

Ref. Rodzinna wycieczka
na czterech kółeczkach!
Zapinamy pasy,
jedziemy na wczasy!

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: MAJ/CZERWIEC

ŚWĘTO RODZINY: (25-29.05.2020)

Dzień Dziecka (01.06-05.06)

Wiersz: „Słońce” W. Chotomska

Piosenka: „W zieleni łąka majowa”

Lp

Zamierzenia ogólne

 

Obszar Podstawy

Programowej

 1.  

Stymulowanie rozwoju mowy; ćwiczenia mięśni narządów mowy, ćwiczenia oddechowe. Rozwijanie słuchu i aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.

 

I.6,7

IV. 2,5,6, 8

 1.  

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Wzbogacenie słownictwa czynnego. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej. Doskonalenie umiejętności opowiadania i dzielenia się własnymi doświadczeniami. rozwijanie umiejętności słuchanie i koncentracji uwagi.

 

I.7

III.8,9

IV.2, 4, 5

 1.  

Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy. Doskonalenia do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych oraz wywiązywaniu się z własnych obowiązków domowych – ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu się i rozbieraniu, próby zapinania suwaków i guzików oraz zakładania butów. Pomagania rodzicom w różnych czynnościach domowych, sprzątaniu własnego miejsca przebywania i pracy, samodzielnym spożywaniu posiłku, próby nakrywania do stołu i sprzątania po posiłku.

 

I.1,2,3,6,7,8

II. 1-9

III. 5,7,8,9

IV.14,19

 1.  

Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych poprzez zestaw zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych.

 

I. 5

 1.  

Doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami, wdrażanie do dokładnego wykonywania pracy. Doskonalenie sprawności manualnej, prawidłowego używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania i kreślenia.

 

I.7

IV.1, 8

 1.  

Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej z cech wielkościowych. Stosowanie określeń:  duży –  mały, krótki – długi. Kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie sześciu.

 

IV.11,12,15

 

Rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek. Aktywne uczestniczenie w zabawach przy muzyce, wyrażania piosenek ruchem. Wyrabianie pamięci muzycznej, poczucia rytmu oraz doskonalenie percepcji słuchowej.

 

I.5

IV.1, 7

 1.  

Kształtowanie umiejętności mówienia o uczuciach do mamy . Pogłębienie szacunku do rodziców: (ukazanie roli rodziców, przybliżanie zwyczajów panujących w domu – zabawy z mamą i tatą).

Kształtowanie postawy tolerancji, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, wzmocnienie poczucia własnej wartości. uświadamianie podobieństw między różnymi dziećmi, integracja rówieśników

 

III. 2,6,9

IV. 1,2,5,6

 1.  

Poznanie różnorodnej techniki plastyczne plastyczno – technicznej związanych z tematyką: Rodziny i Dzieci z różnych stron świata. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy.

 

I.6, 7,

III.5, IV.8

 1.  

Język angielski:

Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.

 

IV.21

 

Słońce” W. Chotomska

-Gdzie jest słońce?

W kwiatach na łące

W biedronce.

W skrzydłach motyla.

W wierzbie

Co nad woda się schyla.

– I gdzie jeszcze?

W piosence

A gdzie słońca najwięcej?

W uśmiechu naszej mamy

Kiedy jej

O kwiatach na łące,

O biedronce,

O skrzydłach motyla

O o tej wierzbie,

Co się nad woda schyla,

Piosenkę śpiewamy.

 

W ZIELENI ŁĄKA MAJOWA”

W zieleni łąka majowa,
gdzieś w trawie świerszczyk się chowa.
Nastroił skrzypce maleńkie,
gra zielone piosenki.

ref. Dla mamy piosenki, dla mamy,
dla mamy piosenki dla mamy.
Dla mamy piosenki, dla mamy,
dla mamy piosenki dla mamy.

W kolorach łąka majowa,
już od stokrotek różowa.
A od bławatków błękitna,
bo wszystkie kwiaty zakwitły.

ref. Dla mamy zakwitły dla mamy,
dla mamy zakwitły dla mamy.
Dla mamy piosenki, dla mamy,
dla mamy piosenki dla mamy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE MAJ

MIESZKAŃCY ŁĄKI 11.05.2020-22.05.2020

Wiersz: „Słońce” W. Chotomska

Piosenka: ”Bal na łące” – T. Wójcik (słowa i muzyka)

OBSZAR

PODSTAWY PROGRAMOWEJ

1

Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, we współpracy z innymi. Doskonalenie do samodzielności podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych. Dbanie o sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw.

I.1,2,3,6,7,8

II. 1-9

III. 5,7,8,9

IV.14,19

2

Zapoznanie dzieci z mieszkańcami żyjącymi na łące,rozwijanie swoich zainteresowań przyrodą. Poznanie najbardziej znanych gatunków roślin, zwierząt i owadów żyjących na łące, wzbogacanie zasobu wiadomości o wybranych zwierzętach (np. mrówkach i ślimakach). Poznanie znaczenia owadów dla środowiska. Poznanie kilku roślin zielnych, rozumienie ich znaczenia dla ludzi (herbaty, syropy, kosmetyki).

I.2,7,8,9

III.9

IV. 2,4,5 6,9

3

Rozwijanie zainteresowań związanych z działalnością przyrodniczą u dzieci. Zapoznanie z terminologią: owad, przyroda, mieszkaniec łąki. Spacer – zapoznanie się ze strukturą łąki, obserwacja owadów na niej występujących. Rozpoznawanie prawdziwych owadów z tymi przedstawionymi w książce, czy na fotografii.

IV. 16, 18,19

4

Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych. Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności.

I. 5,8

5

Poznanie różnorodnych technik plastycznych w trakcie wykonania prac plastyczno – technicznych związanych z tematyką ”Mieszkańcy łąki”. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy.

I.9,

IV. 1,2,8,19

6

Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. Odsłuchanie się z piosenką związaną z tematyką.

IV. 1,7

7

Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.

IV. 20

8

Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci poprzez liczenie z zastosowaniem liczebników porządkowych cd. Zabawy orientacyjno-porządkowe.

III.5,6

IV. 13, 15

 

Piosenka:

”Bal na łące”

słowa i muzyka. T.Wójcik

I Kiedy świeci słoneczko,

to na łące nad rzeczką

świerszcze stroją skrzypeczki

do wiosennej poleczki.

II Dylu – dylu już grają,

grube baki śpiewają,

myszki tańczą poleczkę,

sapią przy tym troszeczkę.

III A trzy małe biedronki

nie chcą tańczyć tej polki

i czekają na walca,

aby tańczyć na palcach.

 

 

 

Wiersz: ”SłońceW. Chotomska

-Gdzie jest słońce?

W kwiatach na łące

W biedronce.

W skrzydłach motyla.

W wierzbie

Co nad woda się schyla.

– I gdzie jeszcze?

W piosence

A gdzie słońca najwięcej?

W uśmiechu naszej mamy

Kiedy jej

O kwiatach na łące,

O biedronce,

O skrzydłach motyla

O o tej wierzbie,

Co się nad woda schyla,

Piosenkę śpiewamy.

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: MAJ

 

1: Polska – Moja Ojczyzna 27.04–01.05.2020

2: Ekologia 04-08.05.2020

OBSZAR

PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

1

Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, we współpracy z rodzicem. Doskonalenia do samodzielności podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy.

I.1,2,3,6,7,8

II. 1-9

III. 5,7,8,9

IV.14,19

 

2

Zapoznanie dzieci ze znaczeniem słowa: Ojczyzna, zapoznanie z terminologią: kraj, wyjaśnienie tego gdzie leży stolica Polski,. Zapoznanie z symbolami narodowymi: hymn, godło, flaga. Kształtowanie postawy małego patrioty. Zapoznanie z kolorystyką flagi narodowej Polski. Budowanie poczucia przynależności do swojego kraju, kształtowanie do kultywowania tradycji związanej ze świętami narodowymi.

I.2,7,8,9

III.9

IV. 2,4,5 6,9

 

3

Rozwijanie zainteresowań związanych z działalnością proekologiczną u dzieci. Zapoznanie z terminologią: odpady, segregacja, ekologia. Kształtowanie postawy małego ekologa w trosce o czystą wodę i powietrze, dla dobra własnego i ogółu. Poznanie korzyści płynące z sortowania śmieci i dbania o swoje środowisko naturalne. Zapoznanie się z kolorystyką kontenerów do segregacji odpadów podczas spacerów w toku zabaw dydaktycznych. Rozpoznawanie symboli graficznych związanych z działalnością proekologiczną. Wdrożenie do systematycznego wyciągania wniosków co do troski o planetę Ziemię.

IV. 16, 18,19

 

4

Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych. Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

I. 5,8

 

5

Poznanie różnorodnej techniki plastycznej – wykonanie pracy plastyczno – technicznej związanych z tematyką ”Ojczyny” i ”Ekologii”. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy.

I.9,

IV. 1,2,8,19

 

6

Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. Odsłuchanie się z ”Mazurkiem Dąbrowskiego” ku postawie świadomego, małego patrioty.

IV. 1,7

 

7

Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.

IV. 20

8

Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci poprzez liczenie z zastosowaniem liczebników porządkowych (który w kolejce? Który w szeregu?) Zabawy orientacyjno-porządkowe.

III.5,6

IV. 13, 15

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE:    KWIECIEŃ

 

Zwierzęta na wiejskim podwórku” (13.04-24.04.2020)

Wiersz:  „W gospodarstwie” T.M. Massalska

Piosenka: „Wiosna na wsi”

Lp Zamierzenia ogólne   Obszar Podstawy

 

 

 

 

 

Programowej

       
       
  Doskonalenie umiejętności opowiadania i dzielenia się własnymi doświadczeniami. Rozwijanie koncentracji uwagi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.2, IV.4, IV.5

 

 

 

 

 

 

  Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne.   I. 5
  Doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami, wdrażanie do dokładnego wykonywania pracy.

 

 

 

 

 

 

  IV.1, IV.8
  Rozwijanie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów   IV.12, IV.15.IV.18
  Wyrabianie pamięci muzycznej, poczucia rytmu oraz doskonalenie percepcji słuchowej.    IV.1, IV.7
  Wzbogacanie wiedzy na temat życia zwierząt hodowlanych oraz produktów pochodzących od zwierząt.

 

 

 

 

 

Zapoznanie z zasadami dbania o zwierzęta – poznanie pracy w gospodarstwie. Kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt.

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.2, IV. 18

 

 

 

 

 

 

II.10

  Twórcze i aktywne współdziałanie w sytuacjach zadaniowych.   III.5, III.8
  Język angielski:

 

 

 

 

 

Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.

 

 

 

 

 

 

 

IV.21

 

 

 

 

 

 

,,W gospodarstwie”
T.M. Massalska
Pieje kogut już od świtu;
– Kukuryku! Kukuryku!
Kura do kurczaków żwawo
Gdacze: – W lewo!
Gdacze: – W prawo!
Kaczka kwacze: – Kwa! Kwa! Kwa!
Trzy kaczątka dziobem pcha.
Krowa muczy: – Mu! Mu! Mu!
Aż po prostu brak jej tchu.
Koń opędza się od much.
I rży głośno: – Jestem zuch!
Świnka chrumka: – Chrum! Chrum! Chrum!
Co za hałas! Co za szum!
Kot cichutko miauczy: – Miau!
A pies szczeka: – Hau! Hau! Hau!

 

„WIOSNA NA WSI”

1. Kogut głośno pieje, gładzi piękne pióra.

– ko, ko, jestem głodna – woła pani kura.

Ref: Kukuryku, ko, ko, ko,

gę, gę, kwa, kwa, kwa,

Mu, mu, i-ha, i-ha.

Kto nam dziś śniadanie da?

2.Na podwórku gęsi i małe kaczuszki,

tup, tup przytupują, mają puste brzuszki.

Ref: Kukuryku, ko, ko, ko….

3.Idzie pan gospodarz, ciężki worek niesie,

szur, szur, sypie ziarna, wszyscy głodni przecież.

Ref: Kukuryku, ko, ko, ko…

4.Z gospodarzem wiosna cichutko przybyła

i pachnącą trawą łąkę ozdobiła.

Ref: Kukuryku, ko, ko, ko….

5.Pasą się owieczki, krowy i barany,

jest już z nami wiosna świat się cieszy cały.

Ref: Kukuryku, ko, ko, ko

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: MARZEC

 1. Witamy wiosnę: 23 – 03.04.2020
 2. Wielkanoc: 06 – 10.04.2020

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

1. Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, we współpracy w zespołach i parach. Doskonalenia do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy. I.1,2,3,6,7,8  

 

 

 

 

 

II. 1-9

III. 5,7,8,9

IV.14,19

2. Zapoznanie dzieci z charakterystycznymi cechami marcowej pogody, rozumienie znaczenia przysłowia ludowego „W marcu jak w garncu”. Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas obserwacji porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej. Doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole. Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, związanych z Wielkanocą, zdobywanie wiedzy na temat Świąt Wielkanocnych – zapoznanie z ich symbolami: pisanka, baranek, babka wielkanocna, święconka oraz poznanie tradycji wielkanocnej – śmingus – dyngus. I.2,7,8,9  

 

 

 

 

 

III.9

IV. 2,4,5 6,9

3. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u dzieci. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym wczesną wiosną (pierwsze wiosenne kwiaty, ptaki i zwierzęta). Systematyczna obserwacja pogody, temperatury powietrza oraz jej wpływ na ludzi, rośliny i zwierzęta. Rozpoznawanie symboli graficznych oznaczających pogodę. Poznanie warunków niezbędnych do rozwoju roślin ( ziemia, słońce, woda). Poznanie etapów sadzenia roślin. Sadzenie nowalijek w sali przedszkolnej, urządzanie kącika. Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników. IV. 16, 18,19
4. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych. Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności. I. 5,8
5. Poznanie różnorodnej techniki plastycznej – wykonanie pracy plastyczno – technicznej związanych z tematyką. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.9,   

 

 

 

 

 

IV. 1,2,8,19

6. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. IV. 1,7
7. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV. 20
8. Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci poprzez liczenie w zakresie trzech oraz określanie przedmiotów używając pojęć: duży, mały.  

 

 

 

 

 

Dostrzeganie różnic w wielkości przedmiotów (segregowanie według wielkości) oraz doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie trzech. 

III.5,6  

 

 

 

 

 

IV. 13, 15

Czekam na wiosnę”.

Krystyn Datkun-Czerniak

Dość mam sanek, nart i śniegu.

Chcę już w piłkę grać!

Po zielonej trawie biegać!

W berka sobie grać!

Dość mam chlapy i roztopów,

szarych, smutnych dni.

Przybądź, wiosno, jak najprędzej,

rozchmurz niebo mi.

Przynieś kwiaty, promień słonka,

zieleń liści, ptaków śpiew.

Niech zadźwięczy pieśń skowronka.

Przybądź, proszę cię!

 

”Pachnąca wiosna”

Anna Kwiecińska-Utkin

1.Słońce coraz mocniej świeci,

rosną zboża, krzewy, kwiaty.

Już się cieszą wszystkie dzieci

z wiosny strojnej w jasne szaty,

z wiosny strojnej w jasne szaty.

2.Wszystko cudnie nam rozkwita: tulipany i żonkile.

Już pierwiosnek fiołka wita.

Znowu deszcz popadał chwilę,

znowu deszcz popadał chwilę.

3.Przyszła wiosna, piękna pani,

co bukiety kwiatów niesie.

Ogród cieszy nas ziołami.

Witaj w sadzie, witaj w lesie,

witaj w sadzie, witaj w lesie.

 

 1. W dawnych czasach (dinozaury i wynalazki): 24.02 – 06.03.2020
 2. Kosmos: 09 – 20.03.2020

Wiersz:” Wynalazki”

Piosenka: „ Planety”

Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, we współpracy w zespołach i parach. Doskonalenia do samodzielności podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych. Zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy.

Rozwijanie słownictwa dzieci poprzez czytanie literatury dziecięcej. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat. Wzbogacenie słownictwa czynnego. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Wykorzystywanie i tworzenie okazji do pogłębienia wiadomości na temat dinozaurów oraz budzenia zaciekawienia otaczającym światem, jego prehistorią. Odkrywanie tajemnic zawodu archeologa, paleontologa. Rozwijanie zainteresowania wynalazkami technologicznymi współczesnymi i tych z dawnych czasów.

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u dzieci. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym wczesną wiosną, systematyczna obserwacja pogody.

Wzbogacenie wiedzy na temat Układu Słonecznego i przestrzeni kosmicznej. Posługiwanie się pojęciami związanymi z kosmosem: planeta, orbita, gwiazda, rakieta.

Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Poznanie różnorodnej techniki plastycznej – wykonanie pracy plastyczno – tematycznie. Rozwijanie sprawności motoryki małej, odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy.

Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu umiejętności wokalnych oraz ekspresji muzyczno –rytmicznych.

Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.

Rozwijanie kompetencji matematycznych Wdrażanie do umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem. Próby przewidywania, co się może stać.

PLANETY”

Merkury, Wenus, Ziemia , Mars Jowisz, Saturn, Uran, Neptun

Merkury jest najmniejszy i najbliżej słońca

Wenus ma ponad czterysta stopni gorąca

Piosenka „Planety”

Ziemia to miła planeta na której żyjemy

Mars pokryty cały lodem my to dobrze wiemy

Merkury, Wenus, Ziemia , Mars Jowisz, Saturn, Uran, Neptun

Jowisz to największa z planet tego nikt nie zmieni

Saturn to planeta, co ma dużo pierścieni

Tylko Uran jak my wiemy wiruje na boku

Neptun niebieski i zimny tyle w nim uroku

Merkury, Wenus, Ziemia , Mars Jowisz, Saturn, Uran, Neptun

WYNALAZKI”

M. Przewoźniak

Kto wynalazł żagiel, koło,

papier, zegar i maszynę?

Wynalazców mądre grono

coś nowego wciąż wyczynia.

Tyle możliwości mamy

dzięki mądrym wynalazkom:

i jeździmy, i latamy,

mamy radio i żelazko.

Może wy coś wymyślicie,

czego dzieci oczekują?

Dom, co jeździ sam po świecie,

lub parasol przeciw jedynkom?

 

Styczeń

06.01-17.01- „MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA”

20.01-24.01- „DZIEN BABCI I DZIADKA”

27.01-07.02-„ZIMA”

Rozwijanie wrażliwości na potrzeby zwierząt , zachęcanie dzieci do współpracy i wzajemnej pomocy. Rozbudzanie szacunku do środowiska przyrodniczego, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych.

Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej podczas wykonywania różnorodnych prac plastycznych- usprawnianie motoryki małej ,kształtowanie poczucia estetyki, doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej.

Zabawy ruchowe – rozwijanie sprawności dziecka , rozwijanie wyobraźni i ekspresji ruchowej , czerpanie radości ze wspólnej zabawy. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w trakcie zabawy, również w czasie ferii

Budzenie ciekawości poznawczej dzieci- prowadzenie różnorodnych doświadczeń ze śniegiem i lodem

Ćwiczenia wspomagające rozwój czynności myślowych potrzebnych do sensownego grupowania przedmiotów. Wdrażanie do prostej klasyfikacji- (ciąg dalszy)

Dalsze wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych, żywieniowych i samoobsługowych

Rozumienie postawy szacunku wobec starszych osób. Dostrzeganie ważnej roli dziadków w życiu dzieci. Przygotowywanie dzieci do uroczystości z okazji święta ich dziadków.

Wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku, kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i następstw pór roku.

Budowanie wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia, kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego.

Grudzień

02.12-06.12- „MIKOŁAJKI”

09.12-13.12- „DBAMY O ZDROWIE”

16.12-28.12- „ŚWIĘTA SWIĘTA”

Uwrażliwianie dzieci na potrzebę dbałości o swoje zdrowie. Zachęcanie do spożywania zdrowych produktów, wystrzegania się słodyczy, dostrzeganie tego, że ruch to zdrowie. Zażywanie leków w razie choroby pod nadzorem dorosłej osoby.

Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej podczas wykonywania prac plastycznych i ozdób choinkowych- rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie poczucia estetyki, doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej .

Zabawy ruchowe – nabywanie ogólnej sprawności fizycznej dziecka, rozwijanie wyobraźni i ekspresji ruchowej , czerpanie radości ze wspólnej zabawy. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

Uwrażliwianie dzieci na piękno zimowego krajobrazu , zwracanie uwagi na świątecznie udekorowane miasto .

Ćwiczenia wspomagające rozwój czynności myślowych potrzebnych do sensownego grupowania przedmiotów. Wdrażanie do prostej klasyfikacji

Dalsze wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych, żywieniowych i samoobsługowych

Budowanie prostych wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia. Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich pragnień oraz kształtowanie poczucia empatii i troski o innych.

Zapoznanie dzieci zwyczajami mikołajkowymi i tradycjami Bożego Narodzenia- zajęcia praktyczne podczas pieczenia pierniczków, rozwijanie zmysłów dotyku i węchu.

Nauka wykonywania czynności porządkowych- pomoc w pracach domowych, kształtowanie postawy do pomagania.

Listopad

04.11-15.11- „Jestem dobrym Polakiem”

18.11-29.11- „Zwierzęta przygotowują się do zimy ”

Poszerzanie i wzbogacenie wiedzy na temat wybranych zwierząt leśnych, zapoznanie ze sposobem przygotowania się zwierząt do zimy.

Doskonalenie wyobraźni , motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej w trakcie wykonywania różnorodnych prac plastyczno-technicznych.

Zabawy ruchowe – nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka, ćwiczenia umiejętności samodzielnego poruszania się bez potknięć i potrącania rówieśników w zabawach ruchowych.

Uczestnictwo w zabawach muzycznych i rytmiczno – ruchowych, podejmowanie prób wspólnego uczestnictwa w zabawach ruchowych , tańcu i śpiewie- rozwijanie wyobraźni muzycznej

Dalsze wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych, żywieniowych i samoobsługowych, nabywanie sprawności w samoobsłudze. Rozumienie konieczności dostosowywania ubioru do warunków atmosferycznych.

Rozwijanie kompetencji językowych , poszerzanie słownictwa dzieci .Kształtowanie przynależności do rodziny oraz tożsamości narodowej: mówimy po Polsku , jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska; budzenie przynależności do swojego miasta, kraju .

Rytmy. Wychwytywanie regularności i korzystanie z nich w różnych sytuacjach.

Październik

07-18.10.2019 – Jesień w parku i lesie.

21.10 – 31.10 – Jesienna pogoda.

Poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni, zwrócenie uwagi na środki ostrożności jakie trzeba zachować w czasie burzy

Usprawnianie małej motorki oraz kreatywności poprzez zabawy z plasteliną, kredkami, farbami, materiałem przyrodniczym.

Zabawy ruchowe – nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka, ćwiczenia równoważne, ćwiczenia rozwijające duże grupy mięśniowe.

Dalsze kształtowanie orientacji przestrzennej, stosowanie w zabawie określeń na, pod, obok za, nad. Dalsze próby określania kierunków: prawo, lewo.

Uczestnictwo w zabawach muzycznych i rytmiczno – ruchowych, łączenie śpiewu z elementem ruchu, rozwijanie poczucia rytmu.

Dalsze wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych, żywieniowych i samoobsługowych. Usprawnianie samodzielności podczas nakładania i sprzątania przy stole w trakcie posiłków. Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia, utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk

Dalsze wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad panujących w przedszkolu oraz zgodnego funkcjonowania w grupie, rozwijanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej. Używanie zwrotów grzecznościowych.

Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych (kasztanowiec dąb, klon), oraz na temat grzybów; wdrażanie do zachowania szczególnego bezpieczeństwa podczas ich rozpoznawania i zbierania. Rozbudzanie zainteresowań światem zwierząt.

Wrzesień

TEMAT KOMPLEKSOWY:

1.”WITAJ PRZEDSZKOLE” 02.09- 07.09

2.” BEZPIECZEŃSTWO” 09-20.09

3. ‘’JESIEN W SADZIE I OGRODZIE” 23.09- 04.10

Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpiecznego poruszania się na drodze, rozpoznawanie kolorów sygnalizatora świetlnego oraz ich znaczenia. Zwracanie uwagi na znaki drogowe i ich znaczenia dla pieszych i kierowców.

Rozwijanie sprawności manualnej – wykonywanie prac plastycznych, rozwijanie kreatywności poprzez zabaw , kredkami, farbami, nożycami oraz materiałem przyrodniczym

Zabawy ruchowe – nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności

Kształtowanie świadomości własnego „Ja” oraz orientacji przestrzennej.

Uczestnictwo w zabawach muzycznych i rytmiczno – ruchowych, podejmowanie prób wspólnego śpiewania.

Wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych, żywieniowych i samoobsługowych. Nauka samodzielnego nakładania sobie posiłku na talerz i sprzątania po sobie.

Wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad panujących w przedszkolu oraz zgodnego funkcjonowania w grupie, rozwijanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej. Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów

Rozpoznawanie warzyw i owoców, podawanie ich nazw: kształtowanie umiejętności posługiwania się przymiotnikami; rozszerzanie słownika czynnego dzieci, zachęcanie do profilaktyki zdrowotnej poprzez zdrowe odżywianie się.

 

 

 

mgr Izabela Pawłowska
( j. angielski) mgr Kamila Łękowska    

 

 

 

 

 

mgr Izabela Pawłowska ( logopedia)

mgr Edyta Jończyk ( Gimnastyka korekcyjna)