PAŹDZIERNIK:

TEMATY KOMPLEKSOWE:

ZDROWIE  12.-16.10.2020

POGODA JESIENIĄ 19.10 – 23.10.2019

WIERSZ: „JEŻ”

PIOSENKA: „KOLOROWE LISTKI”

Lp. ZDROWIE  12.-16.10.2020
POGODA JESIENIĄ 19.10 – 23.10.2019
OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Dostrzeganie i podawanie  nazw zjawisk atmosferycznych charakterystycznych  dla późnej jesieni, dostrzeganie kolorów i kształtów chmur, rozwijanie wyobraźni . IV 2.6.18.,I.3
2. Usprawnianie małej motorki oraz kreatywności poprzez zabawy z plasteliną, kredkami, farbami, materiałem przyrodniczym. Nauka rozpoznawania kolorów podstawowych używanych  w Planie Daltońskim.  I.9, IV.8.15.18
3. Zabaw, gry ruchowe  – nabywanie ogólnej sprawności i
zwinności fizycznej dziecka.
I.1.5, IV.7
4. Uczestnictwo w zabawach muzycznych i rytmiczno – ruchowych, podejmowanie prób wspólnego uczestnictwa w zabawach ruchowych i  śpiewie. IV.7
5. Dalsze wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych, żywieniowych i samoobsługowych. Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia, utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk. I.1, I.2, I.3
6. Kontynuacja wdrażania do przestrzegania ustalonych
norm i zasad  panujących w przedszkolu oraz zgodnego funkcjonowania w grupie, rozwijanie poczucia  przynależności do grupy przedszkolnej.
II.3, II.5, III.1, III.4, III.5
7. Rozumienie konieczności dostosowywania ubioru do
warunków atmosferycznych,  dbałość o własne zdrowie –przełamywanie leku przed wizytą w gabinecie lekarskim w razie choroby. Poznanie zdrowych i niezdrowych produktów żywieniowych.
I.3.5,9  II.1.8, IV.2. 20
8. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania kolorów pod
stawowych oraz liczenia w zakresie dwóch.  Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy (dobieranie w pary pasujących przedmiotów).
IV. 12,15,

************************************************************************

WRZESIEŃ

TEMAT KOMPLEKSOWY: JESIEŃ W PARKU I W LESIE 28.09-09.10. 2020

Piosenka: „Kolorowe listki”

Wiersz: „Jeż”

Lp. JESIEŃ W PARKU I LESIE 28.09 – 9.10.2019 OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Kształtowanie umiejętności posługiwania się przymiotnikami; rozszerzanie słownika czynnego dzieci. IV 2.6.18
2. Usprawnianie małej motorki oraz kreatywności poprzez zabawy z różnym materiałem plastycznym oraz przyrodniczym. Wprowadzenie elementów Planu Daltońskiego – zaznaczanie obecności na tablicy.  I.9, IV.8.15.18
3. Nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka poprzez udział w: zabawach i grach, torze przeszkód, zabawach z chustą Klanzy, zabawach z nietypowymi przyborami oraz zabawach w okolicy przedszkola.  Ćwiczenie wytrzymałości poprzez różne formy treningu podczas Europejskiego Tygodnia Sportu I.1.5, IV.7
4. Uczestnictwo w zabawach muzycznych i rytmiczno – ruchowych, podejmowanie prób wspólnego uczestnictwa w zabawach ruchowych i  śpiewie. IV.7
5. Dalsze wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych, żywieniowych i samoobsługowych. Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia, utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk I.1, I.2, I.3
6. Ciągłe wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad  panujących w przedszkolu oraz zgodnego funkcjonowania w grupie, rozwijanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej. II.3, II.5, III.1, III.4, III.5
7. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych (kasztanowiec, dąb), oraz  na temat podstawowych grzybów; wdrażanie do zachowania szczególnego bezpieczeństwa podczas ich rozpoznawania i zbierania. I. , IV.2, 18
8. Nabywanie umiejętności globalnej oceny ilościowej poprzez wprowadzenie pojęć: mało, dużo oraz wdrażanie umiejętności klasyfikowania według rodzaju poprzez działanie na konkretach.  Zwracanie uwagi na odkładanie swoich rzeczy przy własnym znaczku. IV. 11, 12, 14

**********************************************************************

JESIEŃ W SADZIE I OGRODZIE 14 – 25.09.2020

Wiersz: Wpadła gruszka

Piosenka: „Małe czerwone jabłuszko”

Lp. JESIEŃ W SADZIE I OGRODZIE 14.09 – 25.09.2020 OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców: kształtowanie umiejętności posługiwania się przymiotnikami; rozszerzanie słownika czynnego dzieci, zachęcanie do profilaktyki zdrowotnej poprzez zdrowe odżywianie się. IV 2.6.18.,I.3
2. Usprawnianie małej motorki oraz kreatywności poprzez zabawy kredkami, farbami. I.9, IV.8.15.18
3. Zabawy ruchowe – nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka. I.1, 5, IV.7
4. Rozwijanie orientacji przestrzennej dzieci, kształtowanie świadomości schematu własnego ciała. IV.14
5. Uczestnictwo w zabawach muzycznych i rytmiczno – ruchowych, podejmowanie prób wspólnego uczestnictwa w zabawach ruchowych i śpiewie. IV.7
6. Dalsze wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych, żywieniowych i samoobsługowych. Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia, utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk I.1, I.2, I.3
7. Wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad panujących w przedszkolu oraz zgodnego funkcjonowania w grupie, rozwijanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej. II.3, II.5, III.1, III.4, III.5
8. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy owoców (jabłko, gruszka, malina, śliwka) oraz warzyw (marchewka, pietruszka, ziemniak). IV.2, 18
9. Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie dwóch. zwracanie uwagi na odkładanie swoich rzeczy przy własnym znaczku. IV. 12, 15

Wiersz:

Wpadła gruszka do fartuszka,
a za gruszką dwa jabłuszka.
A śliweczka wpaść nie chciała,
bo śliweczka niedojrzała.

Piosenka:

Małe czerwone jabłuszko
Tańczy dziś pod drzewem z gruszką
Za rączki się trzymają i wkoło obracają
Za rączki się trzymają i wkoło obracają

Małe czerwone jabłuszko
Tańczy dziś pod drzewem z gruszką
Jabłuszko podskakuje a gruszka przytupuje
Jabłuszko podskakuje a gruszka przytupuje

Małe czerwone jabłuszko
Tańczy dziś pod drzewem z gruszką
Klaszcze w rączki jabłuszko razem z dojrzałą gruszką
Klaszcze w rączki jabłuszko razem z dojrzałą gruszką

Małe czerwone jabłuszko
Tańczy dziś pod drzewem z gruszką
Tańczą dookoła, jabłuszko gruszkę woła
Tańczą dookoła, jabłuszko gruszkę woła

************************************************************************

TEMAT KOMPLEKSOWY: W PRZEDSZKOLU 1 – 11.09.2020

PIOSENKA: „My jesteśmy krasnoludki”

WIERSZ: „Mam trzy latka”

1.Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych, kultury przy stole podczas posiłków. I.1,2,3,4. III.5,8,9

2. Ograniczenie lęku i zachęcenie dzieci do przebywania w grupie przedszkolnej. Przystosowanie dzieci do warunków nowego otoczenia w sposób łagodny i bezstresowy. Przyzwyczajenie dzieci do nowego trybu życia. II. 1,2,5,7,8,9. III. 3,4,5,8,9.

3. Zachęcanie dzieci do nawiązania kontaktu z personelem przedszkola. i pozostałymi dziećmi; wspomaganie dzieci przy pierwszych kontaktach – przedstawianie się imieniem oraz zapamiętywanie imion innych dzieci. Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu. I.9 . III. 3,4,5,8,9. IV.2,6

4. Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych oraz omówienie zasad poruszania się w przedszkolu; nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb. Kształtowanie umiejętności rozumienia funkcji znaczków przedszkolnych; rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach; zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie. I.3,5,7,8,9.

II. 1, 2,9. III.2,5,8. IV.2,9,19.

5. Poznanie najbliższego środowiska podczas spacerów, nauka chodzenia w parach z wężem oraz w „pociągu”. IV.9,18.

6. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. I. 5, 8.

7. Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.6,7,9. IV. 8.

8. Wdrażanie do udziału w zajęciach ruchowo – muzycznych przy piosenkach. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. IV. 7

9. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała (nazwy poszczególnych części ciała). Zwracanie uwagi na odkładanie swoich rzeczy przy własnym znaczku w szatni. IV. 12,14.