Przedszkola dla wszystkich

Gmina Miasto Kołobrzeg realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: "PRZEDSZKOLA DLA WSZYSTKICH - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg".

Celem projektu jest upowszechnianie edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.


[ DOKUMENTACJA ]


Podsumowanie projektu

W roku szkolnym 2021/22 nauczyciele naszego przedszkola zakończyli udział w projekcie "Przedszkola dla Wszystkich" - rozszerzenie oferty edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg RPZP.08.01.00-32 - KOO9/19 w związku z przyznaniem Gminie Miasto Kołobrzeg - wspólnocie samorządowej dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu.

Nauczyciele uzyskali kwalifikacje na studiach podyplomowych: "Edukacja, Rewalidacja i Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu (autyzm i zespół Aspergera)", "Diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno - pedagogiczna", "Logopedia".