WYKAZ PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W KOŁOBRZEGU

w roku szkolnym 2018/2019

 

 

  1. Program wychowania przedszkolnego Pt:  „ Kocham przedszkole” Mirosławy Anny Pleskot,Agnieszki Staszewskiej – Mieszek, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
  2. Program nauczania wychowania przedszkolnego „ Dziecięca matematyka” Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej, Warszawa 1999.
  3. Program profilaktyczny Przedszkola Miejskiego nr 2 W Kołobrzegu „   Bezpieczny i zdrowy przedszkolak”, autorstwa E. Jończyk i R. Wiatrzyk    „ Stop agresji” autorstwa I. Pawłowskiej i R. Wers, „ Dziecko w świecie mediów’ autorstwa M. Bucholc, K. Łękowskiej, A. Białobrzeskiej zatwierdzony do realizacji Uchwałą RP w dn 15.09.2011r Nr 3/2010.
  4. Autorski program profilaktyki logopedycznej „ 5 minut gimnastyki buzi i języka” – ćwiczenia buzi i języka usprawnianie aparatu artykulacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym, opracowany przez R. Wers, I. Pawłowską, zatwierdzony do realizacji Uchwałą RP w dn.  08.2011 Nr 1/2011.
  5. Autorski program kółka teatralnego” Dwójeczka – Bajeczka”opracowany przez R. Wers, I. Pawłowska, zatwierdzony do realizacji uchwała RP w dn.28.02.2012
  6. Program autorski pt: „Wanda Chotomska na cztery pory roku” autorstwa Agnieszki Białobrzeskiej i P. Kamili Łękowskiej, zatwierdzony do realizacji Uchwałą nr 2 R.P. w dniu 13.09.2012r.
  7. Program koła badawczego „ Odkrywcy tajemnic” opracowany przez Kamilę Łękowską , zatwierdzony do realizacji Uchwałą RP z dnia 19.11.2015r.
  8. Program profilaktyczny „ Czytanie pod chmurką” opracowany przez M. Paczkowską, P.K.Łękowska realizowany w roku 2018 w ramach dofinansowania ze środków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.