mgr Izabela Pawłowska

mgr Karolina Rymgayłło

( j. angielski) mgr Karolina Rymgayłło


 

Suchorzewska Irena – „Mam trzy latka”
 
Mam 3 latka, 3 i pół 
brodą sięgam ponad stół. 
Do przedszkola chodzę z workiem 
i mam znaczek z muchomorkiem. 
Pantofelki ładnie zmieniam, 
myję ręce do jedzenia. 
Zjadam wszystko z talerzyka, 
tańczę, kiedy gra muzyka. 
Umiem wierszyk o koteczku, 
o tchórzliwym koziołeczku, 
i o piesku co był w polu, 
nauczyłam się w przedszkolu 

 


                                         

PAŹDZIERNIK

Lp. 01.10 – 26.10.2018 OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Rozpoznawanie warzyw  i owoców, podawanie ich nazw: kształtowanie umiejętności posługiwania się przymiotnikami; rozszerzanie słownika czynnego dzieci, zachęcanie do profilaktyki zdrowotnej poprzez

zdrowe odżywianie się.

IV 2.6.18.,I.3
2. Usprawnianie małej motorki oraz kreatywności poprzez zabawy z plasteliną, kredkami, farbami, materiałem przyrodniczym. Rozpoznawanie kolorów podstawowych używanych  w Planie Daltońskim.  I.9, IV.8.15.18
3. Zabawy ruchowe  – nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka. I.1.5, IV.7
4. Rozwijanie orientacji przestrzennej dzieci, kształtowanie świadomości schematu własnego ciała. IV.14
5. Uczestnictwo w zabawach muzycznych i rytmiczno – ruchowych, podejmowanie prób wspólnego uczestnictwa w zabawach ruchowych i  śpiewie. IV.7
6.  Dalsze wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych, żywieniowych i samoobsługowych. Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia, utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk I.1, I.2, I.3
7.  Dalsze wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad  panujących w przedszkolu oraz zgodnego funkcjonowania w grupie, rozwijanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej. II.3, II.5,

III.1, III.4, III.5

8. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych (kasztanowiec dąb), oraz  na temat grzybów; wdrażanie do zachowania szczególnego bezpieczeństwa podczas ich rozpoznawania i zbierania. I. , IV.2, 18

 

PIOSENKA MIESIĄCA

„Jesień – jesieniucha”

 

Ale plucha – cha cha (plucha-cha-cha)
Ale dmucha – cha cha (dmucha-cha-cha)

Niech tam leje, niech tam wieje
Ja się bawię, ja się śmieję x2

Żółta grucha – cha-cha (grucha-cha-cha)
Hop do brzucha – cha-cha (brzucha-cha-cha)

Niech tam leje…

Dla mnie jesień to jest (mucha-cha-cha)
Jesień, jesień, jesie- (niucha-cha-cha)

Niech tam leje…

 

WIERSZ MIESIĄCA 

„Pani Jesień” 

 Przeszedł sobie dawno

śliczny, złoty wrzesień…

Teraz nam październik

Dała pani jesień…

 

Słono takie śpiące,

Coraz później wstaje,

Ptaszki odlatują,

hen, w dalekie kraje.

 

W cieniu, pod drzewami

Cicho śpią kasztany,

każdy błyszczy pięknie,

niby malowany.

 


WRZESIEŃ
Lp. TEMAT KOMPLEKSOWY: JESTEŚMY BEZPIECZNI
17 – 21.09.2018
OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpiecznego poruszania się na drodze, rozpoznawanie kolorów sygnalizatora świetlnego oraz ich znaczenia. IV.1
2. Rozwijanie sprawności manualnej – wykonywanie prac plastycznych. IV.8
3. Zabawy ruchowe  – nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka. I.5, IV.15
4. Rozwijanie orientacji przestrzennej dzieci, kształtowanie świadomości schematu własnego ciała. IV.14
5. Uczestnictwo w zabawach muzycznych i rytmiczno – ruchowych, podejmowanie prób wspólnego śpiewania. IV.7
6. Wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych, żywieniowych i samoobsługowych. I.1, I.2, I.3
7. Wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad panujących w przedszkolu oraz zgodnego funkcjonowania w grupie, rozwijanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej. II.3, II.5,

III.1, III.4, III.5

 


WRZESIEŃ
Lp. TEMAT KOMPLEKSOWY: „Dbamy o siebie i o środowisko”
24 – 28.09.2018
OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Eksperymentowanie, dostrzeganie różnych zjawisk, próby wnioskowania. Uwrażliwianie zmysłu dotyku, rozpoznawanie kształtu i faktury poprzez dotyk. IV.2,5.13
2. Rozwijanie sprawności manualnej – wykonywanie prac plastycznych, ćwiczenia  małej motoryki IV.8
3. Zabawy ruchowe  – nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka. I.5, IV.15
4. Rozwijanie orientacji przestrzennej dzieci, kształtowanie świadomości schematu własnego ciała. IV.14
5. Uczestnictwo w zabawach muzycznych i rytmiczno – ruchowych, podejmowanie prób wspólnego śpiewania. IV.7
6. Wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych, żywieniowych i samoobsługowych. Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia, utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk I.1, I.2, I.3
7. Wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad panujących w przedszkolu oraz zgodnego funkcjonowania w grupie, rozwijanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej. II.3, II.5,

III.1, III.4, III.5

8. Rozwijanie świadomości ekologicznej poprzez uczestnictwo w Dniu Sprzątania Świata –uczenie się wykonywania czynności porządkowych, udział w zabawie dydaktycznej: Segregujemy śmieci. I.7 , IV.2

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE 

 Wrzesień

L.p. TEMAT KOMPLEKSOWY: „Witamy w przedszkolu”

03-14.09.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
 

1.

 

Wytworzenie miłej i pogodnej atmosfery w grupie, otoczenie szczególną opieką i serdecznością dzieci nieśmiałych i płaczących.

II-1,2,5,7
2. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie (kodeks grupowy). III-4,7
3. Zaznajamianie dzieci z wyposażeniem sali, jego przeznaczeniem i sposobem użytkowania. I-1,3,4
4. Nawiązanie serdecznego kontaktu z nauczycielką oraz personelem poprzez wyprowadzenie/ utrwalenie zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję III-5,4
5. Rozwijanie sprawności manualnej dziecka w toku różnorodnych zajęć plastycznych, manipulacyjnych IV-8
6. Wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych, żywieniowych i samoobsługowych. I-2
7. Dziecięca matematyka: Orientacja przestrzenna IV-12