WAKACYJNE PODRÓŻE:  (8-19.06.2020)

POWITANIE LATA:  (22-30.06.2020)

Wiersz:  „Wakacje”

Piosenka: „Już wkrótce wakacje”

 Stymulowanie rozwoju mowy; ćwiczenia mięśni narządów mowy, ćwiczenia oddechowe. Rozwijanie słuchu i aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze. I.6,7  IV. 2,5,6, 8
 Doskonalenie mowy i myślenia. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich i wypowiadania się na podany temat. Wzbogacenie słownictwa czynnego. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej. Doskonalenie umiejętności opowiadania i dzielenia się własnymi doświadczeniami. Rozpoznawanie na obrazkach krajobrazów: morze, góry, las. Poznanie charakterystycznych cech krajobrazu morskiego oraz sposobów spędzania czasu nad morzem. Wdrażanie do odpowiedzialnego przygotowywania się do górskich wędrówek. Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów (uwzględnienie ochrony przed słońcem oraz korzystania z kąpieli słonecznych) oraz zachowania się w lesie, na wycieczce.     I.5,7,8,9 III.8,9 IV.1,2,5,6,18,19
 Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy. Doskonalenia do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych oraz wywiązywaniu się z własnych obowiązków domowych – ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu się i rozbieraniu, próby zapinania suwaków i guzików oraz zakładania butów. Pomagania rodzicom w różnych czynnościach domowych, sprzątaniu własnego miejsca przebywania i pracy, samodzielnym spożywaniu posiłku, próby nakrywania do stołu i sprzątania po posiłku.   I.1,2,3,6,7,8 II. 1-9 III. 5,7,8,9 IV.14,19
 Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych poprzez zestaw zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych.   I. 5
 Doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami, wdrażanie do dokładnego wykonywania pracy. Doskonalenie sprawności manualnej, prawidłowego używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania i kreślenia. I.7 IV.1, 8
 3 latki – zabawy z figurami geometrycznymi w ramach utrwalenia (łączenie takich samych, proste zbiory, przeliczanie) 4 latki – uczymy się mierzyć (poznanie przyrządów i metod mierzenia: linijką, metrówką, centymetrem krawieckim, stopą, łokciem). IV.9,11,12,15
 Rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek. Aktywne uczestniczenie w zabawach przy muzyce, wyrażania piosenek ruchem. Wyrabianie pamięci muzycznej, poczucia rytmu oraz doskonalenie percepcji słuchowej.  I.5 IV.1, 7
 Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem. Rozpoznawanie cech charakterystycznych dla lata. Poznanie zjawisk atmosferycznych występujących w czasie burzy. Zrozumienie podstawowej zasady bezpiecznego zachowania się w czasie burzy – chowania się do budynku. Zachęcanie dzieci do prowadzenia obserwacji przyrodniczych w czasie wypoczynku wakacyjnego. Ukazanie piękna i bogactwa polskiej przyrody w różnego typu krainach (morze, jeziora, góry). Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.   III. 2,6,9 IV. 18,19
 Poznanie różnorodnej techniki plastyczne plastyczno – technicznej związanych z tematyką. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.6, 7, III.5, IV.8

ŚWĘTO RODZINY:  (24-28.05.2021)

Wiersz:  „Dla Mamy i Taty”

Piosenka: „W zieleni łąka majowa

LpZamierzenia ogólne   Obszar Podstawy Programowej
 Stymulowanie rozwoju mowy; ćwiczenia mięśni narządów mowy, ćwiczenia oddechowe. Rozwijanie słuchu i aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze. I.6,7  IV. 2,5,6, 8
 Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Wzbogacenie słownictwa czynnego. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej. Doskonalenie umiejętności opowiadania i dzielenia się własnymi doświadczeniami. rozwijanie umiejętności słuchanie i  koncentracji uwagi.     I.7 III.8,9 IV.2, 4, 5  
 Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy. Doskonalenia do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych oraz wywiązywaniu się z własnych obowiązków domowych – ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu się i rozbieraniu, próby zapinania suwaków i guzików oraz zakładania butów. Pomagania rodzicom w różnych czynnościach domowych, sprzątaniu własnego miejsca przebywania i pracy, samodzielnym spożywaniu posiłku, próby nakrywania do stołu i sprzątania po posiłku.   I.1,2,3,6,7,8 II. 1-9 III. 5,7,8,9 IV.14,19
 Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych poprzez zestaw zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych.   I. 5
 Doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami, wdrażanie do dokładnego wykonywania pracy. Doskonalenie sprawności manualnej, prawidłowego używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania i kreślenia. I.7 IV.1, 8
 Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według dwóch z cech wielkościowych i kolorów. Stosowanie określeń:  duży –  mały, krótki – długi. Kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie pięć i więcej. IV.11,12,15
 Rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek. Aktywne uczestniczenie w zabawach przy muzyce, wyrażania piosenek ruchem. Wyrabianie pamięci muzycznej, poczucia rytmu oraz doskonalenie percepcji słuchowej.  I.5 IV.1, 7
 Kształtowanie umiejętności mówienia o uczuciach do mamy .  Pogłębienie szacunku do rodziców: (ukazanie roli rodziców, przybliżanie zwyczajów panujących w domu – zabawy z mamą i tatą). III. 2,6,9 IV. 1,2,5,6
 Poznanie różnorodnej techniki plastyczne plastyczno – technicznej związanych z tematyką. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.6, 7, III.5, IV.8

PIOSENKA

W ZIELENI ŁĄKA MAJOWA”

W zieleni łąka majowa,
gdzieś w trawie świerszczyk się chowa.
Nastroił skrzypce maleńkie,
gra zielone piosenki.

ref. Dla mamy piosenki, dla mamy,
dla mamy piosenki dla mamy.
Dla mamy piosenki, dla mamy,
dla mamy piosenki dla mamy.

W kolorach łąka majowa,
już od stokrotek różowa.
A od bławatków błękitna,
bo wszystkie kwiaty zakwitły.

ref. Dla mamy zakwitły dla mamy,
dla mamy zakwitły dla mamy.
Dla mamy piosenki, dla mamy,
dla mamy piosenki dla mamy.

WIERSZ

DLA TATY I MAMY

O dniu mamy              
i dniu taty

Każde dziecko
Wiedzieć musi.
Podziękować mamie i tacie
Za to nasze wychowanie.
Ucałować z całej siły,
Żeby mama z tatą zawsze zdrowi byli!

PIOSENKA MIESIĄCA

„Jesteśmy dziećmi”

 1. Czy jesteś z Afryki,
  Czy też z Ameryki,
  Nie jest ważne gdzie mieszkamy,
  Bo jesteśmy tacy sami.

Ref: Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości!
Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości!
Chcemy by często tulono nas
I żeby miło płynął nam czas.

2. Czy mówisz po polsku,
Czy też po japońsku,
Wszyscy dobrze rozumiemy,
Czego tak naprawdę chcemy.

Ref: Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości!
Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości!
Chcemy by często tulono nas
I żeby miło płynął nam czas.

*****************************************************************************************************************************

Wiersz:  „Polskie Symbole”

Piosenka: „Jesteśmy Polką i Polakiem

POLSKA-MOJA OJCZYZNA:     (9-23.04.2021)

DBAMY O NASZĄ PLANETĘ:  (26.04-8.05.2021)

LpZamierzenia ogólne   Obszar Podstawy Programowej
 1Stymulowanie rozwoju mowy; ćwiczenia mięśni narządów mowy, ćwiczenia oddechowe. Rozwijanie słuchu i aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze. I.6,7  IV. 2,5,6, 8
 2Rozwijanie kompetencji językowych , poszerzanie słownictwa dzieci. Doskonalenie umiejętności opowiadania i dzielenia się własnymi doświadczeniami. Rozwijanie koncentracji uwagi.     IV.2, 4, 5  
 3Kształtowanie czynności samoobsługowych oraz wywiązywaniu się z własnych obowiązków domowych – ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu się i rozbieraniu, próby zapinania suwaków i guzików. Pomagania rodzicom w różnych czynnościach domowych, sprzątaniu własnego miejsca przebywania i pracy, samodzielnym spożywaniu posiłku, próby nakrywania do stołu i sprzątania po posiłku. I.2, 3, 7, 8 III.7
 4Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych poprzez zestaw zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych. Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności.   I. 5,8
 5Doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami, wdrażanie do dokładnego wykonywania pracy. Doskonalenie sprawności manualnej, prawidłowego używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania i kreślenia.   I.7 IV.1, 8
 6Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez poznanie nazw dni tygodnia i informacji o ich przemienności (zgodnie z kolorami plan daltońskiego) oraz kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i następstw pór roku IV.11,15,16
 7Rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek, wyrażania piosenek ruchem. Wyrabianie pamięci muzycznej, poczucia rytmu oraz doskonalenie percepcji słuchowej.  IV.1, 7
 8Budzenie świadomości narodowej oraz wzbogacanie wiedzy o własnym kraju, utrwalenie najważniejszych symboli narodowych Polski oraz rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania (zabytkami, pięknem krajobrazu)     III. 2 IV.2,10  
 9Budzenie poczucia współodpowiedzialności i troski za stan środowiska naturalnego. Uświadomienie konieczności segregowania odpadów do odpowiednich pojemników i zmniejszania ich objętości. IV. 18,19
 10Poznanie różnorodnej techniki plastycznej  wykonanie pracy plastyczno –technicznej związanych z tematyką. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. Twórcze i aktywne współdziałanie w sytuacjach zadaniowych. Wdrażanie do podejmowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiałów użytkowych, w tym materiału naturalnego dostępnych z najbliższym otoczeniu. I.6, 7, III.5, IV.8
 11Język angielski: Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.   IV.21  

POLSKIE SKARBYwiersz

Ma Polska trzy skarby

bezcenne, rzecz oczywista,

to hymn narodowy, godło

i sztandar – flaga ojczysta.

Biało – czerwona flaga

powiewa na polskim niebie,

z nią w ręku nasi przodkowie

walczyli o wolność dla ciebie.

A biały orzeł z godła

spogląda pełen powagi,

to symbol polskiego zwycięstwa,

wolności i odwagi.

Hymn narodowy z dumą

śpiewało polskie wojsko,

z radością się go uczymy

dla ciebie, kochana Polsko.

JESTEŚMY POLKĄ I POLAKIEMpiosenka

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajna i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ja i ty i ty

Ciuchcia na dworcu czeka
Dziś wszystkie dzieci pojada nią by poznać kraj
Ciuchcia pomknie daleko
I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas
Ref:

Pierwsze jest Zakopane
Miejsce wspaniała
Gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare
W nim piękny Wawel
Obok Wawelu mieszkał smok
Ref:

Teraz to już Warszawa
To ważna sprawa
Bo tu stolica Polski jest
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek
I wiele innych, pięknych miejsc
Ref:


Toruń z daleka pachnie
Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas
Podróż skończymy w Gdańskiu
Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat
Ref:

*****************************************************************************************************************************

 1. Przedwiośnie:                   01 – 05.03.2021
 2. Przebudzenie wiosenne:  08 – 19.03.2021
 3. Wiosenne powroty:          22 – 26.03.2021
 4. Wielkanoc 29.03-02.04.2021
1.Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, we współpracy w zespołach i parach. Doskonalenia do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy.I.1,2,3,6,7,8 II. 1-9 III. 5,7,8,9 IV.14,19  
2.Zapoznanie dzieci z charakterystycznymi cechami marcowej pogody, rozumienie znaczenia przysłowia ludowego „W marcu jak w garncu”. Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas obserwacji porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.  Doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole. Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, związanych z Wielkanocą, zdobywanie wiedzy na temat Świąt Wielkanocnych – zapoznanie z ich symbolami: pisanka, baranek, babka wielkanocna, święconka oraz poznanie tradycji wielkanocnej – śmingus – dyngus.I.2,7,8,9 III.9 IV. 2,4,5 6,9
3.Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u dzieci. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym wczesną wiosną (pierwsze wiosenne kwiaty, ptaki i zwierzęta). Systematyczna obserwacja pogody, temperatury powietrza oraz jej wpływ na ludzi, rośliny i zwierzęta. Rozpoznawanie symboli graficznych oznaczających pogodę.Poznanie warunków niezbędnych do rozwoju roślin ( ziemia, słońce, woda). Poznanie etapów sadzenia roślin. Sadzenie nowalijek w sali przedszkolnej, urządzanie kącika. Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.IV. 16, 18,19
4.Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych. Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.I. 5,8
5.Poznanie różnorodnej techniki plastycznej – wykonanie pracy plastyczno – technicznej związanych z tematyką. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy.I.9, IV. 1,2,8,19
6.Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu.IV. 1,7
7.Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.IV. 20
8.Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci poprzez  utrwalenie znajomości nazw dni tygodnia i informacji o cykliczności pór roku, przemienności rytmu. Doskonalenie wiedzy na temat czterech pór roku.III.5,6 IV. 13, 15

„PRZYSZŁA DO NAS WIOSNA”

(sł.i muz:I. Bernat)

Przyszła do nas wiosna – piękna i radosna:
tupu, tupu, tup, tup, tup! –

przyszła do nas wiosna
-tupu, tupu, tupu, tupu, tup, tup, tup!

Słonkiem jasno świeci, śmieje się do dzieci:
ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha!

– śmieje się do dzieci
-ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha!

Czasem, gdy się gniewa, burzą huczy z nieba
bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum –

burzą huczy z nieba
-bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum,

bum, bum, bum, bum!

Innym razem jeszcze kapie cicho deszczem
kapu, kapu, kap, kap, kap –

kapie cicho deszczem   

-kapu, kapu, kapu, kapu, kap, kap, kap!

„Przybycie wiosny”

wiersz B. Formy

Spojrzał w okno mały Paweł

a w ogrodzie wiosna…

Świeżą trawę, przebiśniegi

w koszu nam przyniosła.

Obudziła pąki kwiatów

w parku i w ogrodzie.

Zapomnijcie moi mili

o śniegu i chłodzie.

Pożyczyła od słoneczka

garść ciepłych promieni.

Gdy ogrzeje nimi ziemię

świat się zazieleni.

WIERSZ

„MARCOWE KAPRYSY”

Wymieszał miesiąc marzec pogodę w garze.
Ja wam tu zaraz wszystkim pokażę.
Włożę troszkę deszczu, słoneczka promieni.
Domieszam powiew wiatru ciepłego,
Smutno by w marcu było bez niego.
Śniegu i burzy jeszcze troszeczkę dodam,
Będzie prawdziwa marcowa pogoda

************************************************************************

 1. Zima-zima:                           1 – 5.02.2021
 2. Walentynki w przedszkolu: 8 – 12.02.2021
 3. Tydzień eksperymentów:   15 –19.02.2021
 4. Dinozaury:                          22-26.02.2021
Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, we współpracy w grupie i parach. Wdrażanie do samodzielności podczas wykonywania czynności  samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy.I.1,2,3 III. 5,7,8,9
Rozwijanie słownictwa dzieci poprzez czytanie literatury dziecięcej. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.IV. 1,2,5,19
Poznanie różnych stanów  skupienia wody. Poznanie działania magnesu. Rozbudzanie ciekawości badawczej. Prowadzenie obserwacji i wypowiadanie się na ich temat.II. 2, 4, 6 IV. 1,2,3,4,5,6,9
Poznanie tradycji obchodzenia walentynek. Budzenie uczucia miłości i szacunku wobec bliskich, rozwijanie zdolności mówienia o uczuciach.III. 2,6, IV. 2, 5
Wykorzystywanie i tworzenie okazji do pogłębienia wiadomości na temat dinozaurów oraz budzenia zaciekawienia otaczającym światem, jego prehistorią. Odkrywanie tajemnic zawodu archeologaIV. 18
Budzenie zainteresowania przyrodą, wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku (według możliwości pogodowych), występujących zjawisk atmosferycznych np. opadów śniegu, szronu, obniżającej się temperatury, zamarzania wody. Zapoznanie dzieci z zwierząt. Wzbogacenie wiedzy na temat czterech pór roku, poznanie ich nazw.IV. 18
Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych z wykorzystaniem różnych przyborów sportowych. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.I. 5,8
Poznanie różnorodnej techniki plastycznej – wykonywanie prac plastyczno – technicznych.I.9, IV. 1,8,19
Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu umiejętności wokalnych oraz ekspresji muzyczno-rytmicznych.I.5, IV.1,7
Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez poznanie nazw dni tygodnia i informacji o ich przemienności (zgodnie z kolorami plan daltońskiego) oraz kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i następstw pór roku.III.5,6 IV.12,15,16
Język angielski: Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.IV.21

PIOSENKA:

CZA, CZA, DLA BABCI I DZIADKA

Dla babci czaczę tańczymy na lodzie.

Dla babci tańczyć możemy i co dzień.

Dla babci czaczę na soplach gra wiatr.

A my życzymy i śpiewamy tak.

Ref. Kochana babciu żyj sto lat.

Ciesz się wnukami i kochaj świat.

Kochana babciu żyj sto lat.

Śpiewaj z nami głośno cza cza cza.

Dla dziadka czacze tańczymy na lodzie.

Dla dziadka tańczyć możemy i co dzień.

Dla dziadka czaczę na soplach gra wiatr.

A my życzymy i śpiewamy tak.

Ref. Kochany dziadku żyj sto lat.

Ciesz się wnukami i kochaj świat.

Kochany dziadku żyj sto lat.

Śpiewaj z nami głośno cza cza cza.

Bo babcia z dziadkiem to nasze są skarby.

Malują uśmiech bez pędzla i farby.

I dla nich czaczę na soplach gra wiatr.

A my życzymy i śpiewamy tak.

Ref. Kochana babciu żyj sto lat

Ciesz się wnukami i kochaj świat

Kochany dziadku żyj sto lat

Śpiewaj z nami głośno cza cza cza.

WIERSZ:

KTO PAMIĘTA O ZWIERZĘTACH”

Leśnik sarnom wyniósł siano
i sól do solniczki,
a wiewiórka chowa w dziupli
swoje smakołyczki.
Lis futerko kupił nowe,
wróble zaś zmieniły piórka.
W sen zapadły jeże, żaby,
śpi już nawet mała pszczółka.
Cisza w lesie coraz głębsza,
pochowały się zwierzęta.
Co też zimą będą jadły?
Czy też o nich ktoś pamięta?
Pan leśniczy dba o sarny
w swej leśnej zagrodzie.
My o ptaki dbać musimy,
lecz w naszym ogrodzie.

************************************************************************

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: GRUDZIEŃ/STYCZEŃ
TEMATY KOMPLEKSOWYE: Witamy Nowy Rok:  28 – 31.12.2020
Zimowe ferie: 4 – 17.01.2021
Dzień Babci i Dziadka: 20 – 24.01.2021           
 
1.Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, we współpracy w grupie i parach. Wdrażanie do samodzielności podczas wykonywania czynności  samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy.I.1,2,3 III. 5,7,8,9
2.Rozwijanie słownictwa dzieci poprzez czytanie literatury dziecięcej. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.IV. 1,2,5,19
3.Poznanie tradycji noworocznych związanych z organizowaniem balów w karnawale, pojęcia: Stary i Nowy Rok.II. 2, 4, 6 IV. 1,2,3,4,5,6,9
4Prezentowanie umiejętności artystycznych dzieci oraz pokonywanie nieśmiałości.  Poznawanie roli jaką odgrywają dziadkowie w życiu rodziny wielopokoleniowej. Opowiadanie o członkach  swojej najbliższej rodziny. Nazywanie najbliższych członków rodziny: mama, tata, babcia, dziadek. Wzmacnianie więzi  rodzinnych poprzez wzajemne okazywanie sobie szacunku, uczuć, wspólne świętowanie.III. 2,6 IV. 2, 5
 Budzenie zainteresowania przyrodą, wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku (według możliwości pogodowych), występujących zjawisk atmosferycznych np. opadów śniegu, szronu, obniżającej się temperatury, zamarzania wody. Zapoznanie dzieci z życiem ludzi i zwierząt oraz klimatem na dalekiej północy. Wzbogacenie wiedzy na temat czterech pór roku, poznanie ich nazw.IV. 18
5.Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych z wykorzystaniem elementu toczenia i zastosowaniem nietypowych przyborów np: gazety itp. oraz korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzuI. 5,8
6.Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy.I.9, IV. 1,8,19
7.Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu umiejętności wokalnych, pamięci oraz ekspresji muzyczno-rytmicznych pamięci.I.5 IV.1,7
8.Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez poznanie nazw dni tygodnia i informacji o ich przemienności (zgodnie z kolorami plan daltońskiego)oraz kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i następstw pór roku.  III.5,6 IV.12,15,16

ZIMOWE  RADY – wiersz

Prószy śnieg i mróz się stara.
Nie siedź w domu jak niezdara.
Zima – na dwór wyjść wypada,
patrz, po torze mknie gromada.!
Slalom wybrał Patryk dzisiaj,
aby sprawdzić narty Krzysia.
A pod górką rzut śnieżkami
albo biegi z przeszkodami.
Nikt nie płacze, nie narzeka,
bo od lata na to czekał.
Jedną radę dziś ci dam:
Szalik, czapkę, załóż sam,
łyżwy przypnij i gotowy!
Baw się dobrze, wracaj zdrowy

PIOSENKA –

 „NA CZYM ZIMA GRA
I.    Na lodowych saniach zima gra –
dzyń – dzyń – dzyń – dzyń! Tra – la – la!
Słucha jej bałwanek, słucham ja –
dzyń – dzyń – dzyń – dzyń! Tra – la – la!
Dzyń – dzyń – dzyń – dzyń i tra – la – la – la – la! –
Tak  na soplach zima gra.

II.    Wiatrem na kominie zima gra –
Wiu – wiu – wiu – wiu – wiu! Tra – la – la!
Swój wieczorny koncert dzisiaj da –
wiu – wiu – wiu – wiu – wiu! Tra – la – la!
Wiu – wiu – wiu – wiu – wiu i tra – la – la – la – la!
Tak nam wiatrem zima gra.

III.    Czasem także mrozem zima gra –
skrzypu – skrzypu – skrzyp! Tra – la – la!
Pod stopami śnieżek skrzypi tak –
skrzypu – skrzypu – skrzyp! Tra – la – la!
Skrzypu – skrzypu – skrzyp i  tra – la – la – la – la!
Tak nam mrozem  zima gra.

************************************************************************

GRUDZIEŃ:

Piosenka: „ŚWIEĆ GWIAZDECZKO ŚWIEĆ”

Wiersz:JUŻ CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE:

 1. DOMY I DOMKI:  30 – 4.12.2020
 2. ZAWODY:            7 – 11.12.2020

CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA 14 – 24.12.2020

Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, we współpracy w zespołach i parach. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, rozwijanie poczucia empatii, wrażliwości i życzliwości , budowanie więzi między dziećmi opartych na wzajemnej akceptacji i szacunku. Doskonalenia do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy. I.1,2,3 III. 5,7,8,9

Zapoznanie dzieci z dawnymi wierzeniami oraz obecną zabawą i wesołymi wróżbami andrzejkowymi Kształtowanie postawy pielęgnowania tradycji i zwyczajów poprzez wywoływanie radosnego nastroju oczekiwania na Mikołaja, słuchanie utworów związanych z obchodzeniem Mikołajków. Kształtowanie postawy radości przyjmowania prezentów i obdarowywania nimi innych. Mikołajki w przedszkolu – wizyta Mikołaja. Zapoznanie z tradycją świąt Bożego Narodzenia, oglądanie dekoracji świątecznych. Wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej oraz pogłębienie więzi rodzinnych I. 7,8,9. II. 1, 4, 6. III.2,3,5,6. IV. 1,2,3,4,5,9

Zapoznanie z różnymi rodzajami budynków; nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu i określanie ich funkcji. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylab. I.5, 7,8,9. III.2,3,5 IV. 1,2,3,4,5,9

Budzenie zainteresowania przyrodą, wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku. Poszerzanie znajomości roślin spotykanych w otoczeniu przedszkola, drzewa iglaste świerk, sosna. IV. 18

Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych z wykorzystaniem elementu toczenia i zastosowaniem nietypowych przyborów np.: gazety itp. I. 5,8

Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi. Rozwijanie wyobraźni twórczej podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych, ozdób choinkowych. I.9, IV. 1,2,8,19

Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu ekspresji muzyczno-rytmicznych. Próby śpiewania kolęd i pastorałek, wprowadzenie dzieci w nastrój świąteczny. I.5. IV. 1,7

Orientacja w schemacie własnego ciała i części garderoby (powiązanie z ubiorem świątecznym). III.5,6 IV. 15,17 .

************************************************************************

ZAMIERZENIA LISTOPAD

TEMAT KOMPLEKSOWY:

TYDZIEŃ BAJKOWY 02.11-06.11.2020,

JESTEM POLAKIEM 09.11- 13.11.2020,

NASI DOMOWI ULUBIEŃCY 16.11- 20.11.2020

 1. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Wzbogacanie słownictwa, rozwijanie zainteresowania książką, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat. (III.8; IV.2,3,5)
 2. Zapoznanie z symbolami narodowymi i prawidłową postawą podczas słuchania hymnu Polski, kształcenie postawy patriotycznej, budzenie miłości i szacunku do Ojczyzny. (III.2, 6; IV.2, 10)
 3. Zapoznawanie z wizerunkiem i sposobem życia zwierząt domowych. Wyrabianie opiekuńczego stosunku do zwierząt. (II.10; IV.2,18)
 4. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. (I.5, 8)
 5. Rozwiązywanie zagadek słownych, słuchowych i wzrokowych. Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego. (IV.2,5,7)
 6. Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. (I.6,7,9; IV.8)
 7. Uczestnictwo w zabawach muzycznych i rytmiczno – ruchowych, łączenie śpiewu z elementem ruchu, rozwijanie poczucia rytmu.(I.5; IV.7)
 8. Posługiwanie się określeniami: mały –duży, krótki –długi, gruby –cienki. (IV.11,13)
 9. Łączenie w pary tych samych elementów. (IV.12)
 10. Dalsze wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad panujących w przedszkolu oraz zgodnego funkcjonowania w grupie, rozwijanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej. Utrwalenie nawyków kulturalnego zachowani się w różnych sytuacjach i miejscach. Używanie zwrotów grzecznościowych. (III.2,4,5,7)
 11. Język angielski: Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Zapoznanie dzieci ze słownictwem związanym ze środkami transportu, emocjami oraz częściami ciała. (IV.21)

Piosenka: „Jamniczek”

Wiersz: „Czarodziejskie słówka”

************************************************************************

PAŹDZIERNIK

TEMAT KOMPLEKSOWY:

DBAM O ZDROWIE 12.10 – 16.10.2020

POGODA JESIENIĄ 19.10 – 24.10.2020

WIERSZ: „JESIENNE CZARY”

Lp. DBAM O ZDROWIE 12.10 – 16.10.2020
POGODA JESIENIĄ 19.10 – 24.10.2020  
OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Dostrzeganie i podawanie  nazw zjawisk atmosferycznyh charakterystycznych  dla późnej jesieni, dostrzeganie kolorów i kształtów chmur, rozwijanie wyobraźni . IV 2.6.18.,I.3
2. Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz dbanie o zdrowy trybu życia, na co dzień poprzez ruch, wyrabianie odporności organizmu zachęcanie do profilaktyki zdrowotnej, rozszerzanie słownika czynnego dzieci  
3. Usprawnianie małej motorki oraz kreatywności poprzez zabawy z plasteliną, kredkami, farbami, materiałem przyrodniczym. Rozpoznawanie kolorów podstawowych używanych  w Planie Daltońskim.  I.9, IV.8.15.18
4. Zabawy ruchowe  – nabywanie ogólnej sprawności i
zwinności fizycznej dziecka.
I.1.5, IV.7
5. Uczestnictwo w zabawach muzycznych i rytmiczno –
ruchowych, podejmowanie prób wspólnego uczestnictwa w zabawach ruchowych i  śpiewie.
IV.7
6. Dalsze wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych, żywieniowych i samoobsługowych. Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia, utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk I.1, I.2, I.3
7. Dalsze wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad  panujących w przedszkolu oraz zgodnego funkcjonowania w grupie, rozwijanie poczucia  przynależności do grupy przedszkolnej. II.3, II.5, III.1, III.4, III.5
8. Rozumienie konieczności dostosowywania ubioru do warunków atmosferycznych,  dbałość o własne zdrowie –przełamywanie leku przed wizytą w gabinecie lekarskim w razie choroby. I.3.5,9  II.1.8, IV.2. 20
9. Rozwijanie umiejętności liczenia i klasyfikowania przedmiotów, tworzenia rytmów. IV. 12,14

************************************************************************

WRZESIEŃ

TEMAT KOMPLEKSOWY: JESIEŃ W PARKU I W LESIE 28.09 – 09.10.2020

Wiersz „Jeż”

Piosenka „Kolorowe listki”

1.   Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Nabywanie umiejętności formowania swobodnych wypowiedzi, rozwijanie słownictwa. III.8 IV.2,5
2. Poznawanie rzeczywistości przyrodniczej: darów jesieni oraz zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku: kolor liści, opadanie liści, chłodniejsze dni. Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i parku. IV.2,18
3. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. Ćwiczenie wytrzymałości poprzez różne formy treningu podczas Europejskiego Tygodnia Sportu. I. 5, 8
4. Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.6,7,9 IV.8
5. Uczestnictwo w zabawach muzycznych i rytmiczno – ruchowych, łączenie śpiewu z elementem ruchu, rozwijanie poczucia rytmu. I.5 IV.7
6. Porównywanie liczebności zbiorów stosowanie pojęć: mniej, więcej , tyle samo. Przeliczanie elementów w dostępnym dla siebie zakresie. IV.15
7. Dalsze wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych, żywieniowych i samoobsługowych. Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia, utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk. I.1,2,3
8. Dalsze wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad panujących w przedszkolu oraz zgodnego funkcjonowania w grupie, rozwijanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej. Używanie zwrotów grzecznościowych. III.2,4,5,7  
9.   Język angielski: Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Zapoznanie dzieci ze słownictwem związanym z jesienią, zjawiskami atmosferycznymi oraz akcesoriami na jesienną pogodę. IV.21

************************************************************************

JESIEŃ W SADZIE I OGRODZIE 14 – 25.09.2020

Piosenka: „Bezpieczne przejscie”

Wiersz: „Czyste ręce”

 1. Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych, kultury przy stole podczas posiłków. Poznanie i przestrzeganie kodeksu grupy. (I.1,2,3,4 ,III.5,8,9)
 2. Ograniczenie lęku i zachęcenie dzieci do przebywania w grupie przedszkolnej. Przystosowanie dzieci do warunków nowego otoczenia w sposób łagodny i bezstresowy. Przyzwyczajenie dzieci do nowego trybu życia. Zachęcanie dzieci do nawiązania kontaktu z personelem przedszkola i pozostałymi dziećmi. (I.9, II. 1,2,3,5,7,8,9 IV.2,6)
 3. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych oraz owoców i warzyw. Uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia. (II. 1, 2 VI. 8)
 4. Utrwalenie zasad bezpieczeństwa w przedszkolu (COVID 19), na podwórku oraz na drodze. (I.5 III.2,5,8 IV.14,20)
 5. Poznanie najbliższego środowiska podczas spacerów, nauka chodzenia w parach. (IV.9,18)
 6. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. (I. 5, 8)
 7. Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. (I.6,7,9 IV.8)
 8. Wdrażanie do udziału w zajęciach ruchowo – muzycznych przy piosenkach. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. (IV. 7)

Kształtowanie umiejętności, które pozwolą dziecku dobrze orientować się w przestrzeni  (To jestem ja. Tak wyglądam. Mam swoje imię. (IV. 12,14)

„BEZPIECZNE PRZEJŚCIE”

1. Zielone światło nad drogą świeci,

na drugą stronę zaprasza dzieci.

ref:   Przechodź po pasach na drugą stronę,

kiedy się pali światło zielone.

2. Czerwone światło świeci z daleka.

Co to oznacza? Stop! Proszę czekać.

ref:   Czerwone światło w miejscu stoimy, na drugą stronę nie przechodzimy.

„CZYSTE RĘCE”
I.Salach

Dziś od rana plusk w łazience.

To maluchy myją ręce.
Najpierw w wodzie opłukują,
potem mydłem nasmarują.
Znowu woda – istny cud.
W umywalkę pup -puk -puk.
Jeszcze tylko kran zakręcę
i już czyste mamy ręce

************************************************************************

„BEZPIECZNY POWRÓT DO PRZEDSZKOLA” 1 – 11.09.2020r.

PIOSENKA: „Bezpieczne przejście”

WIERSZ: „Czyste ręce”

 1. Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych, kultury przy stole podczas posiłków. Poznanie i przestrzeganie kodeksu grupy. (I.1,2,3,4 ,III.5,8,9)
 2. Ograniczenie lęku i zachęcenie dzieci do przebywania w grupie przedszkolnej. Przystosowanie dzieci do warunków nowego otoczenia w sposób łagodny i bezstresowy. Przyzwyczajenie dzieci do nowego trybu życia. Zachęcanie dzieci do nawiązania kontaktu z personelem przedszkola i pozostałymi dziećmi. (I.9, II. 1,2,3,5,7,8,9 IV.2,6)
 3. Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych oraz omówienie zasad poruszania się w przedszkolu; nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb. Kształtowanie umiejętności rozumienia funkcji znaczków przedszkolnych; rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach. (I.3,5,7,8,9 II. 1, 2,9 III.2,5,8)
 4. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w przedszkolu (COVID 19), na podwórku oraz na drodze. (I.5 III.2,5,8 IV.14,20)
 5. Poznanie najbliższego środowiska podczas spacerów, nauka chodzenia w parach. (IV.9,18)
 6. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. (I. 5, 8)
 7. Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. (I.6,7,9 IV.8)
 8. Wdrażanie do udziału w zajęciach ruchowo – muzycznych przy piosenkach. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. (IV. 7)
 9. Kształtowanie umiejętności, które pozwolą dziecku dobrze orientować się w przestrzeni  (To jestem ja. Tak wyglądam. Mam swoje imię. (IV. 12,14).