PRZYJACIELE ZIPPIEGO - to program promocji zdrowia psychicznego dzieci w wieku 5-6 lat. W 2022 r w naszym Przedszkolu będzie realizowany projekt "Przyjaciele Zippiego" program promocji zdrowia psychicznego dzieci w wieku 5-6 lat, dofinansowany ze środków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2022, Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w kwocie 4 000,00 zł.

Projekt Przyjaciele Zippiego ukierunkowany jest na wzmacnianie umiejętności osobistych i kompetencji psychospołecznych dzieci, które pomogą rodzić sobie w sytuacjach trudnych, a w przyszłości pozwolą dobrze funkcjonować w relacjach z innymi i unikać zachowań ryzykownych.