WYKAZ PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W KOŁOBRZEGU

 

 

1. Program wychowania przedszkolnego Pt:  „ Kocham przedszkole” Mirosławy Anny Pleskot,Agnieszki Staszewskiej – Mieszek, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

 

2. Program wychowania przedszkolnego Pt:  „ Wokół przedszkola” Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion, Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Wydawnictwa MAC Edukacja.

 

3. Program nauczania wychowania przedszkolnego „ Dziecięca matematyka”  Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej, Warszawa 1999.

 

4. Program profilaktyczny Przedszkola Miejskiego nr 2 w Kołobrzegu „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak”, autorstwa E. Jończyk i R. Wiatrzyk

 

5. Program profilaktyczny Przedszkola Miejskiego nr 2 W Kołobrzegu „Stop agresji” autorstwa I. Pawłowskiej i R. Wers,

 

6. Program profilaktyczny Przedszkola Miejskiego nr 2 w Kołobrzegu „Dziecko w świecie mediów” autorstwa M. Bucholc, K. Łękowskiej, A.      Białobrzeskiej zatwierdzony do realizacji Uchwałą RP w dn 15.09.2011r Nr 3/2010.

 

7. Autorski program profilaktyki logopedycznej „ 5 minut gimnastyki buzi i języka” – ćwiczenia buzi i języka usprawnianie aparatu artykulacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym, opracowany przez R. Wers, I. Pawłowską, zatwierdzony do realizacji  Uchwałą RP w dn.  31.08.2011 Nr 1/2011.

 

 8. Autorski program kółka teatralnego” Dwójeczka – Bajeczka”opracowany

przez R. Wers, I. Pawłowska, zatwierdzony do realizacji uchwała RP w dn.28.02.2012

 

9. Program autorski pt: „Wanda Chotomska na cztery pory roku” autorstwa Agnieszki Białobrzeskiej i Kamili Łękowskiej, zatwierdzony do realizacji Uchwałą nr 2 R.P. w dniu 13.09.2012r.

 

10. Program koła badawczego „ Odkrywcy tajemnic” opracowany przez Kamilę Łękowską , zatwierdzony do realizacji Uchwałą RP z dnia 19.11.2015r.

 

11. Program profilaktyczny „ Bezpieczne i szczęśliwe dziecko” opracowany

Przez A.Leper, R.Wers realizowany w ramach dofinansowania ze środków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.