mgr Renat Wers 

mgr Sylwia Kaczmarczyk

( j. angielski) mgr Kamila Łękowska

Mgr Renata Wers ( Logopedia)

 


 

Suchorzewska Irena – „Mam trzy latka”
 
Mam 3 latka, 3 i pół 
brodą sięgam ponad stół. 
Do przedszkola chodzę z workiem 
i mam znaczek z muchomorkiem. 
Pantofelki ładnie zmieniam, 
myję ręce do jedzenia. 
Zjadam wszystko z talerzyka, 
tańczę, kiedy gra muzyka. 
Umiem wierszyk o koteczku, 
o tchórzliwym koziołeczku, 
i o piesku co był w polu, 
nauczyłam się w przedszkolu 


 

 


 

                                                                           

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE:

                                                  WRZESIEŃ

Lp. JESIEŃ W SADZIE I OGRODZIE – W PARKU I LESIE 23.09 – 4.10.2019 OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Rozpoznawanie warzyw  i owoców, podawanie ich nazw: kształtowanie umiejętności posługiwania się przymiotnikami; rozszerzanie słownika czynnego dzieci, zachęcanie do profilaktyki zdrowotnej poprzez 

zdrowe odżywianie się.

IV 2.6.18.,I.3
2. Usprawnianie małej motorki oraz kreatywności poprzez zabawy z plasteliną, kredkami, farbami, materiałem przyrodniczym. Rozpoznawanie kolorów podstawowych używanych  w Planie Daltońskim.  I.9, IV.8.15.18
3. Zabawy ruchowe  – nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka. I.1.5, IV.7
4. Rozwijanie orientacji przestrzennej dzieci, kształtowanie świadomości schematu własnego ciała. IV.14
5. Uczestnictwo w zabawach muzycznych i rytmiczno – ruchowych, podejmowanie prób wspólnego uczestnictwa w zabawach ruchowych i  śpiewie. IV.7
6. Dalsze wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych, żywieniowych i samoobsługowych. Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia, utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk I.1, I.2, I.3
7.  Dalsze wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad  panujących w przedszkolu oraz zgodnego funkcjonowania w grupie, rozwijanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej. II.3, II.5, 

III.1, III.4, III.5

8. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych (kasztanowiec, dąb), oraz  na temat grzybów; wdrażanie do zachowania szczególnego bezpieczeństwa podczas ich rozpoznawania i zbierania. I. , IV.2, 18
9. Rozwijanie orientacji w przestrzeni poprzez wprowadzenie pojęć: na górze, na dole, obok; zwracanie uwagi na odkładanie swoich rzeczy przy własnym znaczku. IV. 12,14

 

 

„LIST WIEWIÓRKI”  

 

Lato odeszło, nadchodzi jesień,

pełny koszyczek darów nam niesie.

Są w nim żołędzie, grzyby, kasztany

i z jarzębiny korale dla mamy.

 

Jest chmurka z nieba, deszczu kropelki

oraz wicherek, wietrzyk niewielki.

Owoce z sadu, no, i warzywa.

Każdy na zdrowie niech je spożywa.

 

 

„PORZĄDEK W NASZEJ SALI”

autor B. Forma

Piękna nasza sala, bardzo o nią dbamy

i na swoje miejsca wszystko odkładamy.

 

Klocki do koszyka, kredki są w pudełkach.

Siedzą lalki, misie równo na krzesełkach.

 

Bo przedszkolak zawsze o porządek dba,

swoje obowiązki bardzo dobrze zna.

  

 

MAŁE CZERWONE JABŁUSZKO

Małe czerwone jabłuszko
Tańczy dziś pod drzewem z gruszką.
Za rączki się trzymają i wkoło obracają.
Za rączki się trzymają i wkoło obracają.

Małe czerwone jabłuszko
Tańczy dziś pod drzewem z gruszką.
Jabłuszko podskakuje, a gruszka przytupuje.
Jabłuszko podskakuje, a gruszka przytupuje.
Małe czerwone jabłuszko
Tańczy dziś pod drzewem z gruszką.
W rączki klaszcze jabłuszko

razem z dojrzałą gruszką.
W rączki klaszcze jabłuszko
razem z dojrzałą gruszką.

Małe czerwone jabłuszko
Tańczy dziś pod drzewem  z gruszką.
Biegną sobie dokoła,

jabłuszko gruszkę woła.
Biegną sobie dokoła,

jabłuszko gruszkę woła.

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: WRZESIEŃ 

 

  

TEMAT KOMPLEKSOWY: W PRZEDSZKOLU 2 – 13.09.2019

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. 

 

Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych, kultury przy stole podczas posiłków.   I.1,2,3,4 

III.5,8,9

2. Ograniczenie lęku i zachęcenie dzieci do przebywania w grupie przedszkolnej. Przystosowanie dzieci do warunków nowego otoczenia w sposób łagodny i bezstresowy. Przyzwyczajenie dzieci do nowego trybu życia. II. 1,2,5,7,8,9 

III. 3,4,5,8,9

 

3. Zachęcanie dzieci do nawiązania kontaktu z personelem przedszkola. i pozostałymi dziećmi; wspomaganie dzieci przy pierwszych kontaktach – przedstawianie się imieniem oraz zapamiętywanie imion innych dzieci. Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu. I.9 

III. 3,4,5,8,9

IV.2,6

4. Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych oraz omówienie zasad poruszania 

·         się w przedszkolu; nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb.

Kształtowanie umiejętności rozumienia funkcji znaczków przedszkolnych;

rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach; zapoznanie z zasadami funkcjonowania

·         w grupie

I.3,5,7,8,9 

II. 1, 2,9

III.2,5,8

IV.2,9,19

5. ·         Poznanie najbliższego środowiska podczas spacerów, nauka chodzenia w parach. IV.9,18
6. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, korzystania z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu.    I. 5, 8
7. Poznanie różnorodnych technik i doświadczeń plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.6,7,9 

IV.8

8. Wdrażanie do udziału w zajęciach ruchowo – muzycznych przy piosenkach. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. I. 

IV.7

9. Rozwijanie orientacji w przestrzeni poprzez wprowadzenie pojęć: na górze, na dole, obok; zwracanie uwagi na odkładanie swoich rzeczy przy własnym znaczku IV. 12,14

 

 

 

 

„MAM TRZY LATKA”

 

Mam 3 latka, 3 i pół

brodą sięgam ponad stół.

Do przedszkola chodzę z workiem

i mam znaczek z muchomorkiem.

Pantofelki ładnie zmieniam,

myję rączki do jedzenia.

Zjadam wszystko z talerzyka,

tańczę, kiedy gra muzyka.

Umiem wierszyk o koteczku,

o tchórzliwym koziołeczku,

i o piesku co był w polu,

nauczyłem się w przedszkolu.

 

„JESTEM SOBIE PRZEDSZKOLACZEK”

 

Jestem sobie przedszkolaczek,
nie grymaszę i nie płaczę,
na bębenku marsza gram,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
razem bawić się weselej,
bo kolegów dobrych mam,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
to są nasze wspólne skarby,
bardzo dobrze tutaj nam,
ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
ten się do nas nie nadaje,
niechaj w domu siedzi sam,
ram tam tam, ram tam tam.