Daltońskie dni otwarte 15-18 marca

W trakcie całego tygodnia staraliśmy się wykorzystywać wszystkie znane nam już umiejętności do pracy i zabawy według koncepcji Planu Daltońskiego. Rozwijaliśmy kreatywność dzieci w tworzeniu choreografii tanecznych i teatralnych, pracę w grupach i parach, naukę kolorów dni daltońskich. Tworzenie prac według instrukcji czynnościowych oraz planowanie i realizację zadań z tablicy.

Nasze przedszkolaki chętnie sobie pomagają i dzielą się doświadczeniami. Poprzez Koncepcję Daltońską mają możliwość uczenia się od siebie nawzajem, co jest jedną z najbardziej skutecznych sposobów przyswajania wiedzy. Rozwijają umiejętności komunikacyjne, otwartość na drugiego człowieka oraz tolerancję. Z ogromną dumą obserwujemy jak wyrastając realizują wszystkie założenia Helen Parkhurst twórczyni Planu Daltońskiego: "Dziecko ma działać i poszukiwać, nie sięgać po gotowe rozwiązania. Ma badać świat i wyciągać wnioski-juz od przedszkola".

Przypomnijmy: Plan Daltoński - to świadomość pełnego uczestnictwa dziecka w procesie uczenia się oparta na empatii, dialogu i współpracy, skierowana na jednostkę oraz na wspólnotę, w której ta jednostka funkcjonuje. To zerwanie z tradycyjnym modelem nauczania na rzecz uczenia się.