Aktualności
Administracja
Media
  • Facebook
Archiwa

Zajęcia w grupie 4-latków wg programu E. Gruszczyk – Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka” z zakresu rozwijania umiejętności układania rytmów.

Temat: „Potrafię ułożyć taki wzorek”

Cel ogólny:

– skupienie uwagi na rytmach, wychwytywanie powtarzających się sekwencji i kontynuowanie ich

Cele szczegółowe:

– dziecko potrafi wychwycić i kontynuować powtarzający się rytm,

– dziecko potrafi kodować regularność rytmiczną w układance -potrafi ułożyć szlaczek z figur geometrycznych

Przebieg zajęcia

1. Dzieci siedzą przed tablicą. Przed każdym dzieckiem znajduje się tabliczka, na której znajdują się figury geometryczne wycięte z papieru. Dzisiaj na zajęciach będziemy układać różne wzorki, które będą się powtarzać.

Popatrzcie na tablicę układam na niej koła.

Nauczyciel przyczepia na tablicy trzy kółka i razem z dziećmi powtarza kółko, kółko…..

Dzieci na tabliczce układają taki sam wzorek odczytując co ułożyły.

Następnie nauczyciel między kółkami układa patyczki,

Dzieci razem z nauczycielem powtarzają kółko, patyk, kółko, patyk……

Dzieci na tabliczkach układają taki sam wzorek.

Nauczyciel między kółkiem a patykiem układa kolejny patyk-krzyżyk

Dzieci wraz z nauczycielem powtarzają kółko, krzyżyk, kółko, krzyżyk.

Dzieci układają taki sam rytm na swoich deseczkach.

Nauczyciel proponuje dzieciom, aby każde z nich spróbowało ułożyć swój rytm. Na zakończenie zajęcia dzieci odwzorowują swoje rytmy na kartkach.

Następnym razem będziemy układali trudniejsze rytmy.

Comments are closed.