WYKAZ PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W KOŁOBRZEGU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

  1. Program wychowania przedszkolnego, Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo, Grupa MAC S.A. 2020
  2. Program nauczania wychowania przedszkolnego „ Dziecięca matematyka” Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej, Warszawa 1999.
  3. Program profilaktyczny Przedszkola Miejskiego nr 2 W Kołobrzegu „   Bezpieczny i zdrowy przedszkolak”, autorstwa E. Jończyk i R. Wiatrzyk    „ aneksy do programu: Stop agresji” autorstwa I. Pawłowskiej i R. Wers, „ Dziecko w świecie mediów” autorstwa M. Bucholc, K. Łękowskiej, A. Białobrzeskiej , „ Dziecko w świecie mediów” autorstwa K. Łękowska, M. Bucholc, „ W zgodzie żyjemy , bo zdrowo jemy i bezpiecznie się zachowujemy” autorstwa A. Leper, K Łękowska,K. Rymgayłło
  4. Program adaptacyjny dla dzieci 3-4 letnich oraz nowoprzyjętych do grupy przedszkolnej, opracowany przez E. Jończyk, D. Warzocha.
  5. Autorski program profilaktyki logopedycznej „ 5 minut gimnastyki buzi i języka” – ćwiczenia buzi i języka usprawnianie aparatu artykulacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym, opracowany przez R. Wers, I. Pawłowską, zatwierdzony do realizacji Uchwałą RP w dn.  08.2011 Nr 1/2011.
  6. Autorski program kółka teatralnego” Dwójeczka – Bajeczka” opracoway przez R. Wers, I. Pawłowska, zatwierdzony do realizacji Uchwałą RP  dn.28.02.2012
  7. Program autorski pt: „Wanda Chotomska na cztery pory roku” autorstwa Agnieszki Białobrzeskiej i P. Kamili Łękowskiej, zatwierdzony do realizacji Uchwałą nr 2 R.P. w dniu 13.09.2012r.
  8. Program koła badawczego „ Odkrywcy tajemnic” opracowany przez Kamilę Łękowską , zatwierdzony do realizacji Uchwałą RP z dnia 19.11.2015r.
  9. Program profilaktyczny „Odpowiedzialny przedszkolak” opracowany przez  M. Bucholc   realizowany w roku 2020 w ramach dofinansowania  ze środków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg Rozdz. 85154- Przeciwdziałanie Alkoholizmowi
  10. Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne dzieci/ Bilingual Future”