Aktualności
Administracja
Media
  • Facebook
Archiwa

Drodzy Rodzice, Koleżanki i Koledzy oraz Wy – Kochane Dzieci!

W tym roku dobiegł końca mój okres pracy w Przedszkolu nr 2 w Kołobrzegu.

Chciałaby Wam wszystkim gorąco podziękować tymi słowami:

„Człowiek jest cząstką jakiejś wspólnoty i we wspólnocie jest jego siła”.

Przynależałam do tej wspólnoty przez 23 lata. Najpierw jako nauczyciel a od roku 2002 jako dyrektor. Cały czas traktowałam swoją pracę, jako misję i powołanie. Jako cząstka tej społeczności starałam się jak najlepiej wypełniać powierzone mi zadania. Były to i sukcesy i niekiedy niepowodzenia, ale zawsze  udawało mi się z nich wyjść obronną ręką. Czułam się tu dobrze i na zawsze to miejsce pozostanie głęboko w moim sercu. Praca z moimi współpracownikami, była dla mnie prawdziwą przyjemnością i miałam dużo szczęścia spotykając ich na swojej zawodowej drodze.

Dziś ogarniam myślami i sercem wszystkich tych, z którymi zetknęło mnie życie w tym miejscu.

Drodzy Rodzice!!!

Jakże nie podziękować Wam za wspólne dostrzeganie problemów i potrzeb naszych dzieci! Przyjmijcie moją wdzięczność i szacunek za wszelką współpracę, za działania wspierające proces edukacyjny i opiekuńczo-wychowawczy przedszkola, za zrozumienie, za dobro dziecka i jego pomyślny rozwój, który zależy przecież od nas wszystkich.  To dzięki naszym wspólnym wysiłkom, możemy cieszyć się tą wyjątkowa Placówką, którą wspólnie tworzyliśmy przez ostatnie 23 lata mojej pracy .

Odchodząc ze stanowiska dyrektora pozostawiam Przedszkole w dobrej kondycji. Dzieci świetnie się rozwijają,  odnoszą sukcesy w konkursach międzyprzedszkolnych, mają poczucie bezpieczeństwa , są kochane przez Rodziców ale i przez kadrę Przedszkola.

Swojemu następcy – Pani Renacie Wiatrzyk, gratuluję i życzę, by spełniała się, pełniąc obowiązki Dyrektora tej placówki. Życzę zdrowia, dużo siły, i wytrwałości.

Dzieciom życzę sukcesów i radości ze wspólnych zabaw i zdobywania wiedzy.

Przedszkolu i jej kadrze – nieustannego rozwoju, wysokiego poziomu wiedzy i życzliwości płynącej od jej wychowanków i ich rodziców.

Dziękuję wszystkim za wszystko i każdemu za cokolwiek, co stało się naszym wspólnym udziałem, w szczególności za to, co było dobrem i na trwale  zapisze się w na kartach historii Przedszkola.

Dorota Warzocha

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status