Przedszkole Miejskie nr 2 im. Wandy Chotomskiej

ul. Borzymowskiego 8

78-100 Kołobrzeg

tel.: (94) 35-26-199