Aktualności
Administracja
Media
  • Facebook
Archiwa

Czytanie pod chmurką grupa Apsiki

Pewnego słonecznego dnia wybraliśmy się do pobliskiego parku z kocem i książką „pod pachą”. Pogoda iście letnia sprzyjała nam bardzo. W zaciszu drzewa dzieci wysłuchały o „Złotej kaczce” Artura Oppmana. Nawet ruda kita wiewiórka, żywo podsłuchiwała ze swej dziupli. O ile pogoda nam na to pozwoli będziemy zaczytywać się pod chmurką nie raz.
„Głównym celem programu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka, a także pobudzanie i pogłębianie motywacji dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania poprzez stwarzanie optymalnych warunków do rozwijania ich zainteresowań czytelniczych.”

CELE UKIERUNKOWANE NA DZIECKO:

• Wprowadzenie dzieci w świat literatury poprzez budzenie zaciekawienia książką przez ciekawe zabawy literacko-teatralne, wycieczki oraz wyeksponowany i atrakcyjny kącik książek w sali przedszkolnej.
• Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
• Stymulowanie emocjonalnego rozwoju dziecka.
• Rozwijanie języka, pamięci i wyobraźni dziecka.
• Wspólne przeżywanie z bohaterami książek emocjonujących przygód.
• Budowanie i pogłębianie więzi emocjonalnych między dorosłym a dzieckiem
• Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.
• Nabywanie wzorów pięknej polskiej mowy poprzez kontakt z utworami literatury dziecięcej.
• Analizowanie treść utworów – omawianie i ocena postępowania bohaterów z próbą uzasadnienia własnego stanowiska.
• Kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i ich szanowania.
• Zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów.
• Zapoznanie z popularnymi utworami dziecięcymi ze zwróceniem uwagi na ich autora
• Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych- uczenie myślenia i wartości moralnych
• Uczenie nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów
• Przygotowanie dzieci do późniejszego, samodzielnego wyboru książek.
• Nauka obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy.

Comments are closed.