Aktualności
Administracja
Media
  • Facebook
Archiwa

Bezpieczne Gapcie

Temat bezpieczeństwa jest wpisany w naszą przedszkolną rzeczywistość. To jedno z głównych zadań przedszkola. Ze względu na małe doświadczenie życiowe należy jak najszybciej wyposażyć dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw. Służą temu zabawy i zajęcia a także poważne rozmowy i ćwiczenia wokół takich tematów jak: prawidłowe zachowanie się na drodze, bezpieczne zachowania w domu i w przedszkolu, bezpieczne zabawy ze
zwierzętami czy prawidłowe zachowanie się w kontakcie z obcym człowiekiem.
Początek roku szkolnego to czas do szlifowania wiadomości i umiejętności dotyczących bezpiecznego zachowania się w przedszkolu – wspólnie tworzymy kodeks grupy, i na drodze. Wiedza dostarczana jest
nie tylko na zajęciach ale także podczas zabaw, spacerów i wycieczek. Zwieńczeniem wiedzy o zasadach ruchu drogowego był udział w quizie „Z bezpieczeństwem za pan brat, fajny jest przedszkolny świat”.

Comments are closed.