1. Przedwiośnie:                   01 – 05.03.2021
 2. Przebudzenie wiosenne:  08 – 19.03.2021
 3. Wiosenne powroty:          22 – 26.03.2021
 4. Wielkanoc 29.03-02.04.2021
1.Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, we współpracy w zespołach i parach. Doskonalenia do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy.I.1,2,3,6,7,8 II. 1-9 III. 5,7,8,9 IV.14,19  
2.Zapoznanie dzieci z charakterystycznymi cechami marcowej pogody, rozumienie znaczenia przysłowia ludowego „W marcu jak w garncu”. Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas obserwacji porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.  Doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole. Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, związanych z Wielkanocą, zdobywanie wiedzy na temat Świąt Wielkanocnych – zapoznanie z ich symbolami: pisanka, baranek, babka wielkanocna, święconka oraz poznanie tradycji wielkanocnej – śmingus – dyngus.I.2,7,8,9 III.9 IV. 2,4,5 6,9
3.Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u dzieci. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym wczesną wiosną (pierwsze wiosenne kwiaty, ptaki i zwierzęta). Systematyczna obserwacja pogody, temperatury powietrza oraz jej wpływ na ludzi, rośliny i zwierzęta. Rozpoznawanie symboli graficznych oznaczających pogodę.Poznanie warunków niezbędnych do rozwoju roślin ( ziemia, słońce, woda). Poznanie etapów sadzenia roślin. Sadzenie nowalijek w sali przedszkolnej, urządzanie kącika. Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.IV. 16, 18,19
4.Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych. Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.I. 5,8
5.Poznanie różnorodnej techniki plastycznej – wykonanie pracy plastyczno – technicznej związanych z tematyką. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy.I.9, IV. 1,2,8,19
6.Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu.IV. 1,7
7.Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.IV. 20
8.Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci poprzez  utrwalenie znajomości nazw dni tygodnia i informacji o cykliczności pór roku, przemienności rytmu. Doskonalenie wiedzy na temat czterech pór roku.III.5,6 IV. 13, 15

„PRZYSZŁA DO NAS WIOSNA”

(sł.i muz:I. Bernat)

Przyszła do nas wiosna – piękna i radosna:
tupu, tupu, tup, tup, tup! –

przyszła do nas wiosna
-tupu, tupu, tupu, tupu, tup, tup, tup!

Słonkiem jasno świeci, śmieje się do dzieci:
ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha!

– śmieje się do dzieci
-ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha!

Czasem, gdy się gniewa, burzą huczy z nieba
bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum –

burzą huczy z nieba
-bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum,

bum, bum, bum, bum!

Innym razem jeszcze kapie cicho deszczem
kapu, kapu, kap, kap, kap –

kapie cicho deszczem   

-kapu, kapu, kapu, kapu, kap, kap, kap!

„Przybycie wiosny”

wiersz B. Formy

Spojrzał w okno mały Paweł

a w ogrodzie wiosna…

Świeżą trawę, przebiśniegi

w koszu nam przyniosła.

Obudziła pąki kwiatów

w parku i w ogrodzie.

Zapomnijcie moi mili

o śniegu i chłodzie.

Pożyczyła od słoneczka

garść ciepłych promieni.

Gdy ogrzeje nimi ziemię

świat się zazieleni.

WIERSZ

„MARCOWE KAPRYSY”

Wymieszał miesiąc marzec pogodę w garze.
Ja wam tu zaraz wszystkim pokażę.
Włożę troszkę deszczu, słoneczka promieni.
Domieszam powiew wiatru ciepłego,
Smutno by w marcu było bez niego.
Śniegu i burzy jeszcze troszeczkę dodam,
Będzie prawdziwa marcowa pogoda

************************************************************************

 1. Zima-zima:                           1 – 5.02.2021
 2. Walentynki w przedszkolu: 8 – 12.02.2021
 3. Tydzień eksperymentów:   15 –19.02.2021
 4. Dinozaury:                          22-26.02.2021
Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, we współpracy w grupie i parach. Wdrażanie do samodzielności podczas wykonywania czynności  samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy.I.1,2,3 III. 5,7,8,9
Rozwijanie słownictwa dzieci poprzez czytanie literatury dziecięcej. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.IV. 1,2,5,19
Poznanie różnych stanów  skupienia wody. Poznanie działania magnesu. Rozbudzanie ciekawości badawczej. Prowadzenie obserwacji i wypowiadanie się na ich temat.II. 2, 4, 6 IV. 1,2,3,4,5,6,9
Poznanie tradycji obchodzenia walentynek. Budzenie uczucia miłości i szacunku wobec bliskich, rozwijanie zdolności mówienia o uczuciach.III. 2,6, IV. 2, 5
Wykorzystywanie i tworzenie okazji do pogłębienia wiadomości na temat dinozaurów oraz budzenia zaciekawienia otaczającym światem, jego prehistorią. Odkrywanie tajemnic zawodu archeologaIV. 18
Budzenie zainteresowania przyrodą, wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku (według możliwości pogodowych), występujących zjawisk atmosferycznych np. opadów śniegu, szronu, obniżającej się temperatury, zamarzania wody. Zapoznanie dzieci z zwierząt. Wzbogacenie wiedzy na temat czterech pór roku, poznanie ich nazw.IV. 18
Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych z wykorzystaniem różnych przyborów sportowych. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.I. 5,8
Poznanie różnorodnej techniki plastycznej – wykonywanie prac plastyczno – technicznych.I.9, IV. 1,8,19
Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu umiejętności wokalnych oraz ekspresji muzyczno-rytmicznych.I.5, IV.1,7
Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez poznanie nazw dni tygodnia i informacji o ich przemienności (zgodnie z kolorami plan daltońskiego) oraz kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i następstw pór roku.III.5,6 IV.12,15,16
Język angielski: Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.IV.21

PIOSENKA:

CZA, CZA, DLA BABCI I DZIADKA

Dla babci czaczę tańczymy na lodzie.

Dla babci tańczyć możemy i co dzień.

Dla babci czaczę na soplach gra wiatr.

A my życzymy i śpiewamy tak.

Ref. Kochana babciu żyj sto lat.

Ciesz się wnukami i kochaj świat.

Kochana babciu żyj sto lat.

Śpiewaj z nami głośno cza cza cza.

Dla dziadka czacze tańczymy na lodzie.

Dla dziadka tańczyć możemy i co dzień.

Dla dziadka czaczę na soplach gra wiatr.

A my życzymy i śpiewamy tak.

Ref. Kochany dziadku żyj sto lat.

Ciesz się wnukami i kochaj świat.

Kochany dziadku żyj sto lat.

Śpiewaj z nami głośno cza cza cza.

Bo babcia z dziadkiem to nasze są skarby.

Malują uśmiech bez pędzla i farby.

I dla nich czaczę na soplach gra wiatr.

A my życzymy i śpiewamy tak.

Ref. Kochana babciu żyj sto lat

Ciesz się wnukami i kochaj świat

Kochany dziadku żyj sto lat

Śpiewaj z nami głośno cza cza cza.

WIERSZ:

KTO PAMIĘTA O ZWIERZĘTACH”

Leśnik sarnom wyniósł siano
i sól do solniczki,
a wiewiórka chowa w dziupli
swoje smakołyczki.
Lis futerko kupił nowe,
wróble zaś zmieniły piórka.
W sen zapadły jeże, żaby,
śpi już nawet mała pszczółka.
Cisza w lesie coraz głębsza,
pochowały się zwierzęta.
Co też zimą będą jadły?
Czy też o nich ktoś pamięta?
Pan leśniczy dba o sarny
w swej leśnej zagrodzie.
My o ptaki dbać musimy,
lecz w naszym ogrodzie.

************************************************************************

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: GRUDZIEŃ/STYCZEŃ
TEMATY KOMPLEKSOWYE: Witamy Nowy Rok:  28 – 31.12.2020
Zimowe ferie: 4 – 17.01.2021
Dzień Babci i Dziadka: 20 – 24.01.2021           
 
1.Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, we współpracy w grupie i parach. Wdrażanie do samodzielności podczas wykonywania czynności  samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy.I.1,2,3 III. 5,7,8,9
2.Rozwijanie słownictwa dzieci poprzez czytanie literatury dziecięcej. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.IV. 1,2,5,19
3.Poznanie tradycji noworocznych związanych z organizowaniem balów w karnawale, pojęcia: Stary i Nowy Rok.II. 2, 4, 6 IV. 1,2,3,4,5,6,9
4Prezentowanie umiejętności artystycznych dzieci oraz pokonywanie nieśmiałości.  Poznawanie roli jaką odgrywają dziadkowie w życiu rodziny wielopokoleniowej. Opowiadanie o członkach  swojej najbliższej rodziny. Nazywanie najbliższych członków rodziny: mama, tata, babcia, dziadek. Wzmacnianie więzi  rodzinnych poprzez wzajemne okazywanie sobie szacunku, uczuć, wspólne świętowanie.III. 2,6 IV. 2, 5
 Budzenie zainteresowania przyrodą, wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku (według możliwości pogodowych), występujących zjawisk atmosferycznych np. opadów śniegu, szronu, obniżającej się temperatury, zamarzania wody. Zapoznanie dzieci z życiem ludzi i zwierząt oraz klimatem na dalekiej północy. Wzbogacenie wiedzy na temat czterech pór roku, poznanie ich nazw.IV. 18
5.Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych z wykorzystaniem elementu toczenia i zastosowaniem nietypowych przyborów np: gazety itp. oraz korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzuI. 5,8
6.Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy.I.9, IV. 1,8,19
7.Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu umiejętności wokalnych, pamięci oraz ekspresji muzyczno-rytmicznych pamięci.I.5 IV.1,7
8.Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez poznanie nazw dni tygodnia i informacji o ich przemienności (zgodnie z kolorami plan daltońskiego)oraz kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i następstw pór roku.  III.5,6 IV.12,15,16

ZIMOWE  RADY – wiersz

Prószy śnieg i mróz się stara.
Nie siedź w domu jak niezdara.
Zima – na dwór wyjść wypada,
patrz, po torze mknie gromada.!
Slalom wybrał Patryk dzisiaj,
aby sprawdzić narty Krzysia.
A pod górką rzut śnieżkami
albo biegi z przeszkodami.
Nikt nie płacze, nie narzeka,
bo od lata na to czekał.
Jedną radę dziś ci dam:
Szalik, czapkę, załóż sam,
łyżwy przypnij i gotowy!
Baw się dobrze, wracaj zdrowy

PIOSENKA –

 „NA CZYM ZIMA GRA
I.    Na lodowych saniach zima gra –
dzyń – dzyń – dzyń – dzyń! Tra – la – la!
Słucha jej bałwanek, słucham ja –
dzyń – dzyń – dzyń – dzyń! Tra – la – la!
Dzyń – dzyń – dzyń – dzyń i tra – la – la – la – la! –
Tak  na soplach zima gra.

II.    Wiatrem na kominie zima gra –
Wiu – wiu – wiu – wiu – wiu! Tra – la – la!
Swój wieczorny koncert dzisiaj da –
wiu – wiu – wiu – wiu – wiu! Tra – la – la!
Wiu – wiu – wiu – wiu – wiu i tra – la – la – la – la!
Tak nam wiatrem zima gra.

III.    Czasem także mrozem zima gra –
skrzypu – skrzypu – skrzyp! Tra – la – la!
Pod stopami śnieżek skrzypi tak –
skrzypu – skrzypu – skrzyp! Tra – la – la!
Skrzypu – skrzypu – skrzyp i  tra – la – la – la – la!
Tak nam mrozem  zima gra.

************************************************************************

GRUDZIEŃ:

Piosenka: „ŚWIEĆ GWIAZDECZKO ŚWIEĆ”

Wiersz:JUŻ CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE:

 1. DOMY I DOMKI:  30 – 4.12.2020
 2. ZAWODY:            7 – 11.12.2020

CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA 14 – 24.12.2020

Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, we współpracy w zespołach i parach. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, rozwijanie poczucia empatii, wrażliwości i życzliwości , budowanie więzi między dziećmi opartych na wzajemnej akceptacji i szacunku. Doskonalenia do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy. I.1,2,3 III. 5,7,8,9

Zapoznanie dzieci z dawnymi wierzeniami oraz obecną zabawą i wesołymi wróżbami andrzejkowymi Kształtowanie postawy pielęgnowania tradycji i zwyczajów poprzez wywoływanie radosnego nastroju oczekiwania na Mikołaja, słuchanie utworów związanych z obchodzeniem Mikołajków. Kształtowanie postawy radości przyjmowania prezentów i obdarowywania nimi innych. Mikołajki w przedszkolu – wizyta Mikołaja. Zapoznanie z tradycją świąt Bożego Narodzenia, oglądanie dekoracji świątecznych. Wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej oraz pogłębienie więzi rodzinnych I. 7,8,9. II. 1, 4, 6. III.2,3,5,6. IV. 1,2,3,4,5,9

Zapoznanie z różnymi rodzajami budynków; nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu i określanie ich funkcji. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylab. I.5, 7,8,9. III.2,3,5 IV. 1,2,3,4,5,9

Budzenie zainteresowania przyrodą, wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku. Poszerzanie znajomości roślin spotykanych w otoczeniu przedszkola, drzewa iglaste świerk, sosna. IV. 18

Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych z wykorzystaniem elementu toczenia i zastosowaniem nietypowych przyborów np.: gazety itp. I. 5,8

Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi. Rozwijanie wyobraźni twórczej podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych, ozdób choinkowych. I.9, IV. 1,2,8,19

Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu ekspresji muzyczno-rytmicznych. Próby śpiewania kolęd i pastorałek, wprowadzenie dzieci w nastrój świąteczny. I.5. IV. 1,7

Orientacja w schemacie własnego ciała i części garderoby (powiązanie z ubiorem świątecznym). III.5,6 IV. 15,17 .

************************************************************************

ZAMIERZENIA LISTOPAD

TEMAT KOMPLEKSOWY:

TYDZIEŃ BAJKOWY 02.11-06.11.2020,

JESTEM POLAKIEM 09.11- 13.11.2020,

NASI DOMOWI ULUBIEŃCY 16.11- 20.11.2020

 1. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Wzbogacanie słownictwa, rozwijanie zainteresowania książką, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat. (III.8; IV.2,3,5)
 2. Zapoznanie z symbolami narodowymi i prawidłową postawą podczas słuchania hymnu Polski, kształcenie postawy patriotycznej, budzenie miłości i szacunku do Ojczyzny. (III.2, 6; IV.2, 10)
 3. Zapoznawanie z wizerunkiem i sposobem życia zwierząt domowych. Wyrabianie opiekuńczego stosunku do zwierząt. (II.10; IV.2,18)
 4. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. (I.5, 8)
 5. Rozwiązywanie zagadek słownych, słuchowych i wzrokowych. Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego. (IV.2,5,7)
 6. Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. (I.6,7,9; IV.8)
 7. Uczestnictwo w zabawach muzycznych i rytmiczno – ruchowych, łączenie śpiewu z elementem ruchu, rozwijanie poczucia rytmu.(I.5; IV.7)
 8. Posługiwanie się określeniami: mały –duży, krótki –długi, gruby –cienki. (IV.11,13)
 9. Łączenie w pary tych samych elementów. (IV.12)
 10. Dalsze wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad panujących w przedszkolu oraz zgodnego funkcjonowania w grupie, rozwijanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej. Utrwalenie nawyków kulturalnego zachowani się w różnych sytuacjach i miejscach. Używanie zwrotów grzecznościowych. (III.2,4,5,7)
 11. Język angielski: Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Zapoznanie dzieci ze słownictwem związanym ze środkami transportu, emocjami oraz częściami ciała. (IV.21)

Piosenka: „Jamniczek”

Wiersz: „Czarodziejskie słówka”

************************************************************************

PAŹDZIERNIK

TEMAT KOMPLEKSOWY:

DBAM O ZDROWIE 12.10 – 16.10.2020

POGODA JESIENIĄ 19.10 – 24.10.2020

WIERSZ: „JESIENNE CZARY”

Lp. DBAM O ZDROWIE 12.10 – 16.10.2020
POGODA JESIENIĄ 19.10 – 24.10.2020  
OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Dostrzeganie i podawanie  nazw zjawisk atmosferycznyh charakterystycznych  dla późnej jesieni, dostrzeganie kolorów i kształtów chmur, rozwijanie wyobraźni . IV 2.6.18.,I.3
2. Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz dbanie o zdrowy trybu życia, na co dzień poprzez ruch, wyrabianie odporności organizmu zachęcanie do profilaktyki zdrowotnej, rozszerzanie słownika czynnego dzieci  
3. Usprawnianie małej motorki oraz kreatywności poprzez zabawy z plasteliną, kredkami, farbami, materiałem przyrodniczym. Rozpoznawanie kolorów podstawowych używanych  w Planie Daltońskim.  I.9, IV.8.15.18
4. Zabawy ruchowe  – nabywanie ogólnej sprawności i
zwinności fizycznej dziecka.
I.1.5, IV.7
5. Uczestnictwo w zabawach muzycznych i rytmiczno –
ruchowych, podejmowanie prób wspólnego uczestnictwa w zabawach ruchowych i  śpiewie.
IV.7
6. Dalsze wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych, żywieniowych i samoobsługowych. Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia, utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk I.1, I.2, I.3
7. Dalsze wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad  panujących w przedszkolu oraz zgodnego funkcjonowania w grupie, rozwijanie poczucia  przynależności do grupy przedszkolnej. II.3, II.5, III.1, III.4, III.5
8. Rozumienie konieczności dostosowywania ubioru do warunków atmosferycznych,  dbałość o własne zdrowie –przełamywanie leku przed wizytą w gabinecie lekarskim w razie choroby. I.3.5,9  II.1.8, IV.2. 20
9. Rozwijanie umiejętności liczenia i klasyfikowania przedmiotów, tworzenia rytmów. IV. 12,14

************************************************************************

WRZESIEŃ

TEMAT KOMPLEKSOWY: JESIEŃ W PARKU I W LESIE 28.09 – 09.10.2020

Wiersz „Jeż”

Piosenka „Kolorowe listki”

1.   Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Nabywanie umiejętności formowania swobodnych wypowiedzi, rozwijanie słownictwa. III.8 IV.2,5
2. Poznawanie rzeczywistości przyrodniczej: darów jesieni oraz zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku: kolor liści, opadanie liści, chłodniejsze dni. Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i parku. IV.2,18
3. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. Ćwiczenie wytrzymałości poprzez różne formy treningu podczas Europejskiego Tygodnia Sportu. I. 5, 8
4. Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.6,7,9 IV.8
5. Uczestnictwo w zabawach muzycznych i rytmiczno – ruchowych, łączenie śpiewu z elementem ruchu, rozwijanie poczucia rytmu. I.5 IV.7
6. Porównywanie liczebności zbiorów stosowanie pojęć: mniej, więcej , tyle samo. Przeliczanie elementów w dostępnym dla siebie zakresie. IV.15
7. Dalsze wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych, żywieniowych i samoobsługowych. Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia, utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk. I.1,2,3
8. Dalsze wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad panujących w przedszkolu oraz zgodnego funkcjonowania w grupie, rozwijanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej. Używanie zwrotów grzecznościowych. III.2,4,5,7  
9.   Język angielski: Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. Zapoznanie dzieci ze słownictwem związanym z jesienią, zjawiskami atmosferycznymi oraz akcesoriami na jesienną pogodę. IV.21

************************************************************************

JESIEŃ W SADZIE I OGRODZIE 14 – 25.09.2020

Piosenka: „Bezpieczne przejscie”

Wiersz: „Czyste ręce”

 1. Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych, kultury przy stole podczas posiłków. Poznanie i przestrzeganie kodeksu grupy. (I.1,2,3,4 ,III.5,8,9)
 2. Ograniczenie lęku i zachęcenie dzieci do przebywania w grupie przedszkolnej. Przystosowanie dzieci do warunków nowego otoczenia w sposób łagodny i bezstresowy. Przyzwyczajenie dzieci do nowego trybu życia. Zachęcanie dzieci do nawiązania kontaktu z personelem przedszkola i pozostałymi dziećmi. (I.9, II. 1,2,3,5,7,8,9 IV.2,6)
 3. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych oraz owoców i warzyw. Uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia. (II. 1, 2 VI. 8)
 4. Utrwalenie zasad bezpieczeństwa w przedszkolu (COVID 19), na podwórku oraz na drodze. (I.5 III.2,5,8 IV.14,20)
 5. Poznanie najbliższego środowiska podczas spacerów, nauka chodzenia w parach. (IV.9,18)
 6. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. (I. 5, 8)
 7. Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. (I.6,7,9 IV.8)
 8. Wdrażanie do udziału w zajęciach ruchowo – muzycznych przy piosenkach. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. (IV. 7)

Kształtowanie umiejętności, które pozwolą dziecku dobrze orientować się w przestrzeni  (To jestem ja. Tak wyglądam. Mam swoje imię. (IV. 12,14)

„BEZPIECZNE PRZEJŚCIE”

1. Zielone światło nad drogą świeci,

na drugą stronę zaprasza dzieci.

ref:   Przechodź po pasach na drugą stronę,

kiedy się pali światło zielone.

2. Czerwone światło świeci z daleka.

Co to oznacza? Stop! Proszę czekać.

ref:   Czerwone światło w miejscu stoimy, na drugą stronę nie przechodzimy.

„CZYSTE RĘCE”
I.Salach

Dziś od rana plusk w łazience.

To maluchy myją ręce.
Najpierw w wodzie opłukują,
potem mydłem nasmarują.
Znowu woda – istny cud.
W umywalkę pup -puk -puk.
Jeszcze tylko kran zakręcę
i już czyste mamy ręce

************************************************************************

„BEZPIECZNY POWRÓT DO PRZEDSZKOLA” 1 – 11.09.2020r.

PIOSENKA: „Bezpieczne przejście”

WIERSZ: „Czyste ręce”

 1. Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych, kultury przy stole podczas posiłków. Poznanie i przestrzeganie kodeksu grupy. (I.1,2,3,4 ,III.5,8,9)
 2. Ograniczenie lęku i zachęcenie dzieci do przebywania w grupie przedszkolnej. Przystosowanie dzieci do warunków nowego otoczenia w sposób łagodny i bezstresowy. Przyzwyczajenie dzieci do nowego trybu życia. Zachęcanie dzieci do nawiązania kontaktu z personelem przedszkola i pozostałymi dziećmi. (I.9, II. 1,2,3,5,7,8,9 IV.2,6)
 3. Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych oraz omówienie zasad poruszania się w przedszkolu; nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb. Kształtowanie umiejętności rozumienia funkcji znaczków przedszkolnych; rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach. (I.3,5,7,8,9 II. 1, 2,9 III.2,5,8)
 4. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w przedszkolu (COVID 19), na podwórku oraz na drodze. (I.5 III.2,5,8 IV.14,20)
 5. Poznanie najbliższego środowiska podczas spacerów, nauka chodzenia w parach. (IV.9,18)
 6. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. (I. 5, 8)
 7. Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. (I.6,7,9 IV.8)
 8. Wdrażanie do udziału w zajęciach ruchowo – muzycznych przy piosenkach. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. (IV. 7)
 9. Kształtowanie umiejętności, które pozwolą dziecku dobrze orientować się w przestrzeni  (To jestem ja. Tak wyglądam. Mam swoje imię. (IV. 12,14).