Aktualności
Administracja
Media
  • Facebook
Archiwa

Drodzy Rodzice !

Zgodnie z informacją Pani Prezydent Miasta Kołobrzeg, przekazaną na konferencji

w dniu 4.05.2020 r., w najbliższym czasie zostanie wznowiona działalność opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci z przedszkoli miejskich w Kołobrzegu.

W związku z powyższym, istnieje konieczność złożenia Przez rodziców , którzy nie są w stanie  zapewnić swoim dzieciom opieki, stosownego oświadczenia ( w załączeniu)do Dyrektora Przedszkola. Oświadczenia powyższe można pobrać ze strony internetowej przedszkola i przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do 7.05.2020r. do g. 12.00.

 Należy je przekazać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: d.warzocha@pm2kg.pl  w postaci podpisanego skanu lub zdjęcia oświadczenia. Informacja zwrotna o przyjęciu dziecka, zostanie Państwu przekazana niezwłocznie po dokonaniu analizy złożonych oświadczeń i ich zatwierdzeniu.                                                  W załączeniu wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dyrektor Przedszkola: Dorota Warzocha

Comments are closed.