Aktualności
Administracja
Media
  • Facebook
Archiwa

DYREKTOR PRZEDSZKOLA INFORMUJE RODZICÓW DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W ZAJĘCIACH RUCHOWYCH „KANGURA”

ŻE W ZWIĄZKU Z POWAŻNĄ DEZORGANIZACJĄ PRACY PRZEDSZKOLA W DNIU 1.10. BR,  POPRZEZ UCZESTNICTWO DZIECI Z POSZCZEGÓLNYCH GRUP W RÓŻNYCH GODZINACH ZAJĘĆ, W POROZUMIENIU  Z ORGANIZATOREM USTALONE ZOSTAŁO,  IŻ ZAJĘCIA POWYŻSZE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ WG. NASTĘPUJĄCEGO PLANU:

I GRUPA OD GODZ. 14.15 DO 14.45  – APSIKI                        DUŻA SALA NA I PIĘTRZE ( 14 DZIECI)

II GRUPA OD GODZ. 14.45 DO 15.15  – GAPCIE  I ŚPIOSZKI  DUŻA SALA NA II PIĘTRZE ( 11 DZIECI)

III GRUPA OD GODZ. 15.15 DO 15.45  – NIEŚMIAŁKI             DUŻA SALA NA II PIĘTRZE ( 14 DZIECI)

IV GRUPA OD GODZ. 15.45 DO 16.15  – WESOŁKI I MĘDRKI     DUŻA SALA NA II PIĘTRZE ( 8 DZIECI )

W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH,  GDYBY RODZIC NIE MÓGŁ ODBIERAĆ DZIECKA O WYZNACZONEJ GODZINIE, INDYWIDUALNIE Z DYREKTOREM MOŻE DOKONAĆ ZMIANY GODZINY ZAJĘĆ, WÓWCZAS DZIECKO DOŁĄCZY DO INNEJ GRUPY ( NIE SWOJEJ).

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH JEST:

  1. PODPISANA PRZEZ RODZICA UMOWA Z ORGANIZATOREM
  2. PODPISANE PRZEZ RODZICA UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z GRUPY PRZEZ PROWADZACEGO
  3. PRZEKAZANIE DLA PROWADZĄCEGO W DNIU ZAJĘĆ TJ. WTOREK,  PODPISANEJ KARTY DO WYLOGOWANIA DZIECKA
  4. ODBIÓR DZIECKA O WYZNACZONYM CZASIE Z ZAJĘĆ  OD PROWADZĄCEGO.

BEZ KART I WYMAGANYCH DOKUMENTOW DZIECI NIE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W ZAJĘCIACH. TAKIE POLECENIE ZOSTAŁO WYDANE NAUCZYCIELOM O CZYM POINFORMOWANO RÓWNIEŻ ORGANIZATORA I PROWADZĄCEGO. NIEMNIEJ JEDNAK NIE  ZWALNIA TO  RODZICA Z OPŁATY ZA ZAJĘCIA W KTÓRYCH Z W/W POWODÓW NIE UCZESTNICZYŁO.

DZIECKO NIE MOŻE POWRÓCIĆ DO NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA NA SALĘ PO ZAKOŃCZONYCH ZAJĘCIACH. !!!

Z poważaniem Dyrektor Dorota Warzocha

Comments are closed.