Aktualności
Administracja
Media
  • Facebook
Archiwa

Archive for the ‘Ogłoszenia’ Category

Mikołajki w przedszkolu

4 grudnia  nasze przedszkole odwiedził św. Mikołaj.  Zanim jednak przyszedł, dzieci obejrzały spektakl pt.: „Elfy trzy” realizowany w ramach  projektu „ Odpowiedzialny Przedszkolak” dofinansowanego ze środków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2020.

Spektakl ten  opowiadał historię  trzech elfów, która była pełna żartów, komicznych scen, pięknych piosenek, ale i… zwrotów akcji. Zawierała wychowawczy morał i tłumaczyła dzieciom, dlaczego nie warto być niegrzecznym.

Następnie cierpliwie czekając na przybycie Mikołaja dzieci wspólnie bawiły się poprzez rozgrywanie różnych konkurencji sportowych, zabaw muzycznych  i zabaw plastycznych. Kiedy nieoczekiwanie na korytarzu rozległ się dźwięk dzwonków Mikołaja Przedszkolaki od razu zaczęły podskakiwać z radości. Św. Mikołaj został gorąco przywitany i zaproszony przez dzieci do sali.  Miło spędzony czas uświetniły prezenty wręczane każdemu dziecku przez Mikołaja, zdjęcia z Gościem oraz słodki poczęstunek.

Drodzy Rodzice !

Informujemy , że od dnia 1.10. 2020r. zmianie ulega  Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu w załączniku nr 1b dotyczącego jednorazowego oświadczenia rodziców o stanie zdrowia dziecka i członków rodziny o następującej treści:

            Oświadczam/y, że jestem/jesteśmy świadomy/świadomi zagrożenia zakażeniem COVD-19 jakie niesie z sobą pobyt mojego dziecka w Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu. W związku z tym zobowiązuję się do przestrzegania obowiązku przyprowadzania do przedszkola tylko dziecka zdrowego, bez jakichkolwiek objawów chorobowych. W przypadku choroby członków rodziny bądź przebywania ich na kwarantannie, zobowiązuję się do pozostawienia dziecka w domu w celu eliminowania zagrożenia zakażenia COVID-19 i przeniesienia go na pozostałe dzieci i personel przedszkola.

Biorąc to pod uwagę wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojemu dziecku

………………………………………………………………………………………………………………………
w czasie pobytu w placówce.

   …..…………………..………….                                                                                                                  …..……………………………………….   ………………………………………………..

                          Data                                                                                                                                                         czytelny podpis rodziców /opiekunów – pełne  imię i nazwisko

Powyższe oświadczenie należy jednorazowo podpisać w chwili przyprowadzenie dziecka do przedszkola. W przypadku zaostrzenia wytycznych GIS,  bądź konieczności codziennego monitorowania temperatury dzieci oraz stanu ich zdrowia  powrócimy do wersji oświadczenia z dnia 1.09.2020r.                 

                                                                      Dyrektor Przedszkola: Dorota Warzocha

Zmiana wysokości stawki żywieniowej

Zmiana wysokości stawki żywieniowej

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr  2 w Kołobrzegu informuje, że z dniem 1 września 2020 r. w porozumieniu z Prezydentem Miasta Kołobrzeg zmienia się opłata za posiłki w przedszkolu.

Nowa stawka żywieniowa za 3 posiłki będzie wynosić 8,50 zł.

I śniadanie – 1,70 zł

II śniadanie – 2,55 zł

obiad – 4,25 zł

DRODZY RODZICE I DZIECI!!!

ZAPRASZAMY DZIECI 6 LETNIE ( CHĘTNYCH RODZICÓW )NA UROCZYSTE ZAKOŃCZENIA PRZEDSZKOLA W DNIACH:

18.06.2020 r. czwartek ,WESOŁKI g. 10.00 I grupa,  godz. 12.00 II grupa

19.06.2020r. piątek, NIEŚMIAŁKI g. 10.00 I grupa,  godz. 12.00 II grupa

POSZCZEGÓLNE GRUPY ZOSTANĄ USTALONE PRZEZ NAUCZYCIELI I PODANE  WCZEŚNIEJ.

Niestety ze względu z zalecenia GIS i Ministerstwa Zdrowia, uroczystość odbędzie się bez udziału rodziców z zachowaniem wszelkich środków ostrożności przeciw zakażeniu COVID-19. Prosimy Rodziców i dzieci do stosowania się do wydawanych poleceń przez personel przedszkola przed wejściem do placówki.

Obowiązuje odległość 2 m pomiędzy poszczególnymi rodzicami i dziećmi.

Do przedszkola na uroczystość mogą przyjść tylko zdrowe dzieci z rodzicami bez wcześniejszego kontaktu z osobami chorymi.

Nie ma możliwości korzystania z placu zabaw zarówno przed jak i po uroczystości.

Przed wejściem na teren przedszkola, obowiązkowo dokonany zostanie dzieciom i Państwu pomiar temperatury, po wcześniejszym wyrażeniu zgody na piśmie. Następnie każdy z Państwa złoży stosowne oświadczenie o stanie zdrowia dziecka. Jeśli będzie zdrowe, zostanie odebrane przez wyznaczonego pracownika i przekazane nauczycielom do wyznaczonej Sali. Po zakończeniu dzieci będą kolejno przekazywane rodzicom przez wyznaczonego pracownika przedszkola . Sala w tym czasie poddana zostanie dezynfekcji przed przyjściem kolejnych dzieci.

Proszę o przesłanie na adres: a.grabowska@pm2kg.pl  stosownego oświadczenia które znajduje się na stronie internetowej ( Folder COVID-19 , załączniki nr 1 i 3 oraz zgoda RODO) do wtorku 16.06.2020 do g. 15.00 w celu przygotowania stosownej dokumentacji na pobyt dziecka w danym dniu w określonych godzinach.

Prosimy o zrozumienie i życzliwe podejście do powyższych wytycznych , które mają na celu ochronę zdrowia Waszych dzieci, Państwa oraz nas którzy wykonujemy pracę na rzecz dzieci.  

Dyrektor Przedszkola: Dorota Warzocha

Drodzy Rodzice !

Od 25.05.2020r. planowany jest powrót do przedszkola większej ilości dzieci. Bardzo prosimy Rodziców o stosowanie się do poleceń pracowników przedszkola tj,  kolejności wchodzenia do placówki , zachowywania dystansu wobec siebie (2 m) oraz dokonywania czynności zgodnych z procedurą bezpieczeństwa, przed wejściem do placówki z dzieckiem.

!!! Nie wolno dzieciom korzystać z placu zabaw przed i po wyjściu z przedszkola, nie wolno również niczego do placówki przynosić przez dzieci ( zabawki, jedzenie, napoje itp)!!!

Ponadto proszę o  przestrzeganie godzin przyprowadzania dzieci , gdyż oddziały  i nauczyciele będą pracowali w grupach w godzinach które  Państwo deklarowali.

Dzieci muszą być również odebrane do godz. 16.30 ! ( zgodnie z deklaracjami), ze względu na konieczność dokonania dezynfekcji przedszkola przez pracowników przedszkola przed kolejnym dniem.

Brzmi groźnie ale przejdziemy przez to, razem J. Do zobaczenia wkrótce. – Dyrektor Przedszkola.

*

Drodzy rodzice

W dniu 4.06.2019 / wtorek/ o godz.15.30 odbędzie się spotkanie psychologa  z rodzicami nt . „Dziecko w świecie mediów”. Spotkanie to jest działaniem realizowanego w Przedszkolu w bieżącym roku szkolnym projektu  profilaktycznego „Bezpieczne i szczęśliwe dziecko”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie  ze środków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2019 w  kwocie 6 650 zł, z których zakupiliśmy tablice interaktywną.

 

                                                                            Zapraszamy

OGŁOSZENIE

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W KOŁOBRZEGU POSIADA

DO SPRZEDAŻY ZBĘDNE MIENIE W POSTACI

ŁÓŻEK DREWNIANYCH PIĘTROWYCH Z MATERACAMI O WYMIARACH 190 CM X 80 CM W CENIE 400 ZŁ

ORAZ ŁÓŻEK POJEDYNCZYCH ROZKŁADANYCH ( POLÓWEK)

O WYMIARACH 180 X 80 CM W CENIE 100 ZŁ

INFORMACJĘ ZASIĘGNĄĆ MOŻNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8.00 – 15.00 POD NUMEREM TELEFONU

94 35 261 99 LUB 785 660 060

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status