Wycieczka do biblioteki grupa Wesołki


Czytanie pod chmurką


„Czytanie pod chmurką”

 

W 2018 roku Przedszkole Miejskie nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu realizowało projekt „ Czytanie pod chmurką” finansowany ze środków Gminy Miasto Kołobrzeg w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Łączny koszt projektu wyniósł 14 823,35 zł z czego 6350,00 zł było finansowane ze środków Gminy Miasto Kołobrzeg, pozostała kwota z wkładu własnego 8473,35 zł.

Działania które zostały zrealizowane w projekcie to : stworzenie kącików do czytania  wyposażonych  w discmany, poduszki, koce, książki, do uroczystości i głośnego czytania został zakupiony sprzęt nagłośniający, kontynuacja współpracy z biblioteką, we wszystkich grupach nauczyciele realizowali szereg działań dotyczących bajek, a dzieci przypominały sobie ulubione postacie bajkowe, dzieci miały również możliwość oglądania przedstawień teatralnych przez profesjonalnych aktorów, została zakupiona piaskownica do ogrodu przedszkolnego, dla wszystkich grup wiekowych zorganizowano wyjazdy z okazji Dnia dziecka, rodzice razem z dziećmi uczestniczyli w konkursach.

Realizacja projektu korzystnie  wpłynęła   na  osobowość dziecka oraz  spełnia też  ważną rolę w wychowaniu . Poprzez kontakt z książką  wpłynęła pozytywnie na potrzeby dzieci : estetyczne, wzorów zachowań,  utożsamiania się z bohaterem, informacji o świecie zewnętrznym, kompensacji, rozrywki, akceptacji społecznej. Dodatkowym elementem, który wpłynął na osiągniecie rezultatów był sposób jego realizacji – według planu daltońskiego, polegającego na indywidualnej pracy dzieci,  która opiera się na trzech głównych zasadach: nauce wolności, nauce samodzielności i nauce współpracy – dzieci uczą się  świadomie dokonywać wyborów, uczą się  efektywnie gospodarować swoim wolnym  czasem poprzez zdrowy styl życia.

 


Przedszkolny Przegląd Twórczości Wandy Chotomskiej

W naszym przedszkolu odbył się Przegląd Twórczości im. Wandy Chotomskiej. Na przedszkolnej scenie wystąpili młodzi artyści, którzy zaprezentowali swoje zdolności taneczne, wokalne i teatralne. W utworach Wandy Chotomskiej wystąpili: gr. Śpiochów z wierszem „Co słychać na wsi”, grupa Gapciów z wierszem „Kokoszki” ,oraz grupa Mędrków w piosence „Straszne Żaby” . Wszystkie występy zostały nagrodzone gromkimi owacjami ze strony dzieci oraz pań.


WYCIECZKA DO DRUKARNI

Dzięki uprzejmości pracowników drukarni KAMERA, Wesołki miały możliwość dowiedzieć się wielu ciekawostek podczas wycieczki dydaktycznej. Dzieci mogły zobaczyć jak wygląda praca w drukarni ”od kuchni”, jakie znajdują się tam sprzęty i co właściwie jest drukowane. Wesołki mogły również samodzielnie obsłużyć profesjonalną gilotynę.
Na zakończenie każdy otrzymał upominek w postaci magnesu 😀
Bardzo dziękujemy za świetną wycieczkę!!! 🙂
Zapraszamy do galerii!


Wprowadzanie dzieci w świat literatury rozpoczyna się od wczesnych lat

Wiek przedszkolny jest doskonałym czasem na rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.

W dniu 25 maja 2018 roku Wesołki odwiedziły bibliotekę.

Naszym gościom pani bibliotekarka przeczytała książkę „Koala, który się trzymał” której ze skupieniem wysłuchali. Zwieńczeniem spotkania była praca plastyczna – mój ulubiony bohater książkowy oraz kolorowanka – koala do pokolorowania dla każdego przedszkolaka. Na dodatek znalazła się chwila na tańce.

Przedszkolaki żegnając się zapewniały, że przyjdą ponownie, tym razem z rodzicami, by zapisać się do biblioteki i wypożyczyć książki.


Wycieczka do drukarni grupy Nieśmiałków


Quiz wiedzy o książkach „Witajcie w naszej bajce”

Grupy starszaków: Wesołki, Nieśmiałki, Gapcie i Mędrki spotkały się wspólnie podczas międzygrupowego quizu wiedzy o książkach „Witajcie w naszej bajce”, który był  jednym ze sposobów realizacji programu „Czytanie pod chmurką”, dzięki któremu nasze przedszkole otrzymało dofinansowanie z budżetu Miasta Kołobrzeg.

Reprezentanci grup sprawdzili swoją wiedzę w 5 konkurencjach na temat znanych bajek, baśni i wierszy.  Nad przebiegiem prawidłowości quizy czuwało jury a doping zapewniała publicznośćJ Każda z drużyn za dział w quizie otrzymała pamiątkowe dyplomy oraz książki.

Gratulujemy przedszkolakom dużej wiedzy i znajomości książek. Kierujcie się w życiu dobrymi wartościami, które możemy czerpać z bogactwa jakimi są bajki!

 


Rozstrzygnięcie konkursu: Zaprojektuj stronę tytułową swojej ulubionej książki

10 kwietnia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu, kierowanego do dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.  Na konkurs wpłynęło 10 prac wykonanych różnymi technikami.

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i duże zaangażowanie w wykonanie prac, bo wszystkie prace były przepiękne. Komisja oceniająca stanęła przed niezwykle trudnym zadaniem, musiała wybrać  te najlepsze. Ze względu na atrakcyjność wszystkich prac, które wpłynęły na konkurs, wszystkie prace zostały nagrodzone upominkowym dyplomem oraz nagrodą w postaci książki o przygodach Franklina.

 


 

Hanna Łochocka

„Książka czeka”

Książka nas uczy, książka nas cieszy

czasami zadziwi

nas niemało

albo po prostu tak rozśmieszy,

jakby się dobry żart słyszało.

Książka też mądrze nam doradza

Różne wskazówki, rady daje,

Książka w szeroki świat wprowadza,

Dalekie z nami zwiedza kraje.

Lubimy książkę- przyjaciółkę.

Wiesz co ci powiem?

Nie odwlekaj,

masz trochę czasu, spójrz na półkę,

sięgnij po książkę!

Książka czeka!

 

 

Czytelnictwo to ważna sfera w życiu dziecka, bowiem rozwija wrażliwość estetyczną, wpływa na rozwój intelektualny, kształtuje wyobraźnię i postawę twórczą, rozwija życie emocjonalne, ma doniosłe znaczenie w dziedzinie wychowania społecznego. Wychowawca może posłużyć się literaturą w kształtowaniu więzi rodzinnych, książka ma również możliwość pogłębiania wrażliwości moralnej czytelnika. Czytanie podnosi nie tylko poziom rozwoju mowy ale również rozwoju procesów poznawczych, myślenia i strony emocjonalnej osobowości. Dzieci są chłonnymi odbiorcami literatury i łatwo przejmują wzory zachowań od swoich literackich ulubieńców. Jednakże lektura może oddziaływać na czytelnika dopiero po zrozumieniu treści książki.  Wówczas dokonuje się wpływ na osobowość. Im bliższe są treści lektury, tym bardziej do czytelnika trafiają, im bardziej zgodne są z przekonaniami, tym chętniej je przyjmuje.

            Książka może spełniać ważną rolę w wychowaniu dziecka.  Z punktu widzenia psychologii  czytanie książek  zaspokaja wychowanka potrzeby: estetyczne, wzorów zachowań,  utożsamiania się z bohaterem, informacji o świecie zewnętrznym, kompensacji, rozrywki, akceptacji społecznej.

            W opinii Hanny Ratyńskiej baśń czy opowiadanie, tak chętnie czytane i słuchane przez dzieci, spełniają ważne zadania wychowawcze[1].

            Po pierwsze – rozwija wrażliwość estetyczną, co pozwala otworzyć się dziecku na wartości, które niesie ze sobą literatura.

            Po drugie –  wpływa na rozwój intelektualny. Baśnie czy opowiadania mogą stać się pewnego rodzaju „schematem porządkującym”, poszerzają możliwości poznania świata, doskonalą mowę (słownictwo, styl wypowiedzi, stronę gramatyczną), kształcą myślenie (procesy porównywania, analizy i syntezy, przyczyn i skutków) oraz ćwiczą pamięć i uwagę.

            Po trzecie – kształtują wyobraźnię i postawę twórczą dziecka, uruchamiając możliwości kreacyjne i interpretacyjne.

            Po czwarte – rozwijają życie emocjonalne, sferę uczuć, która ulega wzbogaceniu w kontakcie z książką. Dziecko przeżywa los wybranej postaci, bardzo mocno identyfikuje się z nią, co rozwija zdolności empatyczne, a także pozwala na interioryzację wartości prezentowanych przez ulubionego bohatera.

Po piąte – mają doniosłe znaczenie w dziedzinie wychowania społecznego, ponieważ pozwala zrozumieć innych ludzi i zachodzące między nimi interakcje, a także sprzyja procesowi utożsamiania z losami bohaterów. Zaspokaja to potrzeby wzorów zachowań, poczucie więzi społecznej.

            Po szóste – wychowawca może też posłużyć się literaturą w kształtowaniu więzi rodzinnych, ukazując odpowiednie przykłady miłości i ciepła w relacjach między rodzicami i dziećmi. W wychowaniu rodzinnym może też wykorzystać wzory dobrze wykonanych obowiązków, postaw rodzicielskich, wzory ojca i matki.

            Wreszcie po siódme, , rzecz najważniejsza – literatura ma możliwość pogłębiania wrażliwości moralnej czytelnika, niezależnie od wieku.

Literatura dla dzieci może też pełnić inne funkcje, np. ukazywać piękno ojczystego kraju, wzbudzać zainteresowanie przyrodą, wzbogacać zabawy i zajęcia mające na celu ukształtowanie pojęć związanych z nauką szkolną (np. matematycznych), kształcić podstawowe nawyki czystości (np. mycie rąk przed jedzeniem). Jakie wartości wnosi książka w świat dziecka zależy przede wszystkim od jej zawartości. Dobór tych wartości i niosących je treści zależy z kolei od wieku i zainteresowań czytelnika, a także od naszych zamierzeń wychowawczych.

Czytając    dzieciom   książki,  należy   znaleźć  czas na wczucie się w ich atmosferę, bo przekazanie utworu to nawiązanie kontaktu emocjonalnego z dzieckiem, śledzenie jego reakcji, wspólne odkrywanie sensu i piękna poezji czy prozy. Warto podczas czytania wykorzystać metodę czytania wrażeniowego oraz stosować przebrania, rekwizyty i ilustracje.  Początkowo wprowadzenie dzieci do czytelnictwa odbywa się właściwie dzięki obrazkom. Ilustracja jest bodźcem wyzwalającym różnorodne procesy psychiczne, jest źródłem przeżyć dzieci. Dzięki ilustracji dziecko może korzystać z książki samo, bez pomocy dorosłych. Ilustracje wnoszą w życie dziecka różnorodne wartości.

Warto wspomnieć, iż systematyczny oraz codzienny kontakt z książką umożliwia dzieciom również bardzo dobrze wyposażona biblioteczka. Po wystawione książeczki o różnej tematyce dziecko może samo sięgnąć, w skupieniu oglądać ilustracje czy czytać pierwsze wyrazy.

 

17 zalet książki:

 1. Książka pomaga nam rozwijać język i słownictwo. Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć innych.
 2. Książka rozwija myślenie. Dostarcza nam pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza naszą świadomość i nasz świat.
 3. Książka pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni.
 4. Książka dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej.
 5. Książka rozwija nasze uczucia i zdolność do empatii. Wyrabia w nas umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację.
 6. Książka dodaje sił i zapału. Dostarcza nam rozrywki i emocji. Może rozśmieszyć lub zasmucić. Może pocieszyć i wskazać nowe możliwości.
 7. Książka może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń.
 8. Książka uczy nas etyki. Skłania do namysłu nad tym, co słuszne, a co nie, co dobre, a co złe.
 9. Książka może wytłumaczyć rzeczywistość i pomóc w rozumieniu zależności.
 10. Książka może udowodnić, że często pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź, że na problem da się spojrzeć z różnych stron. Może podpowiedzieć inne sposoby rozwiązywania konfliktów niż przemoc.
 11. Książka pomaga nam zrozumieć siebie. Odkrycie, że są inni, którzy myślą jak my, że mamy prawo do swoich odczuć i reakcji, umacnia nasze poczucie własnej wartości.
 12. Książka pomaga nam zrozumieć innych. Lektura książek pisarzy z innej epoki, innego świata, i odkrywanie, że ich myśli i odczucia nie różnią się od naszych, buduje tolerancję dla innych kultur i zapobiega uprzedzeniom.
 13. Książka jest naszym towarzyszem w samotności. Łatwo wziąć ją ze sobą i czytać gdziekolwiek. Z biblioteki można ją wypożyczyć za darmo i nie trzeba podłączać jej do prądu.
 14. Książka jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Dzięki niej mamy wspólne doświadczenia i punkty odniesienia.
 15. Dobra książka dla dzieci, którą można czytać na głos, przynosi radość dzieciom i dorosłym. Buduje pomost między pokoleniami.
 16. Książka dla dzieci to pierwsze spotkanie z literaturą – nieograniczonym światem, z którego czerpiemy przez całe życie. To bardzo ważne spotkanie, gdyż, jeśli nie zostanie zmarnowane, pokaże, ile może dać dobra literatura.
 17. Literatura dziecięca wzbogaca kulturę kraju. Daje pracę wielu ludziom: pisarzom, ilustratorom, wydawcom, redaktorom, drukarzom, recenzentom, księgarzom, bibliotekarzom… Literaturę dziecięcą można również eksportować przynosząc krajowi dochód i uznanie za granicą

 

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

            Wykształcenie u dzieci chęci czytelniczych jako wpływ na emocjonalny rozwój dziecka i wzmacnianie poczucia własnej wartości.

 

CEL PROGRAMU:

Wykształcenie u dzieci w wieku przedszkolnym właściwych wartości moralnych poprzez książkę i do propagowania zdrowego stylu życia.

 

CEL GŁÓWNY:

Głównym celem programu „Czytanie pod chmurką” jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka, a także pobudzanie i pogłębianie motywacji dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania poprzez stwarzanie optymalnych warunków do rozwijania ich zainteresowań czytelniczych.

 

Mamy nadzieję, iż program ten  pomoże dzieciom stać się bardziej otwartymi, wrażliwymi i świadomymi odbiorcami, ale też i twórcami literatury, dzieci polubią czytanie książek, które sprawi im wiele radości i przyjemności,  będą się czuły coraz lepiej, a z czasem świadomie sięgną po różne pozycje książkowe. 

 

[1] H. Ratyńska, rola książki i czaopisma w wychowaniu przedszkolnym, W: Kultura literacka w przedszkolu, red. S. Frycie, I. Kaniowska – Lewańska, Warszawa 1988, s. 224.

 

Złota Lista + lista dla rodziców – marzec