Aktualności
Administracja
Media
  • Facebook
Archiwa

Archive for the ‘Nowości’ Category

Drodzy Rodzice !

Informujemy , że od dnia 1.10. 2020r. zmianie ulega  Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu w załączniku nr 1b dotyczącego jednorazowego oświadczenia rodziców o stanie zdrowia dziecka i członków rodziny o następującej treści:

            Oświadczam/y, że jestem/jesteśmy świadomy/świadomi zagrożenia zakażeniem COVD-19 jakie niesie z sobą pobyt mojego dziecka w Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu. W związku z tym zobowiązuję się do przestrzegania obowiązku przyprowadzania do przedszkola tylko dziecka zdrowego, bez jakichkolwiek objawów chorobowych. W przypadku choroby członków rodziny bądź przebywania ich na kwarantannie, zobowiązuję się do pozostawienia dziecka w domu w celu eliminowania zagrożenia zakażenia COVID-19 i przeniesienia go na pozostałe dzieci i personel przedszkola.

Biorąc to pod uwagę wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojemu dziecku

………………………………………………………………………………………………………………………
w czasie pobytu w placówce.

   …..…………………..………….                                                                                                                  …..……………………………………….   ………………………………………………..

                          Data                                                                                                                                                         czytelny podpis rodziców /opiekunów – pełne  imię i nazwisko

Powyższe oświadczenie należy jednorazowo podpisać w chwili przyprowadzenie dziecka do przedszkola. W przypadku zaostrzenia wytycznych GIS,  bądź konieczności codziennego monitorowania temperatury dzieci oraz stanu ich zdrowia  powrócimy do wersji oświadczenia z dnia 1.09.2020r.                 

                                                                      Dyrektor Przedszkola: Dorota Warzocha

Dzień przedszkolaka w grupie Mędrków

W słoneczny poniedziałek nasza sala zmieniła się w „Wioskę Indiańską”. W tym dniu dzieci przybyły do przedszkola w pięknych w kolorowych strojach z indiańskim akcentem. Przedszkolaki uczestniczyły w rozmaitych zabawach, dzięki którym rozwijały aktywność twórczą i rozbudzały ciekawość życiem Indian. Jak przystało na czerwonoskórych była indiańska muzyka, indiański taniec, jazda na „koniu”, polowanie na „bizona” oraz samodzielne wykonywanie indiańskich pióropuszy. Wszystkie dzieci bawiły się znakomicie. Było wiele śmiechu i radości. To był wspaniały czas zabaw dla naszych przedszkolaków.

Dzień przedszkolaka. Ahoj przygodo !

Wesołki to dzielne przedszkolaki a w dniu swojego święta zamieniły się w prawdziwych piratów. Tuż po pasowaniu na wilka morskiego wyłowiły z morza  butelkę z listem od  Jednookiego Kapitana. Nie było łatwo sprostać zadaniom, które przygotował szef wszystkich piratów. W pocie czoła Wesołki myły pokład, przeciągały linę, śpiewały pieśni, układały puzzle a na koniec poszukiwały skarbu. Ciężką pracę osłodziła balanga na łajbie w rytm szanty oraz słodkie przekąski w pokładowej messie. Kto z nami nie był niech żałuje grrrrrrrrr.

Pozdrawiamy wszystkie szczury lądowe. 


DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA DZIECI OD NASTĘPSTW NW W ROKU 2020/21

INFORMUJEMY RODZICÓW, IŻ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA DZIECKA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH  W PLACÓWCE PRZEDSZKOLNEJ I POZA NIĄ.

ZAINTERESOWANI RODZICE MOGĄ W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z KONKRETNĄ OFERTĄ, BEZPOŚREDNIO KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRZEDSTAWICIELEM. PONIŻEJ DANE KONTAKTOWE

  1. ERGO HESTIA ODDZIAŁ W KOŁOBRZEGU – e mail : gabriela.nawrocka@o2.pl

                                                                             Tel.: 603 068 645

  • AVIVA ODDZIAŁ W KOŁOBRZEGU – e mail : bobkowska.maria.@aviva.com.pl

                                                                             Tel.: 601 554 039

                                                                             Tel.: 786 035 555

  • INTERISK –                                           e mail : biuro@ochronazklasa.pl

                                                                             Tel.: 883 952 595

                                                                             Tel.: 721 145 662

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ z grup 5 i 6 latków

Drodzy Rodzice dzieci z grup 5 i 6 latków uprzejmie proszę o dostarczenie zaświadczeń od lekarza rodzinnego o potrzebie uczestniczenia Waszego dziecka w zajęciach korekcyjnych. Na zaświadczeniach proszę ,aby lekarz napisał jaką wadę postawy ma dziecko. Zaświadczenia proszę składać do dnia 23.09.2020r. do sekretariatu przedszkola. 

            Dzieci z grupy 5 i 6 latków , które były już objęte gimnastyką korekcyjną w ubiegłym roku szkolnym  będą uczestniczyły w zajęciach do końca września 2020r. i musza dostarczyć nowe zaświadczenia, aby móc kontynuować udział w zajęciach korekcyjnych.

    

Pozdrawiam prowadząca zajęcia z gimnastyki korekcyjnej:

Krystyna Zasada

                                             

                                                                          

Aktualne wytyczne GIS dla dyrektorów przedszkoli

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3

INFORMACJA DLA RODZICÓW NOWOPRZYJETYCH DZIECI

ZANIM BĘDĘ PRZEDSZKOLAKIEM…

  RADY I PORADY DLA MAMY I TATY