Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu