Aktualności
Kategorie
Administracja
Archiwum
Najczęściej oglądane

„ZAWSZE BEZPIECZNI” – MIĘDZYPRZEDSZKOLNY QUIZ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE

Dnia 16.10.2014r w Hali Millenium został zorganizowany Międzyprzedszkolny Quiz pod hasłem „Zawsze bezpieczni”. Celem quizu było sprawdzenie wiedzy dzieci z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach i odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach domowych, poznanie niebezpieczeństw czyhających w sali przedszkolnej na skutek nieodpowiedniego zachowania oraz promowanie bezpiecznego stylu życia. Nad prawidłowym przebiegiem quizu czuwali licznie przybyli zaproszeni goście wśród których byli Prezydent Miasta Kołobrzeg Janusz Gromek, Dyrektorzy Przedszkoli oraz dopingujące swoich reprezentantów dzieci z kołobrzeskich przedszkoli.

Nasze Przedszkole Nr 2 reprezentowała 3osobowa drużyna z grupy 6latków:

Lena Żarska

Adam Klukaczewski

Antoni Węgłowski

Dzieci konkurowały ze sobą w kilku zadaniach dotyczących bezpiecznych zachowań na ulicy, w domu, w przedszkolu, na wakacjach. Wskazywały numery alarmowe do odpowiednich służb oraz wypowiadały się w jaki sposób należy bezpieczne poruszać się po jezdni w czasie jazdy rowerem . Wypowiadały się na temat znaczenia znaków drogowych oraz rozwiązywały zagadki dotyczące bezpieczeństwa.

Nasza drużyna wykazała się dużą wiedzą z zakresu bezpieczeństwa, bezbłędnie rozróżniała zachowania właściwe i niewłaściwe na drodze i w domu. Świetnie pamiętała numery telefonów alarmowych, oraz super udzielali odpowiedzi na temat w jaki sposób należy bezpiecznie bawić się w przedszkolu, domu i na podwórku. Na zakończenie quizu nasza drużyna dostała nagrody w postaci dyplomu, nagrody książkowej i odblasków.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Przedszkolakom i życzymy dalszych sukcesów w stosowaniu w praktyce zdobytych informacji z zakresu bezpieczeństwa.

DZIEŃ NAUCZYCIELA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Każdemu dziecku radość się udziela

Gdy zbliża się Dzień Nauczyciela

Z okazji tego święta niech każda buzia będzie uśmiechnięta.

Wszyscy nasi kochani nauczyciele dla swoich dzieci mają cierpliwości wiele.

Za trud jaki jest wkładany bukiet wierszyków dziś dla nich składamy.

Życzenia szczere, prawdziwie prosto z serca płynące

jak świeże kwiaty na polskiej łące.

14 października w przedszkolu to nie tylko Dzień Nauczyciela, to święto wszystkich tych, którzy oddają całe swoje serce, aby dzieciom w przedszkolu było naprawdę dobrze i bezpiecznie. Świętuje więc cały personel przedszkola. Pani intendentka, panie kucharki oraz pan konserwator. Bez tych wszystkich osób nauczyciel w przedszkolu nie mógłby wykonywać swoich obowiązków na najwyższym poziomie aby zapewnić dzieciom wszechstronny i harmonijny rozwój.

Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności śpiewając, recytując i tańcząc. Były piękne życzenia oraz własnoręcznie wykonane przez dzieci upominki. Za część artystyczną przedszkolaki zostały nagrodzone gromkimi brawami oraz słodkim poczęstunkiem.

Wspaniały program artystyczny w wykonaniu dzieci, daje niepowtarzalną całość mającą na celu uczczenie ciężkiej pracy nauczycieli oraz wszystkich innych pracowników przedszkola.

Po części artystycznej głos zabrała Pani Dyrektor, która skierowała do grona pedagogicznego oraz pracowników administracji i obsługi wiele ciepłych słów. Życzenia złożone przez Panią Dyrektor dodały wszystkim pracowników dużo otuchy i sił do podejmowania wyzwań jakie czekają nas w pracy z dziećmi.

II Charytatywny Turniej Gry w Kręgle

W RIO Pub & Bowling 12 października 2014r. w Kołobrzegu odbył się II Charytatywny Turniej Gry w Kręgle. 26 drużyn zagrało w tym dniu dla naprawdę wyjątkowego człowieka.

Zespół „Przedszkole” reprezentowały nauczycielki z naszego przedszkola wspólnie z koleżankami z PM nr 8 oraz Różanego Dworka.

Mniej się liczył wynik zbitych kręgli, a bardziej to, że dzięki zabawie można było wesprzeć kosztowne leczenie. Organizatorem turnieju było Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu.

 dyplom

W zdrowym ciele zdrowy duch

W ramach tygodniowego tematu w październiku „W zdrowym ciele zdrowy duch” dzieci z grupy 5 latków odświeżyły i przypomniały sobie wiadomości na temat odporności, w jaki sposób należy ją wzmacniać, jak należy dbać o zdrowy styl życia i higienę. Jednym ze sposobów na zajęciu było wspólne przygotowanie koktajlu owocowego z jogurtem naturalnym bez dodatku cukru. Dzieci przy okazji poznały nowe urządzenie do miksowania owoców – blender oraz zasady jego użytkowania zachowując zasady bezpiecznego użytkowania tylko w obecności osób dorosłych. Wychowankowie z zapałem zabrali się do przygotowania koktajlu krojąc owoce nie zapominając o zasadach ostrożności przy korzystaniu noża. Każdy z wielką ochotą po kolei miksował owoce z dodatkiem jogurtu. Po zakończonej pracy dzieci pomogły uporządkować miejsce pracy, przygotowując stoły do degustacji. Wychowankowie rozkoszowali się przygotowanym przez siebie koktajlem. Dowodem na to jak bardzo smakował im koktajl owocowy były oczywiście dolewki i pytania czy będą mogły to samo przygotować sobie w domu.

Komunikat dla pokrzywdzonych

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ

PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

 Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

Ogłoszenie – pomoc ofiarom przestępstw

Szczecin, 01 października 2014 r.

 

Pani/Pan
Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta/Starosta Powiatu
Wszyscy

W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, uprzejmie informuję, że osoby te, w celu złagodzenia skutków przestępstwa, mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych, otrzymujących na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Dofinansowanie udzielane jest w trybie organizowanych co roku otwartych konkursów ofert i z myślą o dostępności wsparcia na obszarze całego kraju. Funkcjonowanie oraz tryb udzielania pomocy uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. poz. 189). Podstawowymi dostępnymi formami świadczeń pomocowych, udzielanych na wniosek osób pokrzywdzonych lub członków ich rodzin oraz po uprawdopodobnieniu faktu pokrzywdzenia przestępstwem, są pomoc prawna i psychologiczna, a dodatkowo także wsparcie o charakterze majątkowym, tj.:

1) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych;

2) pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową;

3) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

4) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny;

5) dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem;

6) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu;

7) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

8) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zapewnienie, aby w ramach prowadzonej przez gminne jednostki organizacyjne polityki społecznej, w tym przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, była udzielana informacja o możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy dla osób pokrzywdzonych i członków ich rodzin, ze strony podmiotów i organizacji pozarządowych, otrzymujących dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

W celu zapewnienia odpowiedniego dostępu osób pokrzywdzonych do świadczeń pomocowych, zwracam się do Państwa z prośbą, aby powyższe informacje były upowszechnione w miejscach dostępnych dla interesantów oraz zostały opublikowane na właściwych stronach internetowych urzędów i jednostek organizacyjnych.

W załączeniu przesyłam do ewentualnego wykorzystania wzór ogłoszenia o możliwości uzyskania pomocy.

Dyrektor
Wydziału Spraw Społecznych ZUW
Piotr Domagalski

Jesień z archeologią – Wizyta w Muzeum Oręża Polskiego

Dnia 08.10.2014r. grupy starsze (6latki i 5latki) z naszego Przedszkola udały się z wizytą do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wzięły udział w zajęciach muzealnych przygotowanych przez Pana Piotra. Interesująca prezentacja multimedialna pomogła dzieciom zrozumieć charakter i znaczenie pracy archeologa. Najbardziej dzieciom podobała się zabawa w odkrywców zabytków, w odpowiednio przygotowanym miejscu odkrywczym szukały zakopanych w piasku szczątków historycznych. Odkryte szczątki dzieci mogły odrysować na kartkę papieru i zabrać na pamiątkę do domu. Na zakończenie Pan Dominik rozdał dzieciom „Opatrunek wojskowy”. Celem wizyty w muzeum było rozbudzanie zainteresowań historią i sposobami jej poznawania.

Zaproszenie

ZAPRASZAMY

Rodziców i Nauczycieli

na Dzień otwarty

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Kołobrzegu poświęcony dysleksji w ramach

Tygodnia Świadomości Dysleksji

18.10.2014

 

 Godz. 8.00-13.00

  1. Indywidualne konsultacje i porady ze specjalistami poradni – po umówieniu terminu.
  2. Wstępna ocena ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce – po umówieniu terminu.
  3. Przesiewowe badanie wzroku program „Widzę” – po umówieniu terminu.
  4. Przesiewowe badanie słuchu program „Słyszę” – po umówieniu terminu.
  5. Przesiewowe badanie mowy program „Mówię” – po umówieniu terminu.

 

Godz. 10.00-12.00

Integracja sensoryczna a trudności w uczeniu się. Spotkanie dla nauczycieli przedszkoli oraz nauczycieli klas I-III szkół podstawowych. Spotkanie poprowadzi pedagog, terapeuta integracji sensorycznej  p. Violetta Podsiadła-Xu.

Zapisy na konsultacje, porady i badania przyjmowane są
do 17.10.2014 pod numerem tel. 94 354 54 47

 

Udział w spotkaniu i konsultacjach jest bezpłatny