Aktualności
Administracja
Media
  • Facebook
Archiwum
Najczęściej oglądane

Ogłoszenie

DYŻUR W OKRESIE WAKACJI PEŁNIĆ BĘDZIE

W MIESIĄCU LIPCU  -  PRZEDSZKOLE NR 7 PRZY UL. BOGUSŁAWA X

W MIESIĄCU SIERPNIU -  PRZEDSZKOLE NR 8 PRZY UL. BOCIANIEJ

 ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW  PROSZĘ O SKŁADANIE WNIOSKÓW

DO INTENDENTA LUB WICEDYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 2 W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE

OD 15.04.2016R. DO 15.05.2016r.

PO WSKAZANYM TERMINIE WNIOSKI NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

SĄ ONE DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA

LUB U INTENDENTA. 

INFORMUJEMY, ŻE MAMY DO DYSPOZYCJI TYLKO 25 MIEJSC WIĘC WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE TYLKO NA JEDEN MIESIĄC WSKAZANY WE WNIOSKU ! W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI KWALIFIKOWANE BĘDĄ DZIECI KTÓRYCH RODZICE NIE MAJĄ TRUDNOŚCI Z TERMINOWYM UISZCZANIEM OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE I NIE ZALEGALI Z NIMI W CIĄGU ROKU ORAZ KTÓRZY W LATACH POPRZEDNICH DEKLARUJĄC POBYT DZIECI RZECZYWIŚCIE Z NIEGO KORZYSTALI.

Formularz Zgłoszeniowy


plac
plakat
film
ogl

tyton

 


 

Zabawy muzyczne z instrumentami muzycznymi w grupie maluszków

Każde dziecko ma naturalną potrzebę ruchu i zabaw przy muzyce. Zajęcia te kształtują wrażliwość na muzykę, uczą właściwych reakcji na bodźce muzyczne i aktywnego słuchania muzyki.

DŹWIĘK i RUCH to:

•  Zabawy z instrumentami muzycznymi oraz wieloma ciekawymi rekwizytami,

rozwijające poczucie rytmu i kształtujące słuch muzycznych

•  Zabawy usprawniające koordynację ruchową, pamięć oraz estetykę ruchu

•  Wprowadzenie do nauki gry na różnorodnych instrumentach

•  Współpraca w grupie, naturalne rozładowanie emocji, kształtowanie orientacji

przestrzennej oraz świadomości własnego ciała

•  Muzyczne zabawy relaksacyjne na koniec intensywnych zajęć

Maluszki bardzo lubią zabawy przy pomocy instrumentów muzycznych i potrafią niektóre z nich nazwać (bęben, tamburyno, grzechotka) i nawet na nich zagrać.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!

QUIZ EKOLOGICZNY „Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT”

Edukacja ekologiczna odgrywa bardzo ważną rolę w procesie wychowania młodych członków naszej społeczności. Dlatego już w przedszkolu jest kształtowane u dzieci poczucie odpowiedzialności za stan przyrody i dążenia do powstrzymania dalszej jej dewastacji. Ile wiedzą mali ekolodzy? To pokazał Quiz ekologiczny „Z przyrodą za pan brat”, który odbył się 22 kwietnia w naszym przedszkolu.

Zadania konkursowe są przystosowane do wieku i możliwości dzieci, a dotyczą głownie ochrony przyrody, bo jak sama nazwa wskazuje są to mali ekolodzy. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w takich konkursach i mają już wiedzę w tym kierunku. Jest oczywiście element rywalizacji i ktoś musi wygrać. My jednak nagradzamy wszystkie dzieci tak samo.

W konkursie wzięły udział czteroosobowe zespoły z grupy 5latków i 5-6latków.

Dla uczestników przygotowano kilka zadań, m.in. składanie obrazków z części (puzzle), losowanie zagadek i udzielanie na nie prawidłowych odpowiedzi, zabawa „Czyste płuca” – kto pierwszy nadmucha balon, przyporządkowywanie do danego drzewa liścia i owocu i wiele innych.

Po podliczeniu punktów okazało się, że jest remis. Obydwa zespoły biorące udział w Quizie ekologicznym wygrały i zdobyły po 15 punktów każdy.

Na zakończenie Pani Dyrektor wręczyła uczestnikom dyplomy i nagrody w postaci gier planszowych.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy

Kwietniowe zajęcia otwarte o tematyce ekologicznej w grupie 4 latków z I piętra

Urodziny Gabrysi…

28 kwietnia swoje piąte urodziny obchodziła Gabrysia K. Solenizantka z radością czekała na takie urodziny w przedszkolu. Przeżywała mocno całe wydarzenie, ale była  bardzo szczęśliwa, bo to był jej dzień.  Dzień, w którym była w centrum uwagi, a wszystkie dzieci szczególnie okazywały jej swoją sympatię, złożyły piękne życzenia, odśpiewały „sto lat”. Nie zabrakło również przytuleń, całusów i przepysznego  tortu! J

Solenizantce jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego i zapraszamy do galerii.

 

GRUPA 5-6 LATKÓW W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I KOMPOSTOWNI W GRZYBOWIE

W dniu 21 kwietnia 2016 roku grupa 5-6 latków ze swoimi paniami zwiedziły Oczyszczalnie Ścieków w Grzybowie i kompostownię. Przed wyjazdem na wycieczkę pani Krystyna omówiła z dziećmi bezpieczne zachowanie się w trakcie jazdy autobusem i zachowanie bezpieczeństwa  na terenie oczyszczalni. Mając taką wiedzę raźnym krokiem wyruszyłyśmy na przystanek autobusowy , wsiedliśmy  w autobus Komunikacji Miejskiej i w drogę…. do Grzybowa. Po terenie oczyszczalni oprowadzał nas przewodnik, który ciekawie opowiadał o procesie oczyszczania ścieków , pokazywał w jaki sposób taki proces się odbywa. Z terenu oczyszczalni przeszliśmy do kompostowni, oooo ile tu było śmieci! Tu dzieci zobaczyły co dzieje się ze śmieciami , które tu trafiają. Na koniec naszej wycieczki zważyliśmy się na wielkiej wadze i dowiedzieliśmy się ile ważymy razem z naszymi paniami

AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA” W PRZEDSZKOLU Grupa 2,5-3latki

     Kształtowanie postaw proekologicznych jest jednym z ważniejszych celów edukacji przedszkolnej. Dzieci już od najmłodszych lat uczą się pozytywnego stosunku do  przyrody – jej  ochrony teraz i w przyszłości. Coroczna akcja Sprzątania Świata jest świetną okazją, by uświadomić dzieciom jak wiele dobrego  człowiek może zrobić dla środowiska poprzez właściwe zachowanie.

Tradycyjnie tuż po godz. 10:00 grupy przedszkolne rozpoczęły przygotowania do wielkiego sprzątania. Maluchy zbierały śmieci w pobliżu przedszkola i na placu zabaw, natomiast starsze grupy sprzątały: aleje uzdrowiskowe i Park nadmorski.

Przedszkolaki  uzbrojone w  worki i gumowe rękawiczki ruszyły na wielkie porządki.

– W takich akcjach nie jest najważniejsza ilość zebranych śmieci, ale rozbudzanie u dzieci potrzeby dbania o środowisko przyrodnicze oraz ich niekłamana radość i satysfakcja, że zrobiły coś dobrego, pożytecznego dla naszej Ziemi.

Realizacja Programu Czyste Powietrze wokół Nas (luty –kwiecień 2015/16).

Realizacja „Programu Czyste Powietrze wokół Nas” rozpoczęliśmy już w lutym przedstawiając rodzicom z grup starszych założenia i cele programu. Rodzice decydując się na udział swojego dziecka w programie musieli podpisać „Kontrakt”. Celem kontraktu było przede wszystkim:

-wyrażenie zgody na uczestniczenie dzieci w programie,

-przestrzeganie przez rodziców nie palenia przy dzieciach ,

-wspieranie dzieci w sytuacjach , gdy chce unikać zadymionych pomieszczeń oraz w sytuacjach , gdy ktoś pali przy nim.

Wszyscy rodzice podpisali „Kontrakt”.

Następnym punktem w realizacji programu był tygodniowy blok tematyczny (kwiecień 2016r.), który polegał na zapoznaniu dzieci z problemem, z którym spotykamy się na co dzień, czyli otaczającymi nas dymami i ich szkodliwością. Pierwszym krokiem, aby dzieci zrozumiały powagę i cele programu było przedstawienie prezentacji multimedialnej „Czyste powietrze wokół nas”. Dzięki takim zajęciom dzieci w mig zrozumiały, że palenie nie jest dobre ani dla dzieci, ani dla dorosłych. Zajęcia były realizowane według harmonogramu programu, czyli :

-wprowadzenie dzieci w tematykę-prezentacja multimedialna,

-wycieczka po okolicy i rozpoznawanie dymów,

- zajęcia dydaktyczne, na temat: 1. Co i dlaczego dymi? 2. Co się dzieję, gdy ludzie palą papierosy? 3. Jak unikać dymu papierosowego?

- konkurs „Nie pal przy mnie”- największy plakat i krótki filmik pt. „Nie pal przy mnie!”

-pochód antynikotynowy pod hasłem „Nie pal przy mnie”, w ramach Dnia Ziemi.

W programie zostały zastosowane metody aktywizujące:

-umożliwiające umiejętności wyszukiwania informacji, analizowania i rozwiązywania problemów – wycieczka-rozpoznawanie źródeł dymu,

-kształtujące umiejętności właściwego rozumienia i interpretacji terminów i symboli- odszukiwanie tabliczek z zakazem palenia; projektowanie znaczków „Nie pal przy mnie”,

-kształtujące umiejętności komunikowania się,  współpracy i odpowiedzialności.

Założenia i cele programu zostały w pełni zrealizowane poprzez wszystkie wskazane działania edukacyjne i współpracę z dziećmi i ich rodzicami. Dzięki realizacji programu :

-wzrosły kompetencje rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy,

-zwiększyły się umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy ich tytoń.

Program „Czyste powietrze wokół nas” w całości został zrealizowany dzięki współpracy i zaangażowaniu rodziców i dzieci.

XX FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ

            W tym roku odbył się XX Festiwal Piosenki Przedszkolnej. Nie zabrakło podczas tego wydarzenia przedstawicieli Bajecznej Dwójeczki. W tym roku do udziału w przeglądzie wytypowane zostały trzy dziewczynki, każda z innej grupy wiekowej:

- 3 latki – Zuzia Niewiarowska w piosence „Wiosenne porządki”,

- 4 latki – Arinka Pawliutkina w piosence „Kica kicunia”,

- 5 latki – Julietta Macioszek w piosence „Kolorowy wiatr”.

Przegląd trwał przez 2 dni (22 – 23.04). Pierwszego dnia były przesłuchania wszystkich dzieci startujących w konkursie. Drugi dzień to koncert galowy, na którym wystąpiły wybrane dzieci, którym udało się zdobyć miejsce na podium.

Jesteśmy niezwykle dumni z naszych zawodniczek. Wszystkie utalentowane dziewczynki wspaniale zaprezentowały się na scenie. Dla tak małych dzieci jest to spore wyzwanie – scena, profesjonale oświetlenie i nagłośnienie oraz duża publiczność.

Dwie dziewczynki – Zuzia oraz Julietta w swoich kategoriach zajęły 1 miejsce. Arinka pochwalić się może wyróżnieniem. Jest to dla nas ogromny sukces!

Serdecznie gratulujemy rodzicom tak uzdolnionych i odważnych dzieci. Dziękujemy Wam za owocną współpracę, pomoc w przygotowaniach oraz wsparcie podczas koncertów. Życzymy z całego serca dalszych sukcesów!!!!!

Zapraszamy do galerii!!!