mgr Renat Wers             

mgr Sylwia Kaczmarczyk

( j. angielski) mgr Kamila Łękowska

Mgr Renata Wers ( Logopedia)

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE:  CZERWIEC

WAKACYJNE PODRÓŻE:  (8-19.06.2020)

BEZPIECZNE WAKACJE:  (22-30.06.2020)

Wiersz:  „Wakacje”

Piosenka: „Rodzinna wycieczka”

Lp Zamierzenia ogólne   Obszar Podstawy

Programowej

1.      Stymulowanie rozwoju mowy; ćwiczenia mięśni narządów mowy, ćwiczenia oddechowe. Rozwijanie słuchu i aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.   I.6,7

 IV. 2,5,6, 8

2.      Doskonalenie mowy i myślenia. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich i wypowiadania się na podany temat. Wzbogacenie słownictwa czynnego. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej. Doskonalenie umiejętności opowiadania i dzielenia się własnymi doświadczeniami. Rozpoznawanie na obrazkach krajobrazów: morze, góry, las. Poznanie charakterystycznych cech krajobrazu morskiego oraz sposobów spędzania czasu nad morzem. Wdrażanie do odpowiedzialnego przygotowywania się do górskich wędrówek. Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów (uwzględnienie ochrony przed słońcem oraz korzystania z kąpieli słonecznych) oraz zachowania się w lesie, na wycieczce.

 

 

 

I.5,7,8,9

III.8,9

IV.1,2,5,6,18,19

3.      Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy. Doskonalenia do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych oraz wywiązywaniu się z własnych obowiązków domowych – ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu się i rozbieraniu, próby zapinania suwaków i guzików oraz zakładania butów. Pomagania rodzicom w różnych czynnościach domowych, sprzątaniu własnego miejsca przebywania i pracy, samodzielnym spożywaniu posiłku, próby nakrywania do stołu i sprzątania po posiłku.

 

  I.1,2,3,6,7,8

II. 1-9

III. 5,7,8,9

IV.14,19

  Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych poprzez zestaw zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych.   I. 5
  Doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami, wdrażanie do dokładnego wykonywania pracy. Doskonalenie sprawności manualnej, prawidłowego używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania i kreślenia.   I.7

IV.1, 8

  3 latki – zabawy z figurami geometrycznymi w ramach utrwalenia (łączenie takich samych, proste zbiory, przeliczanie)

4 latki – uczymy się mierzyć (poznanie przyrządów i metod mierzenia: linijką, metrówką, centymetrem krawieckim, stopą, łokciem).

  IV.9,11,12,15
  Rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek. Aktywne uczestniczenie w zabawach przy muzyce, wyrażania piosenek ruchem. Wyrabianie pamięci muzycznej, poczucia rytmu oraz doskonalenie percepcji słuchowej.    I.5

IV.1, 7

  Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem. Rozpoznawanie cech charakterystycznych dla lata. Poznanie zjawisk atmosferycznych występujących w czasie burzy. Zrozumienie podstawowej zasady bezpiecznego zachowania się w czasie burzy – chowania się do budynku. Zachęcanie dzieci do prowadzenia obserwacji przyrodniczych w czasie wypoczynku wakacyjnego. Ukazanie piękna i bogactwa polskiej przyrody w różnego typu krainach (morze, jeziora, góry). Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.

 

  III. 2,6,9

IV. 18,19

  Poznanie różnorodnej techniki plastyczne plastyczno – technicznej związanych z tematyką. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy.   I.6, 7,

III.5, IV.8

9.      Język angielski:

Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.

 

 

IV.21

 

 

WIERSZ

 

„WAKACJE”

 

To wcale nie takie łatwe

Kłopot to nie mały,

co wziąć ze sobą, co spakować

by wakacje się udały?

Najpierw piłka – słuszna racja

gra się w piłkę na wakacjach.

Wędkę – tylko czy tam są ryby?

Koszyk…– to będzie na grzyby

i materac do pływania

 i skakankę do skakania

 

PIOSENKA

„RODZINNA WYCIECZKA”

 

 1. Wyjeżdżamy na wycieczkę
  naszym samochodem,
  kiedy siadam w foteliku
  zaczynam przygodę.

  Ref. Rodzinna wycieczka
  na czterech kółeczkach!
  Zapinamy pasy,
  jedziemy na wczasy!

  2. Droga wije się przez pola,
  lasy i miasteczka,
  z mostu widać jak turyści
  płyną na łódeczkach.

  Ref. Rodzinna wycieczka
  na czterech kółeczkach!
  Zapinamy pasy,
  jedziemy na wczasy!

  3. Na poboczu stoją znaki
  jazdę ułatwiają,
  dzięki nim podróżujący
  cel swój osiągają.

  Ref. Rodzinna wycieczka
  na czterech kółeczkach!
  Zapinamy pasy,
  jedziemy na wczasy!

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: MAJ/CZERWIEC

ŚWĘTO RODZINY: (25-29.05.2020)

Dzień Dziecka (01.06-05.06)

Wiersz: „Słońce” W. Chotomska

Piosenka: „W zieleni łąka majowa”

Lp

Zamierzenia ogólne

 

Obszar Podstawy

Programowej

 1.  

Stymulowanie rozwoju mowy; ćwiczenia mięśni narządów mowy, ćwiczenia oddechowe. Rozwijanie słuchu i aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.

 

I.6,7

IV. 2,5,6, 8

 1.  

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Wzbogacenie słownictwa czynnego. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej. Doskonalenie umiejętności opowiadania i dzielenia się własnymi doświadczeniami. rozwijanie umiejętności słuchanie i koncentracji uwagi.

 

I.7

III.8,9

IV.2, 4, 5

 1.  

Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy. Doskonalenia do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych oraz wywiązywaniu się z własnych obowiązków domowych – ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu się i rozbieraniu, próby zapinania suwaków i guzików oraz zakładania butów. Pomagania rodzicom w różnych czynnościach domowych, sprzątaniu własnego miejsca przebywania i pracy, samodzielnym spożywaniu posiłku, próby nakrywania do stołu i sprzątania po posiłku.

 

I.1,2,3,6,7,8

II. 1-9

III. 5,7,8,9

IV.14,19

 1.  

Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych poprzez zestaw zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych.

 

I. 5

 1.  
Doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami, wdrażanie do dokładnego wykonywania pracy. Doskonalenie sprawności manualnej, prawidłowego używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania i kreślenia.  

I.7

IV.1, 8

 1.  

Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej z cech wielkościowych. Stosowanie określeń:  duży –  mały, krótki – długi. Kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie sześciu.

 

IV.11,12,15

 

Rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek. Aktywne uczestniczenie w zabawach przy muzyce, wyrażania piosenek ruchem. Wyrabianie pamięci muzycznej, poczucia rytmu oraz doskonalenie percepcji słuchowej.

 

I.5

IV.1, 7

 1.  

Kształtowanie umiejętności mówienia o uczuciach do mamy . Pogłębienie szacunku do rodziców: (ukazanie roli rodziców, przybliżanie zwyczajów panujących w domu – zabawy z mamą i tatą).

Kształtowanie postawy tolerancji, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, wzmocnienie poczucia własnej wartości. uświadamianie podobieństw między różnymi dziećmi, integracja rówieśników

 

III. 2,6,9

IV. 1,2,5,6

 1.  

Poznanie różnorodnej techniki plastyczne plastyczno – technicznej związanych z tematyką: Rodziny i Dzieci z różnych stron świata. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy.

 

I.6, 7,

III.5, IV.8

 1.  

Język angielski:

Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.

 

IV.21

 

Słońce” W. Chotomska

-Gdzie jest słońce?

W kwiatach na łące

W biedronce.

W skrzydłach motyla.

W wierzbie

Co nad woda się schyla.

– I gdzie jeszcze?

W piosence

A gdzie słońca najwięcej?

W uśmiechu naszej mamy

Kiedy jej

O kwiatach na łące,

O biedronce,

O skrzydłach motyla

O o tej wierzbie,

Co się nad woda schyla,

Piosenkę śpiewamy.

 

W ZIELENI ŁĄKA MAJOWA”

W zieleni łąka majowa,
gdzieś w trawie świerszczyk się chowa.
Nastroił skrzypce maleńkie,
gra zielone piosenki.

ref. Dla mamy piosenki, dla mamy,
dla mamy piosenki dla mamy.
Dla mamy piosenki, dla mamy,
dla mamy piosenki dla mamy.

W kolorach łąka majowa,
już od stokrotek różowa.
A od bławatków błękitna,
bo wszystkie kwiaty zakwitły.

ref. Dla mamy zakwitły dla mamy,
dla mamy zakwitły dla mamy.
Dla mamy piosenki, dla mamy,
dla mamy piosenki dla mamy.

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: MAJ

MAJOWA ŁĄKA: (11-15.05.2020)

Wiersz: „Wiosenna łąka”

Piosenka: „Pszczółki”

Lp

Zamierzenia ogólne

 

Obszar Podstawy

Programowej

 1.  
Stymulowanie rozwoju mowy; ćwiczenia mięśni narządów mowy, ćwiczenia oddechowe. Rozwijanie słuchu i aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.  

I.6,7

IV. 2,5,6, 8

 1.  
Doskonalenie umiejętności opowiadania i dzielenia się własnymi doświadczeniami. Rozwijanie koncentracji uwagi.  

IV.2, 4, 5

 1.  
Kształtowanie czynności samoobsługowych oraz wywiązywaniu się z własnych obowiązków domowych – ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu się i rozbieraniu, próby zapinania suwaków i guzików oraz zakładania butów. Pomagania rodzicom w różnych czynnościach domowych, sprzątaniu własnego miejsca przebywania i pracy, samodzielnym spożywaniu posiłku, próby nakrywania do stołu i sprzątania po posiłku.  

I.2, 3, 7, 8

III.7

 1.  
Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych poprzez zestaw zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych.  

I. 5

 1.  
Doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami, wdrażanie do dokładnego wykonywania pracy. Doskonalenie sprawności manualnej, prawidłowego używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania i kreślenia.  

I.7

IV.1, 8

 1.  
Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej z cech wielkościowych. Stosowanie określeń:  duży –  mały, krótki – długi. Kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie trzech.  

IV.11,12,15

  Rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek. Aktywne uczestniczenie w zabawach przy muzyce. wyrażania piosenek ruchem. Wyrabianie pamięci muzycznej, poczucia rytmu oraz doskonalenie percepcji słuchowej.  

I.5

IV.1, 7

 1.  
Zdobywanie wiadomości dotyczących środowisko przyrodniczego – łąkę oraz jej mieszkańców. Zapoznanie i nazywanie wybranych zwierząt, owadów oraz roślin, jakie można spotkać wiosną na łące. Poznawanie przemian rozwojowych: od gąsienicy do motyla. Zapoznanie z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie w zależności od pory roku w toku bezpośredniej i pośredniej obserwacji.  

III.9.

IV.2,18,19

 1.  
Poznanie różnorodnej techniki plastyczne plastyczno – technicznej związanych z tematyką. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy.  

I.6, 7,

III.5, IV.8

 1.  
Język angielski:    

Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.

 

IV.21

 

PIOSENKA

„PSZCZÓŁKI”

Promień słońca budzi mnie,
Potem w rosie kąpię się.
Wkładam piękny strój w paseczki
Idealny dla pszczółeczki.

Ref. Bzz bzz bzz rozlega się, (2x)
Skrzydełka niosą mnie.

Pszczółkę radość wręcz rozpiera,
Kiedy z kwiatków nektar zbiera
Będzie z niego pyszny miód
Nie na darmo był ten trud.

Ref. Bzz bzz bzz rozlega się, (2x)
Skrzydełka niosą mnie.

Choć pszczółeczki małe są,
Wszystkim piękny uśmiech ślą
Przez dzień cały się krzątają
Tę piosenkę wam śpiewają.

Ref. Bzz bzz bzz rozlega się, (2x)
Skrzydełka niosą mnie.

 

WIERSZ

„WIOSENNA ŁĄKA„
Zbigniew Baryła

Wiosenna łąka w promieniach słońca
cała zielona jest i kwitnąca.
Pszczoły, motyle nad nią fruwają,
a w trawie świerszcze koncerty grają.

Rosną na łące białe stokrotki,
wierzby nad rzeką pokryły kotki.
Żaby rechoczą, śpiewają ptaki,
do gniazd dla piskląt znoszą robaki.

Żółte kaczeńce na łące kwitną,
niebo ma barwę jasnobłękitną.
Wśród kwiatów pszczoły pilnie pracują,
zbierają nektar, miód produkują.

Słoneczko grzeje, stopniały śniegi,
na noskach dzieci są pierwsze piegi.
Cieszą się dzieci i ziemia cała,
że wiosna do nas już zawitała

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: KWIECIEŃ/MAJ

POLSKA-MOJA OJCZYZNA: (27-01.04.2020)

DBAMY O NASZĄ PLANETĘ: (04-08.05.2020)

Wiersz: „Kto Ty jesteś”

Piosenka: „Symbole narodowe”

Lp

Zamierzenia ogólne

 

Obszar Podstawy

Programowej

 1.  
Stymulowanie rozwoju mowy; ćwiczenia mięśni narządów mowy, ćwiczenia oddechowe. Rozwijanie słuchu i aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.  

I.6,7

IV. 2,5,6, 8

 1.  
Doskonalenie umiejętności opowiadania i dzielenia się własnymi doświadczeniami. Rozwijanie koncentracji uwagi.  

IV.2, 4, 5

 1.  
Kształtowanie czynności samoobsługowych oraz wywiązywaniu się z własnych obowiązków domowych – ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu się i rozbieraniu, próby zapinania suwaków i guzików oraz zakładania butów. Pomagania rodzicom w różnych czynnościach domowych, sprzątaniu własnego miejsca przebywania i pracy, samodzielnym spożywaniu posiłku, próby nakrywania do stołu i sprzątania po posiłku.  

I.2, 3, 7, 8

III.7

 1.  
Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych poprzez zestaw zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych.  

I. 5

 1.  
Doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami, wdrażanie do dokładnego wykonywania pracy. Doskonalenie sprawności manualnej, prawidłowego używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania i kreślenia.  

I.7

IV.1, 8

 1.  
Rozwijanie orientacji przestrzennej – nabywanie umiejętności wskazywania kierunków ruchu stosując określenia „do przodu”, „do tyłu”, „do góry”, „na dół”.   

IV.11, 14

 1.  
Rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek, wyrażania piosenek ruchem. Wyrabianie pamięci muzycznej, poczucia rytmu oraz doskonalenie percepcji słuchowej.  

IV.1, 7

 1.  
Budzenie świadomości narodowej oraz wzbogacanie wiedzy o własnym kraju ora utrwalenie najważniejszych symboli narodowych Polski.  

IV.2,10

 1.  
Budzenie poczucia współodpowiedzialności i troski za stan środowiska naturalnego. Uświadomienie konieczności segregowania odpadów do odpowiednich pojemników i zmniejszania ich objętości.  

IV. 18,19

 1.  
Twórcze i aktywne współdziałanie w sytuacjach zadaniowych. Wdrażanie do podejmowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiałów użytkowych, w tym materiału naturalnego dostępnych z najbliższym otoczeniu.  

I.6, 7,

III.5, IV.8

 1.  
Język angielski:       

Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.

 

IV.21

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: KWIECIEŃ

Zwierzęta na wiejskim podwórku” (13.04-24.04.2020)

Wiersz: „W gospodarstwie” T.M. Massalska

Piosenka: „Wiosna na wsi”

Lp

Zamierzenia ogólne

 

Obszar Podstawy

Programowej

 1.  
Stymulowanie rozwoju mowy; ćwiczenia mięśni narządów mowy, ćwiczenia oddechowe. Rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.  

I.6,7

IV. 2,5,6, 8

 1.  
Doskonalenie umiejętności opowiadania i dzielenia się własnymi doświadczeniami. Rozwijanie koncentracji uwagi.  

IV.2, 4, 5

 1.  
Kształtowanie czynności samoobsługowych oraz wywiązywaniu się z własnych obowiązków domowych – ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu się i rozbieraniu, próby zapinania suwaków i guzików oraz zakładania butów. Pomagania rodzicom w różnych czynnościach domowych, sprzątaniu własnego miejsca przebywania i pracy, samodzielnym spożywaniu posiłku, próby nakrywania do stołu i sprzątania po posiłku.  

I.2, 3, 7, 8

III.7

 1.  
Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych poprzez zestaw zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych.  

I. 5

 1.  
Doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami, wdrażanie do dokładnego wykonywania pracy. Doskonalenie sprawności manualnej, prawidłowego używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania i kreślenia.  

I.7

IV.1, 8

 1.  
Rozwijanie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów  

IV.12, 15, 18

 1.  
Rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek. Wyrabianie pamięci muzycznej, poczucia rytmu oraz doskonalenie percepcji słuchowej.  

IV.1, 7

 1.  
Wzbogacanie wiedzy na temat życia zwierząt hodowlanych oraz produktów pochodzących od zwierząt.        

Zapoznanie z zasadami dbania o zwierzęta – poznanie pracy w gospodarstwie. Kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt.

 

II.10,

IV.2,18

 1.  
Twórcze i aktywne współdziałanie w sytuacjach zadaniowych. Wdrażanie do podejmowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiałów użytkowych, w tym materiału naturalnego dostępnych z najbliższym otoczeniu.  

I.6, 7,

III.5, IV.8

 1.  
Język angielski:         

Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych.

 

IV.21

,,W GOSPODARSTWIE”

T.M. Massalska

Pieje kogut już od świtu;
– Kukuryku! Kukuryku!
Kura do kurczaków żwawo
Gdacze: – W lewo!
Gdacze: – W prawo!
Kaczka kwacze: – Kwa! Kwa! Kwa!
Trzy kaczątka dziobem pcha.

Krowa muczy: – Mu! Mu! Mu!
Aż po prostu brak jej tchu.

Koń opędza się od much.
I rży głośno: – Jestem zuch!
Świnka chrumka: – Chrum! Chrum! Chrum!
Co za hałas! Co za szum!
Kot cichutko miauczy: – Miau!
A pies szczeka: – Hau! Hau! Hau!

 

WIOSNA NA WSI

1. Kogut głośno pieje, gładzi piękne pióra.

– ko, ko, jestem głodna – woła pani kura.

Ref: Kukuryku, ko, ko, ko,

gę, gę, kwa, kwa, kwa,

Mu, mu, i-ha, i-ha.

Kto nam dziś śniadanie da?

2.Na podwórku gęsi i małe kaczuszki,

tup, tup przytupują, mają puste brzuszki.

Ref: Kukuryku, ko, ko, ko….

3.Idzie pan gospodarz, ciężki worek niesie,

szur, szur, sypie ziarna, wszyscy głodni przecież.

Ref: Kukuryku, ko, ko, ko…

4.Z gospodarzem wiosna cichutko przybyła

i pachnącą trawą łąkę ozdobiła.

Ref: Kukuryku, ko, ko, ko….

5.Pasą się owieczki, krowy i barany,

jest już z nami wiosna świat się cieszy cały.

Ref: Kukuryku, ko, ko, ko

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: MARZEC
1.     Witamy wiosnę:       23 – 03.04.2020         

2.     Wielkanoc:               06 – 10.04.2020

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, we współpracy w zespołach i parach. Doskonalenia do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy. I.1,2,3,6,7,8         

II. 1-9

III. 5,7,8,9

IV.14,19

 

2. Zapoznanie dzieci z charakterystycznymi cechami marcowej pogody, rozumienie znaczenia przysłowia ludowego „W marcu jak w garncu”. Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas obserwacji porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.  Doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole. Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, związanych z Wielkanocą, zdobywanie wiedzy na temat Świąt Wielkanocnych – zapoznanie z ich symbolami: pisanka, baranek, babka wielkanocna, święconka oraz poznanie tradycji wielkanocnej – śmingus – dyngus. I.2,7,8,9         

III.9

IV. 2,4,5 6,9

3. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u dzieci. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym wczesną wiosną (pierwsze wiosenne kwiaty, ptaki i zwierzęta). Systematyczna obserwacja pogody, temperatury powietrza oraz jej wpływ na ludzi, rośliny i zwierzęta. Rozpoznawanie symboli graficznych oznaczających pogodę. Poznanie warunków niezbędnych do rozwoju roślin ( ziemia, słońce, woda). Poznanie etapów sadzenia roślin. Sadzenie nowalijek w sali przedszkolnej, urządzanie kącika. Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników. IV. 16, 18,19
4. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych. Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności. I. 5,8
5. Poznanie różnorodnej techniki plastycznej – wykonanie pracy plastyczno – technicznej związanych z tematyką. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.9,         

IV. 1,2,8,19

6. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. IV. 1,7
7. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV. 20
8. Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci poprzez liczenie w zakresie trzech oraz określanie przedmiotów używając pojęć: duży, mały.         

Dostrzeganie różnic w wielkości przedmiotów (segregowanie według wielkości) oraz doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie trzech. 

III.5,6         

IV. 13, 15

 

„PRZYSZŁA DO NAS WIOSNA”

(sł.i muz:I. Bernat)

Przyszła do nas wiosna – piękna i radosna:
tupu, tupu, tup, tup, tup! –

przyszła do nas wiosna
-tupu, tupu, tupu, tupu, tup, tup, tup!

 

Słonkiem jasno świeci, śmieje się do dzieci:
ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha!

– śmieje się do dzieci
-ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha!

 

Czasem, gdy się gniewa, burzą huczy z nieba
bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum –

burzą huczy z nieba
-bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum,

bum, bum, bum, bum!

 

Innym razem jeszcze kapie cicho deszczem
kapu, kapu, kap, kap, kap –

kapie cicho deszczem   

-kapu, kapu, kapu, kapu, kap, kap, kap!

 

„Przybycie wiosny”

wiersz B. Formy

 

Spojrzał w okno mały Paweł

a w ogrodzie wiosna…

 

Świeżą trawę, przebiśniegi

w koszu nam przyniosła.

 

Obudziła pąki kwiatów

w parku i w ogrodzie.

 

Zapomnijcie moi mili

o śniegu i chłodzie.

 

Pożyczyła od słoneczka

garść ciepłych promieni.

 

Gdy ogrzeje nimi ziemię

świat się zazieleni.

„MARCOWE KAPRYSY”

Wymieszał miesiąc marzec pogodę w garze.
Ja wam tu zaraz wszystkim pokażę.
Włożę troszkę deszczu, słoneczka promieni.
Domieszam powiew wiatru ciepłego,
Smutno by w marcu było bez niego.
Śniegu i burzy jeszcze troszeczkę dodam,
Będzie prawdziwa marcowa pogoda.

 

Dinozaury

Dinozaury to takie stworzenia,
których już od dawna na świecie nie ma.

Niektóre były duże, wielkości wieżowca,
a inne małe, na przykład jak owca.

Drapieżny Tyranozaur był groźny szalenie,
jego się bało każde stworzenie.

Jak szedł to wokół ziemia drżała,
siał pośród zwierząt strachu bez mała.

Największe były Brontozaury chyba,
ich szyje sięgały prawie do nieba.

Skubały listki z koron drzew,
smakował im także mały krzew.

Pterozaury to gady, które latały,
one naszym ptakom początek dały.

Diplodoki to gady pływające,
ich rozmiary były imponujące.

Dinozaury wyginęły miliony lat temu
i do dzisiaj nie wiemy czemu.

Krążą na ten temat różne spekulacje
i do końca nie wiadomo, kto ma racja.

 

„PLANETY”

Merkury, Wenus, Ziemia , Mars  Jowisz, Saturn, Uran, Neptun

 

Merkury jest najmniejszy i najbliżej słońca

Wenus ma ponad  czterysta stopni gorąca

Ziemia to miła planeta na której żyjemy

Mars pokryty cały lodem my to dobrze wiemy

 

Merkury, Wenus, Ziemia , Mars  Jowisz, Saturn, Uran, Neptun

 

Jowisz to największa z planet tego nikt nie zmieni

Saturn to planeta, co ma dużo pierścieni

Tylko Uran jak my wiemy wiruje na boku

Neptun niebieski i zimny tyle w nim uroku

 

Merkury, Wenus, Ziemia , Mars  Jowisz, Saturn, Uran, Neptun

 

 
   

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: LUTY/MARZEC
TEMATY KOMPLEKSOWYE:          

1.     W dawnych czasach (dinozaury i wynalazki): 24.02 – 06.03.2020

2.     Kosmos:                      09 – 20.03.2020

               

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, we współpracy w zespołach i parach. Doskonalenia do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy. I.1,2,3,6,7,8          

II. 1-9

III. 5,7,8,9

IV.14,19

 

  Rozwijanie słownictwa dzieci poprzez czytanie literatury dziecięcej. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat. Wzbogacenie słownictwa czynnego. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej. I.9          

III. 2,6,8,9

IV. 1,2,3,5,6,19

3. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do pogłębienia wiadomości na temat dinozaurów oraz budzenia zaciekawienia otaczającym światem, jego prehistorią. Odkrywanie tajemnic zawodu archeologa. Rozwijanie zainteresowania wynalazkami technologicznymi współczesnymi i tych z dawnych czasów.   II. 2, 4, 6          

IV. 1,2,3,4,5,6,9,11,18,19

 

4 Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u dzieci. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w           

środowisku przyrodniczym wczesną wiosną, systematyczna obserwacja pogody.

IV. 16, 18,19
  Wzbogacenie wiedzy na temat Układu Słonecznego i przestrzeni kosmicznej. Posługiwanie się pojęciami związanymi z kosmosem: planeta, orbita, gwiazda, rakieta.   IV. 2,4,5,18
5. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych z wykorzystaniem różnych przyborów sportowych. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności. I. 5,8
6. Poznanie różnorodnej techniki plastycznej – wykonanie pracy plastyczno – tematycznie. Rozwijanie sprawności motoryki małej, odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.9,          

IV. 1,8,19

7. Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu umiejętności wokalnych oraz ekspresji muzyczno –rytmicznych. I.5          

IV.1,7

8. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV. 20
8. Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez kształtowanie umiejętności rozpoznawania kierunków przestrzennych: na, pod, obok, umożliwiających zlokalizowanie położenia danego przedmiotu. III.5,6          

IV.11,14

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: LUTY
TEMATY KOMPLEKSOWYE:          

1.     W świecie bajek i baśni:  10 – 14.02.2020

2.     Bezpieczne ferie:              17 – 21.02.2020

               

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, we współpracy w zespołach i parach. Doskonalenia do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy. I.1,2,3          

II. 1-9

III. 5,7,8,9

IV.14,19

2. Wzbudzanie zainteresowania literaturą (słuchanie wierszy, bajek, opowiadań, oglądanie teatrzyków). Wzbogacanie wiedzy na temat teatru; utrwalanie zasad zachowania obowiązujących podczas wizyty w teatrze. Układanie krótkich zdań na podany temat. Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów. I.9          

III. 2,6,8,9

IV. 1,2,3,5,6,19

3. Tłusty czwartek – faworki i gofry, walentynki w przedszkolu – poznanie tradycji zwyczajów związanych z organizowaniem tłustego czwartku, walentynek.   II. 2, 4, 6          

III. 1,6,7,8

IV. 1,2,3,6,9

4. Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych. Zapoznanie z rożnymi rodzajami sportów i zabaw na śniegu, z zasadami bezpieczeństwa podczas pobytu dzieci w różnych miejscach w czasie ferii zimowych. III. 2,          

IV. 18

5. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, jako warunki zdrowia i odporności. Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych z wykorzystaniem elementu toczenia i zastosowaniem nietypowych przyborów np: gazety itp. I. 5,8
6. Poznanie różnorodnej techniki plastycznej – wykonywanie prac plastyczno – technicznych I.7,9,          

IV. 1,8,19

7. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych przy piosenkach, kształcenie poczucia rytmu, rozwijanie ekspresji i wyobraźni muzycznej, umiejętności reagowania na sygnał dźwiękowy.          

 

I.5          

IV.1,7

8. Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez kształtowanie umiejętności rozpoznawania kierunków przestrzennych: na, pod, obok, umożliwiających zlokalizowanie położenia danego przedmiotu. III.5,6          

IV.11,14

 

ZIMOWE  RADY

Prószy śnieg i mróz się stara.
Nie siedź w domu jak niezdara.
Zima – na dwór wyjść wypada,
patrz, po torze mknie gromada.!
Slalom wybrał Patryk dzisiaj,
aby sprawdzić narty Krzysia.
A pod górką rzut śnieżkami
albo biegi z przeszkodami.
Nikt nie płacze, nie narzeka,
bo od lata na to czekał.
Jedną radę dziś ci dam:
Szalik, czapkę, załóż sam,
łyżwy przypnij i gotowy!
Baw się dobrze, wracaj zdrowy.

 

 „BAŁWANEK

 1. Ulepiła Hanka

białego bałwanka,

białego bałwanka.

Raz, dwa, trzy!

Bardzo się cieszyła

wesoło tańczyła,

wesoło tańczyła

Raz, dwa, trzy!

 

 1. Miał bałwanek nowy

nosek marchewkowy,

nosek marchewkowy.

Raz, dwa, trzy!

I dwa oczka czarne,

i na głowie garnek,

i na głowie garnek.

Raz, dwa, trzy!

XXXXX

 1. Słonko zaświeciło,

Śnieżek roztopiło,

Śnieżek roztopiło.

Raz, dwa, trzy!

Już się smuci Hanka,

bo nie ma bałwanka,

bo nie ma bałwanka.

Raz, dwa, trzy


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: STYCZEŃ/LUTY
TEMATY KOMPLEKSOWYE:          

1.     Mijają dni, miesiące, lata:  6 – 17.01.2020

2.     Święto babci i dziadka: 20 – 24.01.2020

3.     Zima – zima: 27 – 7.02.2020

               

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, we współpracy w grupie i parach. Wdrażanie do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy. I.1,2,3          

III. 5,7,8,9

  Rozwijanie słownictwa dzieci poprzez czytanie literatury dziecięcej. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej. IV. 1,2,5,19
3. Poznanie tradycji noworocznych związanych z organizowaniem balów w karnawale, pojęcia: Stary i Nowy Rok. II. 2, 4, 6          

IV. 1,2,3,4,5,6,9

4 Prezentowanie umiejętności artystycznych dzieci oraz pokonywanie nieśmiałości przed występem publicznym.           

Poznawanie roli jaką odgrywają dziadkowie w życiu rodziny wielopokoleniowej. Opowiadanie o członkach 

swojej najbliższej rodziny. Nazywanie najbliższych członków rodziny: mama, tata, babcia, dziadek.

Wzmacnianie więzi  rodzinnych poprzez wzajemne okazywanie sobie szacunku, uczuć, wspólne

świętowanie.

III. 2,6          

IV. 2, 5

  Budzenie zainteresowania przyrodą, wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku (według możliwości pogodowych), występujących zjawisk atmosferycznych np. opadów śniegu, szronu, obniżającej się temperatury, zamarzania wody. Zapoznanie dzieci z życiem ludzi i zwierząt oraz klimatem na dalekiej północy. Wzbogacenie wiedzy na temat czterech pór roku, poznanie ich nazw. IV. 18
5. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych z wykorzystaniem elementu toczenia i zastosowaniem nietypowych przyborów np: gazety itp. I. 5,8
6. Poznanie różnorodnej techniki plastycznej – wykonywanie prac plastyczno – technicznych I.9,          

IV. 1,8,19

7. Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu umiejętności wokalnych oraz ekspresji muzyczno-rytmicznych. I.5          

IV.1,7

8. Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez poznanie nazw dni tygodnia i informacji o ich przemienności (zgodnie z kolorami planu daltońskiego) oraz kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i następstw pór roku. III.5,6          

IV.12,15,16

 

 

 

 
   

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: LUTY/MARZEC
TEMATY KOMPLEKSOWE1.    W dawnych czasach (dinozaury i wynalazki): 24.02 – 06.03.2020          

2.    Kosmos     09 – 20.03.2020

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, we współpracy w zespołach i parach. Doskonalenia do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowych. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy. I.1,2,3,6,7,8           

II. 1-9

III. 5,7,8,9

IV.14,19

 

  Rozwijanie słownictwa dzieci poprzez czytanie literatury dziecięcej. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat. Wzbogacenie słownictwa czynnego. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej. I.9           

III. 2,6,8,9

IV. 1,2,3,5,6,19

3. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do pogłębienia wiadomości na temat dinozaurów oraz budzenia zaciekawienia otaczającym światem, jego prehistorią. Odkrywanie tajemnic zawodu archeologa. Rozwijanie zainteresowania wynalazkami technologicznymi współczesnymi i tych z dawnych czasów.  II. 2, 4, 6           

IV. 1,2,3,4,5,6,9,11,18,19

 

4 Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u dzieci. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w            

środowisku przyrodniczym wczesną wiosną, systematyczna obserwacja pogody.

IV. 16, 18,19
  Wzbogacenie wiedzy na temat Układu Słonecznego i przestrzeni kosmicznej. Posługiwanie się pojęciami związanymi z kosmosem: planeta, orbita, gwiazda, rakieta.  IV. 2,4,5,18
5. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych z wykorzystaniem różnych przyborów sportowych. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności. I. 5,8
6. Poznanie różnorodnej techniki plastycznej – wykonanie pracy plastyczno – tematycznie. Rozwijanie sprawności motoryki małej, odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.9,           

IV. 1,8,19

7. Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu umiejętności wokalnych oraz ekspresji muzyczno –rytmicznych. I.5           

IV.1,7

8. Uwrażliwienie dzieci na język obcy w toku różnorodnej działalności dziecka oraz czynnościach codziennych. IV. 20
8. Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez kształtowanie umiejętności rozpoznawania kierunków przestrzennych: na, pod, obok, umożliwiających zlokalizowanie położenia danego przedmiotu. III.5,6           

IV.11,14

 

Dinozaury

Dinozaury to takie stworzenia,
których już od dawna na świecie nie ma.

Niektóre były duże, wielkości wieżowca,
a inne małe, na przykład jak owca.

Drapieżny Tyranozaur był groźny szalenie,
jego się bało każde stworzenie.

Jak szedł to wokół ziemia drżała,
siał pośród zwierząt strachu bez mała.

Największe były Brontozaury chyba,
ich szyje sięgały prawie do nieba.

Skubały listki z koron drzew,
smakował im także mały krzew.

Pterozaury to gady, które latały,
one naszym ptakom początek dały.

Diplodoki to gady pływające,
ich rozmiary były imponujące.

Dinozaury wyginęły miliony lat temu
i do dzisiaj nie wiemy czemu.

Krążą na ten temat różne spekulacje
i do końca nie wiadomo, kto ma racja.

 

 

 

„PLANETY”

Merkury, Wenus, Ziemia , Mars  Jowisz, Saturn, Uran, Neptun

 

Merkury jest najmniejszy i najbliżej słońca

Wenus ma ponad  czterysta stopni gorąca

Ziemia to miła planeta na której żyjemy

Mars pokryty cały lodem my to dobrze wiemy

 

Merkury, Wenus, Ziemia , Mars  Jowisz, Saturn, Uran, Neptun

 

Jowisz to największa z planet tego nikt nie zmieni

Saturn to planeta, co ma dużo pierścieni

Tylko Uran jak my wiemy wiruje na boku

Neptun niebieski i zimny tyle w nim uroku

 

Merkury, Wenus, Ziemia , Mars  Jowisz, Saturn, Uran, Neptun

 

 

 

„WYNALAZKI”

 1. Przewoźniak

 

Kto wynalazł żagiel, koło,

papier, zegar i maszynę?

Wynalazców mądre grono

coś nowego wciąż wyczynia.

Tyle możliwości mamy

dzięki mądrym wynalazkom:

i jeździmy, i latamy,

mamy radio i żelazko.

Może wy coś wymyślicie,

czego dzieci oczekują?

Dom, co jeździ sam po świecie,

lub parasol przeciw jedynkom?

 

 


 

                                                                                       

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE:

                                                  WRZESIEŃ

Lp. JESIEŃ W SADZIE I OGRODZIE – W PARKU I LESIE 23.09 – 4.10.2019 OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Rozpoznawanie warzyw  i owoców, podawanie ich nazw: kształtowanie umiejętności posługiwania się przymiotnikami; rozszerzanie słownika czynnego dzieci, zachęcanie do profilaktyki zdrowotnej poprzez             

zdrowe odżywianie się.

IV 2.6.18.,I.3
2. Usprawnianie małej motorki oraz kreatywności poprzez zabawy z plasteliną, kredkami, farbami, materiałem przyrodniczym. Rozpoznawanie kolorów podstawowych używanych  w Planie Daltońskim.  I.9, IV.8.15.18
3. Zabawy ruchowe  – nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka. I.1.5, IV.7
4. Rozwijanie orientacji przestrzennej dzieci, kształtowanie świadomości schematu własnego ciała. IV.14
5. Uczestnictwo w zabawach muzycznych i rytmiczno – ruchowych, podejmowanie prób wspólnego uczestnictwa w zabawach ruchowych i  śpiewie. IV.7
6. Dalsze wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych, żywieniowych i samoobsługowych. Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia, utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk I.1, I.2, I.3
7.  Dalsze wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad  panujących w przedszkolu oraz zgodnego funkcjonowania w grupie, rozwijanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej. II.3, II.5,             

III.1, III.4, III.5

8. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych (kasztanowiec, dąb), oraz  na temat grzybów; wdrażanie do zachowania szczególnego bezpieczeństwa podczas ich rozpoznawania i zbierania. I. , IV.2, 18
9. Rozwijanie orientacji w przestrzeni poprzez wprowadzenie pojęć: na górze, na dole, obok; zwracanie uwagi na odkładanie swoich rzeczy przy własnym znaczku. IV. 12,14

 

 

„LIST WIEWIÓRKI”  

 

Lato odeszło, nadchodzi jesień,

pełny koszyczek darów nam niesie.

Są w nim żołędzie, grzyby, kasztany

i z jarzębiny korale dla mamy.

 

Jest chmurka z nieba, deszczu kropelki

oraz wicherek, wietrzyk niewielki.

Owoce z sadu, no, i warzywa.

Każdy na zdrowie niech je spożywa.

 

 

„PORZĄDEK W NASZEJ SALI”

autor B. Forma

Piękna nasza sala, bardzo o nią dbamy

i na swoje miejsca wszystko odkładamy.

 

Klocki do koszyka, kredki są w pudełkach.

Siedzą lalki, misie równo na krzesełkach.

 

Bo przedszkolak zawsze o porządek dba,

swoje obowiązki bardzo dobrze zna.

  

 

MAŁE CZERWONE JABŁUSZKO

Małe czerwone jabłuszko
Tańczy dziś pod drzewem z gruszką.
Za rączki się trzymają i wkoło obracają.
Za rączki się trzymają i wkoło obracają.

Małe czerwone jabłuszko
Tańczy dziś pod drzewem z gruszką.
Jabłuszko podskakuje, a gruszka przytupuje.
Jabłuszko podskakuje, a gruszka przytupuje.
Małe czerwone jabłuszko
Tańczy dziś pod drzewem z gruszką.
W rączki klaszcze jabłuszko

razem z dojrzałą gruszką.
W rączki klaszcze jabłuszko
razem z dojrzałą gruszką.

Małe czerwone jabłuszko
Tańczy dziś pod drzewem  z gruszką.
Biegną sobie dokoła,

jabłuszko gruszkę woła.
Biegną sobie dokoła,

jabłuszko gruszkę woła.

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: WRZESIEŃ             

 

              

TEMAT KOMPLEKSOWY: W PRZEDSZKOLU 2 – 13.09.2019

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1.             

 

Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych, kultury przy stole podczas posiłków.   I.1,2,3,4             

III.5,8,9

2. Ograniczenie lęku i zachęcenie dzieci do przebywania w grupie przedszkolnej. Przystosowanie dzieci do warunków nowego otoczenia w sposób łagodny i bezstresowy. Przyzwyczajenie dzieci do nowego trybu życia. II. 1,2,5,7,8,9             

III. 3,4,5,8,9

 

3. Zachęcanie dzieci do nawiązania kontaktu z personelem przedszkola. i pozostałymi dziećmi; wspomaganie dzieci przy pierwszych kontaktach – przedstawianie się imieniem oraz zapamiętywanie imion innych dzieci. Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu. I.9             

III. 3,4,5,8,9

IV.2,6

4. Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych oraz omówienie zasad poruszania             

·         się w przedszkolu; nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb.

Kształtowanie umiejętności rozumienia funkcji znaczków przedszkolnych;

rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach; zapoznanie z zasadami funkcjonowania

·         w grupie

I.3,5,7,8,9             

II. 1, 2,9

III.2,5,8

IV.2,9,19

5. ·         Poznanie najbliższego środowiska podczas spacerów, nauka chodzenia w parach. IV.9,18
6. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu.    I. 5, 8
7. Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.6,7,9             

IV.8

8. Wdrażanie do udziału w zajęciach ruchowo – muzycznych przy piosenkach. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. I.             

IV.7

9. Rozwijanie orientacji w przestrzeni poprzez wprowadzenie pojęć: na górze, na dole, obok; zwracanie uwagi na odkładanie swoich rzeczy przy własnym znaczku IV. 12,14

 

 

 

 

„MAM TRZY LATKA”

 

Mam 3 latka, 3 i pół

brodą sięgam ponad stół.

Do przedszkola chodzę z workiem

i mam znaczek z muchomorkiem.

Pantofelki ładnie zmieniam,

myję rączki do jedzenia.

Zjadam wszystko z talerzyka,

tańczę, kiedy gra muzyka.

Umiem wierszyk o koteczku,

o tchórzliwym koziołeczku,

i o piesku co był w polu,

nauczyłem się w przedszkolu.

 

„JESTEM SOBIE PRZEDSZKOLACZEK”

 

Jestem sobie przedszkolaczek,
nie grymaszę i nie płaczę,
na bębenku marsza gram,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
razem bawić się weselej,
bo kolegów dobrych mam,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
to są nasze wspólne skarby,
bardzo dobrze tutaj nam,
ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
ten się do nas nie nadaje,
niechaj w domu siedzi sam,
ram tam tam, ram tam tam.