Zgodnie ze swoimi założeniami najważniejszym zadaniem dodatkowych zajęć teatralnych jest rozwijanie uzdolnień artystycznych wychowanków poprzez różnorodne formy aktywności artystycznej.
Głównym celem kółka teatralnego jest zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną, poznawanie środków wyrazu artystycznego, stosowanych w teatrze, kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych. Wprowadzenie gry aktorskiej w inscenizacjach i widowiskach teatralnych zakończonych występem przed publicznością. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 45 minut. Od miesiąca października dzieci miały możliwość zapoznania się z sala, w której odbywają się zajęcia, poznały pojęcia dotyczące teatru, aktora, reżysera i innych osób zajmujących się ta tematyką. Nasi podopieczni mieli możliwość sprawdzenia się przed większą publicznością Wystawiając przedstawienie napisane przez nasza patronkę Wandę Chotomską pt. „ Noc duchów” w dniu Pluszowego Misia. (Zdjęcia znajdują się na stronie głównej przedszkola).
Obecnie dalej bawimy się teatrem wykonując ćwiczenia przepony, tak ważnej podczas wydłużania fazy wydechu i wdechu podczas wypowiadania się na scenie. Jest to bardzo ważne dla każdego aktora. Ćwiczymy dykcję w toku różnorodnych zajęć i zabaw słownikowych . Dzieci odgrywają krótkie scenki pantomimiczne związane z niesieniem pomocy rodzicom w okresie Świąt Bożego Narodzenia lub naśladownictwem różnych zwierząt.