Aktualności
Administracja
Media
  • Facebook
Archiwa

I Dzień Wiosny – Ogólnopolskim Dniem z Planem Daltońskim!!!

21 marca w ramach Ogólnopolskiego Dnia Otwartego w placówkach daltońskich w naszym przedszkolu dzieci pokazały w sposób daltoński jak można przywitać Panią Wiosnę. Wśród gości, którzy przybyli do naszego przedszkola chcąc bliżej poznać pracę i koncepcje Planu Daltońskiego były :kierownik Referatu Oświaty pani Elżbieta Korczewska, Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 pani Marta Żemojtel, oraz nauczycielki z Przedszkola Miejskiego nr 1.

Głównym gościem, który pojawił się w naszym przedszkolu była Pani Katarzyna Dryjas, prezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton, a jednocześnie dyrektor Publicznego Przedszkola numer 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zgodnie z główną ideą edukacji daltońskiej dzieci przejęły inicjatywę. Przywitały przybyłych gości, opowiadały o ulubionych kącikach zabaw na korytarzu, pomocach daltońskich i wizualizacjach. Następnie współpracowały w grupach, w parach i zespołach tworząc symbole wiosny.

Od czasu kiedy w naszym przedszkolu pojawił się Plan Daltoński zmieniły się sale, ale najważniejsza zmiana zaszła w podejściu do procesu dziecka. Zgodnie z nurtem pedagogiki planu daltońskiego, nacisk kładziony jest na współpracę między dziećmi, odpowiedzialność oraz samodzielność dzieci.

Polskie Stowarzyszenie Dalton od lat propaguje edukację według planu daltońskiego i ten model kształcenia znajduje coraz więcej zwolenników, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Gdzie tkwi tajemnica sukcesu?

Sukces pedagogiki planu daltońskiego na świecie, a od 2009 r. dynamiczny jego rozwój także w Polsce, powodowany jest zaproponowaniem dziecku takiej formy edukacji, która odpowiada na jego naturalne potrzeby.

Przede wszystkim daje dziecku wolność i niezależność, a z drugiej strony stymuluje odpowiedzialność i motywację do zdobywania coraz wyższego poziomu rozwoju. Naturalną potrzebą człowieka jest poczucie sprawstwa, samodzielnego dokonywania wyboru, doświadczania. Plan daltoński zrywa z tradycyjną metodyką i organizacją zajęć w szkole czy w przedszkolu, przenosząc punkt ciężkości z dominującej aktywności nauczyciela na dziecko. Pozwala dziecku działać, poszukiwać samodzielnie rozwiązań, odpowiedzi, uczyć się na własnych błędach, we własnym tempie, zgodnie ze swoją droga rozwoju, dochodzić samodzielnie do wiedzy, przy dyskretnym wsparciu nauczyciela.

 

Nasze przedszkole a przede wszystkim nauczyciele i dzieci są tego najważniejszym dowodem!!!

 

Comments are closed.