Aktualności
Administracja
Media
  • Facebook
Archiwa

Zajęcia w grupie 4-latków wg programu E. Gruszczyk – Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka” z zakresu rozwijania umiejętności układania rytmów.

Temat: „Potrafię ułożyć taki wzorek”

Cel ogólny:

– skupienie uwagi na rytmach, wychwytywanie powtarzających się sekwencji i kontynuowanie ich

Cele szczegółowe:

– dziecko potrafi wychwycić i kontynuować powtarzający się rytm,

– dziecko potrafi kodować regularność rytmiczną w układance -potrafi ułożyć szlaczek z figur geometrycznych

Przebieg zajęcia

1. Dzieci siedzą przed tablicą. Przed każdym dzieckiem znajduje się tabliczka, na której znajdują się figury geometryczne wycięte z papieru. Dzisiaj na zajęciach będziemy układać różne wzorki, które będą się powtarzać.

Popatrzcie na tablicę układam na niej koła.

Nauczyciel przyczepia na tablicy trzy kółka i razem z dziećmi powtarza kółko, kółko…..

Dzieci na tabliczce układają taki sam wzorek odczytując co ułożyły.

Następnie nauczyciel między kółkami układa patyczki,

Dzieci razem z nauczycielem powtarzają kółko, patyk, kółko, patyk……

Dzieci na tabliczkach układają taki sam wzorek.

Nauczyciel między kółkiem a patykiem układa kolejny patyk-krzyżyk

Dzieci wraz z nauczycielem powtarzają kółko, krzyżyk, kółko, krzyżyk.

Dzieci układają taki sam rytm na swoich deseczkach.

Nauczyciel proponuje dzieciom, aby każde z nich spróbowało ułożyć swój rytm. Na zakończenie zajęcia dzieci odwzorowują swoje rytmy na kartkach.

Następnym razem będziemy układali trudniejsze rytmy.

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status